Artwork

Indhold leveret af Folketinget. Alt podcastindhold inklusive episoder, grafik og podcastbeskrivelser uploades og leveres direkte af Folketinget eller deres podcastplatformspartner. Hvis du mener, at nogen bruger dit ophavsretligt beskyttede værk uden din tilladelse, kan du følge processen beskrevet her https://da.player.fm/legal.
Player FM - Podcast-app
Gå offline med appen Player FM !

Møde i salen: Torsdag den 02. maj 2024

0:29
 
Del
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on June 12, 2024 10:29 (10h ago)

What now? This series will be checked again in the next hour. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage episode 416128595 series 2459035
Indhold leveret af Folketinget. Alt podcastindhold inklusive episoder, grafik og podcastbeskrivelser uploades og leveres direkte af Folketinget eller deres podcastplatformspartner. Hvis du mener, at nogen bruger dit ophavsretligt beskyttede værk uden din tilladelse, kan du følge processen beskrevet her https://da.player.fm/legal.
Møde nr. 88 i salen 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 21 [afstemning]: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren, social- og boligministeren og ældreministeren om inddragelse og støtte af pårørende. Af Marlene Harpsøe (DD) m.fl. (Anmeldelse 30.01.2024. Fremme 01.02.2024. Forhandling 30.04.2024. Forslag til vedtagelse nr. V 68 af Marlene Harpsøe (DD), Kirsten Normann Andersen (SF), Mette Abildgaard (KF), Runa Friis Hansen (EL), Stinus Lindgreen (RV) og Torsten Gejl (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 69 af Maria Durhuus (S), Christoffer Aagaard Melson (V) og Rosa Eriksen (M). Forslag til vedtagelse nr. V 70 af Mette Thiesen (DF)). 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 100: Forslag til lov om ændring af lov om spil. (Styrket indsats mod aftalt spil, forbedrede sanktionsmuligheder, hjemmel til øget databehandling, ændrede gebyrer for spilleautomater og diverse justeringer af spilområdet). Af skatteministeren (Jeppe Bruus). (Fremsættelse 31.01.2024. 1. behandling 07.02.2024. Betænkning 25.04.2024. 2. behandling 30.04.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 107: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering og EU-direktiv om forhøjelse af størrelsesgrænser i regnskabsdirektivet m.v.). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 07.02.2024. 1. behandling 23.02.2024. Betænkning 18.04.2024. 2. behandling 30.04.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 122: Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Tilsyn efter forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og forordning om markeder for kryptoaktiver, regler for udpegelse af administrationsselskab for Garantifonden og aflønningsregler for firmapensionskasser). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 14.03.2024. Betænkning 18.04.2024. 2. behandling 30.04.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 142: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse. (Ophævelse af revisionsbestemmelse). Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye). (Fremsættelse 20.03.2024. 1. behandling 05.04.2024. Betænkning 25.04.2024. 2. behandling 30.04.2024). 6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 28: Forslag til folketingsbeslutning om permanent stop for udviklingsbistand til de palæstinensiske selvstyreområder. Af Henrik Dahl (LA), Charlotte Munch (DD) og Kim Edberg Andersen (NB) m.fl. (Fremsættelse 03.11.2023. 1. behandling 18.01.2024. Betænkning 21.03.2024). 7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 33: Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark udtræder af Europarådets konvention af 6. november 1997 om statsborgerret (statsborgerretskonventionen). Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl. (Fremsættelse 07.11.2023. 1. behandling 10.01.2024. Betænkning 25.04.2024). 8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 27: Forslag til folketingsbeslutning om at give mulighed for at fravælge halalcertificerede produkter i offentlige institutioner. Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. (Fremsættelse 03.11.2023. 1. behandling 30.11.2023. Betænkning 18.04.2024). 9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 31: Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe kravet om, at der skal være en sammenhæng mellem hoved- og bibeskæftigelse, for at udlændinge kan få arbejdstilladelse til bibeskæftigelse. Af Sólbjørg Jakobsen (LA) m.fl. (Fremsættelse 03.11.2023. 1. behandling 08.12.2023. Betænkning 18.04.2024). 10) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 35: Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve alle regler begrundet i særhensyn til islam. Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. (Fremsættelse 07.11.2023. 1. behandling 01.02.2024. Betænkning 18.04.2024). 11) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 51: Forslag til folketingsbeslutning om at udvise ikkeintegrerbare udlændinge. Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.11.2023. 1. behandling 18.01.2024. Betænkning 18.04.2024). 12) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 91: Forslag til folketingsbeslutning om tilslutning til EU's solidariske fordeling af asylansøgere ved en særaftale. Af Rosa Lund (EL) m.fl. (Fremsættelse 05.12.2023. 1. behandling 23.02.2024. Betænkning 18.04.2024). 13) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 93: Forslag til folketingsbeslutning om en undskyldning til den danske befolkning for 40 års forfejlet udlændingepolitik. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. (Fremsættelse 05.12.2023. 1. behandling 01.02.2024. Betænkning 18.04.2024). 14) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 193: Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2667 af 22. november 2023 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009 og (EU) 2017/2226, Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 og (EF) nr. 694/2003 og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen for så vidt angår digitalisering af visumproceduren. Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek). (Fremsættelse 14.03.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 30.04.2024). 15) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 42: Forslag til folketingsbeslutning om retningslinjer og risikovurderinger for brug af kunstig intelligens. Af Lisbeth Bech-Nielsen (SF) m.fl. (Fremsættelse 08.11.2023. 1. behandling 10.01.2024. Betænkning 24.04.2024). 16) 1. behandling af lovforslag nr. L 161: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Neutralisering af virkning på indkomstoverførsler som følge af afskaffelse af en helligdag). Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen). (Fremsættelse 24.04.2024). 17) 1. behandling af lovforslag nr. L 162: Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. (Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension). Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen). (Fremsættelse 24.04.2024). 18) 1. behandling af lovforslag nr. L 163: Forslag til lov om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge. Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen). (Fremsættelse 24.04.2024). 19) 1. behandling af lovforslag nr. L 165: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og lov om varmeforsyning. (Bemyndigelse til at supplere og gennemføre EU-regler om fremme af vedvarende energi, herunder om at fastsætte regler om fravigelse af visse miljø- og naturbeskyttelsesregler, og justering af rammer for etablering af vedvarende energi-anlæg på havet uden for udbud). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard). (Fremsættelse 24.04.2024). 20) 1. behandling af lovforslag nr. L 177: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek). (Fremsættelse 25.04.2024). 21) 1. behandling af lovforslag nr. L 151: Forslag til lov om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, selskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Bedre vilkår for demokratiske virksomheder og regler om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem som følge af digitaliseringsdirektivet). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 10.04.2024). 22) 1. behandling af lovforslag nr. L 167: Forslag til lov om ændring af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, lov om Planklagenævnet, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Effektivisering af sagsbehandlingen i Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Energiklagenævnet m.v.). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 24.04.2024). 23) 1. behandling af lovforslag nr. L 168: Forslag til lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Bemyndigelse til at vedtage national kontrol med eksport af visse produkter med dobbelt anvendelse og indførelse af straffebestemmelser for ny national kontrol samt eksport til våbenembargolande). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 24.04.2024). 24) 1. behandling af lovforslag nr. L 169: Forslag til lov om ændring af lov om betalinger. (Midlertidig lempelse af kontantreglen). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 24.04.2024). 25) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 111: Forslag til folketingsbeslutning om selskabers ledelses og reelle ejeres ansvar for miljøkatastrofer. Af Pelle Dragsted (EL) m.fl. (Fremsættelse 08.02.2024). 26) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 149: Forslag til folketingsbeslutning om et loft over indlånsrentemarginalen. Af Pelle Dragsted (EL) m.fl. (Fremsættelse 01.03.2024). 27) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 172: Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ekspertgruppe til udarbejdelse af modeller for en offentligt drevet bank. Af Pelle Dragsted (EL) m.fl. (Fremsættelse 01.03.2024).
  continue reading

202 episoder

Artwork
iconDel
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on June 12, 2024 10:29 (10h ago)

What now? This series will be checked again in the next hour. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage episode 416128595 series 2459035
Indhold leveret af Folketinget. Alt podcastindhold inklusive episoder, grafik og podcastbeskrivelser uploades og leveres direkte af Folketinget eller deres podcastplatformspartner. Hvis du mener, at nogen bruger dit ophavsretligt beskyttede værk uden din tilladelse, kan du følge processen beskrevet her https://da.player.fm/legal.
Møde nr. 88 i salen 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 21 [afstemning]: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren, social- og boligministeren og ældreministeren om inddragelse og støtte af pårørende. Af Marlene Harpsøe (DD) m.fl. (Anmeldelse 30.01.2024. Fremme 01.02.2024. Forhandling 30.04.2024. Forslag til vedtagelse nr. V 68 af Marlene Harpsøe (DD), Kirsten Normann Andersen (SF), Mette Abildgaard (KF), Runa Friis Hansen (EL), Stinus Lindgreen (RV) og Torsten Gejl (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 69 af Maria Durhuus (S), Christoffer Aagaard Melson (V) og Rosa Eriksen (M). Forslag til vedtagelse nr. V 70 af Mette Thiesen (DF)). 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 100: Forslag til lov om ændring af lov om spil. (Styrket indsats mod aftalt spil, forbedrede sanktionsmuligheder, hjemmel til øget databehandling, ændrede gebyrer for spilleautomater og diverse justeringer af spilområdet). Af skatteministeren (Jeppe Bruus). (Fremsættelse 31.01.2024. 1. behandling 07.02.2024. Betænkning 25.04.2024. 2. behandling 30.04.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 107: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering og EU-direktiv om forhøjelse af størrelsesgrænser i regnskabsdirektivet m.v.). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 07.02.2024. 1. behandling 23.02.2024. Betænkning 18.04.2024. 2. behandling 30.04.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 122: Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Tilsyn efter forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og forordning om markeder for kryptoaktiver, regler for udpegelse af administrationsselskab for Garantifonden og aflønningsregler for firmapensionskasser). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 14.03.2024. Betænkning 18.04.2024. 2. behandling 30.04.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 142: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse. (Ophævelse af revisionsbestemmelse). Af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye). (Fremsættelse 20.03.2024. 1. behandling 05.04.2024. Betænkning 25.04.2024. 2. behandling 30.04.2024). 6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 28: Forslag til folketingsbeslutning om permanent stop for udviklingsbistand til de palæstinensiske selvstyreområder. Af Henrik Dahl (LA), Charlotte Munch (DD) og Kim Edberg Andersen (NB) m.fl. (Fremsættelse 03.11.2023. 1. behandling 18.01.2024. Betænkning 21.03.2024). 7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 33: Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark udtræder af Europarådets konvention af 6. november 1997 om statsborgerret (statsborgerretskonventionen). Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl. (Fremsættelse 07.11.2023. 1. behandling 10.01.2024. Betænkning 25.04.2024). 8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 27: Forslag til folketingsbeslutning om at give mulighed for at fravælge halalcertificerede produkter i offentlige institutioner. Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. (Fremsættelse 03.11.2023. 1. behandling 30.11.2023. Betænkning 18.04.2024). 9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 31: Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe kravet om, at der skal være en sammenhæng mellem hoved- og bibeskæftigelse, for at udlændinge kan få arbejdstilladelse til bibeskæftigelse. Af Sólbjørg Jakobsen (LA) m.fl. (Fremsættelse 03.11.2023. 1. behandling 08.12.2023. Betænkning 18.04.2024). 10) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 35: Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve alle regler begrundet i særhensyn til islam. Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. (Fremsættelse 07.11.2023. 1. behandling 01.02.2024. Betænkning 18.04.2024). 11) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 51: Forslag til folketingsbeslutning om at udvise ikkeintegrerbare udlændinge. Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.11.2023. 1. behandling 18.01.2024. Betænkning 18.04.2024). 12) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 91: Forslag til folketingsbeslutning om tilslutning til EU's solidariske fordeling af asylansøgere ved en særaftale. Af Rosa Lund (EL) m.fl. (Fremsættelse 05.12.2023. 1. behandling 23.02.2024. Betænkning 18.04.2024). 13) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 93: Forslag til folketingsbeslutning om en undskyldning til den danske befolkning for 40 års forfejlet udlændingepolitik. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. (Fremsættelse 05.12.2023. 1. behandling 01.02.2024. Betænkning 18.04.2024). 14) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 193: Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2667 af 22. november 2023 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009 og (EU) 2017/2226, Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 og (EF) nr. 694/2003 og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen for så vidt angår digitalisering af visumproceduren. Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek). (Fremsættelse 14.03.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 30.04.2024). 15) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 42: Forslag til folketingsbeslutning om retningslinjer og risikovurderinger for brug af kunstig intelligens. Af Lisbeth Bech-Nielsen (SF) m.fl. (Fremsættelse 08.11.2023. 1. behandling 10.01.2024. Betænkning 24.04.2024). 16) 1. behandling af lovforslag nr. L 161: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Neutralisering af virkning på indkomstoverførsler som følge af afskaffelse af en helligdag). Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen). (Fremsættelse 24.04.2024). 17) 1. behandling af lovforslag nr. L 162: Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. (Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension). Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen). (Fremsættelse 24.04.2024). 18) 1. behandling af lovforslag nr. L 163: Forslag til lov om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge. Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen). (Fremsættelse 24.04.2024). 19) 1. behandling af lovforslag nr. L 165: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og lov om varmeforsyning. (Bemyndigelse til at supplere og gennemføre EU-regler om fremme af vedvarende energi, herunder om at fastsætte regler om fravigelse af visse miljø- og naturbeskyttelsesregler, og justering af rammer for etablering af vedvarende energi-anlæg på havet uden for udbud). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard). (Fremsættelse 24.04.2024). 20) 1. behandling af lovforslag nr. L 177: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek). (Fremsættelse 25.04.2024). 21) 1. behandling af lovforslag nr. L 151: Forslag til lov om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, selskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Bedre vilkår for demokratiske virksomheder og regler om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem som følge af digitaliseringsdirektivet). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 10.04.2024). 22) 1. behandling af lovforslag nr. L 167: Forslag til lov om ændring af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, lov om Planklagenævnet, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Effektivisering af sagsbehandlingen i Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Energiklagenævnet m.v.). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 24.04.2024). 23) 1. behandling af lovforslag nr. L 168: Forslag til lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Bemyndigelse til at vedtage national kontrol med eksport af visse produkter med dobbelt anvendelse og indførelse af straffebestemmelser for ny national kontrol samt eksport til våbenembargolande). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 24.04.2024). 24) 1. behandling af lovforslag nr. L 169: Forslag til lov om ændring af lov om betalinger. (Midlertidig lempelse af kontantreglen). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 24.04.2024). 25) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 111: Forslag til folketingsbeslutning om selskabers ledelses og reelle ejeres ansvar for miljøkatastrofer. Af Pelle Dragsted (EL) m.fl. (Fremsættelse 08.02.2024). 26) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 149: Forslag til folketingsbeslutning om et loft over indlånsrentemarginalen. Af Pelle Dragsted (EL) m.fl. (Fremsættelse 01.03.2024). 27) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 172: Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ekspertgruppe til udarbejdelse af modeller for en offentligt drevet bank. Af Pelle Dragsted (EL) m.fl. (Fremsættelse 01.03.2024).
  continue reading

202 episoder

Alle episoder

×
 
Loading …

Velkommen til Player FM!

Player FM is scanning the web for high-quality podcasts for you to enjoy right now. It's the best podcast app and works on Android, iPhone, and the web. Signup to sync subscriptions across devices.

 

Hurtig referencevejledning