show episodes
 
Artwork

1
Boliglejernes Podcast

Boliglejerpodcasten produceret af BOSAM

Unsubscribe
Unsubscribe
Ugentligt
 
Boliglejernes Podcast informerer lejerne om nogle af de problemstillinger, som mange lejere ofte spørger om og giver mulighed for, at problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv.Boliglejernes Podcast er lavet til lejere af lejere!
  continue reading
 
Artwork

1
BAGOM med Mette Gudbjerg

Mette Gudbjerg Hansen

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedligt+
 
Jeg er Mette, 22 år, originalt fra Ullerslev, en lille by nær Nyborg, på Fyn. Nu bor jeg i Odense. I 2018 mister jeg min far, jeg starter i sorggruppe og til terapi, noget af det mest berigende siden da, i mit liv, som har lært mig, hvor vigtig den åbne sårbare samtale er for os. i 2020 under pandemien, fik jeg den idé at starte podcasten her, eller dvs, jeg startede faktisk min engelske først. Dare To. Så den her. Jeg savnede det sociale, samtidig havde brug for at tænke nyt, og jeg savnede ...
  continue reading
 
Artwork
 
Partileder, advokat, redaktør, journalist, ærkebiskop Rasmus Paludan fortæller om sit liv: både hans livs rejse og hans livs bestemmelse: at redde det europæiske og især det skandinaviske folk fra fornedrelse og undergang.
  continue reading
 
Artwork

1
Iværksætterhistorier

Iværksætterhistorier

Unsubscribe
Unsubscribe
Ugentligt+
 
**Produktionen af flere Iværksætterhistorier-episoder er midlertidigt sat på pause. Vi stræber efter at vende stærkt tilbage - gerne hurtigst muligt** Iværksætterhistorier er Danmarks (måske) største om iværksætteri. Her kan du høre om iværksætterne, imens de er i gang med at gøre deres startup eller scaleup til en succes. Du får et indblik i deres tanker, drømme og frustrationer, som foregår undervejs i iværksætterprocessen og hvordan de gik fra idé til skalering, samt hvilke udfordringer d ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på den statistik som Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn har udgivet i foråret 2024. I statistikken kan ses de godkendte lejeniveauer for de lejemål der får bestemt lejen ved omkostningsbestemte leje (Lejeloven §19, stk. 1), gennemgribende moderniserede lejemål (Lejeloven §19, stk. 2), småhuse (Lejeloven §3…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på et af de spørgsmål som vi i BOSAM får oftere og oftere. Der er ingen tvivl om at rygning i især ældre ejendomme kan give gener for de øvrige beboere og at der er mange udlejere der gerne vil indføre et rygeforbud, men spørgsmålet er om der kan stilles et sådan krav. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi…
  continue reading
 
Tak fordi du lytter med! Havde jeg haft muligheden for at lægge et b-roll med natur ind, så havde jeg gjort det, men jeg er sku for træt lige nu, til at gøre det. Jeg håber i har det skønt. Elsker jer! Jeg sender en Carla Micklenborg. https://www.instagram.com/metteghansenn?igsh=cHVlYXJrbTdram41&utm_source=qr--- Send in a voice message: https://pod…
  continue reading
 
Denne gang ser René Suhr fra BOSAM på nogle gode råd om nabostøj med udgangspunkt i Håndbogen: Gode råd og nabostøj. Støj fra naboer kan ikke helt undgås, men med disse råd så kan generne for mange lejere muligvis mindskes. Hvis du ikke allerede har hørt podcasten om lydisolering i etageboliger fra 12. januar 2024 kan du med fordel høre denne også.…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på den Bygge- og Anlægsforskrift som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune den 29. februar 2024. Forskriften fastsætter de regler som skal overholdes ved forskellige byggearbejder i Københavns Kommune såvel udendørs som indendørs. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på det lovforslag som Justitsministeriet har fremlagt på baggrund af aftalen om Domstolenes økonomi 2024-2027. Aftalen blev gennemgået i en podcast den 1. december 2023. Desværre bliver vederlaget til Boligdommere ikke reguleret, på trods af at det sidst blev reguleret i år 2000! Hvis der er spørgsmål eller emner …
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på proceduren for lejers indbringelse af en sag for huslejenævnet, beboerklagenævnet (og ankenævnet i Københavns kommune). Københavns Kommune har fået en selvbetjeningsløsning og i den forbindelse ser podcasten på hvilke dokumenter der skal medsendes ved en sag i Nævnet. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker …
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på det svar som Folketingets Boligudvalg har fået fra Boligministeren omkring LifeX og den forretningside som gør at et værelse udlejes til mellem kr. 10.000 og kr. 12.000 pr måned. Afsnittet er en opfølgning på gennemgangen om LifeX som far 20. oktober 2023, hvor der er en længere gennemgang af forretningsmodelle…
  continue reading
 
Jeg overvejede som det første om titlen på denne episode er for “udenlandsk”. Men så hvad der efterfølgende kom op i mig var endnu bedre. “Det er mit personlige præg, fuck janteloven, og alt det der, om at nogle tænker, at jeg tror jeg er bedre, eller kan mere på baggrund af det ene valg. Jeg elsker at støtte andre i deres drømme og valg, når det e…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på nogle spørgsmål som vi har fået fra en lytter omkring hverdagen i en beboerrepræsentation og hvilke regler der gælder i forhold til hvad en beboerrepræsentation skal og ikke mindst ikke skal. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen ti…
  continue reading
 
Jeg skriver ikke så meget her, det bliver kort, da jeg egentlig er på vej i seng. Jeg er netop kommet hjem fra træningen, og er landet på et god proteinbar, et æble, og muligvis en portion havegrød, inden jeg lægger mig til at sove. Men dammmn. Den var en fed opevelse! Og lærerigt. Stay tuned.--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på de 20 lejemål som NREP lejer ud fra 1. maj 2024 i Mjølnerparken kaldet Odinsparken. I forbindelse med Helhedsplanen og den efterfølgende udviklingsplan solgte Bo-Vita 2 ud af de 4 karréer til kapitalfonden NREP. Og det naturlige spørgsmål er så hvilken leje som de nu private lejemål skal betale i forhold til de…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på Lejelovens §194 der omhandler udlejers informationspligt hvis udlejer helt eller delvist taber en huslejenævnssag eller en afgørelse ved domstolene. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.eks. at skrive dem…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i denne podcast på de reger der er omkring at frakende ejere retten til at administrere udlejningsejendomme, hvorefter at Grundejernes Investeringsfond forestår administrationen for ejers regning. Reglerne findes i Lov om Boligforhold kapitel 4 §20-25. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit a…
  continue reading
 
Denne gang ser Rene Suhr fra BOSAM på en af de problemstillinger som I skal være opmærksom på når I får jeres varmeregnskaber for 2023. Det drejer sig om udgiften til ”lovpligtig forbrugsaflæsning” hvor der først kom lovhjemmel til at opkræve udgiften hos lejerne med lov 1793 af 28. december 2023. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal …
  continue reading
 
Camilla er nu Ambassadør for @Apollo_summit, hun er certificeret S&C Coach (Strength and Conditioning Coach), og har Uefa B License. En Samtale med Camilla Kur, hvor vi ser tilbage på hendes karriere. Camilla har en fantastisk fodboldkarriere, vi kan se tilbage på, hun har spillet i Danmark, USA, Italien, England og Norge.Jeg snakker med Camilla om…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på den stigende sagsbehandlingstid i Huslejenævnet i Frederiksberg Kommune. Sagsbehandlingstiden er steget fra 4-6 måneder i 2017-2019 til nu 17-18 måneder! Der ses ud fra en orientering til Kommunens politikere på hvilke faktorer der er skyld i den øgede sagsbehandlingstid. Hvis der er spørgsmål eller emner I øns…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på reglerne for lejerens forsvarlige brug af det lejede. Emnet er ønsket af en af vores trofaste lyttere som har kontaktet os for at få emnet behandlet i podcasten. Podcasten vil dels se på lejeloven §149 samt se på nogle praktiske eksempler og vi slutter af med nogle gode råd. Hvis der er spørgsmål eller emner I …
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser i denne podcast på individuelt aftalte forbedringer (Lejeloven §137), der er den anden side af lejernes råderet som begge blev indført i lejelovgivningen i 1994. Her er situationen at det mellem lejer og udlejer frivilligt aftales f.eks. et der etableres et nyt køkken i lejemålet og at udlejer betaler for arbejdet mens lejer…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på lejernes råderet (lejeloven §145), hvor lejeren har mulighed for at udføre forbedringer mv i lejemålet samt ved fraflytning at modtage en godtgørelse fra udlejeren for en del af de afholdte udgifter. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velk…
  continue reading
 
Ventetiden stiger for øjeblikket i Huslejenævnene, og i den forbindelse ser René Suhr fra BOSAM på nogle af de udfordringer, som Huslejenævnene har og kommer med forslag til hvordan nogle af udfordringerne måske kan løses. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at ko…
  continue reading
 
Denne gang ser Rene Suhr fra BOSAM på den analyse som Finans Danmark har udsendt omkring at det er dyrere at eje end at leje. I podcasten vil der blive redegjort for hvorfor at nogle af forudsætningerne i analysen efter BOSAMs opfattelse ikke er rigtige. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcas…
  continue reading
 
Min anden samtale med Amalie Bryde, som vi havde i efteråret sidste år, 2023. Vi kommer ind på; -At være tålmodig i dannelsen af nye relationer. - "Du skal bare være der" - Sociale arrangementer. (Den er jeg ikke god til) -Det er blevet en større kultur at dele. At turde dele. -Hvordan passer vi på os selv? Amalie har nyt merch (Læg lige mærke til …
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser i denne podcast på de tilskudsmuligheder der er for etablering af byhaver. Etableringen kan ske med støtte fra Social- og Boligstyrelsen hvor andelsboligforeninger, ejerforeninger og private udlejere i de store byer kan søge om midler fra en pulje til at etablere byhaver. Selvom lejere desværre ikke direkte kan søge om støtt…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser denne gang på en undersøgelse fra Aalborg Universitet om oplevelsen af energikrisen i Danmark i vinteren 2022-2023 i forbindelse med de stigende priser på energi og den opstående knaphed på især gas. Spørgeskemaundersøgelsen blev lavet i et forsøg på at blive klogere på hvilken betydning krisen har på den grønne omstilling. …
  continue reading
 
Det bliver en update fra mig i denne episode -Podcast generelt -Podcast på video -Fodbold i Manhattan, New York -Fodbold i USA -Del drømmen op -Samtale med Taren Gasel -Dare To Podcast https://www.youtube.com/channel/UC6uStl3cyzVoCfd_82tDX3A -Om at velkomme anderledes måder at gøre ting på. "Ej, gør du det på den måde? Det gør jeg ikke.. ihh hvor s…
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på hvordan det går med Mjølnerparkens udviklingsplan og om Bo-Vita har fået løst nogle af de problematikker som BOSAM sammen med afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken har gjort opmærksom på. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at …
  continue reading
 
Jeg var, og er.. så nysgerrige på Stines fortælling omkring hendes skuespillerkarriere. Derfor spurgte jeg om hun havde mod og lyst til at bruge en time mere på BAGOM, en samtale med fokus på Stines karriere, inden for skuespil. Historier, som denne, gemmes ofte væk. Det opleves ofte som værende pinligt, skamfyldt, eller, det kan forbindes med andr…
  continue reading
 
Forholdet mellem vores Tanker, Handlinger og Følelser, viser sig gennem vores tanke-mønstre. De har vildt stor betydning for, om vi når vores mål inden for fx;personlig udvikling, og, arbejdsmæssigt. Jeg er taget på en gåtur med jer, for at tage jer med, i mit arbejde, med følgende. Sidste år delte jeg en video på min YouTube kanal, en "nytårs-fors…
  continue reading
 
I denne podcast ser René Suhr fra BOSAM på nabostøj og grunden til dette er at vi i BOSAM oplever at lejere er generet af støj fra naboerne. Med udgangspunkt i folderen ”Lydisolering mod nabostøj i etageboligbyggeri” fra Build ved Aalborg Universitet fortælles der om hvilke tiltag der kan være med til at mindske støjgener i boligbyggeri. Hvis der e…
  continue reading
 
Forventningsafstemmer du med dig selv? Det var det første som kom op for mig, til denne beskrivelse. Jeg forsøger at tage et kig indad, reflektere over de seneste år, det her er ikke e fuld opsumering af det på nogle måder, men det er min måde, at få lukket nogle tanker om netop dette ud. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/…
  continue reading
 
I dette afsnit snakker jeg med Amalie Bryde, Amalie Bryde er sanger og sangskriver, baseret i London, født i Danmark. Jeg finder Malie musik virkelig unikt, som er en blanding af jazz, pop og hiphop. https://www.youtube.com/@AmalieBryde Jeg stiftede bekendtskab med Amalie, efter jeg i flere år har fulgt hendes bror Anders Hoffman, jeg så derfor Ama…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i denne podcast på den aftale som Københavns Kommune har indgået med de almene boligselskaber om Den blandede by, Den sammenhængende by samt Den bæredygtige by. Og som Københavns Kommune selv skriver i forordet skal København være en by for alle, hvilket betyder at vi i Boliglejernes Podcast naturligvis forholder os til denn…
  continue reading
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i denne podcast igen på den nye ejendomsbeskatning. Podcasten er således en opfølgning på podcasten fra 29. september og 17. oktober 2023, hvor vi så på den nye ejendomsbeskatnings betydning for lejerne. Baggrunden er, at Vurderingsstyrelsen er kommet med foreløbige vurderinger for 2022 og det derfor er muligt at sige noget …
  continue reading
 
René Suhr fra BOSAM ser igen i år på den ghettoliste der blev offentliggjort den 1. december 2023 samt på de retssager der forventes at afgjort det næste halve års tid. Det drejer sig dels om at en del beboere har gjort indsigelse mod de opsigelser de har modtaget dels om den store sag om selve ghettolovgivningen, der kører i Østre Landsret og som …
  continue reading
 
1 del af en 3 Parts episode. Det her var en Lang og spændende samtale med Bibi Vang og Sarah Egholm, som jeg havde besøg af hjemme hos mig selv, denne gang. Vores sidste afsnit vi optog sammen var over zoom. Så det var dejligt denne gang at være i rum sammen, - også vildt specielt for mig, rent faktisk at lave podcast sammen, fysisk. Jeg kommer fra…
  continue reading
 
Jeg har enormt meget lyst til at have en jule-ekspert med, på podcasten, for at hjælpe mig, for at hjælpe os. Så, for starters... forsøger jeg at udtrykke mig på det alene, idet her lidt kortere afsnit. Det kribler i mig. Jeg håber i vil tage godt i mod det. Ikke at jeg tror i vil tage dårligt imod det... Men altså, åhhh. Det er bare så vigtigt at …
  continue reading
 
Første del af samtalen jeg havde med Anne, er nu snart i luften. Når i ser eller lytter med, er den selvfølelig. Anne deler om hendes historie, mere specifikt, hendes opvækst, i denne, første del. Stay tuned. Det er mega spændende, jeg lærer ikke udelukkende meget om Anne (og generelt dem jeg har med) Jeg lærer SÅ meget om mig selv, og det er fakti…
  continue reading
 
åhh gud... Hvad skriver man, når man ikke ved hvad man skal skrive? Spørger jeg mig selv om... Det her føles bare KÆMPE Stort, helt ærligt, og det er faktisk også virkelig svært, og umugeligt, at udtrykke i så kort et klip. Så det kommer et mere.. Kærlighed Mette --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/bagompodcasten/me…
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning