Månedsskrift For Almen Praksis offentlig
[search 0]

Download appen!

show episodes
 
Månedsskriftet henvender sig først og fremmest til nuværende og kommende praktiserende læger, samt andre fagpersoner med tilknytning til almen praksis. Vi holder vore lyttere orienteret om udviklingen på hele det medicinske område og har således også fokus på udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale.Vi ønsker at give vores lyttere praksisrelevant viden i form af bred fagli ...
 
Loading …
show series
 
Hvis man optimerer sin praksis kan man frigive tid til at beskæftige sig med det man finder allermest meningsfuldt. Det skal vi høre Ledelseskonsulent Mads Crandal uddybe. Vi skal møde praksismanager Jeanette Oxholm og høre meget mere om hvilken faglighed en praksismanager kan byde ind med. I studiet er i øvrigt Heidi Bøgelund, Ulrik Lange, Juliane…
 
At lede sammen i en gruppe samtidig med at man selv er en kæmpe del af produktionen er en meget kompliceret disciplin. Det er et felt som særligt optager ledelseskonsulent Heidi Bøgelund. Vi skal desuden møde Kasper Poulsen som er praktiserende læge i Hornslet. Hans historie handler om hvordan det er at være i en konflikt i et kompagniskab. I studi…
 
Hvordan lærer man egentlig at blive en god leder? For mange har ikke skullet forholde sig til ledelse før de er blevet klinikejere. Det vil ledelseskonsulent Anne Zimmer uddybe i samtalen. Hun er nemlig særligt optaget af emnet. I studiet er iøvrigt Ulrik Lange, Juliane Dinesen, Heidi Bøgelund og Mads Crandal. Alle erfarne ledelseskonsulenter og an…
 
Det kan være en udfordrende opgave at tage lederskab på sig, og der er jo nok at se til i forvejen. Så hvorfor overhovedet tale om ledelse? I vores samtale skal vi tale om hvad ledelse er, vi skal tale om personaleledelse og vi skal tale om konfliktskyhed. Konfliktskyhed er ifølge konsulenterne et meget udbredt fænomen i almen praksis – men hvorfor…
 
Hvad vil vi med vores praksis og hvordan kommer vi derhen? Hvordan bliver man en god leder, hvordan driver man ledelse sammen i en gruppe og hvordan opnår man følgeskab af sine medarbejdere? PLO-E sætter fokus på disse og mange andre spørgsmål i denne podcastserie om ledelse i almen praksis. I dette første korte afsnit får du en introduktion til se…
 
Det anslås at cirka 2% af befolkningen lider af funktionel lidelse. Er man ramt kan vejen igennem sundhedsvæsenet være svær. Praktiserende læge Morten Jakobsen og Speciallæge i almen medicin og seniorforsker Marianne Rosendal er fortsat i studiet. Vi får besøg af to repræsentanter fra ”Patientforeningen for Funktionelle Lidelser” Lone M. Jensen og …
 
Når man lider af en funktionel lidelse kan der ikke påvises somatisk eller psykiatrisk sygdom men symptomerne er i sig selv blevet til en sygdom. Det kan volde den praktiserende læge og patienten store vanskeligheder at få stillet diagnosen og få sygdommen behandlet. Praktiserende læge Morten Jakobsen og Speciallæge i almen medicin og Seniorforsker…
 
Velkommen til en miniserie i to om palliation i almen praksis. I første afsnit fokuserer vi på de generelle aspekter af palliation såvel som identifikation af patienter med palliative behov, organsvigtssygdommene, terminalerklæring og terminaltilskud. Vores gæst er Anna Weibull. Hun er speciallæge i almen medicin og har den nordiske specialistuddan…
 
Dyspnø, kvalme, fatigue og eksistentiel lidelse er symptomer som hos palliative patienter ofte er udiagnosticerede og underbehandlede. I denne samtale gennemgår vi symptomerne og taler om ”Livssamtalen”. Vores gæst Anna Weibull er speciallæge i almen medicin og har den nordiske specialistuddannelse i palliation. Christian Vøhtz er redaktør og vært.…
 
Det er den praktiserende læges opgave at finde de alvorligt syge blandt de mange raske. Men det er ikke altid en nem opgave. For mennesker i al almindelighed oplever en masse symptomer som de aldrig går til læge med - også alarmsymptomer. Samtidig ved vi at selvom en patient kommer til os med et alarmsymptom er sandsynligheden for alvorlig sygdom b…
 
Redaktør Jon Eik Zwisler har udvalgt to artikler som er udgivet i 2021. Vi diskuterer indholdet og hører klip fra 3 podcasts som er udgivet i månedsskriftet. Redaktionen siger tak for 2021 og ønsker en glædelig jul og et godt nytår Artiklerne som omtales er: - Generalistens genkomst. Forfatter Flemming Bro. Udgivet Juni 2021 - De menneskelige grund…
 
En nyere opgørelse fra PLO viser at 87,3% af de danske praktiserende læger er medlem af en DGE gruppe. (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelsesgruppe). I samtalen kommer vi omkring rammer og indhold i DGE grupperne, financiering og forskellen imellem en DGE gruppe og en klynge. Vores gæster er Mikkel Tang Knudsen – praktiserende i lægehuset i Vejl…
 
Det er veldokumenteret, at slankekure og livsstilbaserede vægttabsprogrammer ikke virker på lang sigt. Alligevel taler vi med vores patienter om vægttab både med henblik på øget sundhed og øget velvære. Måske skulle vi hellere tale om vægtneutral sundhed? Vores gæster er Professor Thorkild I.A. Sørensen, Diætist Inger Bols og Fase 3 læge og Postdoc…
 
2% af konsultationerne i almen praksis handler om dyspepsi. Peter Fentz Haastrup PhD og læge i almen praksis er gæst. Med udgangspunkt i DSAMs opdaterede vejledning taler vi om diagnostik og behandling af dyspepsi. Desuden ser vi på hvordan vi håndterer de patienter der er i langtidsbehandling med PPI. Christian Vøhtz er redaktør og vært.…
 
50% af alle mænd vil opleve LUTS når de bliver over 60 år. For nogle vil symptomerne være voldsomt generende - ligefrem invaliderende. Andreas Røder - Professor i urologi ved Rigshospitalet er gæst. I samtalen kommer vi omkring udredning og behandling af benign prostatahyperplasi som er hovedårsagen ved LUTS. Christian Vøhtz er redaktør og vært…
 
Det er en stor omvæltning at gå fra at være uddannelseslæge til at nedsætte sig i egen praksis med drifts og ledelsesansvar. Men der er hjælp at hente. Praksis Plus er lavet lige præsis til dig som går i tanker om at nedsætte dig eller som er nynedsat. Praksis Plus er en omfattende og systematisk elektronisk håndbog som du kan bruge som en støtte o…
 
Vi bruger i almen praksis mange ressourser på at gå på kursus. Men hvordan sikrer vi os at vi selv, vores klinikker og i sidste ende vores patienter får effekt af det vi lærer? Bent Gringer er chefkonsulent i PLOs efteruddannelsesafdeling. Ud fra læringsteorien "transfer" er han en del af et team der arbejder for at vi får det maximale udbytte af v…
 
Vi får ansvaret for flere og flere kronikere og multisyge patienter i almen praksis. Men hvordan prioriterer man og holder overblikket? Vores gæst - PhD og FYAMer Astrid Drivsholm Slot har været med til at udvikle "Årssamtalen" - en samtale af 30 minutters varighed - hvor den praktiserende læge tager udgangspunkt i at patienten er multisyg og planl…
 
Det kan være en svær beslutning om man som patient skal vælge en medicinsk eller kirurgisk abort. Praktiserende læge Lene Agersnap har sammen med gynækologisk afdeling på Hvidovre Hospital udviklet et beslutningsstøtteværktøj til valg af abortmetode. Du finder beslutningsstøtteværktøjet her og du kan allerede nu bruge den sammen med dine patienter:…
 
Nadja Elgin er praktiserende læge i Rødovre og 70-80% af patienterne i hendes dagsprogram har anden etnisk baggrund end dansk. Patientgruppen er hendes store hjertebarn. Specielt førstegenerations indvandreren. Samtalen tager udgangspunkt i Nadjas hverdag. Vi kommer blandt andet omkring emnerne ”etniske smerter”, sprogbarrierer og sygdomsopfattelse…
 
Alkohol kan spille en rolle i udviklingen af næsten enhver tænkelig sygdom vi ser i almen praksis. Men hvordan skal vi tale med vores patienter om det? Det har nemlig stor betydning, hvordan vi bringer det op. Vores gæst er praktiserende læge og formand for DSAM Anders Beich.Af Månedsskrift for almen praksis
 
At udføre korrekt diagnostik og behandling ved formodet UVI på plejehjemspatienten er svært. Rigtig svært! Sif Helene Arnold er læge og PhD ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København. Hun har i sin forskning identificeret en lang række barrierer som her præsenteres som 6 myter. Myte 1: I Danmark bruger vi ikke så meget antibiotika. Myte 2:…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login