Download appen!

show episodes
 
P
Psykologen

1
Psykologen

Alexander Gammelholm, Nicklas Kronow og Lukas Toft Hansen

Unsubscribe
Unsubscribe
Ugentligt
 
I Psykologen dykker tre psykologer ned i psykologiske teorier og emner, som bliver præsenteret og diskuteret. Psykologien kan være kompleks, så vi forsøger at gøre emnerne forståelige og jordnære. Kontakt os på psykologen.odense@gmail.com eller følg med på https://www.facebook.com/psykologenpodcast. Psykologen er uafhængig af reklame, men vi modtager gerne donationer på https://psykologenpodcast.10er.app/, som vi bruger til at forbedre udstyr og kvalitet i episoderne. Musik: Bensound.com
 
Loading …
show series
 
Du er måske bekendt med at alkohol i de fleste tilfælde kan nedsætte vores evne til at tænke og agerer rationel og fornuftig, men hvad betyder alkohol egentlig for vores dømmekraft hvad angår tiltrækning til eventuelle partnere? The beer goggle effect handler om, hvordan vi særligt på de sene nattetimer kan træffe beslutninger, som vi fortryder dag…
 
“Det ville jeg da sagtens kunne gøre bedre!” -er noget vi mennesker somme tider tænker, når vi springer ud i at lære noget nyt. Men hvor gode er vi rent faktisk til at vurdere vores egne evner, og hvad er sammenhængen mellem faktisk kompetence/viden indenfor et område, og troen på egne kompetence/viden indenfor selv samme?…
 
Hvad skal der til for at klare sig i det 21. Århundrede? Vi præsenterer og diskuterer en teori, der opstiller 4 evner, som bør trænes og fremmes, for at give de bedste betingelser for at kunne fungerer i en verden, hvor du skal håndterer et stort informationsflow, være omstillingsparat og finde på kreative iddeer og løsninger på nye problemer.…
 
Spilafhængighed er et stigende problem, hvilket vi diskuterer årsagerne til. Vi taler om, hvordan man politisk kan anskue reguleringen af afhængighedsskabende tilbud som tobak, alkohol og spil. Vi stiller desuden spørgsmålene; hvornår er man spilafhængig, hvordan kan tilstanden behandles og hvordan bør forretninger, der tjener penge på spil reguler…
 
Vi talte i afsnittet om perception om halo-effekten og kort om Rozenthal-effekten, der handler om hvordan vores forventninger til hinanden kan influere måden, vi behandler hinanden på. I dag dykker vi dybere ned i, hvordan skolelærere gennem særlige forventninger til elever, kan favoriserer og måske endda forskelsbehandle disse.…
 
Bekymringer, der fører til overtænkning eller grublerier kan i nogle tilfælde virke skadelige for vores psykiske helbred. Dette betyder dog ikke, at vi aldrig bør bekymre os, men hvordan finder man en god balance mellem at tænke over tingene og at overtænke tingene. Vi introducerer kort kognitiv adfærdsterapi som metode til at berolige og rationali…
 
I dag skal vi tale om teori, der deler vores hjernearbejde op i to overordnede kategorier: System 1, som er hurtig, automatisk og ubevidst, og system 2, som er langsom, rationel og bevidst. Vi diskuterer hvorvidt denne opdeling overhovedet giver mening, eller om den faktisk stemmer godt overens med det, vi ved om hjernes måde at fungere på.…
 
Forestil dig, at du kan huske en større mængde faglig information fra undervisningen, din lektielæsning eller til eksamen uden at skulle bruge mere tid på disse ting, end du i forvejen gør. Hvis du er bevidst om, hvordan din hukommelse fungerer, kan du faktisk med nogle enkle teknikker opnå dette. Ja, det kan endda blive en leg at udfordre sig selv…
 
I denne uges episode dykker Psykologen ned i sportspsykologi. På trods af sportspsykologiens brede felt, er det stadig en ung disciplin indenfor psykologien. Vi taler omkring psykologiske faktorer indenfor sporten, og hvilke teknikker som sportspsykologer ofte bruger til at træne elitesportsudøvere. Hvordan kan et hold med professionelle atleter, d…
 
I denne uge taler vi om den “optimale oplevelse” kaldet flow-tilstanden, som Mihaly Csikszentmihalyi konceptualiserer som værende en tilstand af “zen” eller at være “i zonen”. Flow kan opstå, når vi fordyber os i en aktivitet i en grad, som gør at vi mister fornemmelse for tid og sted. Hvad er de optimale betingelser for at komme i flow, og hvad er…
 
Populært kendt som den lidelse, hvor personligheden er spaltet. Dissociativ identitetsforstyrrelse er en relativ sjældent psykisk lidelse, som til gengæld har store implikationer for de, der lider af sygdommen. Diagnosticeringen er ligeledes vanskelig, da skelnen mellem psykotiske dissosiative tilstande kan være svære at udrede. NYT: Hjælp os til a…
 
Vi skal tale om fænomenologi som filosofi, videnskabsteori og ikke mindst som måde at undersøge andres subjektive oplevelser af verden i psykologien. Vi introducere kort fænomenologiens udvikling gennem Hegel, Husserl og Heidegger, og dernæst diskuterer vi hvordan subjektivitet og objektivitet kan balanceres, når vi bruger fænomenologien som unders…
 
Albert Bandura er udvikleren af social læringsteori (SLT) eller kognitiv læringsteori (CLT), og i denne uge diskuterer vi i Psykologen, hvad denne teori betyder for vores forståelse af måden børn lærer på? Hvordan regulerer vi vores adfærd socialt gennem modellering fra vores forbilleder. Og så den hede diskussion: Bliver vi voldelige af at spille …
 
Denne gang tager vi hul på emnet “ledelse” og nogle af de aspekter, som hører herunder. Første gang vi diskuterer ledelse, kommer det til at handle om emnerne “modstand” og “belønning”. Mange taler om medarbejdertilfredshed og god ledelse, men hvordan opnås dette, og hvordan opnås det ikke? Vi diskuterer teorien med udgangspunkt i studier på område…
 
Mennesker har benyttet sig af psykedeliske stoffer i årtusinde i forskellige kulturelle traditioner. Selv i moderne tid har brugen af psykedeliske stoffer været populær i nogle kulturer, omend det har været et meget omstridt emne. Men kan disse psykedeliske stoffer da ingen gavn gøre? Vi kigger nærmere på fænomenet “psykedelisk terapi”, som har vis…
 
Giver vi af hjertet, giver vi af pligt, eller hvad er altruisme egentlig udtryk for? Hvordan har kulturen med at give gaver udviklet sig, og har vi glemt de grundlæggende værdier bag det at give? Psykologen stiller disse og mange flere spørgsmål i dette afsnit, blandt andet får du svar på hvor julemanden kommer fra og hvad forskellen på den varme g…
 
Socialkonstruktivisme, socialkonstruktionisme, poststrukturalisme, postmodernisme og mange flere begreber kan anvendes mere eller mindre synonymt afhængigt af, hvem du spørger. I denne uge forsøger vi at minimerer brugen af lange svære ord, og dermed at gøre videnskabsteorien lidt mere forståelig. Vi skal tale konstruktivisme, som handler om, at ve…
 
Positiv psykologi flytter fokus fra udelukkende at behandle problemer, til i stedet for at forebygge dem ved at fremme de positive aspekter af livet. Psykologen diskuterer om dette udgangspunkt er hjælpsomt for klienter, patienter og mennesker, og om man med fordel kan gå til psykolog uden egentlig at have psykiske udfordringer, som normalt kvalifi…
 
Om det er et reklameskilt vi kører forbi på motorvejen eller ser på internettet, et sjovt computerspil, som man er blevet afhængig af eller en telefon, der siger ”pling”, så er det kampen om vores opmærksomhed, der udspiller sig. Psykologen undersøger i denne uge vores opmærksomhed fra et psykologisk perspektiv, og vi spørger blandt andet hvor vigt…
 
Vi kigger nærmere på Carol Dwecks teori om “fixed” og “growth” mindset og hvad det kan betyde for vores udvikling og kognition, hvilken indstilling eller tankegang vi har, når vi står over for udfordringer, som skal løses. Vi relaterer teorien til øvrige psykologiske teorier om, hvad det betyder for motivation at tro på egne evner og kvaliteter.…
 
Hvordan kommunikerer vi mennesker, når vi ikke gøre det direkte sprogligt. Hvad udtrykker vi igennem gestik, mimik og kropssprog, og hvor vigtigt en del af vores samlede kommunikation udgør den nonverbale? Det komplicerer forståelsen af hvad andre mener, når vi skal læse intentioner ind i deres kropssprog, men det nuancerer samtidig vores evne til …
 
Psykologen undersøger Jean Piagets teori om børns udvikling. Vi undersøger hvilke faser vi skal igennem for at lære at forstå, og agerer i, verden. Vi diskuterer, hvordan vi kan forstå og understøtte børns udvikling, og hvordan man kunne tilrettelægge undervisning- og skolesystemet ud fra Piagets forståelse af børns udvikling.…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login