Artwork

Indhold leveret af Folketinget. Alt podcastindhold inklusive episoder, grafik og podcastbeskrivelser uploades og leveres direkte af Folketinget eller deres podcastplatformspartner. Hvis du mener, at nogen bruger dit ophavsretligt beskyttede værk uden din tilladelse, kan du følge processen beskrevet her https://da.player.fm/legal.
Player FM - Podcast-app
Gå offline med appen Player FM !

Møde i salen: Tirsdag den 21. maj 2024

7:05:14
 
Del
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on June 12, 2024 10:29 (12h ago)

What now? This series will be checked again in the next hour. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage episode 419510447 series 2459035
Indhold leveret af Folketinget. Alt podcastindhold inklusive episoder, grafik og podcastbeskrivelser uploades og leveres direkte af Folketinget eller deres podcastplatformspartner. Hvis du mener, at nogen bruger dit ophavsretligt beskyttede værk uden din tilladelse, kan du følge processen beskrevet her https://da.player.fm/legal.
Møde nr. 96 i salen 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 29 [afstemning]: Forespørgsel til miljøministeren om kystsikring af Danmark mod stormfloder m.v. Af Peter Kofod (DF) m.fl. (Anmeldelse 19.03.2024. Fremme 02.04.2024. Forhandling 17.05.2024. Forslag til vedtagelse nr. V 71 af Peter Kofod (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 72 af Anne Paulin (S), Erling Bonnesen (V), Marianne Bigum (SF), Charlotte Bagge Hansen (M), Mette Abildgaard (KF), Søren Egge Rasmussen (EL) og Katrine Robsøe (RV)). 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 123: Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljøbeskyttelse. (Målrettet indsats for boringsnære beskyttelsesområder og forholdet til beskyttelseszonen på 25 m omkring vandboringer). Af miljøministeren (Magnus Heunicke). (Fremsættelse 29.02.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 08.05.2024. 2. behandling 16.05.2024). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 126: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om social service, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Flytning af ansvar fra kommuner til regioner for misbrugsbehandling i forbindelse med regional integreret dobbeltdiagnosebehandling og omlægning af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde). (Fremsættelse 29.02.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 07.05.2024. 2. behandling 16.05.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 128: Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Styrkelse af mindreårige patienters rettigheder, anvendelse af metaldetektorer, videregivelse af oplysninger til politiet i forbindelse med fælles udkørsel til borgere m.v.). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde). (Fremsættelse 29.02.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 07.05.2024. 2. behandling 16.05.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 120: Forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, lov om produkter og markedsovervågning, elsikkerhedsloven og lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester. (Indskrænkning af anvendelsesperioden for fyrværkeri, ændring af sanktioner og kontrolbeføjelser m.v. på Sikkerhedsstyrelsens område og ændring af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed m.v.). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 14.03.2024. Betænkning 02.05.2024. 2. behandling 16.05.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 121: Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Krav om anmeldelse af visse fusioner under omsætningstærsklerne, indførelse af mulighed for markedsefterforskning og bødeudmåling m.v.). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 14.03.2024. Betænkning 02.05.2024. 2. behandling 16.05.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 176: Forslag til folketingsbeslutning om at sidestille fiskeopdræt med animalsk husdyrproduktion i planloven. Af Kristian Bøgsted (DD) m.fl. (Fremsættelse 01.03.2024. 1. behandling 16.04.2024. Betænkning 15.05.2024). 8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 107: Forslag til folketingsbeslutning om at flytte ansvaret for handicapområdet væk fra kommunerne. Af Mette Thiesen (DF) m.fl. (Fremsættelse 30.01.2024. 1. behandling 10.04.2024. Betænkning 14.05.2024). 9) 2. behandling af lovforslag nr. L 108: Forslag til lov om socialt frikort. Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil). (Fremsættelse 07.02.2024. 1. behandling 21.02.2024. Betænkning 02.05.2024). 10) 2. behandling af lovforslag nr. L 125: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde). (Fremsættelse 29.02.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 14.05.2024). 11) 2. behandling af lovforslag nr. L 117: Forslag til lov om rørført transport af CO2. Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 13.03.2024. Betænkning 16.05.2024). 12) 2. behandling af lovforslag nr. L 118: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Udmøntning af klimasyn fra grøn skattereform 2022 og implementering af nye krav til energiledelsessystemer og energisyn). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 13.03.2024. Betænkning 16.05.2024). 13) 2. behandling af lovforslag nr. L 139: Forslag til lov om udbygning af Øresundsmotorvejen. Af transportministeren (Thomas Danielsen). (Fremsættelse 20.03.2024. 1. behandling 10.04.2024. Betænkning 14.05.2024). 14) 2. behandling af lovforslag nr. L 153: Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven. (Bo- og gaveafgiftsfritagelse). Af skatteministeren (Jeppe Bruus). (Fremsættelse 10.04.2024. 1. behandling 25.04.2024. Betænkning 15.05.2024). 15) 2. behandling af lovforslag nr. L 133: Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. (Udvidelse af undersøgelsen). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse 20.03.2024. 1. behandling 09.04.2024. Betænkning 08.05.2024). 16) 2. behandling af lovforslag nr. L 149: Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Færøerne og lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Ajourføring af retsplejelov for Færøerne og indførelse af fodlænke- og udstationeringsordning på Færøerne). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse 03.04.2024. 1. behandling 18.04.2024. Betænkning 15.05.2024). 17) 2. behandling af lovforslag nr. L 114: Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v., lov om krigsmateriel m.v. og lov om jagt og vildtforvaltning. (Strammere kontrol med våbentilladelser, øget sikkerhed ved besiddelse af våben og opbevaring af ammunition m.v.). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 19.03.2024. Betænkning 16.05.2024). 18) 2. behandling af lovforslag nr. L 116: Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 19.03.2024. Betænkning 16.05.2024). 19) 2. behandling af lovforslag nr. L 129: Forslag til lov om ændring af konkursloven. (Revision af konkurskarantænereglerne). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse 13.03.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 16.05.2024). 20) 2. behandling af lovforslag nr. L 130: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse 13.03.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 16.05.2024). 21) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 194: Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af et kodeks for ministre. Af Martin Lidegaard (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Alex Vanopslagh (LA), Peter Skaarup (DD), Mai Mercado (KF), Pelle Dragsted (EL), Morten Messerschmidt (DF) og Christina Olumeko (ALT). (Fremsættelse 19.03.2024). 22) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 137: Forslag til folketingsbeslutning om at udvide kredsen af frivilliges fagligheder i retshjælpskontorer. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF). (Fremsættelse 29.02.2024). 23) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 142: Forslag til folketingsbeslutning om at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF). (Fremsættelse 29.02.2024). 24) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 160: Forslag til folketingsbeslutning om en ny undersøgelse af falske anmeldelser og anklager i voldtægtssager. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Steffen Larsen (LA), Betina Kastbjerg (DD), Mai Mercado (KF), Rosa Lund (EL), Zenia Stampe (RV), Mette Thiesen (DF) og Torsten Gejl (ALT) m.fl. (Fremsættelse 01.03.2024). 25) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 188: Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge behovet for en revision af den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse. Af Mette Thiesen (DF) m.fl. (Fremsættelse 01.03.2024). 26) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 192: Forslag til folketingsbeslutning om revision af lov om vagtvirksomhed. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF). (Fremsættelse 13.03.2024). 27) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et 3-årigt forsøg med et borgerting. Af Christian Friis Bach (RV) og Christina Olumeko (ALT). (Fremsættelse 02.04.2024).
  continue reading

201 episoder

Artwork
iconDel
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on June 12, 2024 10:29 (12h ago)

What now? This series will be checked again in the next hour. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage episode 419510447 series 2459035
Indhold leveret af Folketinget. Alt podcastindhold inklusive episoder, grafik og podcastbeskrivelser uploades og leveres direkte af Folketinget eller deres podcastplatformspartner. Hvis du mener, at nogen bruger dit ophavsretligt beskyttede værk uden din tilladelse, kan du følge processen beskrevet her https://da.player.fm/legal.
Møde nr. 96 i salen 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 29 [afstemning]: Forespørgsel til miljøministeren om kystsikring af Danmark mod stormfloder m.v. Af Peter Kofod (DF) m.fl. (Anmeldelse 19.03.2024. Fremme 02.04.2024. Forhandling 17.05.2024. Forslag til vedtagelse nr. V 71 af Peter Kofod (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 72 af Anne Paulin (S), Erling Bonnesen (V), Marianne Bigum (SF), Charlotte Bagge Hansen (M), Mette Abildgaard (KF), Søren Egge Rasmussen (EL) og Katrine Robsøe (RV)). 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 123: Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljøbeskyttelse. (Målrettet indsats for boringsnære beskyttelsesområder og forholdet til beskyttelseszonen på 25 m omkring vandboringer). Af miljøministeren (Magnus Heunicke). (Fremsættelse 29.02.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 08.05.2024. 2. behandling 16.05.2024). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 126: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om social service, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Flytning af ansvar fra kommuner til regioner for misbrugsbehandling i forbindelse med regional integreret dobbeltdiagnosebehandling og omlægning af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde). (Fremsættelse 29.02.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 07.05.2024. 2. behandling 16.05.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 128: Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Styrkelse af mindreårige patienters rettigheder, anvendelse af metaldetektorer, videregivelse af oplysninger til politiet i forbindelse med fælles udkørsel til borgere m.v.). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde). (Fremsættelse 29.02.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 07.05.2024. 2. behandling 16.05.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 120: Forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, lov om produkter og markedsovervågning, elsikkerhedsloven og lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester. (Indskrænkning af anvendelsesperioden for fyrværkeri, ændring af sanktioner og kontrolbeføjelser m.v. på Sikkerhedsstyrelsens område og ændring af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed m.v.). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 14.03.2024. Betænkning 02.05.2024. 2. behandling 16.05.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 121: Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Krav om anmeldelse af visse fusioner under omsætningstærsklerne, indførelse af mulighed for markedsefterforskning og bødeudmåling m.v.). Af erhvervsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 14.03.2024. Betænkning 02.05.2024. 2. behandling 16.05.2024. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 176: Forslag til folketingsbeslutning om at sidestille fiskeopdræt med animalsk husdyrproduktion i planloven. Af Kristian Bøgsted (DD) m.fl. (Fremsættelse 01.03.2024. 1. behandling 16.04.2024. Betænkning 15.05.2024). 8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 107: Forslag til folketingsbeslutning om at flytte ansvaret for handicapområdet væk fra kommunerne. Af Mette Thiesen (DF) m.fl. (Fremsættelse 30.01.2024. 1. behandling 10.04.2024. Betænkning 14.05.2024). 9) 2. behandling af lovforslag nr. L 108: Forslag til lov om socialt frikort. Af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil). (Fremsættelse 07.02.2024. 1. behandling 21.02.2024. Betænkning 02.05.2024). 10) 2. behandling af lovforslag nr. L 125: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Etablering af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse). Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde). (Fremsættelse 29.02.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 14.05.2024). 11) 2. behandling af lovforslag nr. L 117: Forslag til lov om rørført transport af CO2. Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 13.03.2024. Betænkning 16.05.2024). 12) 2. behandling af lovforslag nr. L 118: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Udmøntning af klimasyn fra grøn skattereform 2022 og implementering af nye krav til energiledelsessystemer og energisyn). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Lars Aagaard). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 13.03.2024. Betænkning 16.05.2024). 13) 2. behandling af lovforslag nr. L 139: Forslag til lov om udbygning af Øresundsmotorvejen. Af transportministeren (Thomas Danielsen). (Fremsættelse 20.03.2024. 1. behandling 10.04.2024. Betænkning 14.05.2024). 14) 2. behandling af lovforslag nr. L 153: Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven. (Bo- og gaveafgiftsfritagelse). Af skatteministeren (Jeppe Bruus). (Fremsættelse 10.04.2024. 1. behandling 25.04.2024. Betænkning 15.05.2024). 15) 2. behandling af lovforslag nr. L 133: Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. (Udvidelse af undersøgelsen). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse 20.03.2024. 1. behandling 09.04.2024. Betænkning 08.05.2024). 16) 2. behandling af lovforslag nr. L 149: Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Færøerne og lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Ajourføring af retsplejelov for Færøerne og indførelse af fodlænke- og udstationeringsordning på Færøerne). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse 03.04.2024. 1. behandling 18.04.2024. Betænkning 15.05.2024). 17) 2. behandling af lovforslag nr. L 114: Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v., lov om krigsmateriel m.v. og lov om jagt og vildtforvaltning. (Strammere kontrol med våbentilladelser, øget sikkerhed ved besiddelse af våben og opbevaring af ammunition m.v.). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 19.03.2024. Betænkning 16.05.2024). 18) 2. behandling af lovforslag nr. L 116: Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse 28.02.2024. 1. behandling 19.03.2024. Betænkning 16.05.2024). 19) 2. behandling af lovforslag nr. L 129: Forslag til lov om ændring af konkursloven. (Revision af konkurskarantænereglerne). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse 13.03.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 16.05.2024). 20) 2. behandling af lovforslag nr. L 130: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager). Af justitsministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse 13.03.2024. 1. behandling 02.04.2024. Betænkning 16.05.2024). 21) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 194: Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af et kodeks for ministre. Af Martin Lidegaard (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Alex Vanopslagh (LA), Peter Skaarup (DD), Mai Mercado (KF), Pelle Dragsted (EL), Morten Messerschmidt (DF) og Christina Olumeko (ALT). (Fremsættelse 19.03.2024). 22) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 137: Forslag til folketingsbeslutning om at udvide kredsen af frivilliges fagligheder i retshjælpskontorer. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF). (Fremsættelse 29.02.2024). 23) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 142: Forslag til folketingsbeslutning om at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF). (Fremsættelse 29.02.2024). 24) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 160: Forslag til folketingsbeslutning om en ny undersøgelse af falske anmeldelser og anklager i voldtægtssager. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Steffen Larsen (LA), Betina Kastbjerg (DD), Mai Mercado (KF), Rosa Lund (EL), Zenia Stampe (RV), Mette Thiesen (DF) og Torsten Gejl (ALT) m.fl. (Fremsættelse 01.03.2024). 25) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 188: Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge behovet for en revision af den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse. Af Mette Thiesen (DF) m.fl. (Fremsættelse 01.03.2024). 26) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 192: Forslag til folketingsbeslutning om revision af lov om vagtvirksomhed. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF). (Fremsættelse 13.03.2024). 27) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et 3-årigt forsøg med et borgerting. Af Christian Friis Bach (RV) og Christina Olumeko (ALT). (Fremsættelse 02.04.2024).
  continue reading

201 episoder

Alle episoder

×
 
Loading …

Velkommen til Player FM!

Player FM is scanning the web for high-quality podcasts for you to enjoy right now. It's the best podcast app and works on Android, iPhone, and the web. Signup to sync subscriptions across devices.

 

Hurtig referencevejledning