Kobenhavns Museum offentlig
[search 0]
Flere
Download appen!
show episodes
 
Se op! Arkitekternes København handler om byens huse – og dem, der har tegnet dem. I en række samtaler med udvalgte eksperter zoomer museumsdirektør Marius Hansteen ind på bestemte bygninger – kendte og mindre kendte – i det københavnske bybillede. Hver podcast handler om én arkitekt. Tilsammen udgør de en levende og tilgængelig introduktion til de sidste 400 års københavnsk arkitekturhistorie. Podcastserien er produceret af Københavns Museum.
  continue reading
 
Artwork

1
Jorden Kalder

Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedligt
 
Alle taler om bæredygtighed – men hvad kan du svare, når Jorden kalder? Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne og ikke mindst hvad vi/du/jeg kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden Kalder – en podcast om bæredygtighed. Podcasten er produceret af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center. Tilrettelæggelse og produktion: Mikk ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I disse år er det i meget høj grad kvindelige arkitekter, der er med til at forme København. Men ser man tilbage, er byen tegnet og opført af mænd. Kvinder fik først adgang til Kunstakademiet i 1908, og de kvindelige arkitekter var længe usynlige. Ragna Grubb (1903-1961) er undtagelsen, der bekræfter reglen. Hendes hovedværk, Kvindernes Bygning fra…
  continue reading
 
Svenn Eske Kristensen (1905-2000) var en af pionererne bag udviklingen af velfærdsstatens arkitektur. Han var opdraget i den funktionalistiske tradition, socialt bevidst og drevet af at tilføre hverdagslivet æstetisk kvalitet for så mange som muligt. Han afsøgte mulighederne i moderne byggeteknikker med faste standarder, fælles moduler og præfabrik…
  continue reading
 
Hans Christian Hansen (1901-1978) var i mange år en helt central, betroet medarbejder på Stadsarkitektens tegnestue, der dengang var en af landets største. For udenforstående kan det være svært at få øje på kvaliteterne i de lidt tørre, prunkløse bygninger, der bærer hans signatur. Men blandt arkitekter har hans skarptskårne, skulpturelle modernism…
  continue reading
 
Ferdinand Meldahl (1827-1908) var en af de mest markante og toneangivende danske arkitekter i anden halvdel af 1800-tallet. Som professor, direktør for Kunstakademiet, kgl. bygningsinspektør og fremtrædende medlem af Borgerrepræsentationen fik han stor indflydelse på, hvordan København udviklede sig til en moderne storby efter europæisk forbillede.…
  continue reading
 
At kalde Christian Hansen (1803-1883) for grækofil ville være en underdrivelse. Som kongelig hofarkitekt i Athen var han med til at genopbygge det på det tidspunkt nyligt selvstændige Grækenlands hovedstad. Især universitetsbygningen regnes for et hovedværk. I København stod han bag både Kommunehospitalet, Palmehuset, Universitetets astronomiske ob…
  continue reading
 
Statens Museum for Kunst, Glyptoteket, Det Kongelige Teater, Pantomimeteatret, Jorcks Passage, Jesuskirken, Dronning Louises Bro, Søpavillonen, pakhuse og hovedkvarter til Havnevæsenet, Ny Carlsberg Bryggeri og Elefantporten i Valby. Få har bygget så meget - og så stort - i København som Jens Vilhelm Dahlerup (1836-1907). Han havde en særlig forkær…
  continue reading
 
Caspar Frederik Harsdorff er kendt for sin harmoniske og fintfølende nyklassicisme. Han blev, som en af de første, uddannet som arkitekt på det nyetablerede Kunstakademi, men nåede også at suge til sig i både Paris og Rom, inden han blev stilskabende professor og overbygmester i København. Hans hus på Kongens Nytorv, der stadig bærer hans navn, dan…
  continue reading
 
Ulrik Plesner var især inspireret af engelsk arkitektur i samtiden og levende optaget af materialer, det legende murværk og den virkningsfulde detalje. Han bliver mest forbundet med en række ikoniske huse på Skagen. Men han satte sig også tydelige spor i det københavnske bybillede. Kunstnerparret Krøyers villa på Østerbro, Åhusene på Åboulevarden, …
  continue reading
 
Lauritz de Thurah var barokkens store danske arkitekt. Som generalbygmester spillede han sammen med kollegaen og konkurrenten Nicolai Eigtved en central rolle i omkalfatringen af København efter den store brand i 1728. Det snurrige tårn på Vor Frelsers Kirke er elsket af alle, men også flere huse i Frederiksstaden, inklusive hans eget i Amaliegade,…
  continue reading
 
Nicolai Eigtved bragte den slanke og raffinerede rokoko til Danmark. Marmorbroen med pavillonerne, Eigtveds Pakhus, Prinsens Palæ, i dag Nationalmuseet, og Frederiks Hospital, nu Designmuseet, er fra hans hånd. Derudover fik han inden sin død slået stregerne til Frederiksstaden, de fire palæer på Amalienborg og Christians Kirke på Christianshavn. G…
  continue reading
 
Martin Nyrop var bannerfører for den såkaldte skønvirkebevægelse, der voksede frem sidst i 1800-tallet. Han var drevet af at udvikle et nyt, tidssvarende formsprog, der forenede det moderne med fortidens traditioner, almuekunst, det gode håndværk og nordisk byggeskik. Københavns Rådhus er hovedværket, men Nyrop står også bag markante bygningsværker…
  continue reading
 
Vilhelm Klein var rendyrket eksponent for den såkaldte historicisme, der blomstrede op sidst i 1800-tallet. Han var leveringsdygtig i alle stilarter, men var især optaget af renæssancen – både den italienske og hollandske. Eftertiden har været lidt hård ved ham, og mange af hans bygninger er i dag revet ned. Men Klein var en spændende skikkelse og …
  continue reading
 
Frits Schlegel var rundet af mellemkrigstidens modernistiske idealer. Han var funktionalist, tidligt ude med brug af jernbeton og i det hele taget meget optaget af byggeteknik, konstruktioner og nye materialer. Mange vil kende Overformynderiet overfor Holmens Kirke. Men han var også manden bag Abehuset og Bjørnegrotten i Zoo, Tivolis koncertsal og …
  continue reading
 
Kay Fisker er svær at komme udenom, når man taler moderne dansk arkitektur. Han fik opført rigtig meget, og som professor på Kunstakademiets Arkitektskole blev han mentor for flere generationer af arkitekter, der – helt bogstaveligt - tegnede velfærdsstatens Danmark. Mange regner Århus Universitet – tegnet sammen med C.F. Møller – som hans hovedvær…
  continue reading
 
Johan Daniel Herholdt fremhæves ofte som den, der igen bragte murværket til ære og værdighed i moderne dansk arkitektur. Ikke alle hans bygninger har overlevet forskellige epokers saneringer. Men bl.a. Universitetsbiblioteket, Grøns Pakhus og Polyteknisk Læreanstalt i Østre Anlæg står endnu og vidner om en stor arkitekt, der forblev tro mod sin kær…
  continue reading
 
Poul Holsøe gjorde ikke meget væsen af sig. Men hans bygninger vidner om en stor arkitektonisk begavelse med sans for tidens formsprog og behov. Han var en af tidens førende såkaldte funktionalister og som stadsarkitekt stod han sammen med dygtige medarbejdere bag Enghaveparken, Den Hvide Kødby, Brønshøj Vandtårn og andre kommunale bygninger, som i…
  continue reading
 
Michael Gottlieb Bindesbøll er blevet kaldt Danmarks første moderne arkitekt. Han var en del af guldalderens inderkreds og beundret som frontfigur i overgangen fra klassicismen til historicismen. Hovedværket er Thorvaldsens Museum, men han nåede også at tegne bl.a. Brumleby på Østerbro og Landbohøjskolen på Frederiksberg. De er alle med på dagens r…
  continue reading
 
Få arkitekter har været så forgudede og forhadte som klassicisten Christian Frederik Hansen. Som sin tids næsten enevældige arkitekt, var han ansvarlig for genopbygningen af kongeslottet og resten af København efter de store brande i 1794 og 1795 og det engelske bombardement i 1807. Hansens Christiansborg brændte ned til grunden i 1884, men Slotski…
  continue reading
 
I 1930’erne blev København moderne. Alle kender det smalle og elegante Hotel Astoria ved Hovedbanen og, skråt overfor, det store irgrønne kontorhus Ved Vesterport. Færre er klar over, at de er tegnet af Ole Falkentorp. Hvem var han? Hvad ville han? Og hvad har han ellers lavet? Denne episode er del af podcastserien ”Se op! Arkitekternes København”,…
  continue reading
 
Ingen elskede mursten højere end Peder Vilhelm Jensen-Klint. Han var ivrig fortaler for brugen af lokale materialer og byggetraditioner, og hans arkitektursyn kom til at danne skole. Hovedværket er Grundtvigskirken, men bl.a. ventesalen på Trianglen og gymnastikhuset på Vodroffsvej er i den grad også værd at se nærmere på. Denne episode er del af p…
  continue reading
 
Køer spiller en stor rolle i mange menneskers diæt - både herhjemme og i udlandet. Men kvægdriften har en stor effekt på den jord, vi bor på -så stor, at den spiller en afgørende rolle i klimakrisen. Men hvordan ændrer man på industri og spisevaner uden at frastøde hverken producenter eller forbrugere? I denne særudgave af Jorden Kalder lader vi no…
  continue reading
 
Da corona ramte Danmark, viste befolkningen sig overraskende villig til at ændre adfærd, når restriktioner blev indført. Så hvilke erfaringer fra corona-epidemien kan man tage med, når vi nu skal tackle den anden store krise, der også kalder på store adfærdsændringer, nemlig klimakrisen? I denne særudgave af Jorden Kalder lader vi nogle af Danmarks…
  continue reading
 
I denne særudgave af Jorden Kalder lader vi nogle af Danmarks centrale forskere i klimaspørgsmål få ordet i et lidt længere format, end hvad du har hørt tidligere i Jorden Kalder-serien. I dette afsnit fortæller professor i Oceanografi, Katherine Richardson om, hvordan nogle af de aller mindste organismer i havet har en afgørende betydning for det …
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne, og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Vi har spurgt en række eksperter, hvad de ser som den mest presserende udfordring for klodens bæredygtighed, hvem, de mener, skal tage initiativ og ansvar for at løse problemerne og ikke mindst hvad du kan gøre for at bidrage? Hør deres svar i Jorden kalder – en podcast om bæredygtighed.Af Statens Naturhistoriske Museum og Sustainability Science Center
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning