Møde i salen: Torsdag den 06. maj 2021

10:25:20
 
Del
 

Manage episode 291904317 series 2459035
Af Folketinget. Opdaget af Player FM og vores brugere – copyright tilhører udgiveren, ikke Player FM, og lyden streames direkte fra deres servere. Tryk på Abonner-knappen for at få opdateringer i Player FM, eller kopier URL'en til en anden podcast-app.
Møde nr. 110 i salen 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 62: Forespørgsel til social- og ældreministeren om retssikkerheden for borgere med handicap. Af Jakob Sølvhøj (EL) og Pernille Skipper (EL). (Anmeldelse 04.05.2021). 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 61 [afstemning]: Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om, at området omkring Damaskus er sikkert at vende tilbage til for syriske statsborgere. (Hasteforespørgsel). Af Eva Flyvholm (EL) og Rosa Lund (EL). (Anmeldelse 03.05.2021. Fremme 04.05.2021. Forhandling - hasteforespørgsel 05.05.2021. Forslag til vedtagelse nr. V 117 af Rosa Lund (EL), Carl Valentin (SF), Kristian Hegaard (RV), Jens Rohde (KD), Sikandar Siddique (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Susanne Zimmer (UFG). Forslag til vedtagelse nr. V 118 af Rasmus Stoklund (S), Mads Fuglede (V), Marcus Knuth (KF) og Henrik Dahl (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 119 af Kristian Thulesen Dahl (DF)). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 198: Forslag til lov om velfærdsaftaler på ældreområdet. Af social- og ældreministeren (Astrid Krag). (Fremsættelse 24.03.2021. 1. behandling 08.04.2021. Betænkning 03.05.2021. 2. behandling 04.05.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 199: Forslag til lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet. Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil). (Fremsættelse 24.03.2021. 1. behandling 16.04.2021. Betænkning 29.04.2021. 2. behandling 04.05.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 128: Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af afgift ved ulovlig standsning på handicapparkeringspladser og differentieret parkeringsafgift for lastbiler og busser afhængigt af betalingstidspunkt). Af transportministeren (Benny Engelbrecht). (Fremsættelse 16.12.2020. 1. behandling 23.03.2021. Betænkning 27.04.2021. 2. behandling 04.05.2021). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 148 A: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love (Gennemførelse af dele af direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, herunder bestemmelser om oprindelsesgarantier, tilladelsesprocesser, VE-fællesskaber, bæredygtighedskriterier og kriterier for drivhusgasemissionsbesparelser for biobrændstoffer, biomassebrændsler og flydende biobrændsler, m.v.) Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen). (2. behandling 27.04.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 29.04.2021. Ændringsforslag nr. 1 af 05.05.2021 uden for tillægsbetænkningen af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen)). 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 224: Forslag til lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, produktenergimærkningsloven, lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Tilpasning af kontrolbeføjelser m.v. i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1020/2019/EU af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning 765/2008/EF og 305/2011/EU m.v.). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen). (Fremsættelse 28.04.2021). 8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 239: Forslag til folketingsbeslutning om krav om energirenoveringsrate i kommunale og regionale bygninger. Af Katarina Ammitzbøll (KF) m.fl. (Fremsættelse 09.03.2021). 9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 211: Forslag til folketingsbeslutning om udvisning af kriminelle bandemedlemmer og deres nærmeste familie og udvisning af klanfamilier med utryghedsskabende adfærd. Af Peter Skaarup (DF) m.fl. (Fremsættelse 05.03.2021). 10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 191: Forslag til folketingsbeslutning om udvisning af flere kriminelle udlændinge. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. (Fremsættelse 03.03.2021). 11) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 150: Forslag til folketingsbeslutning om at kriminalisere religiøse fatwaer, der opfordrer til strafbare forhold. Af Peter Skaarup (DF) m.fl. (Fremsættelse 09.02.2021). 12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 209: Forslag til folketingsbeslutning om muligheden for at etablere et udrejsecenter i Grønland. Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. (Fremsættelse 05.03.2021). 13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 212: Forslag til folketingsbeslutning om at medregne læretid og praktikker ved opgørelse af, om beskæftigelseskravet for tidsubegrænset ophold er opfyldt. Af Rosa Lund (EL) m.fl. (Fremsættelse 05.03.2021). 14) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 180: Forslag til folketingsbeslutning om asylbehandling i modtagecenter uden for Europa. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. (Fremsættelse 03.03.2021). 15) 1. behandling af lovforslag nr. L 226: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande). Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye). (Fremsættelse 29.04.2021). 16) 1. behandling af lovforslag nr. L 215: Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven m.v. (Regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt af hjælp til repatriering, indhentelse af udtalelse fra politiet om registreringer i Kriminalregisteret, nægtelse af repatrieringsstøtte af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den offentlige orden, ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering m.v.). Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye). (Fremsættelse 15.04.2021). 17) 1. behandling af lovforslag nr. L 228: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om dansk indfødsret og integrationsloven. (Indførelse af almindelig klageadgang på visumområdet, karensperiode i visse visumsager og tilvejebringelse af hjemmel til at udstede langtidsvisum til diplomater m.v. og forskellige justeringer af reglerne for beskæftigelse, privat indkvartering og indkvartering i egen finansieret bolig for asylansøgere, tydeliggørelse af hjemlen for iværksættelse af separat indkvartering af gifte eller samlevende mindreårige udlændinge og fuldbyrdelse af afgørelser om anbringelse af uledsagede mindreårige samt genindførelse af erklæringsadgang for tidligere danske statsborgere m.v.). Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye). (Fremsættelse 29.04.2021). 18) 1. behandling af lovforslag nr. L 227: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye). (Fremsættelse 29.04.2021).

1666 episoder