show episodes
 
H
Himmelbjerget
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Himmelbjerget

Visit Skanderborg

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedligt
 
Himmelbjerget er 147 meter højt, men engang troede man faktisk, at toppen lå flere tusinde meter over havets overflade! Himmelbjerget, der ligger ved Ry i Skanderborg Kommune, blev første gang nævnt ved navn sammen med en kongelig ulvejagt for næsten 300 år siden. Hør mere om, hvordan Himmelbjerget blev til.
  continue reading
 
S
Sol op og sol ned
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Sol op og sol ned

Louis André Haugaard Jørgensen

Unsubscribe
Unsubscribe
Dagligt+
 
Sol op og sol ned er et lydværk skabt af billedkunstner Louis André Haugaard Jørgensen til Museum Skanderborg. Værket består af tre episoder, som rummer hver sin fortælling om menneskers og planters rejse gennem tid og rum. Til lydværket hører en collage af fotos, tegninger og digte i form af en pamflet, der kan foldes ud til plakat. Collagen bygger videre på de tre fortællinger fra lydværket som én samlet historie. Den udkommer i begrænset oplag og kan hentes gratis på Museum Skanderborg. L ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Vistår foran en stor centralbank uge med Fed-mødet som vigtigste begivenhed.Selvom vi ikke venter nogen renteforhøjelse, hvilket markedet og alle økonomerheller ikke gør, så er der stor fokus på prognoserne og Powellspressekonference, som kommer til at sætte rentestemningen i verden den kommendetid. Til gengæld kan vi vente renteforhøjelser fra cen…
  continue reading
 
En ukoordineret energiomstilling signalererudfordringer med udbuddet og ikke efterspørgslen. Modsat centralbankerne, somangriber efterspørgslen med højere renter. Et værktøj, som ikke hjælpermanglende energiinvesteringer og et oliemarked, som allerede er i underskud. Læs hele prognosen her.Af Jyske Bank TV
  continue reading
 
Vi bliver ved at se stærkere forbrugsvækst i USA, ogsamtidig går det trægt i euroområdet med at få det underliggende inflationspresned. Vi har derfor udskudt tidspunktet for centralbankernes rentenedsættelser.Nationalbanken skygger næsten som sædvanligt ECB. Bank of England,Riksbanken og Norges Bank vil også udskyde de første rentenedsættelser, hvo…
  continue reading
 
Efteren begivenhedsrig nøgletalsuge i sidste uge, hvor aktierne i USA havde deresbedste uge siden juni, er det mere en mellem-uge vi tager fat på før bl.a.inflationstal og centralbankmøder kommer senere på måneden. Den øjeblikkeligeaktiestemning kan måske bedst beskrives musikalsk med ”Never Gonna Give You Up”– Rick Astley’s (hvem?)gamle hit, som k…
  continue reading
 
Jobrapportenvar igen svag på en række områder. Jobvæksten i august levede op tilforventningerne, men endnu en solid ned-revidering af jobvæksten i juni og juligav ridser i jobbilledet. Samtidig steg arbejdsløsheden overraskende kraftigtog lønstigningerne var svagere end ventet. Den svage jobrapport trykkerforventningerne til yderligere renteforhøje…
  continue reading
 
De europæiske aktiemarkeder står til at åbne i et lille plusmandag morgen. Fredagens Jackson Hole taler gav ikke markant nyt. Stemningen erafventende forud for en tætpakket uge med inflationstal fra Europa onsdag ogtorsdag samt jobrapport og ISM fra USA fredag som højdepunkterne. Der er ingenvigtige tal i dag, men til gengæld nogle ECB-taler.…
  continue reading
 
Aktierne sluttede fredagen omtrent, hvor de startede, men det ændrer ikke på, at de ledende indeks nu er faldet tre uger i træk. Udover profittagning efter et solidt kursridt er det Kina-bekymring og ikke mindst højere renter, der tynger. I denne uge er der især fokus på centralbankkonferencen i Jackson Hole og de europæiske PMI’er. I dag er der ku…
  continue reading
 
Oliemarkedets centralbank, OPEC+, udvider denne måned ordene "whatever is necessary" med "extended or extended and deepended" i reference til produktionsbegrænsningerne. Oliemarkedet vil hen mod maj 2024 være domineret af olieunderskud og en pris stigende mod min. $103. Læs hele prognosen her.Af Jyske Bank TV
  continue reading
 
Sidsteuge bød på højere renter og moderate kursfald på aktiemarkederne, og futuressignalerer, at der også er udsigt til en negativ start på dagens aktiehandel.Det vidner om en vis bekymring ved indgangen til en uge, der byder på vigtigevækstsignaler fra verdens to største økonomier.Af Jyske Bank TV
  continue reading
 
Størremarkedsudsving i sidste uge, som var præget af vigtige rentemøder i Fed, ECB ogBOJ. Fed og ECB er blevet endnu mere påvirkelige af data, så denne uges vigtigenøgletal kan være med til at sætte markedsstemningen. I dag samlet inflationfra euroområdet, mens ugen senere byder på ISM og jobrapport fra USA.Rentemødet i BOE på torsdag er også vigti…
  continue reading
 
Efter en relativt stille ugepå de finansielle markeder er der masser af begivenheder, der kan rykke påmarkederne i denne uge. Der er centralbankmøder, vigtige nøgletal og regnskaberfra store amerikanske tech-selskaber. I dag er der fokus på de foreløbigePMI’ere fra euroområdet, som er en af de vigtigste økonomiske indikatorer. Derer udsigt til lill…
  continue reading
 
Detgik opad for både Tour-rytterne og aktiemarkedet i sidste uge. Vi ser påårsagerne ... for aktiemarkedet :). Vi runder ogsålige de amerikanske bankregnskaber fra i fredags, som skød regnskabssæsonen for2. kvartal i gang. Vi ser på sæsoneffekter i aktiemarkedet, som egentligtilsiger , at juli er bedste aktiemåned, men der er flere faktorer, der ka…
  continue reading
 
OPEC+ signalerer færre tønder olie i længere tid og formaliserer”Whatever Is Necessary” for at stabiliserer oliemarkedet og bremsespekulanternes tiltagende mistro til alliancen. Vi forventer underskud påverdens oliebalance fra 2. halvår 2023 og en oliepris stigende mod $100 ind i2024. OPEC+ reagerer igen på spekulanternes provokationer Efterspørgse…
  continue reading
 
Iugens Finans Brief ser vi på ugens to fokuspunkter: Inflation og Q2regnskabssæson. Markedet er blevet mere nervøs for flere renteløft fracentralbankerne, og de amerikanske forbrugerpriser i denne uge kan hhv. skrueop eller ned for den nervøsitet afhængig af tallet. Den overordnede inflationer forventet at ville falde. Q2 regnskabssæsonen i USA bli…
  continue reading
 
Intervalhandlen i USD fortsætterikke året ud. USA’s økonomi vil klare sig lidt dårligere end i Europa, somsamtidig ændrer pengepolitikken, så rentespændet udvikler sig til ugunst forUSD. Vi venter en lidt svagere USD. Risikoscenariet er en værre global økonomiog geopolitik, som styrker USD. Læs hele analysen her.…
  continue reading
 
I denne uge får vi de helt tunge nøgletal fra USA startende med ISM for industrien i dag. Aktiekurserne var glade for de robuste mellemklasse-væksttal og de lavere inflationstal i sidste uge. Men renterne steg også på de positive vækstsignaler. I dag står de europæiske aktier til at åbne i et lille plus.…
  continue reading
 
UgensFinans Brief kommer vidt omkring. Vi giver vores første take på det militæreoprør i Rusland i weekenden 24/25. juni set med finansmarkedets fokus, runderde vigtige europæiske inflationstal, der kommer fredag og endelig ser vi på deregionale aktiekonsekvenser af det vigtige AI-tema.Af Jyske Bank TV
  continue reading
 
AI-megatrendenhar potentiale for at give økonomien et nyt løft – vi ser også muligheder forinvestoren. I udsendelsen ser vi på, hvad der kendetegner den nye generativeAI. Vi kommer ind på, hvordan økonomien kan påvirkes af AI. Endelig ser vi på,hvordan man kan investere i megatrenden AI. Og så kan du for øvrigt møde mindigitale AI-ferieafløser😊.…
  continue reading
 
Sidste uge bød på solide aktiestigninger, men investorerne trækker lige nu lidt luft ind, og der er udsigt til en let negativ start på dagens europæiske aktiehandel. Efter sidste uges makroøkonomiske festfyrværkeri er denne uges kalender mere afdæmpet, men vi holder øje med PMI’erne og flere centralbankmøder. Markedsfokus · Udsigt til negativ start…
  continue reading
 
Vier på vej ind i sommerens musikfestival-sæson, og centralbankerne vil også væremed. I den her uge får vi rentemøder i både Fed og ECB (Roskilde Festival), ogi den lidt mindre ende Bank of Japan og Kinas centralbank (Tinderbox). I ugensFinans Brief gennemgår vi udsigterne for de store rentemøder, og for Fed ervores holdning noget anderledes end ko…
  continue reading
 
Pessimismen er blevet mindre i løbet af foråret, og beskæftigelsen stiger stadig. Men aktivitetsudviklingen er svag, når man ser bort fra medicinalsektoren. Og husholdningernes månedlige rentebetalinger er steget med 2 mia. kr. det seneste år. Vi vurderer derfor, at afmatningen fortsætter i dansk økonomi og først langsomt vender i løbet af 2024. Vo…
  continue reading
 
Deeuropæiske aktiemarkeder står til at åbne stort set uændret tirsdag efter kunsmå bevægelser hen over natten i Asien. Efter lukkedagen i går har danskeaktier dog et lille dyk på knap ½ % til gode fra den europæiske handel mandag.Markedsstemningen var positiv fredag med kursstigninger på 1-2 % efter stærkjobvækst i maj i jobrapporten fra USA. Aktie…
  continue reading
 
Skiftende forventninger omkringøkonomisk tilbagegang holder USD inden for et interval på 5%. Den relativebalance varer ikke ved i hele 2023. Senere i år venter vi mindre pessimisme, oget skifte i pengepolitikken svækker USD mod EUR 1,15 ind i 2024. Økonomiske tvivl låser US dollaren i kendt kursinterval Senere i 2023 vil en mindre renteforskel svæk…
  continue reading
 
Verdensøkonomienhar været overraskende robust, og den ventede landing trækker derfor ud. Denforsinkede effekt af de kraftige renteforhøjelser tynger imidlertid stadig, ogvi venter fortsat mild recession i USA og stagnation i euroområdet.Usikkerheden er stor ikke mindst i forhold til, om centralbankerne rammer denrigtige balance i stramningerne. Læs…
  continue reading
 
Iugens Finans Brief ser Jyske Banks chefstrateg, Ib Fredslund Madsen, på den amerikanske gældsaftale, der kom på plads iweekenden og som nu skal stemmes igennem Kongressen. Han ser også på, hvorforUSA’s aktiemarked var det eneste i plus i sidste uge (hint: AI). Vi gennemgårogså alle de vigtige nøgletal for ugen, som alle kommer fra øverste hylde:Eu…
  continue reading
 
Alle der har set ”90års fødselsdagen”, som bliver sendt hver nytårsaften, kender plottet ogslutningen. Lidt det samme gør sig gældende med forhandlingerne om hævelse afdet amerikanske gældsloft, der er en tilbagevendende situation i USA og med densamme slutning hver gang: En hævelse af gældsloftet. Men ligesom i ”90års fødselsdagen” er der en del r…
  continue reading
 
Renter er faldet markant siden renteprognosen foret par måneder siden i takt med bankuro især i USA og den penible situation omgældsloftet i USA. Markedsuroen er dog aftaget, og ledende renter er hævetyderligere. Fed-prognosen er noget mere aggressiv end indpriset, mensprognoserne for ECB og Nationalbanken stemmer bedre på kort sigt. Vi venterderfo…
  continue reading
 
På sigt er den globale økonomi formentlig på vej mod afbøjningpå grund af renteforhøjelserne, men lige nu er vi i et mellemstadie med bådepositive og negative nyheder, så markederne bevæger sig lidt op og ned. I denneuge er der fokus på inflationstal fra USA onsdag.Af Jyske Bank TV
  continue reading
 
Fredag bød på små aktiekursstigninger og store rentefald efter enuge, hvor bank- og vækstbekymring tyngede, mens solide tech-regnskaber trak op.Vi tager nu hul på en usædvanligt tætpakket uge med Fed- og ECB-møder samtjobrapport og masser af regnskaber. I dag holder vi øje med ISM fra industrieni USA, mens en lang række europæiske lande holder lukk…
  continue reading
 
Chefstrateg i Jyske Bank, Ib Fredslund Madsen, kommer vidt omkring i dagens Finans Brief, når han skal lægge op til ugens finansbegivenheder: Update på regnskabssæsonen, som har været bedre end frygtet, Hvad siger BNP for 1. kvartal for de to af de største økonomier (USA og Eurozonen)? Vil inflationen for april give grønt lys til 50 bps rentestigni…
  continue reading
 
Vifastholder vores forventning om, at kobberprisen skal stige med 12% til$10.000/t mod 2024. Modsat tidligere, ser vi nu en forhøjet risiko for, atmineproduktionsvæksten i 2023 skuffer. Samtidig ser vi ingen indikationer på,at kobberefterspørgslen falder. Det skaber en risiko for, atkobberbalanceunderskuddet kan blive større end i vores prognose. D…
  continue reading
 
USD er bremset op siden februar,men retningen på forskelle i både makro, rente og kapitalinvesteringer vil i2023 bevæge sig til ugunst for USD. Som en konsekvens heraf vil USD genoptagetendensen til svækkelse, men ikke et kollaps. Risikoscenariet er en geopolitiskeskalering. US dollaren i modvind – ikke en strukturel svækkelse Realrenteforskelle sv…
  continue reading
 
OPEC+ har igen søgt at agere som en ansvarlig ogmarkedsstabiliserende ”centralbank”. Og det har virket med spekulanternestoppet ud, og kartellet har sikret sig et mindre underskud på oliebalancenresten af 2023. Jeg venter ufortrødent, at Brent stiger mod $105 i 4.kvartal 2023. Brent over $100 i 2023 løftet af lagertræk fra 2. kvartal Vækst i olieef…
  continue reading
 
Viser i ugens Finansbrief på, hvad OPEC+’s overraskende cut i olieproduktionenbetyder for finansmarkederne, og hvordan situationen er for Finansaktierne her,hvor aktiemarkederne faktisk er tilbage på niveauet før bankuroen. Endelig skalvi lige vende de vigtige amerikanske nøgletal, der kommer i enhelligdagsforkortet påskeuge: Konjunkturbarometret I…
  continue reading
 
I de seneste måneder er tillidsindikatorerne steget lidt, forbruget viser stabilisering efter stort fald, husprisfaldene er blevet lidt mindre, og beskæftigelsen stiger endda. Men samtidig er inflationspresset uændret højt, og på finansmarkederne ser vi bankuro. Vi vurderer, at de forhøjede renter vil føre til yderligere konjunkturnedgang. Vi forve…
  continue reading
 
Trodsen aftale i weekenden om, at UBS køber den kriseramte Credit Suisse med vissestatsgarantier, er der stadig en nervøs afventende stemning påfinansmarkederne. Det store spørgsmål for investorerne er: 1) Er det nok? og 2)Er der andre problembanker? Idagens Finansbrief fokuserer vi på banksektoren, og ser på både baggrunden forkrisen, og hvorfor d…
  continue reading
 
Ib Fredslund Madsen ser på de sidste dages uro i banksektoren: Hvad har forårsaget uroen og er detsymptom på større problemer i banksektoren? Det vurderer han ikke, og detligner derfor mere virksomhedsspecifikke problemer, som har ”smittet” resten afbanksektoren og gjort, at investorerne overreagerer med frygt og følelser, ogikke ser på de fundamen…
  continue reading
 
Det ligner en positiv aktieåbning i Europa efter, at de amerikanskemyndigheder søndag meldte ud, at indlånere i SVB holdes skadefri. Banken blevfredag tvangslukket. Umiddelbart ligner SVB et særtilfælde. Men fokus er pårisikoen for smittespredning og for andre skeletter i skabene. New YorkSignature Bank blev tvangslukket søndag, og indlånere her er…
  continue reading
 
Jobrapporten gav ikke noget entydigt svar på, om Fed hæver rentenmed 25 eller 50 bp. Jobvæksten var ganske solidt, men lønstigningerne var megetmoderate og arbejdsløsheden steg samtidigt med, at medarbejderne arbejdedefærre timer. Det betyder også, at der bliver næsten endnu mere fokus påforbrugerpriserne på tirsdag.…
  continue reading
 
Et mindrecomeback til USD siden februar markerer i mine øjne en midlertidig opbremsning.For første gang siden 1999 strømmer kapitalen ikke længere ud af euroområdet,og både makro og især realrenten vil bevæge sig til ugunst for USD.Risikoscenariet er en geopolitisk eskalering. Læs hele analysen her.Af Jyske Bank TV
  continue reading
 
Renteprognosen er opjusteret markant, efter prognoserne for Fed, ECB og Nationalbanken igen er opjusteret betydeligt. Prognosen for ECB og Nationalbanken er nu meget tættere markedsprisningen, mens prognosen for Fed er mere dueagtig end indpriset især for 2024. Derfor er prognosen, at stats- og swaprenter i USD, EUR og DKK falder mere end indpriset…
  continue reading
 
Trods overraskende robuste vækstsignaler hen over vinteren er forbrugerne i USA og Europa stadig presset af rentestigninger og reallønsfald. Vi venter flere renteforhøjelser fra Fed og ECB end tidligere, fordi inflationen bliver ved med at overraske på opsiden. Kinas hurtige genåbning er positiv for væksten, og også energikrisens aflysning letter l…
  continue reading
 
IFinans Brief i denne uge fokuserer jeg på sæsoneffekter i aktiemarkedet og serfrem mod to store amerikanske begivenheder for den nye uge. Powells taler i denamerikanske kongres (tirsdag og onsdag) sætter retningen for forventningerne tilrenten, så her lytter Verden opmærksomt. Fredag kommer så ugens vigtigstenøgletal, den amerikanske jobrapport fo…
  continue reading
 
Mange boligejere med gas- eller oliefyr kan se tilbage på en dyr vinter. Med svingende energipriser har der været god grund til at tænke sig om en ekstra gang, før der er blevet skruet op for varmen. En ny varmekilde kan give en lavere og mere stabil udgift til opvarmning. Og som en sidegevinst kan det forbedre husets værdi, fordi varmekilde er vig…
  continue reading
 
Højere end ventet amerikansk inflation sendte i fredags renterne op og aktierne klart ned. Det fuldendte en uge præget af vigende risikoappetit i kølvandet på øget bekymring for fortsatte stramninger fra centralbankerne. Her til morgen handler børserne i Asien også overvejende i rødt, men futures signalerer en omtrent uændret start på dagens europæ…
  continue reading
 
Lav sandsynlighed for en global recession koncentrerer nu fokus mod en ekstrem usikkerhed omkring olieproduktionen fra Rusland – verdens nr. 2 leverandør, og en høj sandsynlighed for en konfrontation med Iran i Mellemøsten. Fra foråret strammer balancen til og løfter olieprisen. • Træk på olielagre i 2023 løfter Brent oliepris over $100 • Global øk…
  continue reading
 
I vores hovedscenarie skal aluminiumsprisen stige til $3000/t ultimo 2023 – ca. 25% over dagens niveau. Vi ser to risikoscenarier, som kan rykke vores hovedscenarie. En sanktionering af russisk aluminium vil betyde endnu højere aluminiumspriser, mens en øget produktion i Kina vil medføre lavere aluminiumspriser. Vi vurderer, at en sanktionering af …
  continue reading
 
Markederneholdt ikke vinterferie, så rigeligt med nyheder. Bliv klædt på til den nyeFinansuge, og hør hvad den store fokus på højere centralbankrenter betyder foraktiemarkederne. Vi skal også runde de første nøgletal for februar, og hørehvorfor regnskabet fra verdens største detailkæde Walmart kan give et fingerpegom inflationsudviklingen. Det hele…
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning