Ole Therkelsen offentlig
[search 0]

Download appen!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Fremtidens ny energi er en kraft, som er analog med hjertets kraft Menneskene bygger videre og laver stadig flere atomkraftværker. De tror selv, at de kan ordne det, men nu må åndelige væsener være med til at hjælpe. Menneskene forstår ikke, at de vil få en ny kraft, der er analog med hjertet eller pulsen. Vi får jo vor kraft fra vort hjerte. Hvad …
 
Den største overraskelse i Martinus Kosmologi må være, at der ifølge udviklingens love eller køreplan skal opstå et nyt køn – et tredje køn. Man tager det for givet, at når der i fortiden har været mænd og kvinder, når der i dag er mænd og kvinder, så vil der i fremtiden også blive ved med at være mænd og kvinder. Men ifølge Martinus skal der ikke …
 
Alle mennesker vil i fremtiden blive meget kreative og store kunstnere inden for alle mulige områder. Ethvert menneske skal blive et geni på så at sige alle kunstneriske områder, og til sidst blive en genial livskunstner. Menneskene vil være lykkelige og leve i skabeglæde, de vil underholde hinanden i kraft af alle deres geniale og glimrende talent…
 
#OT279. Fremtidens ernæring -Nytåsforedrag Tale af Ole Therkelsen ved Nytårskurset i Martinus Center Klint den 30.12.2007. Fremtidsmenneskets syn på kødspisning Verdensmoralen eller den religiøse vejledning i de seneste årtusinder har mest været indstillet på kærlighed til mennesker inden for den samme familie, gruppe, nation eller religion. De fle…
 
#OT278. Spørgsmål efter foredraget om verdens-situationen og jordklodevæsenet. Spørgetime afholdt af Ole Therkelsen på Martinus Institut lørdag 05.01.2008 Jordklodevæsenets jeg og bevidsthed styrer udviklingens gang på jorden Bag enhver fysisk organisme er der en dirigerende bevidsthed, og således er der også bag jordkloden en dirigerende bevidsthe…
 
#OT277. Verdenssituationen og jordklodevæsenet. Et foredrag afholdt ar Ole Therkelsen på Martinus Institut lørdag den 05.01.2008 Menneskene er klodens hjerneceller, og hele menneskeheden er dens hjernemasse Der kan argumenteres meget for, at jordkloden er et levende væsen ud fra rent fysiske forhold. Martinus’ specialitet er imidlertid ikke naturvi…
 
Den narko-animalske ernæring inkluderer animalske kødprodukter, øl, vin og spiritus samt tobak og narkotika, og den er ifølge Martinus meget ødelæggende for sundheden. Selv om det af de fleste anses for naturligt og rigtigt at spise kød, mener Martinus, at det for mennesket af i dag er at betragte som en last. Frigørelsen fra kødspisningen består i…
 
“Man vil med forfærdelse læse om menneskenes ligæderi, om hvorledes menneskenes kærlighed til dyrene i stor stil kun var en kannibals kærlighed til kød. På pragtfulde museer vil store økser, dolke, slagteknive, jagtgeværer, fiskekroge og andre mordinstrumenter til fremtidens mennesker tale deres tavse sprog om svunden primitiv mentalitet. Gennem hi…
 
Pyramiderne er som nævnt et vidnesbyrd om en åndelig befrugtning, der fandt sted for ca. 90.000 år siden, og den absolut modne frugt vil først kunne høstes årtusinder senere i form af en absolut sand kristendom. Ligesom Martinus var Kristus et af de væsener, som havde fuldendt sin udvikling og fået kosmisk bevidsthed på en højere udviklet fysisk kl…
 
Hvis man tolker “kongen af Danmark” som Martinus, kunne man således forvente, at man vil gøre store opdagelser i forbindelse med pyramiden, der på en eller anden måde vil have forbindelse med Martinus. Måske vil man finde en pendant til et af Martinus’ symboler i et nyopdaget kammer inde i pyramiden eller nede mellem sfinksens forben? - Fra min sid…
 
#OT272. Spørgetime om jorden, intuition, døden, sundhed og sygdom. Et foredrag af Ole Therkelsen afholdt på Væksthøjskolen Djursland, onsdag den 25.06.2008. 1. Gaia-hypotesen – jordkloden er et levende væsen Allerede i 1932 i første bind af hovedværket Livets Bog skriver Martinus, at jordkloden er et levende væsen under udvikling. Han behandler ikk…
 
I en fredelig verden vil hvert enkelt menneske udgøre en fredscelle. Det største bidrag, man kan give til fred i verden, er at arbejde på at omdanne sig selv til en fredscelle. Man skal ikke omvende de andre, man skal omvende sig selv. For den enkelte er det store arbejdsfelt at tilgive sine såkaldte fjender, hvilket vil sige alle mennesker, som ir…
 
Den 17. juli blev denne spørgetime afholdt af Ole Therkelsen i den store sal i Martinus Center Klint, Klintvej 69, 4500 Nykøbing Sj. Martinus beskriver i Livets Bog 5, hvordan der bliver mindre og mindre forskel på mænd og kvinder, og denne udvikling fortsætter indtil der opstår et nyt køn, et tredje køn, et dobbeltpolet køn, der repræsenterer det …
 
Kærlighedens kredløb #OT269. En munter dogmefilm med håndholdt kamera. Den 6. aug. 2008 blev foredraget "Kærlighedens kredsløb" afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint, Klintvej 69, 4500 Nykøbing Sj. Martinus beskriver i Livets Bog 5, hvordan der bliver mindre og mindre forskel på mænd og kvinder, og denne udvikling fortsætter indtil der …
 
0X - Analysens begyndelse Martinus Kosmologi udgør evigt verdensbillede, der ikke kan nøjes med at være et billede af timelige eller skabte ting, det må være et billede af evigheden og uendeligheden. Martinus’ kosmiske analyser viser betingelserne og forudsætningerne for en evig livsoplevelse. Analysens begyndelse – 0X.Set under evighedens synsvink…
 
Hvad vil det sige at være kristen? Alle mennesker på jorden vil blive kærlige, ja alkærlige, og dermed "kristne" Udviklingen er som en ensrettet gade, det jordiske menneske vil uomgængeligt blive et kristusvæsen. For Martinus er det at være kristen ikke et spørgsmål, om man er troende, om man er protestant eller katolik, ortodoks, mormon osv. Det a…
 
#OT266. Forelskelse og kærlighed Foredrag OT266 om forselskelse, kærlighed og venskab blev afholdt af Ole Therkelsen i Teosofisk forening, Skt. Knuds Vej 27, Frederiksberg 06.11.2006 Kærlighedens magt Mange mener, at kærligheden er skrøbelig, men den er intet mindre end den største magtfaktor i hele universet. Når man er til glæde og velsignelse fo…
 
Moderne ægteskaber og parforhold Forelskelse og familiekærlighed er baseret på nedarvede instinkter og vaner. Når forelskelsen svigter ægteskaber og parforhold, begynder skilsmisser og ulykkelige ægteskaber at florere. Herved begynder en ny sympati i form af venskab og alkærlighed at komme på banen. Martinus taler om tre slags ægteskaber, nemlig de…
 
Kærlighedens magt Mange mener, at kærligheden er skrøbelig, men den er intet mindre end den største magtfaktor i hele universet. Når man er til glæde og velsignelse for alle levende væsener, lever man i overensstemmelse med "Loven for tilværelse". Et liv i lykke, glæde, sundhed og harmoni er den usvigeligt sikre konsekvens af at leve efter livslove…
 
Hvor går vi hen? Verden er i den største forandring i menneskehedens historie. Mange har problemer med helbred, økonomi eller arbejdet. Der er problemer med samliv, skilsmisser og ulykkelige forelskelser. Samfundet præges af miljømæssige, religiøse, økonomiske og politiske kriser. I sin litteratur påviser Martinus fremtidens løsninger. The post #OT…
 
Den danske åndsforsker Martinus (1890-1981) formidler principperne for en ny verdensmoral, der danner grundlag for skabelsen af en fredens og kærlighedens kultur på jorden. Udvikling af en ny tilgivelseskultur og sundere levevis, skabelse af én retfærdig verdensstat, indførelse af verdenssproget esperanto, vegetarisme, udfoldelse af større kærlighe…
 
Da pyramiderne blev bygget, var menneskene på jorden for første gang kommet så langt frem i udviklingen, at de var blevet modtagelige for en højere åndelig eller religiøs vejledning. Dyrkelsen af den absolutte Gud tog sin begyndelse ved pyramiderne i Ægypten. Selv i dag taler disse pyramider et sprog om den højeste videnskab om materien og psyken. …
 
Den globale krise – en ny epokes fødsel Samtidig med miljø- og klimaproblemerne går store religiøse, militære, økonomiske og politiske kriser hen over kloden. I hverdagen er der store problemer med samlivet, helbredet, økonomien og arbejdet. Det er alt sammen udtryk for de erfaringer, der nødvendigvis må gå forud for en ny verdens fødsel The post #…
 
Klima og globalisering Globalisering og klimaforandringer er analoge med de processer, der sker i vor egen organisme, fordi jordkloden ligesom os også er et levende væsen under udvikling. Klimaforandringer, økonomiske og politiske kriser er udtryk for jordklodens viljeføring og bevidsthedsudvikling. The post #OT259. Spørgetime om klima og globalise…
 
Jordkloden er et levende væsen Biologien viser, at kloden også må være et levende væsen. Ifølge Martinus har jordkloden ligesom mennesket også længsler, ønsker og tanker om skabelsen en retfærdig, fredelig og lykkelig verden. Med kendskab til livets lovmæssigheder bliver det muligt for mennesket at få herredømme over dets mentalitet og efterhånden …
 
Martinus – verdensfornyer og verdenslærer Arven efter Martinus, handler ikke blot om det værk, som Martinus har efterladt sig, men også om hvordan vi forvalter denne arv. Formålet med Martinus arbejde, der har et globalt sigte, er kort sagt at skabe en ny verdensmoral. De mennesker, der interesserer sig for analyserne og forsøger at leve efter dem,…
 
Martinus og den ny verdensmoral Pyramidens hemmelighed og profetier om Martinus og Krishnamurti som verdenslærere. En ny verdensmoral med kærlighed til jordkloden, mennesker, dyr og mikrokosmos. Løsningen på globale problemer med klima. Kristusmoralen og verdens indvielse i kosmisk bevidsthed. The post #OT256. Sundhed og sygdom. Bisættelse og balsa…
 
#OT255. Oslo 3. Verdensstaten, Esperanto og verdensmoralen. Ole Therkelsen fortæller om kap. 6-7 i sin nye bog “Martinus og den ny verdensmoral” i Oslo den 21.11.2009 Verdenssituationen og jordkloden Jordkloden er ifølge Martinus et levende væsen med ønsker, længsler, planer og tanker, som er baggrunden for de store forandringer, som vi ser på alle…
 
Martinus og den ny verdensmoral Pyramidens hemmelighed og profetier om Martinus og Krishnamurti som verdenslærere. En ny verdensmoral med kærlighed til jordkloden, mennesker, dyr og mikrokosmos. Løsningen på globale problemer med klima. Kristusmoralen og verdens indvielse i kosmisk bevidsthed The post #OT254. Oslo 2. Pyramiden, profetier, jordklode…
 
Foredrag nr. #OT253. OSLO 1. Krishnamurti, Martinus og den ny verdensmoral blev afholdt i Oslo lørdag den 21.11.2009 i Norge. Krishnamurti blev adopteret af Annie Besant præsiden for Teosofisk Selskab. Krihnamurti blev udråbt til den kommende verdenslærer, da han var 15-16 i 1991. Krishnamurti blev præsident for "Ordenen af stjernen i Øst", der sku…
 
Martinus og den ny verdensmoral Pyramidens hemmelighed og profetier om Martinus og Krishnamurti som verdenslærere. En ny verdensmoral med kærlighed til jordkloden, mennesker, dyr og mikrokosmos. Løsningen på globale problemer med klima. Kristusmoralen og verdens indvielse i kosmisk bevidsthed. The post #OT252. Pyramiden og verdenslærerne appeared f…
 
Verdenssituationen og jordkloden Jordkloden er ifølge Martinus et levende væsen med ønsker, længsler, planer og tanker, som er baggrunden for de store forandringer, som vi ser på alle livets områder i dag. På trods af de mange katastrofer, krige og konflikter udvikler såvel den levende jordklode som det enkelte menneske sig mod nye højder. The post…
 
Jordkloden er et levende væsen Biologien viser, at kloden også må være et levende væsen. Ifølge Martinus har jordkloden ligesom mennesket også længsler, ønsker og tanker om skabelsen en retfærdig, fredelig og lykkelig verden. Med kendskab til livets lovmæssigheder bliver det muligt for mennesket at få herredømme over dets mentalitet og efterhånden …
 
0X - Analysens begyndelse Martinus Kosmologi udgør evigt verdensbillede, der ikke kan nøjes med at være et billede af timelige eller skabte ting, det må være et billede af evigheden og uendeligheden. Martinus’ kosmiske analyser viser betingelserne og forudsætningerne for en evig livsoplevelse. Analysens begyndelse – 0X. Kan evigheden forstås? Marti…
 
0X - Kan evigheden forstås? Martinus Kosmologi udgør evigt verdensbillede (0X), der ikke kun er et billede af timelige eller skabte ting, men et billede af evigheden og uendeligheden. Set under evighedens synsvinkel er livet udtryk for logik, retfærdighed og kærlighed. Dybest set er alt såre godt. The post #OT248. Kan evigheden forstås. 0X-analyse.…
 
I hvilke lande er der interesse for Martinus Kosmologi? Der er interesse for Martinus i lande med høj skatteprocent, høj teknisk udvikling, i lande hvor kønnenes ligestilling er langt fremme, mange kvindelige ledere og i lande med tolerance overfor homoseksuelle - lgbt. Der er interesse i irreligiøse, ateistiske og materialistiske lande, samt i lan…
 
Forældreglæde og skaberglæde. At være kreativ Nogle mennesker lever mest i forældre- og familieglæden, mens andre lever mere for en god sag, en interesse eller en kreativ virksomhed. Mennesket udvikler sig gradvist fra blot at være et formeringsvæsen til at blive et kreativt væsen, der lever i skaberglæden. Fremtidens fuldkomne mennesker vil ikke b…
 
Arv eller miljø i kosmisk belysning Arv og miljø udgør kosmisk set en enkelt faktor, der sikrer, at væsenet får overført sine tidligere erhvervede egenskaber til sit nuværende livs dagsbevidsthed. Er mennesket et produkt af arv eller miljø? Det er en klassisk debat, om mennesket er et produkt af arv eller miljø. I forbindelse med intelligent design…
 
Rejsen gennem døden Søvnen er dødens lillebror. Døden er en ven, og ethvert menneske dør på det mest kærlige tidspunkt. Den første sfære efter døden består af menneskets egne forestillinger f.eks. om himmel og helvede. Kontakt til afdøde og skytsengle. Livet i de højere åndelige verdener. Livet i væsenets egen indre åndelige verden før undfangelse …
 
Sundhed og sygdom. Ifølge Martinus (1890-1981) skyldes alle former for sygdom mangel på kærlighed. Årsagen til alle sygdomme ligger i det psykiske, og skyldes en eller anden form for fejltænkning. Vor organisme er et levende univers bestående af utallige galakser, af organer og celler, af levende molekyler og atomer osv. Vi har således ansvaret for…
 
Kontakten mellem den fysiske og den åndelige verden Overgangen til og fra den åndelige verden er et af livets mysterier. Hvad sker der efter døden? – Hvordan inkarnerer vi? – Hvor befinder vores bevidsthed sig om natten? – Hvordan korresponderes der mellem den fysiske og den åndelige verden? – Martinus kommer med helt klare forklaringer på disse fæ…
 
Skytsengle og åndelige vejledere Bag den fysiske verden findes en åndelige verden. Hvordan fungerer vores kontakt med skytsengle og åndelige vejledere? Har vi kontakt til afdøde i drømme, ved mediumisme og clairvoyance? Vi kan lære os at korrespondere med den åndelige verden ved egen tankekoncentration, bøn og meditation – og blive mere åbne for in…
 
Udvikling af evner og talenter. I sine kosmiske analyser i sit syvbinds hovedværk "Livets Bog" anfører Martinus (1890-1981) en række teoretiske beviser for reinkarnation. Et af argumenterne baserer sig på, at erfaringer og oplevelser, gentagen og repetition, træning og øvelse må være basis for al udvikling ikke blot i det nuværende liv, men også i …
 
Når det ubehagelige er også er godt, kan man sige "Alt er såre godt". Der er meget i livet, som er ubehageligt. Men Martinus (1890-1981) viser, at alt i livet dybest set er såre godt. Al udvikling er baseret på erfaring, oplevelse, træning og øvelse. Visse evner kan viljemæssigt optrænes ved studier og træning, men udviklingen af den mest værdifuld…
 
Hvem er livet? - Denne problemstilling tager Martinus op i LB3 stk. 959-961. Indianere og naturmennesker er i kraft af deres instinkt ikke så meget i tvivl om det, da de umiddelbart fornemmer, at naturen er udtryk for en levende organisme tilhørende en gud eller guder. Denne medfødte instinktmæssige fornemmelse af en levende guddoms eksistens bag a…
 
Moderne ægteskaber og parforhold Forelskelse og familiekærlighed er baseret på nedarvede instinkter og vaner. Når forelskelsen svigter, begynder skilsmisser og ulykkelige ægteskaber at florere. Herved begynder en ny sympati i form af venskab og alkærlighed at komme på banen. Martinus taler om tre slags ægteskaber, nemlig de gamle ægteskaber, serieæ…
 
Forelskelse, venskab og kærlighed Forelskelse og familiekærlighed er udtryk for en kærlighed, der er baseret på instinkter og vaner, der er nedarvet fra dyreriget. Skilsmisser og ulykkelige ægteskaber er stadier på vejen mod den fuldkomne universelle kærlighed. Venskab, humanitet eller alkærlighed er en højere form for kærlighed, der kommer til syn…
 
En ny symbolbog – femte symbolbog I april 2012 udgav Martinus Institut en ny symbolbog, Det Evige Verdensbillede, bog 5, der indeholder 33 symboler, nr. 45-77. Disse symboler blev vist for offentligheden, da Martinus i 1955-56 holdt 15 store kursusforedrag, Det Evige Verdensbillede, som blev optaget på bånd og efterfølgende afskrevet. Båndafskrifte…
 
Livslyst og unaturlig træthed Martinus' kosmiske analyser løser livsmysteriet og viser meningen med livet. Forståelsen af Martinus' evige verdensbillede og dermed at "alt er såre godt" giver positive tanker, livslyst og livskraft. Livskraft er det samme som glæden ved at være til. The post OT234. Spørgetime om at elske livet appeared first on Ole T…
 
#OT233. At elske livet som det er “At elske livet som det er” blev afholdt af Ole Therkelsen på nytårskurset i Martinus center Klint nytårsaftensdag den 31.12.2010 Hvem er Martinus? Livet er eventyrligt. Når vi ser ned igennem årtusinderne, ser vi, at der en gang imellem med store mellemrum fødes et helt usædvanligt geni, en … Læs videre "#OT233. A…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login