show episodes
 
Verdens bedste lov stiller skarpt på udlændingelovgivningens brogede historie. Fra 1983 da et næsten enigt folketing, inklusive Venstre, Konservative og socialdemokraterne, vedtog dét, nogen kaldte "verdens mest menneskevenlige lov" - til i dag hvor næsten alle på Borgen er enige om at føre en af europas mest restriktive udlændingepolitikker og hvor ikke engang kvoteflygtninge lukkes ind længere.
 
Radikale Venstre har været med til at forme mig og min identitet lige siden, jeg læste principprogrammet første gang. Fra at begynde som aktiv i ungdomspartiet, til at være opstillet for moderpartiet og nu som repræsentant for Radikale Venstre i Folketinget. Som så mange andre i partiet har jeg derfor også læst mange bøger om socialliberalismen og Radikale Venstres historie, men jeg har manglet én ting: Samtalen. Jeg har derfor inviteret 7 fremtrædende personer i partiet til en samtale om pa ...
 
Vi hedder Lars og Anders og med 25 års erfaring inden for transportjournalistik præsenterer vi hermed ’Transport Tidende - podcast med gods i!’ som et supplement til avisen Transport Tidende. Vi vil med podcasten rigtig gerne nå ud til vores eksisterende læsere, der som oftest er fagprofessionelle inden for transport og logistik, men vi vil også rigtig gerne fange et nyt publikum af lyttere, der er nysgerrig efter en dosis transportjournalistik hver anden uge. Ekstra afsnit ’Ugens øjenåbner’ ...
 
København har ikke altid været den velfungerede by med grønne åndehuller og populære mødesteder, som vi kender i dag. Byens rum er over tid blevet skabt og defineret af kampe og forhandlinger mellem mennesker og modsatrettede interesser. Staten vs. folket. Unge vs. gamle. Rige vs. fattige. Det etablerede vs. det autonome. 'Retten til byen' undersøger, hvad de forskellige byrum siger om den tid, de er skabt i - og hvem der egentlig har retten til byen. Podcasten er udviklet i anledning af Kul ...
 
Loading …
show series
 
’Transport Tidende – podcast med gods i’’s Lars Myrup Lassen dykker ned i sagen om Nemlig.com, der nu trækker tråde helt ind på regeringskontorerne. Herudover kaster vi os over Grenaa Havns årsregnskab for corona-året 2020, der med status quo i omsætningen betegnes som tilfredsstillende, men som forplumres af regeringens manglende fokus på Djurslan…
 
Åbent samråd i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget om Eksportkreditfonden og klimapolitik.1) Åbent samråd i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget om Eksportkreditfonden og klimapolitikÅbent samråd med erhvervsministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren om, hvordan Eksportkreditrådets støtte til kraftværker i udlandet lever op til regeri…
 
Møde i Europaudvalget1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 10. maj 2021Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 10. maj 2021. Forelæggelse ved udenrigsministeren2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (almindelige anliggender) den 11. maj 2021Rådsmøde (almindelige anliggender) den 11. maj 2021. Forelæggelse ved udenrigsministeren3) Møde…
 
Åbent samråd i Epidemiudvalget om dækning af covid-19-relaterede udgifter for bl.a. bosteder og plejehjem.1) Åbent samråd i Epidemiudvalget om dækning af covid-19-relaterede udgifter for bl.a. bosteder og plejehjemÅbent samråd med finansministeren og social- og ældreministeren om dækning af covid-19-relaterede udgifter for bl.a. bosteder og plejehj…
 
Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om regeringens beslutning om at afskære konfliktramte virksomheder fra lønkompensationsordningen.1) Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om at afskære konfliktramte virksomheder fra lønkompensationsordningenÅbent samråd med beskæftigelsesministeren om regeringens beslutning om at afskære konfliktramte virksomh…
 
Møde nr. 109 i salen1) 1. behandling af B 183 om at stoppe udviklingsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgereForslag til folketingsbeslutning om at stoppe udviklingsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgere. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.2) Forhandling - hasteforespørgsel af F 61 om, at området omkring Dam…
 
Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om der kan oprettes modtagecentre udenfor Europa m.m.1) Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om der kan oprettes modtagecentre udenfor EuropaÅbent samråd med udlændinge- og integrationsministeren om der kan oprettes modtagecentre udenfor Europa.2) Åbent samråd i Udlændinge- og Integra…
 
Åbent samråd i Retsudvalget om L 189 (Om forbud mod deltagelse i nattelivet m.v.)1) Åbent samråd i Retsudvalget om L 189 (Om forbud mod deltagelse i nattelivet m.v.)Åbent samråd med justitsministeren om L 189 (Om forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af u…
 
Møde nr. 108 i salen1) Fremme af F 61 om, at området omkring Damaskus er sikkert at vende tilbage til for syriske statsborgereForespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om, at området omkring Damaskus er sikkert at vende tilbage til for syriske statsborgere. (Hasteforespørgsel). Af Eva Flyvholm (EL) og Rosa Lund (EL).2) 3. beh. af L 160…
 
Ekspertmøde i Indenrigs- og Boligudvalget om den tekniske sammenskrivning af lejelovgivningen.1) Åbent ekspertmøde i Indenrigs- og Boligudvalget om den tekniske sammenskrivning af lejelovgivningenIndenrigs- og Boligudvalget holder et åbent ekspertmøde om den tekniske sammenskrivning af lejelovgivningen.…
 
Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om menneskehandel ombord på et fiskeskib i Thyborøn.1) Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om menneskehandel ombord på et fiskeskib i ThyborønÅbent samråd med beskæftigelsesministeren om Arbejdstilsynets rolle i en sag menneskehandel på et fiskeskib i havnen i Thyborøn.…
 
Møde nr. 107 i salen1-2) Fremme af F 59 og F 60 om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset af den energipolitiske redegørelse m.v.Punkt 1 og 2 behandles sammen. F 59 Forespørgsel til klima-, energi- og forsyningsministeren om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset af den energipolitiske redegørelse. Af…
 
Vi har alle sammen en, og nogle af os har endda været så heldige at få lov til at være en – og så må vi bare krydse fingre for, at vi ikke gør et alt for ringe job i rollen. MOR! hedder den udstilling, som for tiden kan ses på Louisiana. Her er samlet værker fra nogle af verdens allermest interessante kunstnere, og det er der blevet en fremragende …
 
1968 blev året, hvor Radikale Venstre endnu gang skulle indtage statsministerposten. Denne gang med karismatiske Hilmar Baunsgaard. Det var i en tid, hvor Danmarks forhold til EF blev debatteret, og RKV-regeringen var i fremskredne forhandlinger med de nordiske lande om et stærkt udvidet økonomisk samarbejde. Finland takkede nej, og der blev i sted…
 
Møde i Europaudvalget1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (udenrigsanliggender - forsvar) den 6. maj 2021Rådsmøde (udenrigsanliggender - forsvar) den 6. maj 2021. Forelæggelse ved forsvarsministeren.2) Møde i Europaudvalget. Orientering om EU’s 2030 mål på beskæftigelses- og socialområdetOrientering om EU’s 2030 mål på beskæftigelses- og socialområde…
 
Åbent samråd i Retsudvalget om dobbeltstraf for forbrydelser begået i forbindelse med corona-pandemien.1) Åbent samråd i Retsudvalget om dobbeltstraf for forbrydelser begået i forbindelse med corona-pandemienÅbent samråd med justitsministeren om dobbeltstraf for forbrydelser begået i forbindelse med corona-pandemien.…
 
Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om at styrke sprogundervisningen.1) Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om at styrke sprogundervisningenÅbent samråd med børne- og undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren om udarbejdelse af en sprogstrategi med henblik på at styrke sprogundervisningen i Danmark.…
 
Møde nr. 106 i salen1) 3. behandling af L 147 om udvidelse af medlemmer i PsykolognævnetForslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Udvidelse af antallet af medlemmer i Psykolognævnet). Af social- og ældreministeren (Astrid Krag).2) 3. behandling af L 170 om videreførelse af Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn m.v.Forslag til lov …
 
Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om klapningstilladelser og udtagning af lavbundsjorder.1) Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om klapningÅbent samråd med miljøministeren om klapning.2) Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om udtagning af lavbundsjorderÅbent samråd med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri om udtagning a…
 
Møde nr. 105 i salen1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).SPØRGSMÅL:2) 1. behandling af lovforslag nr. L 210:Forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. (Uddannelsesfilialer).Af uddannelses- og forskningsministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).(Fremsættelse 14.04.2021).3) 1. beh…
 
Åbent samråd i Erhvervsudvalget om refunderede beløb fra underleverandører til rejseudbydere.1) Åbent samråd i Erhvervsudvalget om refunderede beløb fra underleverandører til rejseudbydereÅbent samråd med erhvervsministeren om refunderede beløb fra underleverandører til rejseudbydere og EU´s statsstøtteregler.…
 
Møde nr. 104 i salen1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 33 [afstemning]:Forespørgsel til social- og indenrigsministeren, sundheds- og ældreministeren og beskæftigelsesministeren om hjælpemidler til personer med et fysisk handicap.Af Charlotte Broman Mølbæk (SF) og Kirsten Normann Andersen (SF).(Anmeldelse 17.12.2020. Fremme 21.12.2020. Forhandlin…
 
Instrukskommissionen banker hårdt til embedsværket i sidste del af sin beretning. Fem ledende embedsmænd har ifølge kommissionen gjort sig skyldige i så grove pligtforsømmelser i sagen om den ulovlige adskillelse af asylpar, at det offentlige kan søge at pålægge dem et discplinært ansvar. Den nuværende departementschef kritiseres også for at have h…
 
Møde nr. 103 i salen1) Spørgetime med statsministeren.2) 2. behandling af lovforslag nr. L 206:Forslag til lov om ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. (Udvidelse af kredsen af kompensationsberettigede følgeerhverv, regler om krav om miljøtilladelser m.v., regler om ansøgning…
 
Møde nr. 102 i salen1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 210:Forslag til folketingsbeslutning om implementering af et fuldt landevejsprincip.Af Peter Juel-Jensen (V) m.fl.(Fremsættelse 05.03.2021).2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 213:Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et genstartsteam for landdistrikter.Af Peter …
 
Nu skal vi tale om fodbold. Endelig, tænker nogle af jer. Øh, hvorfor dog, tænker andre. Den sidste gruppe er jeg nok tilbøjelig til at tilhøre, men det ændrer sig altid, når Rune Lykkeberg går i gang. Chefredaktøren er nemlig helt enormt passioneret, men samtidig fuldstændig med på, hvilket moralsk anløbent lortesystem, man som fodboldfan nødvendi…
 
Møde nr. 101 i salen1) Forespørgsel nr. F 33:Forespørgsel til social- og indenrigsministeren, sundheds- og ældreministeren og beskæftigelsesministeren om hjælpemidler til personer med et fysisk handicap.Af Charlotte Broman Mølbæk (SF) og Kirsten Normann Andersen (SF).(Anmeldelse 17.12.2020. Fremme 21.12.2020).2) 1. behandling af beslutningsforslag …
 
Bruddet med Venstre i 1905 havde i særdeleshed rod i en uenighed om forsvarspolitik. Dette blev endnu engang en varm politisk kartoffel i efterkrigsårene, hvor landets udenrigspolitiske placering var til debat. Der blev forhandlet om et nordisk forsvarsforbund, men i sidste ende tiltrådte Danmark NATO-samarbejdet. Radikale Venstre gik imod medlemsk…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login