Download appen!
show episodes
 
Artwork

1
Psykologen

Alexander Gammelholm, Nicklas Kronow og Lukas Toft Hansen

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedligt+
 
I Psykologen dykker tre psykologer ned i psykologiske teorier og emner, som bliver præsenteret og diskuteret. Psykologien kan være kompleks, så vi forsøger at gøre emnerne forståelige og jordnære. Kontakt os på psykologen.odense@gmail.com eller følg med på https://www.facebook.com/psykologenpodcast. Psykologen er uafhængig af reklame, men vi modtager gerne donationer på https://psykologenpodcast.10er.app/, som vi bruger til at forbedre udstyr og kvalitet i episoderne. Musik: Bensound.com
  continue reading
 
Loading …
show series
 
De fleste har hørt om diagnosen PTSD. Bogstaverne står for Post-traumatic Stress Disorder og er en lidelse, som traditionelt udløses af det, vi kalder choktraumer. Choktraumer er afgrænsede traumatiske hændelser, så som voldsomme krigsoplevelser, alvorlige ulykker og vold. Men ikke alle traumer er choktraumer. Komplekse traumer refererer til et bre…
  continue reading
 
Opdelingen af os alle i A- og B-mennesker er en kunstig inddeling i døgnrytmer. Vi bruger ikke betegnelserne A- og B-mennesker, men taler om kronotyper som udtryk for de små forskelle, der er i døgnrytmer. Undersøgelser viser nemlig, at de fleste af os – omkring 90 procent – har vores søvn placeret inden for nogenlunde samme tidsrum. Så A- og B-men…
  continue reading
 
Vi skal tale om Victor Frankl. Ud over at være psykiater, var Frankl overlever fra 4 forskellige koncentrations- og udrydningslejr under 2. verdenskrig. -Frankl døde i 1997, men hans værk “Psykologi og eksistens: menneskets søgen efter mening” lever i bedste velgående, og er måske i dag ligeså relevant, som da den blev skrevet efter krigen. Frankls…
  continue reading
 
Feedback er en afgørende del af vores daglige interaktioner, både personligt og professionelt. Set gennem en psykologisk linse afslører feedbackprocessen en kompleks dynamik, der involverer følelser, motivation og menneskelig adfærd. Dette oplæg udforsker den psykologiske vinkel på feedback og hvordan den påvirker både modtager og giver.…
  continue reading
 
Vi mennesker har nogle særligt udviklede kognitive evner (dvs. evner for at organiserer tænkning og sprog). Vi danner også repræsentationer af verden og forhandler regler for hvad der er rigtigt og forkert. Disse regler kan være mere eller mindre rigtige/hensigtsmæssige/funktionelle og de kan ændre sig i kontekst af tid og kultur.…
  continue reading
 
Eksistentiel psykologi er en gren af psykologien, der fokuserer på menneskets eksistens og de dybere spørgsmål om livet, døden, frihed og meningen med tilværelsen. Denne tilgang udspringer af filosofiske ideer og eksistentielle tanker og har rødder i arbejdet fra filosoffer som Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, og Friedrich Nietzsche.…
  continue reading
 
Dysmorfofobi, også kendt som kropsdysmorfi lidelse (BDD), er en psykisk lidelse karakteriseret ved en obsessiv bekymring for éns egen fysiske udseende, selvom der måske ikke er nogen betydelige defekter eller fejl. Personer med dysmorfofobi har en forvrænget opfattelse af deres udseende og fokuserer ofte på små eller imaginære "fejl" ved deres krop…
  continue reading
 
Compassion er en følelse af bekymring, der opstår, når vi konfronteres eller observerer andres lidelse og føler os motiverede til at afhjælpe lidelsen. Compassion kan også betragtes som en interpersonel eller social færdighed, fordi compassion aktiverer pro-social adfærd og handlingsparathed, som skaber mulighed for at reagere med forståelse, tålmo…
  continue reading
 
The Google Effect, også kendt som "digital amnesi", refererer til tendensen, hvor mennesker har en tendens til at glemme information, de nemt kan finde online ved hjælp af søgemaskiner som Google. Dette sker, fordi folk stoler på internettet som en ekstern hukommelseskilde og i stedet for at huske oplysninger, husker de, hvor de kan finde dem. Dett…
  continue reading
 
Savant syndrom er en sjælden neurologisk tilstand, hvor en person, der normalt har betydelige kognitive eller udviklingsmæssige udfordringer, udviser en usædvanlig og ofte bemærkelsesværdig talent eller færdighed på et bestemt område. Dette område kan være musik, matematik, tegning, hukommelse eller andre færdigheder. Savanter er ofte i stand til a…
  continue reading
 
Den kognitive pyramide er en teoretisk model inden for kognitionspsykologien, der forsøger at beskrive hierarkiet af kognitive processer og funktioner i hjernen. Kognition betyder tænkning og er et begreb for det hjernearbejde, der pågår når vi tænker, husker, koncentrerer os, husker, planlægger, tager beslutninger og løser komplekse problemer.…
  continue reading
 
CIPA (Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis) er en sjælden medfødt tilstand, hvor evnen til at føle smerte, temperatur og sved er påvirket. Personer med CIPA mangler normale smerte- og temperatursensoriske nerver, hvilket betyder, at de ikke kan føle fysisk smerte eller regulere deres kropstemperatur gennem sved. Dette kan føre til alvor…
  continue reading
 
Kunstig intelligens er, når en maskine, en computer, en robot eller lignende kan simulere menneskelig tænkning og adfærd. Menneskelig tænkning og adfærd er selve psykologiens kerneområde. Derfor har kunstig intelligens og psykologi som sådan faktisk ret meget at gøre med hinanden, og i dag skal vi undersøge netop dette krydsfelt, for at blive kloge…
  continue reading
 
MBTI, eller Myers-Briggs Type Indicator, er en populær personlighedsundersøgelse, der hjælper med at identificere og forstå forskellige personlighedstyper. Den er baseret på teorier udviklet af Carl Jung og er blevet brugt i årtier til at hjælpe enkeltpersoner med at opdage deres personlige præferencer og adfærdsmønstre. I denne kort intro vil vi u…
  continue reading
 
Det er en ubehagelig realitet, at der findes ting i denne verden som er uden for vores kontrol. Karakteristisk for angst er f.eks. behovet for at kontrollere, tjekke, undgå og i det hele taget beskytte sig og sine nærmeste mod fare. Men kontrollen kan tage overhånd og blive dysfunktionel i en sådan grad, at vi glemmer leve livet med de risici, som …
  continue reading
 
Formålet med Stroop-testen er at evaluere den kognitive interferens, der opstår, når informationen fra ordets betydning konkurrerer med informationen fra farven på blækket. Hvis deltageren har svært ved at undertrykke automatisk læsning af ordet og fokusere på farven, kan det indikere problemer med selektiv opmærksomhed og kognitiv kontrol. Stroop-…
  continue reading
 
Normalitet er et begreb inden for psykologien, der forsøger at beskrive og definere det typiske eller gennemsnitlige menneskelige adfærd og funktion. Det psykologiske perspektiv på normalitet er komplekst og varierer afhængigt af teoretiske tilgange og kulturelle kontekster. I psykologien anerkendes normalitet ofte som en statistisk betragtning, hv…
  continue reading
 
Bronfenbrenners teori om økosystemer, også kendt som den økologiske systems tilgang, er en udviklingspsykologisk teori, der fokuserer på, hvordan individet udvikler sig i samspil med de forskellige miljøer, det er en del af. Teorien blev udviklet af den russisk-amerikanske psykolog Urie Bronfenbrenner i 1970'erne og har haft stor indflydelse på for…
  continue reading
 
At påføre selvskade for at opnå opmærksomhed er én ting, men bevidst at påføre andre skade -ovenikøbet sine egne børn- det er der vel ikke nogen der kan finde på? I ugens episoder fortæller vi om eksempler på mennesker, der påfører sig selv og andre skader som kan virke ubehagelige eller ligefrem voldsomme, og disse historier er ikke for sarte sjæl…
  continue reading
 
Projektion er den forsvarsmekanisme, hvor man ubevidst tillægger andre nogle af de egenskaber, som man selv har. Altså hvis man oplever noget i en selv, som er ubehageligt, svært at forholde sig til eller ligefrem forbudt/uaceptabelt, så reflekterer man det ud og giver andre skylden eller ansvar for disse egenskaber, så man kan betragte dem på afst…
  continue reading
 
Er du fra mellemkrigstiden, baby boomer, X, Y, Z eller A, så lyt med til denne uges afsnit, hvor vi undersøger forskellige sociale aftryk og omstændigheder, der har formet psykologien i diverse nulevende generationer. Afsnittet fortsættes om 3 uger i en kort sagt udgave, med de resterende 2 generationer, som vi ikke når i afsnittet.…
  continue reading
 
Som retfærdighedens gudinde justitia vejer vi mennesker vores egen moral fra tid til anden. Problemet er, at den afvejning per definition kan være meget subjektiv. Det kan desværre få den konsekvens, at vi tror, at vi har ret til at springe over hvor gærdet er lavest, så længe vi da gør bare det mindste “rigtige” fra tid til anden.…
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning