Seges Podcast offentlig
[search 0]
Flere
Download appen!
show episodes
 
Din mark Lige nu er podcasten, hvor du får gode råd om det markarbejde, som er aktuelt lige nu. Vores eksperter og mark-nørder på SEGES Innovation giver dig konkrete råd til markarbejde, og vi kommer omkring alt fra etablering og gødskning til dæktryk og digitale platforme. Med den rette kombination af værktøjerne kan du øge udbyttet og mindske klimapåvirkningen. Lyt podcasten, mens du sidder på kontoret eller i traktoren. Skal du ikke selv i marken, så del linket med din markmand eller mask ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
De kulstofrige lavbundsjorde spiller en væsentlig rolle for klimagasemissionerne fra landbruget. Men hvor meget tørv er der egentlig tilbage i dem? Og får vi mere ud af at oversvømme dem med saltvand, hvor det naturligt kan lade sig gøre? Det er emnet i denne specialudgave af Din Mark Lige Nu, hvor professor ved Aarhus Universitet, Mogens Greve, gi…
  continue reading
 
Er der forretning i satse på bioteknologi og plantebasserede fødevarer? Lyt til første afsnit i den nye sæson af Future Farming podcasten. Future Farming-værterne Søren og Hans har inviteret Sisse Marquina-Jongberg, som er Senior Scientific Lead i Novo Nordisk Fondens afdeling for fødevareforskning ind i studiet. Her fortæller hun om de trends og t…
  continue reading
 
Foråret er sæson for gyllekørsel, men hvordan får du det optimale ud af din gylleudbringning - så du samtidig passer på klimaet? Og hvordan kan du med udtagning af en gylleprøve optimere endnu mere? Det giver Martin Nørregaard Hansen fra SEGES Innovation gåde råd om i sæsonpremieren af "Din Mark Lige Nu." Vi har også besøg af kvægrådgiver Maria Fal…
  continue reading
 
Som digitaliseringsminister står Marie Bjerre i spidsen for den digitale transformation af Danmark. Hun er begejstret for de mange muligheder, som digitaliseringen giver borgere og virksomheder. Men hun er også optaget af, at vi får alle med på den digitale rejse. Og så mener hun, at der skal turbo på udrulningen af AI både i erhvervslivet og den o…
  continue reading
 
Dyrlæge Peter Raundal fra SEGES innovation har en vis portion skepsis overfor ny teknologi. Men han ser alligevel store muligheder i, hvis man i fremtiden kan anvende kunstig intelligens og kamerateknologi til at registrere klovlidelser. Og til at udpege halte køer. I denne 3. episode af podcastserien om kunstig intelligens i kvægbruget kan du høre…
  continue reading
 
Kom med på en rundtur i årets største fremtidstendenser indenfor fødevarer og landbrug. Hør chefkonsulent i Future Farming, Søren Bisp løfte sløret for sin top tre over største trends fra 2023, og hvorfor netop disse trends har så store potentialer. Få et smugkig ind i 2024, og hvilke temaer der kommer til at fylde i det nye år. Alt sammen i sæsone…
  continue reading
 
I det offentlige rum er debatten om pesticider ofte båret af frygt. Landmænd og rådgivere har som part, brug for at kende den faktuelle og videnskabeligt dokumenterede viden, som ligger bag godkendelsen af pesticider og tilgangen til beskyttelse af drikkevandet. Lyt med her, hvis du vil med på en faglig rundtur omkring godkendelsen af pesticider og…
  continue reading
 
Data data data! Dansk kvægbrug bugner af data! Men hvordan får kvæglandmanden optimal effekt af de mange oplysninger? Det har SEGES Innovation arbejdet med de seneste år, hvor kunstig intelligens har været drivkraften i at gå fra data til viden. Viden, der kan være en reel hjælp i den daglige management i stalden. I denne 2. episode af podcastserie…
  continue reading
 
EU har godkendt glyphosat i yderligere 10 år, og i denne podcast debatterer vi, hvad det betyder for ukrudtsbekæmpelsen i Danmark. Og vi debatterer, hvad vi har af alternativer, så vi står stærkt, hvis glyphosat en dag ikke længere må bruges. Men også, hvordan vi bruger vores viden og erfaring til at målrette vores forbrug. SEGES Innovation har sam…
  continue reading
 
Mød Gregers Kristensen, som er landmand ved Kragelund Mose. Her fortæller Gregers om sin fars bøvlede bløde marker, der blev til en sø og hvad hans motivation var for at kaste sig ind i et nyt lavbundsprojekt. Lyt andre podcast om udtagning: Jens Jørgensen Andersen fra Aalborg Hvorfor udtager vi lavbundsjorde…
  continue reading
 
Jens Jørgen Andersen er landmand ved Aalborg og deltager i et jordfordelingsprojekt. Men hvilke tanker ligger der bag at tage en del af sin landbrugsjord ud af omdrift, og hvilke muligheder ligger der i at kaste sig ind i sådan et projekt. Jens Jørgen Andersen fortæller her også betydningen af, at fjorden truer med oversvømmelser af hans marker. Du…
  continue reading
 
Hvad er kunstig intelligens? Og hvordan bliver det brugt i dansk kvægbrug? Det bliver du klogere på i denne første episode af podcastserien Kunstig intelligens i kvægbruget. I episode 1 vil en digital ekspert og en kvægekspert fra SEGES Innovation dele deres viden med os. Data scientist Peer Christensen har gennem det seneste år arbejdet indgående …
  continue reading
 
Danske landmænd oplever i stigende grad udfordringer med vandlidende og oversvømmede jorder. I denne specialudgave af Din Mark Lige Nu debatterer vi udfordringerne, og hvad der kan gøres ved det. Med fra studiet er Rikke Krogshave Laursen og Ditte Olsen, som er SEGES Innovation’s eksperter i klimatilpasning, afvanding og dræning. De fortæller bl.a.…
  continue reading
 
Hvad nu hvis vi avlede malkekøer lige som man avler grise? Med opformeringsbesætninger og produktionsbesætninger. Forestil dig tankeeksperimentet. De rene racer ville udgøre en ganske lille kerne, mens produktionen ville være baseret på krydsning af kerneracerne. Hvordan skulle man gribe det an? Hvad ville de økonomiske konsekvenser være? Og ville …
  continue reading
 
Kan det virkelig passe, at man kan sikre sig ret store beløb gennem skattefradrag, hvis man sørger for at føre sin kørebog? Jep – den er god nok Alt hvad det kræver er, at du har sikret dig, at din vognpark passer til dine kørselsbehov – og så selvfølgelig, at du gør det til en vane, at føre din kørebog. Nysgerrig? Så lyt med i denne podcast, hvor …
  continue reading
 
En helt almindelig dag tog en helt anden drejning, end nogen havde forventet. Gyllegas slog tre mand omkuld - og det kunne have været endt meget værre end det gjorde. Hør fortællingen fra de landmænd, der oplevede både ulykken og dens efterfølgende konsekvenser. Medvirkende: Jesper Thomsen Eskild Sørensen Vært: Erik Borup Suhr Tidskoder: 00-6.35 In…
  continue reading
 
Vi har mange efterafgrøder i Danmark, da de er effektive i forhold til at reducere kvælstofudvaskningen. Men hvordan ser det ud med efterafgrødernes klimapåvirking? Og kan vi maksimere kulstofinput til jorden og samtidig mindske lattergasudledningen gennem eksempelvis artsvalg, destruktionsmetode- og tidspunkt? Det dykker vi ned i i denne podcast, …
  continue reading
 
Tilstanden i dansk havmiljø er for dårlig. I denne podcast debatterer vi, om lokalt forankrede løsninger kan speede processen mod et bedre havmiljø op. Lokale løsningsforslag er nemlig på trapperne her i slutningen af 2023 . For i år har fire Kystvandråd udarbejdet løsninger ud fra deres kendskab til lokalområdet. Du kan i denne podcast høre, hvord…
  continue reading
 
Biogasindustrien er i rivende udvikling, og det forventes, at 2/3 af al husdyrgødning bliver afgasset i 2030. Det producerer en masse CO2-neutral gas, men anvendelse af husdyrgødningen i biogasanlæg reducerer også klimapåvirkningen fra landbruget. Bliv i denne podcast klogere på, hvordan biogasanlæg fungerer, og hvorfor de reducerer klimapåvirkning…
  continue reading
 
Hvad er nitrifikationshæmmere og hvad er klimapåvirkningen, når man anvender dem? Det kan du blive klogere på her i afsnit 2 af vores podcast-serie om sammenhængen mellem gødning og klima. I dagens afsnit er Nanna Hellum Kristensen vært. Hun er landskonsulent i gødning hos SEGES Innovation, og med i studiet er også Kristan Furdal Nielsen og Martin …
  continue reading
 
Gødning er en afgørende faktor for planternes vækst, men gødning har også en klimapåvirkning. I dette første afsnit i en podcastserie om emnet, sætter vi fokus på de overordnede sammenhænge. Din vært i dag er landskonsulent i gødskning på SEGES Innovation, Torkild Birkmose. Du kan lytte de øvrige afsnit her Afsnit 2: Nitrifikationshæmmere Afsnit 3:…
  continue reading
 
Er der et uudnyttet forretningspotentiale i at omlægge lavudbyttejorde til outdoor- og agroturismen? – lyt til Future Farming podcasten afsnit 6 og få svar. Klimaforandringer ændrer landskabet både i Danmark og internationalt, hvilket påvirker, hvordan vi kan bruge visse jordarealer. Nogle landbrugsarealer bliver gradvist svære at opdyrke, men er d…
  continue reading
 
Denne podcast særligt målrettet landbrugsskoleelever forklarer, hvad lavbundsjorde er, og hvordan en udtagningsproces typisk foregår. Medvirkende: Steen Ravn Christensen, biolog ved Syddjurs Kommune Vært: Lone Sylvest Søgaard, SEGES Innovation Podcasten er udviklet til SEGES Forlag med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Un…
  continue reading
 
Hvad gør du med malingresterne i maskinhuset og fakturaerne på el, vand og forsikringer.? Tag en dyb indånding og lyt til vores seneste podcast-episode! Så får du styr på det. Vi har inviteret en ekspert på området, Klaus Sørensen, funktionsleder fra Skattestyrelsen Erhverv, til at guide dig gennem junglen af skattemæssige spørgsmål og fradrag. I d…
  continue reading
 
Det kan være svært at holde styr på alt det her med metan. Hvorfor er det så vigtigt? Hvordan bliver det dannet? Hvordan hænger det sammen med fodringen? Og hvad kan vi gøre for at mindske produktionen af metan? Landbrugsskolelærer Kristoffer Risgaard Eriksen fra Dalum Landbrugsskole har inviteret specialkonsulent Martin Øvli Kristensen, SEGES Inno…
  continue reading
 
I Danmark spiser vi mere rødt oksekød end vi producerer. Samtidig producerer vi stadig flere kvier, der er krydsninger mellem malkekvæg og kødkvæg, som skal opfedes med den bedst mulige økonomi. En af løsningerne på begge udfordringer kan være at opfede krydsningskvier til rødt oksekød, hvilket netop er baggrunden for slagteriet Danish Crowns konce…
  continue reading
 
Hos Moselund Økologi har de arbejdet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Og ejer Torben Brødbæk og driftsleder Michael Westerblaae har begge gjort en stor indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø. Og som Michael siger: Der er faktisk ikke så svært. Bliv klogere på den årlige arbejdsmiljødrøftelse - og tag med på tur til Moselund Økologi i denne …
  continue reading
 
I aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug blev folketinget i 2021 enige om en række indsatser, som reducerer kvælstofudledningen med over 10.000 tons i 2027. Denne målsætning er nu bekræftet i de netop offentliggjorte vandområdeplaner. I denne podcast debatterer vi, hvordan dansk landbrug konkret kan løfte opgaven om kvælstofreduktion. I studi…
  continue reading
 
Vi serverer i dagens episode af Future Farming podcasten stamcellesteaks, laboratoriegrønsager og petriskålsbøffer. Vi dykker nemlig ned i temaet cellulært landbrug. Vil du vide mere om, hvad cellulært landbrug egentlig er, og hvordan den hastige udvikling kan påvirke dansk landbrug og fødevareproduktion? Så lyt med, når vi taler med professor i fø…
  continue reading
 
Det er i de kommende uger, du bør optimere din ukrudtsbekæmpelse ved at lave et godt før høst-besøg med din konsulent. I denne udgave af Din Mark Lige Nu gennemgår vi, hvad I bør fokusere på, så I kan lægge den rigtige strategi for ukrudtsbekæmpelse. Og hvordan I undgår spredning af ukrudt under høsten. Vi har planteavlskonsulent Charlotte Udsen fr…
  continue reading
 
I denne podcast debatterer vi, hvordan og hvornår du bør etablere efterafgrøder for at få den bedste effekt. Vi kommer ind på både valg af arter og på den optimale maskintekniske løsning, afhængigt af, om du etablerer før, under eller efter høst. Efterafgrøderne er særligt vigtige i et tørt år, som vi oplever i år, så lyt denne podcast, eller del d…
  continue reading
 
Vi har fulgt kartoflens rejse til Europa – fra lastrummet i et skib til at være en særdeles populær fødevare den dag i dag. Men kartoflerne trues stadig af skimmelsvamp, som udviser stadig større aggressivitet og resistens imod vores svampemidler. I dette afsnit af vores miniserie i to dele om hører vi om, hvordan vi kæmper for hele tiden kæmper fo…
  continue reading
 
I 1500-tallet rejste spanske soldater til Sydamerika. Her stjal de inkaernes guld, men det skulle vise sig, at også fik en anden skat med sig. Det var en afgrøde, som de tog med hjem i skibets lastrum, og som dengang var helt ukendt i Europa. En skattet afgrøde, som medførte både stor velstand og sundhed, men også store tragedier 300 år efter dens …
  continue reading
 
For anden gang på 6 år oplever vi tørke. I denne special-udgave af Din Mark Lige Nu debatterer vi, hvad det er for en ny dagsorden, vi skal vænne os til. I studiet har vi: - Jens Elbæk, afdelingsleder i Planter & Miljø - Søren Kolind Hvid, landskonsulent i gødskning - Leif Hagelskjær, afdelingsleder i afgrøder og produktion Du kan også besøge vores…
  continue reading
 
Det kan være udfordrende at tage imod internationale medarbejdere og få italesat alle de rutiner og alt det, som vi tager for givet. De kulturelle barrierer på arbejdspladser handler både om sprog og om vores arbejdspraksisser; her er rutiner og uudtalte forventninger en del af hverdagen. Det, vi plejer at tage for givet og har et rutinepræget forh…
  continue reading
 
I Future Farming podcasten kan du få et indblik i nye grønne værdikæder mellem landmænd, fødevarevirksomheder og grønne investeringsfonde, der åbner op for handel i mere end bare penge. Bliv klogere på hvordan en fødevares klimaaftryk kan påvirke forbrugernes handlemønstre i fremtiden. Du kan lytte med, når vi taler med innovationsdirektør i Seges …
  continue reading
 
Landmand Michael Kooi driver mælkeproduktion helt uden opdræt. Han er også en af de landmænd, der har malkekvægskrydsninger i stalden - og som satser endnu mere på krydsninger i fremtiden, hvor han vil købe fra en af landets bedste jerseyproducenter. Og så har han lige fået en ny malkestald. Lyt med, og hør mere om de valg, han har taget, når vi be…
  continue reading
 
Velkommen til Future Farming-podcasten. Vi sætter i dagens episode lyd på regenerativt landbrug. Regenerativt landbrug er mere end bare landbrug - det er en bevægelse for at investere i jorden og genskabe dens sundhed. Hør mere omkring denne spændende udvikling i Future Farming podcasten episode 3. I podcastserien Future Farming giver vi vores bud …
  continue reading
 
I denne udgave af Din Mark Lige Nu gennemgår vi dine opgaver i vinterhveden her i maj. Vi debatterer blandt andet Behov for vækstregulering Svampesygdomme og tærskler Gødning Og vi har kontakt til to lokale planterådgivere, Mogens Munk, planteavlsrådgiver ved LandboSyd og Jacob Møller, planteavlskonsulent ved LandboNord. De giver os en status på ma…
  continue reading
 
Aarhus Universitet og SEGES Innovation har samarbejdet om forsøg med fokus på pH-sænkende additivers effekt. Det er sket i potteforsøg, hvor vi har testet forskellige additiver i kombination med ukrudtsmidler og vand med to forskellige hårdhedsgrader. I denne podcast fortæller professor ved Institut for Agroøkologi ved AU, Per Kudsk, om forsøgene o…
  continue reading
 
Det er i den kommende tid, du skal beslutte, om du skal vækstregulere i kornmarkerne. Lyt denne udgave af Din Mark Lige NU og find ud, hvordan du afgør, om vækstregulering på dine arealer er nødvendig eller ej. Vi gennemgår hvede, rug og byg, og ser på hvilke digitale værktøjer, der kan hjælpe dig til den rigtige beslutning. Din vært er Marian Dams…
  continue reading
 
Velkommen til Future Farming-podcasten. Vi sætter lyd på, hvordan upcycling kan give nyt liv til det, som ellers ville blive smidt ud, og i stedet skabe produkter. I podcasten møder du chefkonsulent Søren Bisp og vært Hans Øbing-Safar fra SEGES Innovation. Vi har også en særlig gæst i dagens podcast - Claus Meyer - som vil fortælle om sit nye proje…
  continue reading
 
Arne Østergaards kostald skal ikke gøres klar til at leve op til kravene i Lov om hold af malkekvæg i 2034. Men Arne har besluttet, at det IKKE skal være en afviklingsbedrift. Lyt med, når vi er på besøg hos Arne og hør mere om, hvordan han holder sig top-tunet frem til 2034. Podcasten er produceret i regi af projektet DairyCross med støtte fra GUD…
  continue reading
 
Så er foråret her, og det betyder en række opgaver med at optimere udbyttet i vinterrapsen. Det kan du høre om i denne udgave af podcasten Din Mark Lige Nu. Her får du på konkrete råd om arbejdet inden for: - gødskning - ukrudtsbekæmpelse - vækstregulering ? - svampe og skadedyr Husk at dele link med din markmand eller maskinstationen. Podcasten er…
  continue reading
 
Det har været en mild vinter, og derfor er det relevant at se på vejrets betydning for udvikling af græsukrudt på markerne. Det gør vi i denne udgave af Din Mark Lige Nu. Som noget nyt ringer vi fra studiet i Skejby ud i verden, og i dag har vi fat i Plantechef i SLF, Finn Olsen, som netop er ude og vurdere græsukrudt i markerne i det sønderjyske. …
  continue reading
 
Hvordan kommer du i gang med præcisionsgødskning? Og hvordan kommer du med i præcisionsjordbrugsordningen ? Og hvilken værdi skaber præcisionsjordbrug - ud over rabat på efterafgrøder. Det taler vi om i sæsonens første udgave af podcasten Din Mark Lige Nu. Du møder vores to landskonsulenter i gødskning, Torkild Birkmose og Kristian Furdal Nielsen, …
  continue reading
 
I første episode dykker vi ned i den cirkulære økonomi. Her kommer vi omkring fremtidens bæredygtige afgrødeproduktion, bæredygtig fødevareproduktion og hvilke krav og forventninger, der kommer, og meget mere. Tidskoder: 1. Future Farming – introduktion 2. Dagens tema – Cirkulær Økonomi – 01.24 3. Cirkulær Økonomi i landbruget – 04.55 4. Fremtidens…
  continue reading
 
Hvordan bygger man en maskine, der passer ind i fremtidens krav om cirkularitet og bæredygtighed? Er det ikke nok at producere maskiner, som har en lang holdbarhed? Og hvordan skal branchen forholde sig til de nye krav fra EU? Det er temaet i denne podcast, hvor SEGES Innovation stiller skarpt på cirkulær økonomi – med fokus på landbrugets maskiner…
  continue reading
 
Regenerativt landbrug er blevet et regulært buzzword i medier, marketing og international policy. Denne podcastserie forsøger at afdække, hvad regenerativt landbrug er, og hvad det kan under danske forhold. I andet afsnit taler vi med Gert Glob Lassen, som er økologisk mælkeproducent med ca. 400 krydsningskøer og 600 hektarer sandjord, som han dyrk…
  continue reading
 
Regenerativt landbrug er blevet et regulært buzzword i medier, marketing og international policy. Denne podcastserie forsøger at afdække, hvad regenerativt landbrug er, og hvad det kan under danske forhold. I første afsnit taler vi med Janne Aalborg Nielsen, som er Landskonsulent hos SEGES. Janne har igennem mange år beskæftiget sig med jordsundhed…
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning