show episodes
 
Loading …
show series
 
René Suhr fra BOSAM har beboerrepræsentant Shirin Tholstrup i studiet til en samtale om at stifte en beboerrepræsentation og hvad de som lejere har opnået ved det. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.eks. at skrive dem i Facebookgruppen (Bol…
 
Dette afsnit er det 2. afsnit i serien Slaget om Mjølnerparken som handler om salget af 60% af Mjølnerparken til kapitalfonden Nrep og Industriens pension. Rene Suhr fra BOSAM fortæller i dette afsnit lidt om Mjølnerparken som bebyggelse, om Bo-Vita og ikke mindst om dem det hele drejer sig om - beboerne! Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker …
 
Dette afsnit er det 1. afsnit i serien Slaget om Mjølnerparken som handler om salget af 60% af Mjølnerparken til kapitalfonden Nrep og Industriens pension. Rene Suhr fra BOSAM fortæller i dette introafsnit på hvorfor det er en vigtig historie at fortælle da salget vil betyde at 260 billige boliger forsvinder i København. Derudover fortælles om emne…
 
Dette afsnit er et kort fødselsdagsafsnit hvor René Suhr fra BOSAM ser tilbage på podcastens første år og fortæller en lidt om hvad der kommer til at ske i det kommende år. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.eks. at skrive dem i Facebookgru…
 
Dette afsnit er det 14. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I dette afsnit ser René Suhr fra BOSAM på hvordan politikkerne bør forholde sig til hvilken by de vil have – skal der være plads til at rig og fattig bor side om side eller…
 
Dette afsnit er det 13. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. Rene Suhr fra BOSAM ser på at de 5 år med Blackstone i Danmark har for det danske boligmarkedet bla. betydet stigninger i salgspriserne på beboelsesejendomme, fokus på opti…
 
Dette afsnit er det 11. afsnit i serien Balladen i Frederiksberg Boligfond, der omhandler de økonomiske problemer der er i Frederiksberg Boligfond efter optagelse af SWAP-lån og forsøg på salg af 3 ejendomme til Blackstone. Afsnittet ser på den aktuelle situation i Frederiksberg Boligfond i midten af maj 2022. Hvilke muligheder er der for en løsnin…
 
Dette afsnit er det 12. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I afsnittet ser Rene Suhr fra BOSAM på hvordan Blackstone har ændret sig siden starten i Danmark til i dag hvor de hedder Kereby. Generelt er Blackstone ikke er så meget i …
 
Dette afsnit er det 11. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I afsnittet gennemgår René Suhr fra BOSAM udviklingen på det danske boligmarked samt ser på hvordan det ser ud i dag. Gennemgangen sker ved hjælp af dels egne udtræk fra Da…
 
Dette afsnit er det 10. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I dette afsnit ser René Suhr fra BOSAM på en ny analyse om det private boligmarkedet i Hovedstadsområdet som er lavet af tænketanken Cevea. Analysen ser på hvilke mulighede…
 
Dette er anden del af to afsnit der handler om optimering af ejendomme hvor René Suhr fra BOSAM ser på hvilke andre muligheder udlejerne benytter sig af for at få lejeniveauet op. Udover 5,2 udlejninger som blev gennemgået i forrige afsnit ser vi typisk: · Etablering af tagboliger ifm udskiftning af tag. Depotrum på loft opsiges og i stedet tilbyde…
 
Dette er første del af to afsnit der handler om optimering af ejendomme hvor René Suhr fra BOSAM ser på hvad der skal til for at udleje efter BRL §5, stk. 2. Hvorfor optimere ejendommene? DCF modellen, øget lejeindtægt giver øget værdi Kravene til udlejning efter BRL §5, stk. 2 · Beløb pr. m²: 2.309 kr. - Beløb pr. lejemål: 264.127 kr. (2022) Højes…
 
Dette afsnit er det 7. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. Denne uges afsnit handler om de afgørelser der er kommet vedr. Huslejenævnenes besigtigelser før udlejer kan lave en gennemgribende modernisering af fraflyttede lejemål (BRL…
 
Dette afsnit er det 6. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I denne uges afsnit ser René Suhr fra BOSAM på den rapport der kom i februar 2022 fra et udvalg der skulle se på organiseringen af huslejenævnene i hele Danmark. Rapporten i…
 
Dette afsnit er det 5. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I denne uges afsnit ser René Suhr fra BOSAM på det såkaldte Blackstone indgreb som blev indført den 1. juli 2020. Politikerne ønskede med indgrebet fra den 30 januar 2020 at…
 
Dette afsnit er det 4. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I denne uges afsnit ser René Suhr fra BOSAM på den kamp som lejerne i 3 ejendomme i Frederiksberg Boligfond (Den Sønderjyske By, Svalegården og Peter Bangs Hus) havde i slut…
 
Dette afsnit er det 3. afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I dette afsnit ser René Suhr fra BOSAM fortælles der i dette og i næste afsnit om de første store kampe med Blackstone. Holckenhus der er kendt for deres kunstneratelierer i…
 
Dette afsnit er det andet afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I dette afsnit ser René Suhr fra BOSAM på da Blackstone begyndte at opkøbe ejendomme i Danmark, hvem Speedy er samt på selskabsstrukturen bag opkøbene. Hvis der er spørgs…
 
Med udgangspunkt i Lovforslaget om Hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet har René Suhr fra BOSAM haft afdelingsbestyrelsesformand Muhammad Aslam fra Mjølnerparken i studiet til en samtale om dette lovforslag og hvilke konsekvenser han ser det kan afstedkomme for lejerne i den almene boligsektor. Hvis der er spørg…
 
Dette afsnit er det første afsnit i serien Blackstone og det danske boligmarked som handler om kapitalfonden Blackstone og den indvirkning Blackstone har på det danske boligmarked. I dette intro afsnit ser René Suhr fra BOSAM lidt på hvorfor at Blackstone begyndte at opkøbe beboelsesejendomme i bla København og på Frederiksberg. Hvis der er spørgsm…
 
Lovforslaget om Hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet har været i høring og i den forbindelse har BOSAM nogle kommentarer til lovforslaget, hvilket denne uges podcastafsnit handler om. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komm…
 
I dette afsnit af serien ”Kampen om Frederiksberg kommunes beboelsesejendomme” har René Suhr fra BOSAM beboerformand Elin Lind i studiet til et interview om kampen mod salget af beboelsesejendommene og især hendes oplevelse af kampen mod Frederiksberg Kommune. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes …
 
René Suhr fra BOSAM fortæller i denne serie om den kamp som lejerne førte i 1½ år for at undgå at Frederiksberg Kommune solgte de 15 beboelsesejendomme. I afsnittet fortælles om det første møde med forvaltningen i Frederiksberg kommune samt om de to besøg hos henholdsvis Bolig- og Ejendomsudvalget/Socialudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget. Det v…
 
René Suhr fra BOSAM fortæller i denne serie om den kamp som lejerne førte i 1½ år for at undgå at Frederiksberg Kommune solgte de 15 beboelsesejendomme. Afsnittet handler om tre helt centrale aktindsigter som BOSAM på vegne af lejerne i de 15 kommunale ejendomme anmoder Frederiksberg kommune om i 2. halvdel af 2018. Som det vil fremgå af afsnittet …
 
René Suhr fra BOSAM fortæller i denne serie om den kamp som lejerne førte i 1½ år for at undgå at Frederiksberg Kommune solgte de 15 beboelsesejendomme. Dette afsnit handler om de stormøder blandt lejerne der blev afholdt dels for koordinering af kampen og dels som forberedelse af spørgetiden, informationsmøder og fratrædelse for de relevante polit…
 
I dette afsnit af serien ”Kampen om Frederiksberg kommunes beboelsesejendomme” har René Suhr fra BOSAM beboerformand Shirin Tholstrup i studiet til et interview om kampen mod salget af beboelsesejendommene og især en lejers oplevelse af kampen. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meg…
 
René Suhr fra BOSAM fortæller i denne serie om den kamp som lejerne førte i 1½ år for at undgå at Frederiksberg Kommune solgte de 15 beboelsesejendomme. Dette afsnit omhandler de 10 gange i træk hvor lejerne stillede spørgsmål til Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg samt samt udviklingen i de spørgsmål der blev stillet. Hvis der er spørgsmål eller…
 
René Suhr fra BOSAM fortæller i denne nye serie om den kamp som lejerne førte i 1½ år for at undgå at Frederiksberg Kommune solgte de 15 beboelsesejendomme. I dette afsnit fortælles om de første tiltag for at få en organiseret modstand mod salgsplanerne i gang samt hvilke tiltag som blev igangsat. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal …
 
René Suhr fra BOSAM fortæller i denne nye serie om den kamp som lejerne førte i 1½ år for at undgå at Frederiksberg Kommune solgte de 15 beboelsesejendomme. I dette intro afsnit gennemgås dels opdagelsen af at Kommunen ville sælge ejendommene og dels den beslutning som en enig Kommunalbeslutning tog 1½ år efter om at ejendommene ikke skulle sælges …
 
René Suhr fra BOSAM giver en indføring i de frister og muligheder der er når en beboerrepræsentationen modtager en varsling om: Vandregnskaber Varmeregnskab Skatte- og afgifter Forbedringsforhøjelser Omkostningsbestemt lejeforhøjelser Desuden redegøres for muligheden for at få supplerende oplysninger samt om muligheden for at bruge de supplerende o…
 
En praktisk guide om vedligeholdelsesmangler ved BRL §5, stk. 2 udlejning René Suhr fra BOSAM giver en guide i hvad du som lejer/beboerrepræsentation kan gøre hvis I modtager en meddelelse fra udlejer om at der vil finde en førstegangsudlejning efter BRL§5, stk. 2 udlejning sted og I derved har mulighed for at indbringe en sag om vedligeholdelsesma…
 
I dette afsnit fortæller René Suhr fra BOSAM om reglerne omkring vedligeholdelsesmangler ved udlejning efter Boligreguleringslovens §5, stk. 2. BRL §5, stk. 7. Vil udlejeren indgå en lejeaftale i henhold til stk. 2, og er det den første udlejning af det pågældende lejemål efter stk. 2, skal udlejeren, når lejeforholdet er opsagt eller ophævet, og i…
 
René Suhr fra BOSAM redegør i denne episode for de mulige løsninger der fremkom på det politiske debatmøde som blev afholdt den 7. november 2021 på Frederiksberg. På mødet blev redegjort for hvilke mulige modeller som Enhedslisten og Socialdemokratiet så som mulige løsninger på de økonomiske problemer der er i Frederiksberg Boligfond. I slutningen …
 
Rene Suhr fra BOSAM redegør for 1. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation 2. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beboerrepræsentation Dette afsnit er det 4. i en serie om beboerrepræsentationer i privat udlejning. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at …
 
Rene Suhr fra BOSAM har denne gang Niels Johan Juhl-Nielsen, der er lejer i en af Frederiksberg Boligfonds ejendomme i studiet til en samtale om situationen i Frederiksberg Boligfond. Niels Johan er derudover også beboerrepræsentant i Rolfhus, medlem af bestyrelsen i Fællesrepræsentationen samt lejervalgt bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Boligfond…
 
Rene Suhr fra BOSAM redegør for 1. Hvilke regler er der for et beboermøde 2. Hvad skal dirigenten være opmærksom på Dette afsnit er det 3. i en serie om beboerrepræsentationer i privat udlejning. Hvis der er spørgsmål eller emner I ønsker vi skal behandle i et afsnit af Boliglejernes Podcast er I meget velkommen til at komme med dem ved f.eks. at s…
 
Rene Suhr fra BOSAM redegør for 1. Hvilke regler er der om beboerrepræsentation 2. Hvordan oprettes en beboerrepræsentation i praksis 3. Hvor I kan finde reglerne og en praktisk guide til hvordan en beboerrepræsentationen oprettes Dette afsnit er det andet i en serie om beboerrepræsentationer i privat udlejning. Hvis der er spørgsmål eller emner I …
 
Rene Suhr fra BOSAM redegør for 1. Hvorfor I skal oprette en beboerrepræsentation 2. De fordele og øgede lejerrettigheder der følger med en beboerrepræsentation 3. Muligheden for at opkræve penge til beboerrepræsentationens arbejde Dette afsnit er det første i en serie om beboerrepræsentationer i privat udlejning. Hvis der er spørgsmål I ønsker vi …
 
René Suhr fra BOSAM gennemgår i dette afsnit: 1. Hvorfor BOSAM har lavet serien 2. Hvorfor serien kun er baseret på fakta og ikke også på mere på BOSAMs vurderinger 3. BOSAMs vurdering af hvad der er gået galt i Fonden 4. Fremtiden for Frederiksberg Boligfond Hvis der er spørgsmål I ønsker jeg skal behandle er I meget velkommen til at komme med dem…
 
René Suhr fra BOSAM gennemgår i dette afsnit Frederiksberg Kommunes sagsbehandling af Kommunens forkøbsret og anvisningsret i efteråret/vinteren 2018. 1. Gennemgang af sagsforløbet i Frederiksberg Kommune på baggrund af de aktindsigter BOSAM, DR og Ejendomswatch fik i Frederiksberg Kommune fik i 2019 2. Vi ser på det efterfølgende sagsforløb indtil…
 
René Suhr fra BOSAM gennemgår i dette afsnit den politiske mødesag der har været behandlet i Frederiksberg Kommunes Magistrat (Økonomiudvalg) den 13. september 2021. I forbindelse med gennemgangen ses der endvidere på den økonomiske analyse som Frederiksberg Boligfond har fremsendt til Kommunen. Det beskrives hvorfor at den konklusion der er i den …
 
Rene Suhr fra BOSAM ser denne gang på: 1. Ansøgningen til Erhvervsstyrelsen 2. Verner Obels brev til Erhvervsstyrelsen 3. Tilladelse til den ekstraordinære disposition fra Erhvervsstyrelsen 4. De manglende bilag Næste afsnit i serien (der udkommer næste fredag kl. 10.00) vil omhandle Frederiksberg Kommunes behandling af Kommunens forkøbsret i efter…
 
Rene Suhr fra BOSAM ser denne gang på: 1. Hvilken rådgivning blev der givet fra bankerne, herunder hvad en SWAP-aftale er 2. I hvor høj grad kendte Fondens bestyrelse til SWAP-aftaler 3. Værdien af SWAP-aftalerne Den negative værdi af SWAP-aftalerne er sammen med likviditeten Frederiksberg Boligfonds to store økonomiske problemer, hvilket er grunde…
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i dette afsnit på: Fortsættelse af sidste afsnit om Fondens spekulative år 1995-2007 Udviklingen i Fonden i årene 2007-2020 Udviklingen i Fondens økonomi 2007-2020 Vedtægterne og de økonomiske dispositioner Meld dig ind i facebookgruppen Boliglejernes Podcast hvor du bla kan finde det kildemateriale som er benyttet til dette…
 
Rene Suhr fra BOSAM ser i dette afsnit på: Hvilke nye aktiviteter der var i Frederiksberg Boligfond i årene 1995-2007 Udviklingen i Fondens økonomi Sammenhængen mellem Fondens vedtægter og de økonomiske dispositioner Meld dig ind i facebookgruppen Boliglejernes Podcast hvor du bla kan finde det kildemateriale som er benyttet til dette afsnit samt k…
 
Rene Suhr fra BOSAM har denne gang Lone Loklindt der sidder i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg i studiet til en samtale om situationen i Frederiksberg Boligfond. Samtalen ser bla tilbage på Frederiksberg Boligfonds salg af 3 ejendomme til Kapitalfonden Blackstone samt den aktuelle henvendelse fra Fonden om at Kommunen skal afgive forkøbsretten …
 
Rene Suhr fra BOSAM har denne gang Thyge Enevoldsen fra Enhedslisten på Frederiksberg i studiet til en samtale om Frederiksberg Boligfond. Det er en samtale om hvad politikerne i Kommunalbestyrelsen fik at vide i 2018 omkring Frederiksberg Boligfonds påtænkte salg til Blackstone, de skødebestemte rettigheder samt Fondens økonomi og Enhedslisten hol…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login