Robert Kirk offentlig
[search 0]
Flere
Download appen!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Hvordan viser vi Gud vores taknemmelighed? Forkynder Lars Kristensen tager udgangspunkt i beretningen om, hvordan Jesus helbreder 10 spedalske. Deres reaktioner er vidt forskellige og afslører meget om os mennesker. Han får undervejs hjælp af Line Maagaard. Optagelsen er fra afslutningsfesten på Årsmødefestivalen 2022.…
  continue reading
 
Gennem oplæg og samtale vil Margit Ahlefeldt Simonsen, som er diakonikonsulent i Indre Mission, give nogle praktiske fif og input, som er lige til at gå hjem og bruge, så det bliver en naturlig del af vores hverdag. Dette seminar blev afholdt i miljøet "Livet".Af Margit Ahlefeldt Simonsen
  continue reading
 
Nu er Årsmødefestivalen slut, og vi er hjemme igen. Jesus kaldte sine disciple til at gå ud og fortælle om ham - og han kalder også mig og dig. Men hvordan skal vi gøre det? Hvad siger Bibelen egentligt om mission? Det vil Leder i SnakTro Robert Svendsen give et indblik i. Dette seminar blev afholdt i miljøet "Bibelen".…
  continue reading
 
Hvor mange køn er der? Behøver man have XX-kromosomer for at være en kvinde? Hvad er køn i det hele taget? Jacob Munk er til daglig projektmedarbejder i AdamogEva.dk og han ser et stigende antal, som ønsker at skifte køn gennem kirurgiske indgreb og hormonbehandling. Hvordan avigerer vi som forældre og kirke i denne debat og udvikler en kultur, hvo…
  continue reading
 
Et afrikansk ordsprog lyder: “It takes a village to raise a child”. Hør Runar Landro, som er hovedpastor i Fredheim Arena og forsamlingskonsulent i Indremisjonsforbundet i Norge, fortælle hvordan kan vi i fællesskabet støtte forældrene i at formidle troen på en sund og naturlig måde til deres børn. Hvordan skaber vi et fællesskab, hvor generationer…
  continue reading
 
Vi fik en ny bibeloversættelse i 2020. Hør to bibelforskere Teol.dr. og professor ved Dansk Bibelinstitut Nicolai Winther-Nielsen og Cand. tehol. og lektor ved Menighedsfakultet Carsten Vang fortælle om at oversætte Bibelen fra hebraisk til dansk, og diskutere forskellige måder at gøre det på. Skal der fx oversættes tekstnært, eller er det vigtigst…
  continue reading
 
Forældrene er de vigtigste personer, når det gælder et barns forhold til tro. Med udgangspunkt i sin egen historie deler norske Runar Landro, som er hovedpastor i Fredheim Arena og forsamlingskonsulent i Indremisjonsforbundet, sine overvejelser om, hvordan vi hjælper forældre til en sund og bevidst kristen identitet, og udruster dem til at formidle…
  continue reading
 
Bibelen har mange beskrivelser af, hvordan relationer på tværs af forskelligheder og alder er en berigelse og velsignelse. Barnabas, Paulus og Timotheus var i tjeneste sammen på tværs af alder og forskellighed. KFS-sekretær Henriette Enberg Vinkel dykker ned i deres relationer for at se, hvordan vi kan styrke relationerne på tværs af generationer i…
  continue reading
 
Penge fylder meget i Bibelen. Tænk fx på Jesu lignelse om den gældbundne tjener og arbejderne i vingården. Nils Andersen, som er landssekretær på Menighedsfakultet, vil dykke ned i hvordan siger Bibelen, vi bør forholde os til, at der er fattige og rige i verden? Hvordan forvalter vi bedst det, vi har fået givet? Dette seminar blev afholdt i miljøe…
  continue reading
 
I luthersk teologi er der fokus på, hvordan Helligåndens virke er i den troende – og i menigheden. I Trosbekendelsens tredje artikel er der nævnt afgørende sider af Åndens virke, også som det kommer den troende til gavn i et liv for Kristus. Her bliver det bl.a. vigtigt at have en klarhed over, hvordan Bibelen taler om åndelig fornyelse og om at le…
  continue reading
 
Heldigvis kan vi ikke styre eller kontrollere Helligåndens virke. Samtidig er Helligånden heller ikke utydelig, hvad han vil, og hvordan han virker. Det finder vi flere udsagn om i Bibelen. Også at det er konkret for os kristne, at vi i dåben får Helligånden som gave, som skaber troen i os, der føder og virker gode gerninger. En luthersk teologi ha…
  continue reading
 
Ved at se nærmere på Helligånden – hans person, egenskaber, virke osv., sådan som vi finder det i Bibelen – kan vi kende Helligånden bedre. Også når det f.eks. handler om at bedømme ånder og åndsstrømninger og at søge det åndeligt sunde for kristenlivet. Til tider kan vi i vækkelsesbevægelserne have den opfattelse, at hvis der skal tales om Helligå…
  continue reading
 
Pinsefesten er vigtig i Guds frelsesplan. Ved den første pinse efter Jesu opstandelse sendte Jesus sin Ånd til apostlene. De blev kaldet til at vidne og være i mission, som siden har været Kristi Kirkes kald. I den opgave er vi som kirke ikke alene, men må stå i tjeneste ved Helligånden. Det betyder så også, at det giver god mening at have en sund …
  continue reading
 
Gennem oplæg, refleksioner og drøftelse blev der stillet skarp på, hvad det seneste år med corona-epidemien har sat af aftryk, og hvad vi særligt skal være opmærksomme på i den kommende tid i IM og IMU. Oplæg ved Irene Aarestrup fra Vejle, der er psykolog og sognepræst Filip Kildeholm fra Løsning. Optagelsen er fra IMs Gensynsfest den 18. september…
  continue reading
 
Det er kendetegnende for Gud, at han kalder på sin skabning, for han er fællesskabets Gud. Vi har det største håb foran os, og det gør os i stand til at leve livet, til at være i mission og til at have et stærkt håb om, at en dag skal Gud sætte os alle fri.Det er nogle af de pointer IMUs landsleder Niels Hankelbjerg Mortensen har med i sin forkynde…
  continue reading
 
Ungdomskonsulent Nikolai Meyer Møller fortæller om, hvordan det er at leve i en kultur, hvor alt skal være perfekt - og så alligevel indse, at han laver fejl på fejl. Undervejs får han selskab af sin ven Peter Møller.Optagelsen er fra et online møde på Indre Missions Hus under corona lockdown.Af Nikolai Meyer Møller, Peter Møller Østermark
  continue reading
 
Tvivl, sorg og kriser skaber mørke i vores liv, og det kan være svært at tro på, at der er én som har styr på situationen. Morten Mouritzen er sognepræst og tager os med tilbage til disciplenes første møde med Jesus efter opstandelsen i denne prædiken, som er optaget ifbm. et online møde på Indre Missions Hus under corona lockdown.…
  continue reading
 
Midt i corona-krisen har italienske børn tegnet en regnbue og mindet os om, at det bliver godt igen. Det er udgangspunktet for Vibeke Sode Hjorths tale. Her kommer hun bla. omkring Guds løfter til Noa og Johannes' åbenbaring. Vibeke Sode Hjorth er teolog og leder af hjemmesiden adamogeva.dk. Optagelsen er fra et online møde på Indre Missions Hus un…
  continue reading
 
Daniel Præstholm udfolder disciplen Peters bekendelse "Du er Kristus, den levende Guds søn" i denne optagelse, som er fra et online møde på Indre Missions Hus under corona lockdown. I talen henviser han bla. til bibelteksten fra Matt. 16,13 og frem. Daniel er undervisningskonsulent i Indre Missions Ungdom.…
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning