show episodes
 
Loading …
show series
 
Rene Suhr fra BOSAM har Jannik Jessen fra Beboerrepræsentationen Solbjerggård i telefonen for at tale om hvordan lejerne ser på salget af deres ejendom fra Frederiksberg Boligfond til KAB. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.eks. at skrive d…
 
Rene Suhr fra BOSAM giver en status på salget af de 3 ejendomme i Frederiksberg Boligfond (Solbjerggård, Sønderjyllandsgården og Roskildegården). I afsnittet fortælles hvor langt i processen at salget er og hvad der mangler før et salg er en realitet. De 3 ejendomme bliver - hvis salget går igennem - almene ejendomme som forventes støttet af regeri…
 
I denne podcast ser René Suhr fra BOSAM på den delafgørelse fra Østre Landsret der er kommet i lejernes retssag mod Boligministeriet omkring Ghettolovgivningen. Delafgørelsen betyder, at EU-domstolen skal tage stilling til om Ghettolovgivningens regler om vestlig og ikke-vestlig oprindelse er udtryk for forskelsbehandling på grund af race eller etn…
 
I denne podcast ser René Suhr fra BOSAM på 3 afgørelser fra Huslejenævnet i København, hvor huslejenævnet i 2 afgørelser giver tilladelse til at lave en gennemgribende forbedring af lejemål efter den private lejelov på trods af at alle boligerne i Mjølnerparken i sagens natur er almene indtil at det betingende salg til NREP bliver effektueret i 202…
 
I denne podcast ser René Suhr fra BOSAM på lovgivningen om Huslejeloftet igen, da vi i BOSAM har fået en del henvendelser om huslejeloftet og nettoprisindekset. Dette betyder, at podcasten er en opfølgningen på den podcast vi udgav den 16. september 2022 om netop Huslejeloftet. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit…
 
I denne podcast ser René Suhr fra BOSAM på Fonden for blandede byer, hvor der er afsat 870 mio. kr. til omdannelse af private udlejningsboliger til almene boliger og 675 mio. kr. til ombygning af erhvervsejendomme til almene boliger. Det sker for at fremme flere almene boliger i centralt beliggende bydele, som allerede er fuldt udbyggede. Det er de…
 
I denne podcast ser René Suhr fra BOSAM på den årlige lejeforhøjelse. I podcasten ses på nettoprisindekset og huslejeloftet, hensættelser til indvendig og udvendig vedligeholdelse, varsling af skatte og afgifter samt på varsling af den omkostningsbestemte leje. Husk det er vigtigt at man som lejer forhøjelser sig til disse varslinger, da vi i BOSAM…
 
I dette afsnit ser René Suhr fra BOSAM på den tagbrand der nedbrændte en ejendom i Vanløse den 25. marts 2022. I podcasten ses på den rapport som SBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) har udarbejdet for Bolig og Planstyrelsen samt den redegørelse som Styrelsen efterfølgende har udsendt. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal be…
 
I dette afsnit ser René Suhr fra BOSAM på nogle af de ændringer som vi godt kunne ønske der blev kigget på i lejelovgivningen både i den lovgivningen for den private udlejning og i den almene boligsektor. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.…
 
I dette afsnit ser René Suhr fra BOSAM på den statusrapport omkring Mjølnerparkens udviklingsplan som skal indsendes til Bolig- og Planstyrelsen. Udviklingsplanen skal før indsendes behandles politisk i Københavns kommune og i den forbindelse fik afdelingsbestyrelsen foretræde for Teknik- og Miljøudvalget for at fortælle politikerne om beboernes op…
 
René Suhr fra BOSAM ser denne gang på det lovindgreb som hastebehandles i folketinget vedrørende de lejemål der reguleres med nettoprisindekset. Afsnittet er struktureret ud fra følgende 5 dele: Hvad er nettoprisindekset, baggrunden for indgrebet, hvilke lejemål er omfattet, hvad indeholder forslaget og ikrafttrædelsen af loven. Hvis der er spørgsm…
 
I dette afsnit ser René Suhr fra BOSAM på den udviklingsplan som er udarbejdet af Bo-Vita på baggrund af Ghettolovgivningen. Udviklingsplanen betyder, at 256 billige almene boliger bliver solgt og efterfølgende vil blive udlejet af NREP som dyre lejeboliger. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Po…
 
Rene Suhr fra BOSAM taler med den tidligere formand Jens Simonsen for Frederiksberg Boligfond om hans syn på hvad der er sket i Boligfonden. Jens Simonsen fortæller i anden del bla. om hvad Frederiksberg Boligfonds bestyrelse havde af viden om skødet, om finansieringen af de mange renoveringer af fondens ejendomme samt om SWAP-aftalerne. Hvis der e…
 
Rene Suhr fra BOSAM taler med den tidligere formand Jens Simonsen for Frederiksberg Boligfond om hans syn på hvad der er sket i Boligfonden. Jens Simonsen fortæller i første del bla. lidt om de forskellige renoveringer i Frederiksberg Boligfond. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I me…
 
Rene Suhr fra BOSAM fortæller om den tilbudspligt der træder i kraft når den endelige købspris mv. foreligger fra KAB på de 3 ejendomme (Solbjerggård, Sønderjyllandsgården og Roskildegården). Lyt med og få et overblik over reglerne når lejerne får tilbudt ejendommene under reglerne om tilbudspligt. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal…
 
Rene Suhr fra BOSAM fortæller fra det møde hvor beboerrepræsentationerne i 3 af Frederiksberg boligfonds ejendomme (Solbjerggård, Sønderjyllandsgården og Roskildegården) fik at vide, at ejendommene bliver solgt til KAB. De 3 ejendomme bliver dermed - hvis salget går igennem - almene ejendomme som forventes støttet af regeringens nye Fond for blande…
 
I dette 4. afsnit i serien Slaget om Mjølnerparken fortæller Rene Suhr fra BOSAM på den Helhedsplan for Mjølnerparken der blev vedtaget i 2015. Helhedsplanen er sammen med den efterfølgende udviklingsplan grundlaget for den situation som beboerne i Mjølnerparken befinder sig i dag. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi behandle i et afsnit …
 
I dette 3. afsnit i serien Slaget om Mjølnerparken fortæller Rene Suhr fra BOSAM om NREP der er den ene halvdel af de to købere af Mjølnerparkens 260 lejemål. I afsnittet ses på NREPs historie, seneste regnskab og ikke mindst NREPs selskabsstruktur der til forveksling ligner den stuktur vi så i forbindelse med gennemgangen af kapitalfondens Blackst…
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i dette afsnit på den samarbejdsaftale der blev indgået mellem regeringen og Københavns Kommune i juni 2022 om flere almene boliger i Københavns Kommune. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.eks. at skrive dem i Facebo…
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i dette afsnit på den boligaftale om den blandede by som Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune vedtog den 20. juni 2022. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.eks. at skrive dem i Facebookgruppen (Boliglejernes Po…
 
Rene Suhr fra BOSAM ser på den pressemeddelelse som Frederiksberg Boligfond har udsendt i forlængelse af offentliggørelsen af regnskabet for 2021, samt på de artikler der har været i Børsen om sagen. Til slut i podcasten ses på værdien og belåningen af Svalegården, da dette aspekt er vigtigt mht. hvor mange ejendomme som Frederiksberg Boligfond har…
 
Rene Suhr fra BOSAM gennemgår Frederiksberg Boligfonds regnskab 2021. I Fondens regnskab står beskrevet de udfordringer Fonden har med likviditeten samt de tiltag som Fondens bestyrelse arbejder med for at løse problemerne. De løsninger der arbejdes med er ifølge regnskabet dels et forsøg på forlig med Svalegårdens lejere i forbindelse med den vers…
 
René Suhr fra BOSAM har beboerrepræsentant Shirin Tholstrup i studiet til en samtale om at stifte en beboerrepræsentation og hvad de som lejere har opnået ved det. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.eks. at skrive dem i Facebookgruppen (Bol…
 
Dette afsnit er det 2. afsnit i serien Slaget om Mjølnerparken som handler om salget af 60% af Mjølnerparken til kapitalfonden Nrep og Industriens pension. Rene Suhr fra BOSAM fortæller i dette afsnit lidt om Mjølnerparken som bebyggelse, om Bo-Vita og ikke mindst om dem det hele drejer sig om - beboerne! Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker …
 
Dette afsnit er det 1. afsnit i serien Slaget om Mjølnerparken som handler om salget af 60% af Mjølnerparken til kapitalfonden Nrep og Industriens pension. Rene Suhr fra BOSAM fortæller i dette introafsnit på hvorfor det er en vigtig historie at fortælle da salget vil betyde at 260 billige boliger forsvinder i København. Derudover fortælles om emne…
 
Dette afsnit er et kort fødselsdagsafsnit hvor René Suhr fra BOSAM ser tilbage på podcastens første år og fortæller en lidt om hvad der kommer til at ske i det kommende år. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.eks. at skrive dem i Facebookgru…
 
Dette afsnit er det 14. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I dette afsnit ser René Suhr fra BOSAM på hvordan politikkerne bør forholde sig til hvilken by de vil have – skal der være plads til at rig og fattig bor side om side eller…
 
Dette afsnit er det 13. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. Rene Suhr fra BOSAM ser på at de 5 år med Blackstone i Danmark har for det danske boligmarkedet bla. betydet stigninger i salgspriserne på beboelsesejendomme, fokus på opti…
 
Dette afsnit er det 11. afsnit i serien Balladen i Frederiksberg Boligfond, der omhandler de økonomiske problemer der er i Frederiksberg Boligfond efter optagelse af SWAP-lån og forsøg på salg af 3 ejendomme til Blackstone. Afsnittet ser på den aktuelle situation i Frederiksberg Boligfond i midten af maj 2022. Hvilke muligheder er der for en løsnin…
 
Dette afsnit er det 12. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I afsnittet ser Rene Suhr fra BOSAM på hvordan Blackstone har ændret sig siden starten i Danmark til i dag hvor de hedder Kereby. Generelt er Blackstone ikke er så meget i …
 
Dette afsnit er det 11. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I afsnittet gennemgår René Suhr fra BOSAM udviklingen på det danske boligmarked samt ser på hvordan det ser ud i dag. Gennemgangen sker ved hjælp af dels egne udtræk fra Da…
 
Dette afsnit er det 10. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I dette afsnit ser René Suhr fra BOSAM på en ny analyse om det private boligmarkedet i Hovedstadsområdet som er lavet af tænketanken Cevea. Analysen ser på hvilke mulighede…
 
Dette er anden del af to afsnit der handler om optimering af ejendomme hvor René Suhr fra BOSAM ser på hvilke andre muligheder udlejerne benytter sig af for at få lejeniveauet op. Udover 5,2 udlejninger som blev gennemgået i forrige afsnit ser vi typisk: · Etablering af tagboliger ifm udskiftning af tag. Depotrum på loft opsiges og i stedet tilbyde…
 
Dette er første del af to afsnit der handler om optimering af ejendomme hvor René Suhr fra BOSAM ser på hvad der skal til for at udleje efter BRL §5, stk. 2. Hvorfor optimere ejendommene? DCF modellen, øget lejeindtægt giver øget værdi Kravene til udlejning efter BRL §5, stk. 2 · Beløb pr. m²: 2.309 kr. - Beløb pr. lejemål: 264.127 kr. (2022) Højes…
 
Dette afsnit er det 7. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. Denne uges afsnit handler om de afgørelser der er kommet vedr. Huslejenævnenes besigtigelser før udlejer kan lave en gennemgribende modernisering af fraflyttede lejemål (BRL…
 
Dette afsnit er det 6. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I denne uges afsnit ser René Suhr fra BOSAM på den rapport der kom i februar 2022 fra et udvalg der skulle se på organiseringen af huslejenævnene i hele Danmark. Rapporten i…
 
Dette afsnit er det 5. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I denne uges afsnit ser René Suhr fra BOSAM på det såkaldte Blackstone indgreb som blev indført den 1. juli 2020. Politikerne ønskede med indgrebet fra den 30 januar 2020 at…
 
Dette afsnit er det 4. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I denne uges afsnit ser René Suhr fra BOSAM på den kamp som lejerne i 3 ejendomme i Frederiksberg Boligfond (Den Sønderjyske By, Svalegården og Peter Bangs Hus) havde i slut…
 
Dette afsnit er det 3. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I dette afsnit ser René Suhr fra BOSAM fortælles der i dette og i næste afsnit om de første store kampe med Blackstone. Holckenhus der er kendt for deres kunstneratelierer i…
 
Dette afsnit er det andet afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I dette afsnit ser René Suhr fra BOSAM på da Blackstone begyndte at opkøbe ejendomme i Danmark, hvem Speedy er samt på selskabsstrukturen bag opkøbene. Hvis der er spørgs…
 
Med udgangspunkt i Lovforslaget om Hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet har René Suhr fra BOSAM haft afdelingsbestyrelsesformand Muhammad Aslam fra Mjølnerparken i studiet til en samtale om dette lovforslag og hvilke konsekvenser han ser det kan afstedkomme for lejerne i den almene boligsektor. Hvis der er spørg…
 
Dette afsnit er det første afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I dette intro afsnit ser René Suhr fra BOSAM lidt på hvorfor at Blackstone begyndte at opkøbe beboelsesejendomme i bla København og på Frederiksberg. Hvis der er spørgsm…
 
Lovforslaget om Hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet har været i høring og i den forbindelse har BOSAM nogle kommentarer til lovforslaget, hvilket denne uges podcastafsnit handler om. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komm…
 
I dette afsnit af serien ”Kampen om Frederiksberg kommunes beboelsesejendomme” har René Suhr fra BOSAM beboerformand Elin Lind i studiet til et interview om kampen mod salget af beboelsesejendommene og især hendes oplevelse af kampen mod Frederiksberg Kommune. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes …
 
René Suhr fra BOSAM fortæller i denne serie om den kamp som lejerne førte i 1½ år for at undgå at Frederiksberg Kommune solgte de 15 beboelsesejendomme. I afsnittet fortælles om det første møde med forvaltningen i Frederiksberg kommune samt om de to besøg hos henholdsvis Bolig- og Ejendomsudvalget/Socialudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget. Det v…
 
René Suhr fra BOSAM fortæller i denne serie om den kamp som lejerne førte i 1½ år for at undgå at Frederiksberg Kommune solgte de 15 beboelsesejendomme. Afsnittet handler om tre helt centrale aktindsigter som BOSAM på vegne af lejerne i de 15 kommunale ejendomme anmoder Frederiksberg kommune om i 2. halvdel af 2018. Som det vil fremgå af afsnittet …
 
René Suhr fra BOSAM fortæller i denne serie om den kamp som lejerne førte i 1½ år for at undgå at Frederiksberg Kommune solgte de 15 beboelsesejendomme. Dette afsnit handler om de stormøder blandt lejerne der blev afholdt dels for koordinering af kampen og dels som forberedelse af spørgetiden, informationsmøder og fratrædelse for de relevante polit…
 
I dette afsnit af serien ”Kampen om Frederiksberg kommunes beboelsesejendomme” har René Suhr fra BOSAM beboerformand Shirin Tholstrup i studiet til et interview om kampen mod salget af beboelsesejendommene og især en lejers oplevelse af kampen. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meg…
 
René Suhr fra BOSAM fortæller i denne serie om den kamp som lejerne førte i 1½ år for at undgå at Frederiksberg Kommune solgte de 15 beboelsesejendomme. Dette afsnit omhandler de 10 gange i træk hvor lejerne stillede spørgsmål til Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg samt samt udviklingen i de spørgsmål der blev stillet. Hvis der er spørgsmål eller…
 
René Suhr fra BOSAM fortæller i denne nye serie om den kamp som lejerne førte i 1½ år for at undgå at Frederiksberg Kommune solgte de 15 beboelsesejendomme. I dette afsnit fortælles om de første tiltag for at få en organiseret modstand mod salgsplanerne i gang samt hvilke tiltag som blev igangsat. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal …
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login