Download appen!

show episodes
 
A Seat At The Table er Naima Yasin & Ingrid Baraka. Stedet hvor vi uden filter lufter vores tanker. Hver søndag stiller vi skarpt på hinanden, vores følelser og holdninger til mænd, hår, mental sundhed, politiske overbevisninger og meget mere. Uhørte sandheder kommer på bordet og fordomme bliver gjort til skamme. For at give endnu flere mennesker en plads ved bordet, inviterer vi gæster ind, så vi sammen kan lære, lytte og udfordre hinanden på nogle af de emner, der optager os som sorte kvin ...
 
Loading …
show series
 
Afsnittet er sponsoreret af samarbejdet med Warner Music Denmark og Tuborgfondet. Serien om repræsentation i den danske mediebranche lander på tredje og sidste afsnit med et brag af et afsnit, optaget live for publikum på Spot Festival 2021. Vi havde æren af at byde musikerne Zikai og Amro ind til en samtale om vilkårene for up and coming kunstnere…
 
Møde i Europaudvalget1) Møde i Europaudvalget. Modtagelse af deputation fra TEKNIQ Arbejdsgiverne vedr. ulovlig konkurrence fra kinesiske vindmølleproducenterModtagelse af deputation fra TEKNIQ Arbejdsgiverne vedr. ulovlig konkurrence fra kinesiske vindmølleproducenter.2) Møde i Europaudvalget. Forelæggelse ved ministeren for fødevarer, landbrug og…
 
Åbent samråd i Retsudvalget om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Lacatus mod Schweiz1) Åbent samråd i Retsudvalget om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Lacatus mod SchweizÅbent samråd med justitsministeren om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Lacatus mod Schweiz.…
 
Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om at studerende kan tage dansk SU med til Tyrkiet1) Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om at studerende kan tage dansk SU med til TyrkietÅbent samråd med uddannelse- og forskningsministeren om at studerende kan tage dansk SU med til Tyrkiet og blive bachelor i ”islamisk guddommelighe…
 
Afsnittet er sponsoreret af samarbejdet med Warner Music Denmark og Tuborgfondet. I en serie på tre afsnit taler vi om repræsentation i den danske musikbranche. I andet afsnit samtaler vi med Tess Skadegaard Thorsen om når vi lever i en tid, der gør op med mange ting, hvordan er det så det kommer det til udtryk i den kultur vi forbruger, og kan nor…
 
Åbent samråd i Sundhedsudvalget om hhv. sengepladser og åbne kontorfællesskaber på de nye supersygehuse1) Åbent samråd i Sundhedsudvalget om hhv. sengepladser og åbne kontorfællesskaber på de nye supersygehuseÅbent samråd med sundhedsministeren om sengepladser hhv. åbne kontorfællesskaber til lægerne på de nye supersygehuse.…
 
Møde i Europaudvalget1) Møde i Europaudvalget. Modtagelse af deputation fra Welcon vedr. ulovlig konkurrence fra kinesiske vindmølleproducenterModtagelse af deputation fra Welcon vedr. ulovlig konkurrence fra kinesiske.2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3812 (almindelige anliggender) den 21. september 2021Rådsmøde nr. 3812 (almindelige anliggen…
 
Åbent samråd i Indenrigs- og Boligudv. om udbetaling af løn til kommunale ledere, som afskediges i forbindelse med økonomiske uregelmæssigheder1) Åbent samråd i Indenrigs- og Boligudv. om udbetaling af løn til kommunale ledere, som afskediges i forbindelse med økonomiske uregelmæssighederÅbent samråd med indenrigs- og boligministeren om regeringen …
 
Afsnittet er sponsoreret af samarbejdet med Warner Music Denmark og Tuborgfondet. I en serie på tre afsnit taler vi om repræsentation i den danske musikbranche. I første afsnit spørger vi Rosa Lois Balle Yahiya og Karen Vincent: Hvem skal skabe mulighederne for minoriserede personer i musikbranchen? Vi kommer ind på, hvordan de begge forstår begreb…
 
Åbent samråd i Social- og Ældreudvalget om at en sosu-hjælper, der blev fyret for at ydmyge en ældre dame, nu igen arbejder med ældre m.v.1) Åbent samråd i Social- og Ældreudv. om at fyret sosu-hjælper igen arbejder med ældreÅbent samråd med social- og ældreministeren om at en sosu-hjælper, der blev fyret for at have truet og ydmyget en ældre dame …
 
Møde nr. 138 i salen - Finanslovsdebat1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Jeppe Bruus (S).2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:3) 1. behandling af lovforslag nr. L 239:Forslag til finanslov for finansåret 2022.Af finansministeren (Nicolai Wammen).(Fremsættelse 30.08.2021).4) 1.…
 
Møde nr. 138 i salen - Finanslovsdebat (med tegnsprogstolkning)1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræderSpørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Jeppe Bruus (S)2) Indstilling fra Udvalget til Valgs PrøvelseGodkendelse af stedfortræder som ordinært medlem af Folketin…
 
Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om corona-krisen rammer nyuddannede akademikere hårdt på ledigheden1) Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om corona-krisen rammer nyuddannede akademikere hårdt på ledighedenÅbent samråd med beskæftigelsesministeren og uddannelses- og forskningsministeren om hvilke initiativer regeringen planlægger at tage for…
 
Åbent samråd i Forsvarsudvalget om NSA’s anvendelse af danske internetkabler til spionage mod andre lande1) Åbent samråd i Forsvarsudvalget om NSA’s anvendelse af danske internetkabler til spionage mod andre landeÅbent samråd med forsvarsministeren og justitsministeren om NSA’s adgang til spionage mod andre lande gennem danske internetkabler.…
 
Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget mødes med medlemmerne af borgertinget1) Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget mødes med borgertinget. Introduktion til anbefalingerneIntroduktion til anbefalingerne.2) Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget mødes med borgertinget. Debat om anbefalingerneMedlemmerne af borgertinget debatterer anbefalingerne med u…
 
Velkommen tilbage til A Seat At The Table, I har virkelig været savnet! Det kan godt være, at ferien er forbi, men det er nu alt det spændende begynder, og vi har glædet os til at tikke ind i jeres notifikationer med nye afsnit! I dette afsnit taler vi om, hvad vi har haft gang i siden sidst og deler også nogle højdepunkter fra, hvad der venter ove…
 
Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om afskedigelse af SOSU frontpersonale som følge af covid-191) Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om afskedigelse af SOSU frontpersonale som følge af covid-19Åbent samråd med beskæftigelsesministeren og sundhedsministeren om afskedigelse af SOSU-frontpersonale som følge af covid-19.…
 
Møde i Europaudvalget1) Møde i Europaudvalget. Forslag til ændringsbudgetter til EU's 2021 budgetForslag til ændringsbudgetter til EU's 2021 budget. Forelæggelse ved finansministeren.2) Møde i Europaudvalget. Uformel videokonference for EU's økonomi- og finansministre den 6. september 2021Uformel videokonference for EU's økonomi- og finansministre …
 
Åbent samråd i Skatteudvalget om reglerne for erhvervsklubber og partistøtte1) Åbent samråd i Skatteudvalget om reglerne for erhvervsklubber og partistøtteÅbent samråd med skatteministeren om overholdelse af reglerne om erhvervsklubber og partistøtte i forbindelse med et oplæg udarbejdet af Skatteministeriet for en socialdemokratisk erhvervsklub.…
 
Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om, hvad ministeren vil gøre for at sikre, at flere forskere vil deltage i den offentlige debat og styrke forskeres ytringsfrihed1) Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om, hvad ministeren vil gøre for at styrke forskernes ytringsfrihed m.v.Åbent samråd med uddannelses- og forskningsmin…
 
Åbent samråd i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget om etablering af en havvindmøllepark i Smålandsfarvandet ved Omø1) Åbent samråd i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget om etablering af en havvindmøllepark i Smålandsfarvandet ved OmøÅbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om European Energys planer om etablering af en havvindmø…
 
Åbent samråd i Social- og Ældreudvalget om fup i forældrekompetenceundersøgelser i anbringelsessager1) Åbent samråd i Social- og Ældreudvalget om fup i forældrekompetenceundersøgelser i anbringelsessagerÅbent samråd med social- og ældreministeren om fup i forældrekompetenceundersøgelser i anbringelsessager.…
 
Møde nr. 136 i salen1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Bjørn Brandenborg (S).3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:4) Eventuelt: 2. behandling af lovforslag nr. L 240:Forslag til lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sy…
 
Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om opgør med uligeløn, når der ikke følger finansiering med til lønstrukturskomiteen1) Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om opgør med uligeløn, når der ikke følger finansiering med til lønstrukturskomiteenÅbent samråd med beskæftigelsesministeren og ministeren for ligestilling om lønstrukturkomitéen.…
 
Åbent samråd i Sundhedsudvalget om ændring af fristen for klager over autoriserede sundhedspersoner1) Åbent samråd i Sundhedsudvalget om ændring af fristen for klager over autoriserede sundhedspersonerÅbent samråd med sundhedsministeren om ændring af 5-årsfristen for klager over autoriserede sundhedspersoner.…
 
Åbent samråd i Social- og Ældreudvalget om underfinansiering, lange ventetider og forskelsbehandling af bopæls- og samværsforældre i Familieretshuset1) Åbent samråd i Social- og Ældreudvalget om underfinansiering, lange ventetider m.v. i FamilieretshusetÅbent samråd med social- og ældreministeren om lange ventetider og forskelsbehandling af bopæls-…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login