Manedsskrift For Almen Praksis offentlig
[search 0]
Flere

Download appen!

show episodes
 
Månedsskriftet henvender sig først og fremmest til nuværende og kommende praktiserende læger, samt andre fagpersoner med tilknytning til almen praksis. Vi holder vore lyttere orienteret om udviklingen på hele det medicinske område og har således også fokus på udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale.Vi ønsker at give vores lyttere praksisrelevant viden i form af bred fagli ...
 
Loading …
show series
 
Redaktør Jon Eik Zwisler har udvalgt to artikler som er udgivet i 2021. Vi diskuterer indholdet og hører klip fra 3 podcasts som er udgivet i månedsskriftet. Redaktionen siger tak for 2021 og ønsker en glædelig jul og et godt nytår Artiklerne som omtales er: - Generalistens genkomst. Forfatter Flemming Bro. Udgivet Juni 2021 - De menneskelige grund…
 
En nyere opgørelse fra PLO viser at 87,3% af de danske praktiserende læger er medlem af en DGE gruppe. (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelsesgruppe). I samtalen kommer vi omkring rammer og indhold i DGE grupperne, financiering og forskellen imellem en DGE gruppe og en klynge. Vores gæster er Mikkel Tang Knudsen – praktiserende i lægehuset i Vejl…
 
Det er veldokumenteret, at slankekure og livsstilbaserede vægttabsprogrammer ikke virker på lang sigt. Alligevel taler vi med vores patienter om vægttab både med henblik på øget sundhed og øget velvære. Måske skulle vi hellere tale om vægtneutral sundhed? Vores gæster er Professor Thorkild I.A. Sørensen, Diætist Inger Bols og Fase 3 læge og Postdoc…
 
2% af konsultationerne i almen praksis handler om dyspepsi. Peter Fentz Haastrup PhD og læge i almen praksis er gæst. Med udgangspunkt i DSAMs opdaterede vejledning taler vi om diagnostik og behandling af dyspepsi. Desuden ser vi på hvordan vi håndterer de patienter der er i langtidsbehandling med PPI. Christian Vøhtz er redaktør og vært.…
 
50% af alle mænd vil opleve LUTS når de bliver over 60 år. For nogle vil symptomerne være voldsomt generende - ligefrem invaliderende. Andreas Røder - Professor i urologi ved Rigshospitalet er gæst. I samtalen kommer vi omkring udredning og behandling af benign prostatahyperplasi som er hovedårsagen ved LUTS. Christian Vøhtz er redaktør og vært…
 
Det er en stor omvæltning at gå fra at være uddannelseslæge til at nedsætte sig i egen praksis med drifts og ledelsesansvar. Men der er hjælp at hente. Praksis Plus er lavet lige præsis til dig som går i tanker om at nedsætte dig eller som er nynedsat. Praksis Plus er en omfattende og systematisk elektronisk håndbog som du kan bruge som en støtte o…
 
Vi bruger i almen praksis mange ressourser på at gå på kursus. Men hvordan sikrer vi os at vi selv, vores klinikker og i sidste ende vores patienter får effekt af det vi lærer? Bent Gringer er chefkonsulent i PLOs efteruddannelsesafdeling. Ud fra læringsteorien "transfer" er han en del af et team der arbejder for at vi får det maximale udbytte af v…
 
Vi får ansvaret for flere og flere kronikere og multisyge patienter i almen praksis. Men hvordan prioriterer man og holder overblikket? Vores gæst - PhD og FYAMer Astrid Drivsholm Slot har været med til at udvikle "Årssamtalen" - en samtale af 30 minutters varighed - hvor den praktiserende læge tager udgangspunkt i at patienten er multisyg og planl…
 
Det kan være en svær beslutning om man som patient skal vælge en medicinsk eller kirurgisk abort. Praktiserende læge Lene Agersnap har sammen med gynækologisk afdeling på Hvidovre Hospital udviklet et beslutningsstøtteværktøj til valg af abortmetode. Du finder beslutningsstøtteværktøjet her og du kan allerede nu bruge den sammen med dine patienter:…
 
Nadja Elgin er praktiserende læge i Rødovre og 70-80% af patienterne i hendes dagsprogram har anden etnisk baggrund end dansk. Patientgruppen er hendes store hjertebarn. Specielt førstegenerations indvandreren. Samtalen tager udgangspunkt i Nadjas hverdag. Vi kommer blandt andet omkring emnerne ”etniske smerter”, sprogbarrierer og sygdomsopfattelse…
 
Alkohol kan spille en rolle i udviklingen af næsten enhver tænkelig sygdom vi ser i almen praksis. Men hvordan skal vi tale med vores patienter om det? Det har nemlig stor betydning, hvordan vi bringer det op. Vores gæst er praktiserende læge og formand for DSAM Anders Beich.Af Månedsskrift for almen praksis
 
At udføre korrekt diagnostik og behandling ved formodet UVI på plejehjemspatienten er svært. Rigtig svært! Sif Helene Arnold er læge og PhD ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København. Hun har i sin forskning identificeret en lang række barrierer som her præsenteres som 6 myter. Myte 1: I Danmark bruger vi ikke så meget antibiotika. Myte 2:…
 
Praktiserende læger siger ofte til hinanden at vi har verdens bedste arbejde. Det har vi også! Men der er risiko for at man kan blive slidt – hvis ikke man sørger for at passe på sig selv undervejs. Vores gæster er Helle Therese Kirkegaard og Jan Helge Larsen. Begge praktiserende læger og supervisorer.…
 
I anden del af vores miniserie – Supervisionslaboratoriet – stiller vi skarpt på de første minutter af en konsultation. Her er nemlig meget på spil. Vores gæster er Helle Therese Kirkegaard og Jan Helge Larsen. Begge supervisorer og erfarne praktiserende læger.Af Månedsskrift for almen praksis
 
Vi byder velkommen til første afsnit af vores miniserie i 3 dele – Supervisionslaboratoriet. Her sætter vi luppen på synlige og usynlige dynamikker i konsultationen. Vores gæster er de to erfarne Supervisorer og praktiserende læger Helle Therese Kirkegaard og Jan Helge Larsen. I hele 2021 har vi en korresponderende artikelserie i månedsskriftet und…
 
I PLO findes et hjælpekorps for kriseramte praktiserende læger. Heidi Bøgelund er praksisudviklingskonsulent og er tilknyttet korpset. Med udgangspunkt i Heidis erfaringer skal vi høre om hvad man kan gøre som praktiserende læge og hvordan man forebygger udbrændthed. Christian Vøhtz er redaktør og vært.…
 
39,9% af landets praktiserende læger er moderat udbrændte og 9,9% er alvorligt udbrændte. Det er bekymrende og efterhånden ret velkendte tal. Men hvordan er det målt? Og hvad ved vi ellers om udbrændthed blandt praktiserende læger? I årrækken 2004 til 2019 er der gennemført 4 trivselsundersøgelser. Anette Fischer Pedersen - seniorforsker ved forskn…
 
I denne podcast har vi den plan at du som lytter indimellem bliver stillet nogle spørgsmål, som du får tid til at reflektere over. Så kommer vi med svarene bagefter. Fhv praktiserende læge og referent i månedsskriftet Jens Aage Stauning er gæst Christian Vøhtz er redaktør og vært Nedslag i episoden: 3.28 Migræne 6.39 Hurtigrunde nr 1 8.25 Mænds sun…
 
Migræne er en almindelig neurologisk sygdom, som rammer 15 % af befolkningen. For den enkelte medfører et migræneanfald væsentligt ubehag. En fokuseret diagnostik fulgt op af effektiv behandling og opfølgning kan ofte mindske og forkorte sygdomsbelastningen. Her beskrives de mest gængse symptomer ved migræne og behandlingsprincipper. Artiklen indgå…
 
Lændesmerter er hyppige i almen praksis, men hvordan finder vi de patienter, som har lumbal diskusprolaps som årsag? Og hvordan behandler vi lumbal diskusprolaps? Få opdateret viden her. Artiklen indgår som en af de tre artikler i "en almen medicinsk quiz"Af Månedsskrift for almen praksis
 
Dette er andet afsnit i en podcastserie af to om nye læringsmetoder. Hvordan udvikler man nye læringsmetoder, så de bliver effektive og relevante? Vi går bagom udviklingen af de tre læringsmetoder, vi hørte om i det første afsnit. Vores gæst Stense Vestergaard, projektleder og Ph.D.-studerende ved SDCC og forskningsenheden for almen praksis i Køben…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login