En Podcast Om Byggebranchen offentlig
[search 0]
Flere

Download appen!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Byerne vokser og det samme gør behovet for grønne og rekreative områder til byboerne. Men hvordan omsætter vi de grønne ambitioner til gode og bæredygtige byrum, og hvordan sikrer vi den bedst mulige balance i forholdet mellem byer, mennesker og natur? Det har vi set nærmere på i denne podcast, hvor vi har talt med Mette Skjold, adm. direktør i SLA…
 
Året der gik stod i coronaens tegn – og mens vi endnu venter på vaccinens udbredelse og et mere løsnet greb om aktiviteter og forsamling – ser vi frem på tendenserne for det nystartede årti.Vi har spurgt fire brancheeksperter, hvad de ser, når de tager et kig i krystalkuglen. Hvad rør sig? Hvad bliver anderledes? Og hvilken indflydelse kommer coron…
 
Seks etager med studieboliger på Østerbro, 14.000 m2 erhvervsdomicil i Ballerup, en ny ro- og kajakklub på Islands Brygge og sågar en helt ny københavnerbydel på Vestamager. Det er bare nogle af de projekter, der lige nu varsler nye vinde for byggeriet i Danmark. Alle vil de nemlig overvejende være lavet af træ eller træhybrider - materialer, der i…
 
En af dansk arkitekturs store personligheder er arkitekten Jan Gehl, der siden 1960’erne har forsket i, hvordan vi mennesker bruger vores byer. Jan Gehls tanker er på mange måder et oprør mod den modernistiske måde at tænke byer på, hvor hver funktion er adskilt. I stedet sætter han fokus på de menneskelige behov, på livet mellem husene, på sammenk…
 
2020 har været lidt af et kontrasternes år for byens liv og rum. Først kom stilheden, siden et nyt pres på byens attraktive byrum. Byens rum har altid været en kampplads, hvor vi hele lærer at finde nye balancer, siger arkitekt Jan Gehl, der med bogen "Livet mellem husene" fra 1971 var pioneren for den udvikling af byrummene, som København siden sl…
 
Sommeren igennem har tiltagende klager om støj og ukontrollerede fester i byens gader fyldt i medierne. Efter stilheden, der fulgte med den lange corona-nedlukning, har bylivet fået et kraftigt tryk på volumenknappen – og for beboere i nogle af landets største byer er den daglige festlarm, råben fra de badende og høj musik fra soundboxes simpelthen…
 
Hvordan kan byggeriet nå klimamålene? Vil en fælles materialebank og frivillige bæredygtighedsklasser hjælpe os på vej – eller hvad mere skal der til for at branchen når i mål med at nedsætte byggeriets CO2-udledning med 70 procent i 2030? Leverer klimapartnerskabet varen?Dette og meget mere kan du høre diskuteret i denne udgave af Byens Podcast.Vi…
 
Hvordan booster vi økonomien og beskæftigelsen i byggeriet uden at skylle de grønne ambitioner ud med badevandet? Det undersøger Byens Podcast i miniserien ”Fra Coronakrise til grøn genstart”. I denne udgave har vi talt med • Boligminister Kaare Dybvad Bek, der sammen med regeringen netop har frigivet 30 mia. kr. til energirenovering af landets alm…
 
Er det muligt at kombinere genrejsningen af økonomien i byggebranchen med grønne ambitioner? Gennem fire aktuelle interviews ser vi på mulige veje til vækst i byggeriet, der kan gå hånd i hånd med bæredygtighed og klimamål. Du kan høre:· Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune· Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania· Anna Esbjørn, progr…
 
Fremgang og solide ordrebøger i den danske byggebranche er på kort tid blevet afløst af en grundlæggende usikkerhed om, hvad fremtiden bringer, og hvor økonomien går hen.Det betyder, at mange i branchen nu ser sig om efter nye opgaver, der kan mindske krisens effekt på bundlinjen. Især den almene boligsektors renoveringsopsparing på 18,4 mia. krone…
 
Kan offentlige investeringer holde liv i byggebranchen under coronakrisen? Hvor hurtigt vil det virke at frigive nye midler – og hvilke andre håndtag kan vi skrue på for at holde hjulene i gang under coronakrisen?Dét undersøger Byens Podcast i denne udgave af Corona i byggebranchen, hvor vi har talt med:º Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg…
 
Mens coronakrisen har lammet store dele af verden, har Byens Podcast taget et kig på, hvordan den danske byggebranche håndterer den ekstraordinære situation. Hvordan påvirkes byggeprojekterne og de mange individuelt afhængelige led i værdikæden? Går hjulene i stå eller kan vi ved fælles hjælp drive projekterne videre, også selvom mulighederne for f…
 
Mens coronakrisen har lammet store dele af verden, har Byens Podcast taget et kig på, hvordan den danske byggebranche håndterer den ekstraordinære situation. Hvordan påvirkes byggeprojekterne og de mange individuelt afhængelige led i værdikæden? Går hjulene i stå eller kan vi ved fælles hjælp drive projekterne videre, også selvom mulighederne for f…
 
I slutningen af 2016 skabte Københavns Kommune det strategiske partnerskab ByK Trust. Partnerskabet løber i fire år og har til opgave at løse en række bygge- og renoveringsopgaver på kommunens skoler og daginstitutioner.Det sker i et fast samarbejde med en række faste partnere fra hele bygebranchen. Mange af branchens parter så ved partnerskabets f…
 
Fusioner, konsolideringer, opsving med for- og bagsider, ghettopakke og kvadratmeterpriser på uholdbar himmelflugt.Det er nogle af nøgleordene i denne podcast, hvor repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde med afsæt i 2018 ser frem mod 2019.Vores spørgsmål lyder: Hvad kendetegnede året, der gik, og hvad kommer det nye til at byde på? Svarene ko…
 
I oktober afslørede regeringen og Københavns Kommune en principaftale om anlæggelsen af en helt ny bydel i Øreund.Den skal bygges på den kunstige ø Lynetteholmen mellem Nordhavn og Refshaleøen. Hele projektet forventes færdigt inden 2070, og opførslen af boliger til 35.000 københavnere går i gang omkring år 2035.Lynetteholmen skal afhjælpe flere ud…
 
DGNB Diamant er kommet til Danmark. Det er en certificering, et byggeri kan opnå, hvis det både lever op til høje bæredygtighedskrav og samtidig har store arkitektoniske kvaliteter.Hvordan fungerer de enkelte kriterier og bedømmelsen? Kan man sætte konkrete målekriterier op for en dyd som skønhed?Er arkitekt og bygherre altid enige om, hvad god ark…
 
I 2015 skrev alle FN's medlemslande under på at ville leve op til 17 verdensmål for bæredygtighed. Målene tæller både økonomiske, sociale, miljømæssige og organisatoriske målsætninger.Hvordan går det i 2018 med at leve op til verdensmålene i dansk byggeri? Hvordan gør man dem til et centralt element i ens strategi? Hvor konkrete mål skal man sætte …
 
Det har i årets første måneder trukket en del overskrifter, at danske arkitektvirksomheder i stort antal er blevet opkøbt af rådgivningsfirmaer fra ind- og udland.Hvor kommer tendensen fra? Hvad er målet for både opkøber og den opkøbte virksomhed? Og hvordan holder man fast i sin arkitekt-DNA, når man bliver en blandt mange fagligheder i et rådgivn…
 
Danskerne søger mod byerne som aldrig før. Hvis udviklingen fortsætter skal der frem mod 2025 bygges 20.000 nye boliger om året i byerne.Hvordan håndterer man den store tilflytning på en måde, så der er plads til både rig og fattig i blandede boligområder? Hvad er byernes arkitektoniske vision for en folkerig fremtid?Hvordan sikrer man, at alle ikk…
 
Sine indlysende værdier og potentialer til trods, er arkitektkonkurrencen ikke uden udfordringer.Såvel bygherrer som rådgivere melder om, at der i dag bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på processen - og spørgsmålet er, om arkitektkonkurrencen er moden til at gå helt eller delvist på pension til fordel for andre former for udbud?Det var temae…
 
Hvad skal der stå om byggebranchen, når 2017 skal nedfældes for eftertiden i historiebøgerne? Hvad bliver de største tendenser i 2018?Det er temaet for denne podcast, hvor repræsentanter for byggeriets værdikæde diskuterer opsvingets for- og bagdele, rekruttering, grønne dagsordener, nye samarbejdsformer og hvad der ellers tegner branchen i disse å…
 
Byggebranchen påvirkes i disse år af globalisering, digitalisering og grønne dagsordner, som ændrer de traditionelle rammer og måder at samarbejde på – i hele byggeriets værdikæde.Vi ser for øjeblikket en række bud på nye samarbejdsformer i byggeriet, hvor standardkontrakten udfordres, og hvor der gives plads til nytænkning og innovation.I denne po…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login