Rasmus KøsterRasmussen offentlig
[search 0]
Flere
Download appen!
show episodes
 
Artwork

1
Radio Ligevægt

Rasmus Køster-Rasmussen

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedligt
 
De to læger Rasmus Køster-Rasmussen og Christian Vøhtz tager dig med på en rejse ind i vægtens verden som vender op og ned på det du tror du ved om vægt, kost og sundhed. Vægtfokus og udskamning af folk med højt BMI er en alvorlig trussel mod den mentale sundhed. Radio Ligevægt er vidensbaseret og målrettet sundhedsprofessionelle, beslutningstagere og folk med særlig interesse for vægt.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Vægtstigmatisering er vigtigt fordi det forringer livsglæden for rigtig mange mennesker i Danmark og fordi det er uretfærdigt. Der har været forskellige opfattelser af hvad vægtstigmatisering er, og hvor meget det betyder for sundheden. Lægeforeningens tænketank Vidensråd For Forebyggelse udgav i juni 2024 en tyk rapport om vægtstigmatisering. Rapp…
  continue reading
 
I denne episode analyserer vi SELECT studiet fra 2023, som undersøgte om wegovy kan mindske antallet af blodpropper hos patienter der i forvejen var alvorligt hjertesyge. Studiet var et gigantisk lodtrækningsstudie som foregik i over 40 lande - et klassisk 'seeding' som fik udbredt medicinen over hele verden på kort tid. Hvordan skal resultaterne f…
  continue reading
 
Kun få forskere har interesseret sig for om der kan være skadevirkninger af at blive sultet i forbindelse med vægttabsindsatser, mens der eksisterer et helt forskningsfelt om relativ energimangel i sport (REM-S). Kan denne viden om energimangel fra sportens verden hjælpe os med at forstå hvad der sker i kroppen under en slankekur? I denne episode a…
  continue reading
 
Alle danske læger kan nu udskrive Wegovy til børn. Men er det nu også en god ide give slankesprøjten til vores unger? I udsendelsen refereres til disse to videnkabelige artikler. Weghuber D, Barrett T, Barrientos-Pérez M, Gies I, Hesse D, Jeppesen OK, Kelly AS, Mastrandrea LD, Sørrig R, Arslanian S; STEP TEENS Investigators. Once-Weekly Semaglutide…
  continue reading
 
Intensive vægttabsmetoder, som f.eks. pulverkur, øger forekomsten af knogleskørhed og knoglebrud relateret til knogleskørhed. Dette har man vidst siden 2017, men vægttabsforskerne har gået stille med dørene. Radio Ligevægt gennemgår to studier af meget høj kvalitet, som dokumenterer denne fysiologiske skadevirkning af vægttabsindsatser. Seimon et a…
  continue reading
 
Radio Ligevægt på road trip. Vi besøger det kommunale tilbud Ligevægt Svendborg. Sine Klit Gregersen er diætist og terapeut i Ligevægt Svendborg. Hun fortæller i dette afsnit om hvad man som borger i Svendborg kommune møder når man henvises til et vægttab, hvordan det hele startede og om deres erfaringer med vægtneutral sundhed.…
  continue reading
 
Tilbage i 2020 kunne man læse i avisen at sundhedsplejerne i Kolding var holdt op med at veje børn ved de rutinemæssige sundhedstjek. Sundhedsstyrrelsen fik hurtigt sat en stopper for dette, men hvorfor ville sundhedsplejerskerne ikke veje børnene? Kan børn tage skade af at blive vejet? Louise Mønsted og Sanne Tomassen fra Kolding Kommune fortæller…
  continue reading
 
Hvad er Kolding Ligevægt? Henviser lægen en borger i Kolding Kommune til et vægttabsprogram, får vedkommende ikke tilbudt pulverkur eller fedtfattig kost, men et forløb baseret på vægtneutrale ideer. Louise Mønsted og Sanne Tomassen er to af pioneerne bag det kommunale oprør mod slankekursparadigmet. Mød dem i dette afsnit af Radio Ligevægt.…
  continue reading
 
For at kontrollere vægten, har mange mennesker strenge regler for deres spisning. Resultatet er dog oftest yoyo-vægt og fremmedgørelse over for kroppens signaler. Intuitiv spisning handler om at lytte til kroppen, spise når man er sulten, stoppe når man er mæt, og droppe illusionen om at skulle kontrollere sin kropsvægt. Diætist Inger Bols er gæst …
  continue reading
 
DETTE JOBOPSLAG ER IKKE LÆNGERE AKTUELT MEN KAN STADIG AFLYTTES Denne episode af Radio Ligevægt handler om et nystartet forskningsprojekt på Københavns Universitet - WIN studiet. Der skal udvikles en vægtneutral sundhedsindsats som skal kunne implementeres i kommunerne. Projektet søger folk som vil være med til at formgive et vægtneutralt sundhedst…
  continue reading
 
Dette afsnit går ud til alle som overvejer at starte på den ny vægttabsmedicin Wegovy. Vi gennemgår medicinens effekt, og 7 ting man kan tage med i overvejelserne før man bestiller tid hos sin læge. ERRATUM Der bliver i episoden sagt at det maksimale vægttab med semaglutid opnås efter "ca. 6 mdr". Man skal de facto tage medicinen og lave livsstilsi…
  continue reading
 
Nye lyttere kan begynde her. Radio Ligevægt fungerer egentlig bedst hvis man starter med #1, men her får du et crash-kursus i den viden om vægt vi har gennemgået og analyseret i de tidligere afsnit. Tag med på en rejse ind i vægtens verden som vender op og ned på det du tror du ved om vægt, kost og sundhed. Afsnittet refererer til den tværfaglige s…
  continue reading
 
Det diskuteres for tiden om BMI>30 skal defineres som en sygdom. Er sygeliggørelse af høj vægt et effektivt quickfix der kan at stoppe stigmatiseringen? Vi ringer og spørger Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen som er lektor ved det teologiske fakultet ved Københavns Universitet, hvor hun bl.a. forsker i lidelse, diagnoser, sygdom og stigmatisering.…
  continue reading
 
For få år siden var de tilgængelige vægttabspræparater ikke ret attraktive fordi de var ineffektive til at opnå vægttab og havde alvorlige bivirkninger. De senere år er der tilkommet flere nye typer vægttabsmedicin med større effekt på vægten og tilsyneladende færre bivirkninger. Radio Ligevægt anmelder præparaterne liraglutid, semaglutid og tirzep…
  continue reading
 
Radio Ligevægt tager i denne episode etikkens briller på, og kigger gennem dem på vægt og sundhed. Lotte Hvas er gæst. Lotte er dr.med., praktiserende læge gennem 25 år og har været næstformand i etisk råd. Sundhedspersoners handlepligt stilles overfor lægens pligt til ikke at gøre skade. Er det ok at opspore folk pga deres BMI? Hvis patienterne ef…
  continue reading
 
Radio Ligevægt udbringer en nytårsskål i tonicsodavand og lytterne får en afklaring på om man bliver tyk af at drikke sodavand. Konklusioner og analyser er baseret på disse videnskabelige artikler: Malik VS, Pan A, Willett WC, Hu FB. Sugar-sweetened beverages and weight gain in children and adults: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin N…
  continue reading
 
Det betyder noget hvordan vi taler om vægt og krop. Der er indbygget værdi i ordene når vi siger at patienten spiser for meget, eller vejer for meget. Succes med slankekur, indebærer fiasko for alle dem som tager på igen. Overvægt betyder at man vejer for meget og indeholder implicit det budskab, at man skal tabe sig. Sproget er ramme for en kropsk…
  continue reading
 
Når der vises billeder af en tyk person i medierne er det ofte med en sodavand i hånden, henslængt i en sofa, eller sågar uden hoved - den såkaldt hovedløse tyksak. Det er åbenbart så skamfuldt at være tyk, at man ofte ikke viser personens ansigt. Selv respekterede medier bekræfter med en lind strøm af billeder og budskaber de eksisterende fordomme…
  continue reading
 
Vi har igen psykolog PhD Lene Meyer i studiet. Inden for psykologien er det åbenbart almen viden at vægtfokus, vejning og kategorisering som overvægtig er relateret til vægtøgning og udvikling af spiseforstyrrelser. Det har vi ikke interesseret os seriøst for i lægevidenskaben hidtil, for den viden tilhører jo et andet fagformråde - psykologien... …
  continue reading
 
Man regner med at ca hver tiende person med BMI>30 har binge eating disorder (BED). Vi har Lene Meyer i studiet. Hun psykolog PhD og specialist i BED. Mennesker med BED bruger enorm meget energi på at tænke over mad, vægt og krop. Ustoppelige overspisningsepisoder i skjul, resulterer i en næsten depressionslignende selvkritik, skam og håbløshed. De…
  continue reading
 
Pulverkure er en del af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om “Livsstilsintervention ved svær overvægt”. Tykke mennesker skal opspores af kommunalt ansatte sundhedsarbejdere, og tilbydes at deltage i kommunens vægttabsprogram f.eks. med en pulverkur. Men er det etisk forsvarligt at opspore folk, stemple dem som “svært overvægtige” og tilbyde dem a…
  continue reading
 
Professor Thorkild I A Sørensen er igen i studiet. Det viser sig at fedt i fedtceller er harmløst, mens fedtsyreforgiftning kan skade uanset BMI. Thorkilds forklaring leverer det teoretiske biokemiske rationale for Radio Ligevægts slogan: Tæl ikke kilo - tæl kilometer.Af Rasmus Køster-Rasmussen
  continue reading
 
Kan høj vægt skyldes social usikkerhed? Vi har Thorkild I A Sørensen i studiet. Han er professor emeritus ved Københavns Universitet og har været med ved frontlinjen i den internationale forskning i fedtcellens fysiologi og menneskers vægt i mere end 50 år. Det eneste der kan forklare forskernes observationer er hvis social usikkerhed, fødevareusik…
  continue reading
 
Det virker omsonst at fortsætte med at råde folk til vægttab. Men hvad er alternativet? Skal vi bare acceptere at de tykke er tykke? Vi samler op på den viden vi har formidlet de seneste 8 episoder. Vægtneutral sundhed er måske en vej frem. Der refereres kort til artiklerne Dugmore JA, Winten CG, Niven HE, Bauer J. Effects of weight-neutral approac…
  continue reading
 
Hvorfor bekymrer vi os om type 2 diabetes? På grund af senkomplikationer. Alle senkomplikationer skyldes hjertakarsygdom. Det er veldokumenteret at vægttabsprogrammer ikke mindsker forekomsten af hjertekarsygdom hos patienter med type 2 diabetes. Så hvorfor tilrådes vægttab i alle diabetesbehandlingsvejledninger? Svaret blæser i vinden ...…
  continue reading
 
Tykke mennesker er grådige og dovne. Eller hvad? Fordomme om tykke mennesker er vidt udbredt i samfundet og i sundhedsvæsenet. WHO rapporten Weight bias and obesity stigma (2017) viser at mobning og udskamning af tykke er medvirkende årsag til angst, depression, spiseforstyrrelser og selvmordsforsøg. Bidrager sundhedsvæsenet til stigmatiseringen ve…
  continue reading
 
Energiballanceregnskabet stemmer ikke når man regner efter. Med fem eksempler illustreres det at energiballanceteorien er helt utilstrækkelig til at forklare hvorfor nogle bliver tykke og andre ikke gør. Er social usikkerhed i virkeligheden årsagen til at folk bliver tykke? Der refereres bl.a. til disse artikler Lund J, Gerhart-Hines Z, Clemmensen …
  continue reading
 
Måske går du rundt med en illusion om at du kan kontrollere din egen vægt. Men du bestemmer ikke selv hvad du putter i munden. Ens vægt er programmeret allerede i fostertilstanden og bestemt af vores livsbetingelse. Der refereres til PhD afhandlingen "Weight Changes in general practice" af Rasmus Køster-Rasmussen https://ugeskriftet.dk/files/scient…
  continue reading
 
Hvad vil vil have? Tyndhed eller sundhed? Motion er sundt uanset om formålet er at opnå et vægttab eller ej. Mange vil kunne acceptere fysisk aktivitet som en meningsfuld erstatning for vægtkontrol. Hør om hvordan skridttælleren i telefonen kan være en metode til at frigøre os fra vægten.Af Rasmus Køster-Rasmussen
  continue reading
 
Alle slankekure virker på kort sigt, men ingen virker på lang sigt. Alle vægttabsstudier viser uden undtagelse det samme mønster: Man taber sig i starten, men efter få måneder vender udviklingen og man tager stødt og roligt på igen til man havner omkring den vægt man startede på. De studier der refereres til er oplistet på ligevaegt.org som referen…
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning