Konkurrence Og Forbrugerstyrelsen offentlig
[search 0]
Flere

Download appen!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Oplægget var en del af temasessionen "Styrket konkurrence via bedre regulering kan forbedre produktiviteten og tage toppen af inflationen". Jacob Schaumburg-Müller er vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Han vil fortælle om de værktøjer, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til rådighed for at sikre velfungerende konkurrence.…
 
Oplægget var en del af temasessionen "Styrket konkurrence via bedre regulering kan forbedre produktiviteten og tage toppen af inflationen". Oplægget er på engelsk. Federica Maiorano er Senior Competition Expert i OECD’s konkurrenceenhed. Hun vil fortælle om deres erfaringer med og metoder til at identificere regulering, der kan være uhensigtsmæssig…
 
Dette oplæg var en del af temasessionen "Styrket konkurrence via bedre regulering kan forbedre produktiviteten og tage toppen af inflationen". Nicolai Kaarsen er chefkonsulent i DØRS. Han vil fortælle om udviklingen i konkurrencen med udgangspunkt i rapporten Produktivitet 2022.
 
Oplægget var en del af temasessionen "Hvad betyder prissætning ved algoritmer for konkurrencen?". Oplægget er på engelsk. Antonio Capobianco er souschef i OECD’s konkurrenceenhed. Han vil fortælle om, hvad brugen af prisalgoritmer betyder fra en policy-vinkel, og hvordan konkurrencemyndigheder kan gribe de nye udfordringer an.…
 
Oplægget var en del af temasessionen "Hvad betyder prissætning ved algoritmer for konkurrencen?". Oplægget er på engelsk. Leon Musolff er ph.d. fra Princeton og postdoc hos Microsoft Research. Han vil fortælle om sin forskning, der undersøger prisstigninger som følge af brugen af prisalgoritmer.
 
Dette oplæg var en del af temasessionen "Hvad betyder prissætning ved algoritmer for konkurrenen?". Oplægget er på engelsk. Michael Høg Riis er kontorchef i Center for tech i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Han vil fortælle om styrelsens overvejelser omkring prisalgoritmer.
 
Dette oplæg var en del af temasessionen "Hvordan sikrer vi en konkurrencevenlig regulering af farmasektoren?". Anders Munk-Nielsen er lektor på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet og vil fortælle om sin forskning, der blandt andet simulerer effekten af at sortere receptpligtig medicin efter pris i stedet for alfabetisk, som det sker hos l…
 
Dette oplæg var en del af temasessionen "Hvordan sikrer vi en konkurrencevenlig regulering af farmasektoren?". Per Nielsen er analysechef i Danmarks Apotekerforening og vil præsentere deres kommentarer til Konkurrencerådets analyse og anbefalinger.
 
Dette oplæg er på engelsk. Fiona Scott Morton er professor i økonomi ved Yale School of Management, hvor hun fra 2007-2010 også var prodekan. Hun forsker i empirisk industriøkonomi med fokus på konkurrence. Fra 2011-2012 fungerede hun som cheføkonom i konkurrenceafdelingen i det amerikanske justitsministerium.…
 
Christian Schultz er professor og institutleder på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet og forsker blandt andet i politisk økonomi og konkurrenceøkonomi. Han har været formand for Konkurrencerådet siden 2012. Han sætter blandt andet fokus på, hvad der optager Konkurrencerådet, og hvad der er kommet af nye regler og retningslinjer…
 
Tiltag til styrket konkurrence på produktmarkederne kan reducere formue- og indkomstforskelle i Danmark. Der er tegn på, at konkurrencen på produktmarkederne er svækket de senere år. Når konkurrencen er utilstrækkelig, betaler forbrugerne for meget for deres varer og tjenesteydelser, og virksomhedsejerne har en overnormal indtjening. Det kan bidrag…
 
I frivillige kæder er der tale om et samarbejde mellem selvstændige virksomheder, som typisk er konkurrenter. Men mange sælger alligevel deres varer online til ens priser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt prissætningen online blandt de 70 frivillige detailkæder, der var repræsenteret i Danmark i 2019. 41 af dem sælger deres varer on…
 
Den økonomiske regulering af de danske drikke­vandsselskaber har sikret forbrugerne lavere vandpriser. Det viser en analyse af udviklingen i priserne i over 300 drikkevandsselskaber. Dette er en indlæst version af artiklen "Den økonomiske regulering giver lavere priser på drikkevand".
 
Dette er en indtalt version af en publikationsartikel i serien Velfungerende Markeder. Artiklen viser, at der overordnet ikke er sammenhæng mellem danske vandselskabers niveau af forsyningssikkerhed og deres målte økonomiske effektivitet. Vandselskaber med et højt niveau af forsyningssikkerhed stilles derfor ikke over for højere effektiviseringskra…
 
Større vandselskaber i Danmark er omfattet af den lovgivning, som indebærer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hvert år stiller krav om, at ledelsen skal drive selskabet så effektivt som muligt. Har de effektiviseringskrav, som vandselskaberne får, så påvirket kvaliteten af drikkevandet? Det prøver vi at finde svar på i denne podcast med eksper…
 
Oplægget om Norges erfaringer med automatisk overførsel af hvilende pensioner er fra Konkurrencerådets konference "Konkurrence og regulering", som fandt sted 4. november 2021. Oplægsholderen er erhvervsjuridisk direktør i Erhvervsministeriet Brian Wessel. Oplægget af ét af to oplæg under temaet 'Konkurrencen på markedet for pension'. Det andet oplæ…
 
Oplæg om Konkurrencerådets analyse af konkurrencen på markedet for pension fra Konkurrencerådets konference ”Konkurrence og regulering”, som fandt sted 4. november 2021. Oplægget var ét af to oplæg under temaet pension. Det andet oplæg handler om Norges erfaringer med automatisk overførsel af hvilende pensionsordninger. Det findes også som podcast.…
 
Oplægget om Konkurrencerådets analyse af konkurrencen i advokatbranchen er fra Konkurrencerådets konference "Konkurrence og regulering", som fandt sted 4. november 2021. Oplægsholderen er kontorchef i Center for Markedsanalyser og Økonomi i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Niels Enemærke. Oplægget af ét af to oplæg under temaet 'Konkurrencen i ad…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login