Møde i salen: Tirsdag den 27. april 2021

7:16:22
 
Del
 

Manage episode 291019649 series 2459035
Af Folketinget. Opdaget af Player FM og vores brugere – copyright tilhører udgiveren, ikke Player FM, og lyden streames direkte fra deres servere. Tryk på Abonner-knappen for at få opdateringer i Player FM, eller kopier URL'en til en anden podcast-app.
Møde nr. 104 i salen 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 33 [afstemning]: Forespørgsel til social- og indenrigsministeren, sundheds- og ældreministeren og beskæftigelsesministeren om hjælpemidler til personer med et fysisk handicap. Af Charlotte Broman Mølbæk (SF) og Kirsten Normann Andersen (SF). (Anmeldelse 17.12.2020. Fremme 21.12.2020. Forhandling 23.04.2021. Forslag til vedtagelse nr. V 114 af Charlotte Broman Mølbæk (SF), Camilla Fabricius (S), Henrik Vinther (RV) og Jakob Sølvhøj (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 115 af Marlene Ambo-Rasmussen (V) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 116 af Karina Adsbøl (DF)). 2) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 208: Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.). Af skatteministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse 13.04.2021. 1. behandling 15.04.2021. Betænkning 22.04.2021). 3) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 206: Forslag til lov om ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. (Udvidelse af kredsen af kompensationsberettigede følgeerhverv, regler om krav om miljøtilladelser m.v., regler om ansøgning, frister og dokumentationskrav, regler om statens overtagelse af erstattede aktiver og adgang til nedrivning og bortskaffelse m.v., regler om klageadgang og søgsmålsfrister m.v.). Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Rasmus Prehn). (Fremsættelse 26.03.2021. 1. behandling 06.04.2021. Betænkning 22.04.2021). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 179: Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Implementering af engangsplastdirektivets bestemmelser om udvidet producentansvar og oprydningsansvar). Af miljøministeren (Lea Wermelin). (Fremsættelse 25.02.2021. 1. behandling 02.03.2021. Betænkning 07.04.2021. 2. behandling 20.04.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 180: Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Udtagning af kvælstofpulje til havbrug og reduktion af samlet kvælstofpulje til miljø- og ressourceeffektive dambrug). Af miljøministeren (Lea Wermelin). (Fremsættelse 25.02.2021. 1. behandling 02.03.2021. Betænkning 07.04.2021. 2. behandling 20.04.2021). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 174: Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordningen om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed) (lov om cybersikkerhedscertificering). Af erhvervsministeren (Simon Kollerup). (Fremsættelse 24.02.2021. 1. behandling 04.03.2021. Betænkning 26.03.2021. 2. behandling 20.04.2021). 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 176: Forslag til lov om ændring af lov om produkter og markedsovervågning, lov om erhvervsfremme, lov om sikkerhed til søs, lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og lov om maritim fysisk planlægning. (Udvidelse af anvendelsesområdet for lov om produkter og markedsovervågning, udvidede kontrolbeføjelser ved tilsyn med visse produkter efter lov om sikkerhed til søs, bemyndigelse til at fastsætte regler om ikkestatslige raketopsendelser og ophævelse af frist for udstedelse af havplanen m.v.). Af erhvervsministeren (Simon Kollerup). (Fremsættelse 24.02.2021. 1. behandling 09.03.2021. Betænkning 26.03.2021. 2. behandling 20.04.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 159: Forslag til lov om MitID og NemLog-in. Af finansministeren (Nicolai Wammen). (Fremsættelse 10.02.2021. 1. behandling 23.02.2021. Betænkning 15.04.2021. 2. behandling 20.04.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 38: Forslag til folketingsbeslutning om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund. Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl. (Fremsættelse 20.10.2020. 1. behandling 03.12.2020. Betænkning 25.03.2021). 10) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 138: Forslag til folketingsbeslutning om en god afslutning til 3. g'erne (borgerforslag). Af Leif Lahn Jensen (S), Peter Skaarup (DF), Andreas Steenberg (RV), Karsten Hønge (SF), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA), Torsten Gejl (ALT), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Lars Løkke Rasmussen (UFG) og Uffe Elbæk (UFG). (Fremsættelse 02.02.2021. 1. behandling 12.03.2021. Betænkning 15.04.2021). 11) Eneste behandling af beslutningsforslag nr. B 296: Betænkning og indstilling fra Udvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57. (Vedrørende Morten Messerschmidt). (Forslag som fremsat (i betænkning) 21.04.2021. Anmeldelse (i salen) 21.04.2021). 12) 2. behandling af lovforslag nr. L 160: Forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde og indførelse af fri adgang til offentlige datasæt af høj værdi). Af finansministeren (Nicolai Wammen). (Fremsættelse 10.02.2021. 1. behandling 23.02.2021. Betænkning 22.04.2021). 13) 2. behandling af lovforslag nr. L 191: Forslag til lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark. (Investeringsscreeningsloven). Af erhvervsministeren (Simon Kollerup). (Fremsættelse 10.03.2021. 1. behandling 16.03.2021. Betænkning 22.04.2021). 14) 2. behandling af lovforslag nr. L 138: Forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred. (Videreformidling af optagne katte). Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Rasmus Prehn). (Fremsættelse 14.01.2021. 1. behandling 04.03.2021. Betænkning 21.04.2021). 15) 2. behandling af lovforslag nr. L 181: Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Ændrede vilkår for registrering som erhvervsfisker og erhvervsfiskerselskab, forenkling af bierhvervsfiskerreglerne, indberetningspligt for fritidsfiskere, krav om digital kommunikation, kontrolpunkter til søs m.v.). Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Rasmus Prehn). (Fremsættelse 25.02.2021. 1. behandling 11.03.2021. Betænkning 21.04.2021). 16) 2. behandling af lovforslag nr. L 147: Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Udvidelse af antallet af medlemmer i Psykolognævnet). Af social- og ældreministeren (Astrid Krag). (Fremsættelse 27.01.2021. 1. behandling 02.03.2021. Betænkning 22.04.2021). 17) 2. behandling af lovforslag nr. L 170: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Videreførelse af Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn og indførelse af obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn). Af social- og ældreministeren (Astrid Krag). (Fremsættelse 24.02.2021. 1. behandling 02.03.2021. Betænkning 22.04.2021). 18) 2. behandling af lovforslag nr. L 148: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love. (Gennemførelse af dele af direktiv om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder, herunder bestemmelser om oprindelsesgarantier, tilladelsesprocesser, VE-fællesskaber samt bæredygtighedskriterier og kriterier for drivhusgasemissionsbesparelser for biobrændstoffer, biomassebrændsler og flydende biobrændsler, m.v.). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen). (Fremsættelse 27.01.2021. 1. behandling 26.02.2021. Betænkning 22.04.2021). 19) 2. behandling af lovforslag nr. L 156: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. (Gennemførelse af dele af klimaaftalen, bemyndigelse til sammenkædning af finansielle foranstaltninger til energieffektive renoveringer i bygninger med planlagte eller gennemførte energibesparelser og udsættelse af frist for anmodning om udbetaling af tilskud, hvortil tilsagn allerede er meddelt). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen). (Fremsættelse 04.02.2021. 1. behandling 26.02.2021. Betænkning 08.04.2021). 20) 1. behandling af lovforslag nr. L 213: Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere. Af justitsministeren (Nick Hækkerup). (Fremsættelse 14.04.2021). 21) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 55: Forslag til folketingsbeslutning om, at livstidsdømte ikke skal kunne date eller indgå i personlige relationer med folk uden for fængslet. Af Peter Skaarup (DF) m.fl. (Fremsættelse 30.10.2020). 22) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 151: Forslag til folketingsbeslutning om at indføre mulighed for anonym anmeldelse ved social kontrol. Af Peter Skaarup (DF) m.fl. (Fremsættelse 09.02.2021). 23) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 160: Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af strafrabat ved flere lovovertrædelser. Af Peter Skaarup (DF) m.fl. (Fremsættelse 23.02.2021). 24) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 165: Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en national råstofstrategi. Af Kristian Pihl Lorentzen (V) og Jacob Jensen (V). (Fremsættelse 24.02.2021). 25) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 202: Forslag til folketingsbeslutning om understøttende lovgivning for kommunernes reducering af luftforurening i byerne. Af Rasmus Vestergaard Madsen (EL) m.fl. (Fremsættelse 05.03.2021). 26) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 205: Forslag til folketingsbeslutning om en øget strafferamme for natur- og faunakriminalitet. Af Rasmus Nordqvist (SF) og Carl Valentin (SF). (Fremsættelse 05.03.2021).

1662 episoder