Download appen!

show episodes
 
Man bliver ikke rigtig klog af at vide det samme som alle andre. Med podcasts fra Kromann Reumert bilver du klogere på viden og læring inden for dine juridiske interesseområder. Besøg også Kromann Reumerts Learning Center, hvor du finder insights, seminarer, podcasts, webinarer m.m. Så kan du blive klogere på præcis den måde, der passer dig: www.kromannreumert.com/learning-center
 
Loading …
show series
 
I vores nye podcastserie om startup & venture dykker senioradvokat Ulrik A.W.L. Hedegaard og advokat Amalie Paludan ned i en række vigtige emner med fokus på warrantprogrammer og investeringer. I de første fem afsnit sætter vi fokus på warrantprogrammer. Warrantprogrammer er en udbredt måde for startups og andre vækstvirksomheder at tiltrække og fa…
 
I vores podcastserie om startup & venture dykker senioradvokat Ulrik A.W.L. Hedegaard og advokat Amalie Paludan ned i en række vigtige emner med fokus på warrantprogrammer og investeringer. I de første fem afsnit sætter vi fokus på warrantprogrammer. Warrantprogrammer er en udbredt måde for startups og andre vækstvirksomheder at tiltrække og fastho…
 
I vores nye podcastserie om startup & venture dykker senioradvokat Ulrik A.W.L. Hedegaard og advokat Amalie Paludan ned i en række vigtige emner med fokus på warrantprogrammer og investeringer. I de første fem afsnit sætter vi fokus på warrantprogrammer. Warrantprogrammer er en udbredt måde for startups og andre vækstvirksomheder at tiltrække og fa…
 
Advokat Line Havndrup og advokatfuldmægtig Jacob Fuglbjerg er en del af Kromann Reumerts specialiserede entrepriseteam. I podcasten guider de dig igennem 'Månedens afgørelse' (TBB 2020.764), som er relevant for både entreprenører, rådgivere og bygherrer. Med afsæt i den konkrete sag belyser Line og Jacob, hvordan Voldgiftsretten sondrede mellem udf…
 
I den anden af to podcasts om overførsel af personoplysninger til tredjelande fortæller Tina Brøgger Sørensen, specialist i persondata og partner i Kromann Reumert, og Ole Kjeldsen, Teknologi- og Sikkerhedsdirektør fra Microsoft, nærmere om, hvordan Schrems II-afgørelsen ændrer virksomheders praksis i forhold til tredjelandsoverførsler. Ole giver d…
 
Persondataspecialist Tina Brøgger Sørensen, partner i Kromann Reumert, fortæller dig i den første af to podcasts om overførsel af personoplysninger til tredjelande om de særlige betingelser, der gælder for lovligheden af sådan overførsel. Tina belyser i den forbindelse blandt andet, hvilken betydning EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte Schrems I…
 
Podcastserien "Udbudsnyt" fra Kromann Reumert opdaterer dig i denne omgang på adgangen til aktindsigt i miljøoplysninger i forbindelse med offentlige udbud, konkurrencefordele for den hidtidige leverandør, adgangen for tilbudsgivere til at supplere og præcisere sit tilbud samt adgangen til at blive tilkendt erstatning i udbudssager. I denne episode…
 
Podcastserien "Udbudsnyt" fra Kromann Reumert er for både offentlige indkøbere og leverandører til det offentlige samt andre, der beskæftiger sig med udbud. Advokatfuldmægtigene Simon Christensen, Andreas Riis Madsen og Sebastian Andersen opdaterer dig i denne omgang på de vigtigste nyheder fra april og maj 2020 indenfor udbudsretten. Du bliver bla…
 
I denne podcast fra Kromann Reumert giver partnerne Maria Holst Levin og Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Christopher Dalgas dig en introduktion til Corporate Power Purchase Agreements (CPPA'er). Interessen for CPPA'er er stigende i takt med, at virksomheder bliver mødt med stadigt øgede krav til grøn omstilling. I podcasten bliver du klogere på, hv…
 
Advokatfuldmægtig Martin Greisen er en af de jurister, du kan møde, når Kromann Reumert i samarbejde med Juridisk Diskussionsklub inviterer jurastuderende fra hele landet til M&A Case Competition 2020. I denne podcast giver Martin et indblik i arbejdet med køb og salg af virksomheder, og han løfter lidt af sløret for, hvad deltagerne til årets M&A …
 
Podcastserien "Udbudsnyt" fra Kromann Reumert opdaterer dig i denne omgang på de nye tærskelværdier, udspil om grønnere indkøb samt de seneste kendelser fra Klagenævnet for Udbud, hvor vi giver vores anbefalinger til ordregivere og tilbudsgivere i lignende situationer. Serien er for både offentlige indkøbere og leverandører til det offentlige samt …
 
I denne podcast fra Kromann Reumert highlighter partner Marianne Granhøj, senioradvokat Maria Bekke Eiersted og advokat Kristian Bro nogle af de vigtigste emner på det ansættelsesretlige område i 2019, som arbejdsgivere tillige skal være opmærksomme på i 2020. Du bliver blandt andet klogere på formålet med og de nye regler i den ændrede aktieoption…
 
I denne podcast fra Kromann Reumert introducerer partner Tina Brøgger Sørensen og CCO i virksomheden Cybot, Simon Høgsbro, dig til, hvilke typer af cookies der findes, og de GDPR-mæssige udfordringer, som virksomheder, myndigheder m.v. skal være opmærksomme på ved brugen af cookies på hjemmesider. Du bliver blandt andet klogere på de gældende krav …
 
I denne podcastserie på to afsnit fra Kromann Reumert guider senioradvokat Jakob Dahl Mikkelsen og advokatfuldmægtig Sigrid Walsøe Sørensen dig gennem forløbet af en retssag. Hvad enten du er sagsøger eller sagsøgte, er der en række forhold, som du som part i en retssag bør forberede dig på. I podcasten opridses de overvejelser, du bør gøre dig før…
 
I denne podcast fra Kromann Reumert, optaget på Folkemødet 2019 på Bornholm, gør partner Tina Brøgger Sørensen og seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, Anette Høyrup, status på virksomhedernes håndtering af databeskyttelsesreglerne ét år efter, at de fik virkning. Er de danske virksomheder nået helt i mål med GDPR, og hvordan arbejder virksomhederne …
 
I denne podcast fra Kromann Reumert gennemgår partner Marianne Granhøj og director Pernille Høstrup Dalhoff de nye regler om vederlagspolitik og vederlagsrapport, som trådte i kraft den 10. juni 2019. Hvornår gælder de nye regler, hvilke krav er der til henholdsvis vederlagspolitikken og vederlagsrapporten, og hvordan implementeres reglerne bedst i…
 
Det spørgsmål forsøger vi at få svar på, når vi besøger årets karrieremesser på landets universiteter. EXPECT er Kromann Reumerts medarbejderudviklingskoncept, der bygger på, at Kromann Reumert har forventninger til sine medarbejdere, ligesom medarbejderne har forventninger til Kromann Reumert. Denne podcast er optaget til JD's Karrieredag på Køben…
 
I denne podcast fra Kromann Reumert giver advokat Heidi Lindberg Andersen og advokat Mette Møller Pedersen dig et overblik over, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du laver direkte digital markedsføring. På trods af markedsføringslovens spamforbud, er der mulighed for, at erhvervsdrivende kan sende visse meddelelser uden forudgående samtyk…
 
I denne podcast fra Kromann Reumert giver advokat Heidi Lindberg Andersen og advokat Mette Møller Pedersen dig et overblik over, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du laver direkte digital markedsføring. Markedsføringsloven indeholder en undtagelse til spamforbuddets samtykkekrav. Undtagelsen kendes som strikkepindsundtagelsen og giver erh…
 
I denne podcast fra Kromann Reumert giver advokat Heidi Lindberg Andersen og advokat Mette Møller Pedersen dig et overblik over, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du laver direkte digital markedsføring. Oplysninger om forbrugernes digitale færden kan bruges til at lave målrettet markedsføring fx retargeting, behavioral advertising og prof…
 
I denne podcast fra Kromann Reumert giver advokat Heidi Lindberg Andersen og advokat Mette Møller Pedersen dig et overblik over, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du laver direkte digital markedsføring. I dette afsnit får du en introduktion til det regelunivers, der knytter sig til digital - og direkte - markedsføring. Vi kommer blandt an…
 
I denne podcast fra Kromann Reumert giver advokat Heidi Lindberg Andersen og advokat Mette Møller Pedersen dig et overblik over, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du laver direkte digital markedsføring. Det er forbudt for erhvervsdrivende at sende elektronisk post med henblik på direkte markedsføring, hvis modtageren ikke forinden har giv…
 
I denne podcast fra Kromann Reumert guider partner Susanne Schjølin Larsen dig gennem, hvordan man kommer i gang med implementering af reglerne om regulatorisk initial margin, hvis man bliver omfattet heraf. Reglerne er indfaset løbende, men mange danske finansielle virksomheder m.v. rammes først nu; typisk fra den 1. september 2020. Det er en omfa…
 
Hvilken værdi har en designregistrering, og kan virksomheder i stedet nøjes med at sætte deres lid til markedsførings-, ophavsrets- og varemærkeloven? Advokaterne Tugba Can og Heidi Lindberg Andersen fortæller i denne podcast om designregistreringers betydning ift. at håndhæve virksomheders rettigheder. Lyt med, og bliv klogere på, hvornår det er e…
 
Hvad bør du overveje, når du vil registrere et design? Og hvad kan du egentlig beskytte? Det giver advokaterne Tugba Can og Heidi Lindberg Andersen dig svaret på i denne podcast. Her kan du også blive klogere på, hvilken værdi en designregistrering kan have for din virksomhed og hvad en ansøgning om designregistrering koster. Podcasten er anden del…
 
Vidste du, at et design kan beskyttes i hele EU med én og samme registrering? Advokaterne Tugba Can og Heidi Lindberg Andersen giver dig i denne podcast svaret på, hvorfor og hvornår du bør beskytte dine designs, og hvordan du strategisk arbejder med designbeskyttelse. Podcasten er første del af vores podcast-serie om designbeskyttelse.…
 
I denne podcast bliver du introduceret til, hvordan du som virksomhed skal forholde dig, hvis du kommer ud for et brud på persondatasikkerheden. Partner i Kromann Reumert Tina Brøgger Sørensen og Søren Kaster, partner og CEO i kommunikationsbureauet Lead Agency, fortæller om krisekommunikation i forbindelse med brud på persondatasikkerheden. Hvad s…
 
I denne podcast fra Kromann Reumert giver vores to partnere Jan Hvarre og Kristian Storgaard en introduktion til contract management og kommer bl.a. rundt om tre elementer, som er væsentlige i arbejdet med at sikre en effektiv kontraktstyring: overblik, ejerskab og opfølgning. Du kan høre, hvorfor effektiv contract management er vigtig for din forr…
 
I denne podcast fra Kromann Reumert er der fokus på dawn raids eller på dansk uanmeldte kontrolbesøg, i visse tilfælde ransagninger. For hvordan skal du egentligt forholde dig, hvis det pludselig banker på døren, og uden for står en gruppe embedsmænd eller politifolk, på uanmeldt kontrolbesøg klar til at foretage en ransagning? Partnerne Bart Creve…
 
Når den nye databeskyttelsesforordning finder anvendelse den 25. maj 2018, vil danske virksomheder være underlagt langt flere regler på området end tidligere. Reglerne kan virke komplekse, og derfor er det en hjælp, at der løbende udsendes vejledninger om specifikke emner. I denne podcast gennemgår partner Tina Brøgger Sørensen og advokat Daiga Gru…
 
Kromann Reumert sætter fokus på statsstøtte. Partner Bart Creve og advokaterne Sonny Gaarslev og Michael Herbing guider dig gennem reglerne for statsstøtte. Reglerne ændrer sig hastigt, og der kommer løbende ny praksis, som ændrer den juridiske virkelig for både myndigheder og virksomheder. I podcasten kommer vi rundt om, hvad du skal være særligt …
 
Kromann Reumert sætter fokus på to domme inden for sø- og transportret afsagt af den danske højesteret og EU-Domstolen. Partner Henrik Thal Jantzen og advokatfuldmægtig Thomas Åkerstrøm tager dig igennem Højesterets dom vedrørende afgræsningen mellem mangelsansvar og produktansvar i forbindelse med en producent af skibsmotorers levering af 7 skibsm…
 
I denne Podcast stiller Jens Blomgren-Hansen, partner hos Kromann Reumert, og Kristoffer Lykke Olesen, Head of Group Treasury hos ISS A/S, skarpt på virksomheders forskellige muligheder og modeller til at afdække finansierings- og likviditetsbehov. Det gøres med udgangspunkt i ISS's erfaringer med gældsstrukturer før, under og efter finanskrisen.…
 
Det er ikke længere en nyhed, at den nye persondataforordning finder anvendelse fra den 25. maj 2018. Datoen nærmer sig med hastige skridt, og der er stadigvæk en del udeståender i forhold til forståelsen af reglerne. Artikel 29-gruppen, har som forberedelse til persondataforordningen udarbejdet vejledninger om fire nyskabelser: databeskyttelsesråd…
 
Partner Jan Ussing Andersen og advokat Christel Teglers stiller skarpt på outsourcingens livscyklus – fra forretningsstrategi til implementering – med fokus på de typiske faldgruber og centrale faktorer for succes. Denne podcast sætter fokus på de klassiske udfordringer, der opstår efter signing, og giver gode råd til effektiv contract management.…
 
Partner Jan Ussing Andersen og advokat Christel Teglers stiller skarpt på outsourcingens livscyklus - fra forretningsstrategi til implementering - med fokus på de typiske faldgruber og centrale faktorer for succes. Denne podcast sætter fokus på strukturering af indkøbsprocessen.Af Kromann Reumert - Outsourcing - Jan Ussing Andersen & Christel Teglers
 
Partner Jan Ussing Andersen og advokat Christel Teglers stiller skarpt på outsourcingens livscyklus – fra forretningsstrategi til implementering – med fokus på de typiske faldgruber og centrale faktorer for succes. Denne podcast sætter fokus på seks hjørnesten, der er centrale for at opnå succes med outsourcing.…
 
Partner Jan Ussing Andersen og advokat Christel Teglers stiller skarpt på outsourcingens livscyklus - fra forretningsstrategi til implementering - med fokus på de typiske faldgruber og centrale faktorer for succes. Denne podcast giver en introduktion til dig, der ikke har erfaring med outsourcing i forvejen eller dig, som har brug for et brush-up.…
 
Den teknologiske udvikling inden for den finansielle sektor er markant, men reguleringen følger sjældent med. Kromann Reumert rådgiver dig om, hvordan du beskytter din virksomheds teknologi, tager hensyn til regulatoriske aspekter og fortsætter den teknologiske udvikling for at forbedre kundeoplevelsen og jeres markedsposition.…
 
En Data Protection Officer (DPO), adfærdskodekser og certificeringsmekanismer på det persondataretlige område er ikke ukendte størrelser uden for Danmark, men de fleste danske virksomheder har begrænset erfaring dermed. Det vil blive ændret med den nye persondataforordning, mener partner Tina Brøgger Sørensen og advokat Daiga Grunte-Sonne fra Kroma…
 
Den nye persondataforordning har fået sat helt nye ord på behandlingssikkerhed. I det andet afsnit i vores podcast-serie om persondata drøfter partner Tina Brøgger Sørensen og advokat Daiga Grunte-Sonne fra Kromann Reumert de nyskabelser, der fremadrettet skal øge sikkerhedsniveauet ved databehandling og sikre, at virksomhederne anvender risikobase…
 
Den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, indeholder en del, der er kendt fra den nugældende persondatalov, men rummer også en række nyskabelser. I det første afsnit i vores podcast-serie om persondata guider partner Tina Brøgger Sørensen og advokat Daiga Grunte-Sonne fra Kromann Reumert dig igennem nogle af de mest omtalte…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login