Niels Fanøe offentlig
[search 0]
Flere

Download appen!

show episodes
Loading …
show series
 
TEMA: Romerbrevet serie 4/4 Titel: Hvordan Guds evangeliske liv kommer til udtryk Tekst: Romerbrevet 12:1-21 Formål: På baggrund af Guds nåderige frelse og Helligåndens fylde i vores liv - hvordan skal vi så leve? Prædiken punkter: - Romerbrevets argument: Evangeliet formår at forlige os med en retfærdig Gud og at give os kraft til at leve til hans…
 
Prædiken tager udgangspunkt i Rom 8, og det er 3. del af serien om Romerbrevet. Kap. 8 handler i høj grad om Helligåndens arbejde i os. Vi ser, at de områder i vores liv, som vi kæmper med og gerne vil se en udvikling i, det er netop her, at Helligånden hjælper os. Helligånden hjælper os med vores egoisme, og forsikrer os om, at vi er Guds børn, så…
 
Anden del af prrædikenserie i fire dele om Romerbrevet. Romerbrevet 5,1-2 ( Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed) fortæller om frelsen og giver et nyt perspektiv om vores dybeste identite…
 
I denne "Gudstjeneste for alle" hører vi om hvordan vi kan bruge Guds gave af sang og musik i vor tilbedelse af ham og vi kan opleve hvordan lovsang kan berige vores åndelige liv, både enkeltvis og tilsammen Tekst: Lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren. Ef. 5:18-19 Læsning:…
 
Det er nemt for os, at få øje på egne og andres fejl. Det er svært for os, at se hvad disse fejl kan bruges til. Disciplene så en blind mand, og diskuterede om det var hans egen skyld, at han var blind. Jesus så anderledes på det, han så en mulighed for en Guds åbenbaring. En situation, som for os ser umulig ud, ser for Jesus anderledes ud. Han kan…
 
Temaet i prædikenen er Hellighed og vi hører om at kende Gud for hvem Han virkelig er, og om at finde vores plads i forholdet til Ham. Teksten er fra Esajas 6:1-7; (Matt.6:9). Prædiken punkter: - Majestætisk Hellighed – Guds ”gudsomhed”, der aldrig kan deles, men kun kan beundres, æres og tilbedes - Moralsk Hellighed – Guds renhed og kærlighed, som…
 
Prædikenen er fra Luk 10. 38 - 42 og salm 147 (med særlig fokus på vers 9 og 10) og har et særligt fokus på Martha som bekymrer sig om mange ting. Hendes omstændigheder (gæster, mad, organisering, koordinering osv) distraherer hende/fylder hende, definerer hende og bekymrer hende. Jesus adresserer ikke hendes omstændigheder, men fokuserer på hvad o…
 
Hvorfor har Apostlene anvendt ord på Jesu modersmål i deres skrifter til menighederne, og hvordan kan vi bruge disse ord til at berige vores tilbedelse? Prædikenen handler om tilbedelese og har til formål at lade bibelens hebraiske ord berige vores tilbedelse. Teksten er fra Åb.19:6-9; 22:20-21 Prædiken punkter: - HALLELUJAH - At udløse lovprisning…
 
I Daniel 7:1-14 hører vi om troens styrke og hvor og hvordan vi finder styrke og mod til at gennemgå selv de værste prøvelser og overvældes af vildrede og magtesløshed. Prædikens punkter: - At erkende indflydelsen af den åndelige verden - At hvile i visheden om Guds totale kontrol og overstyring - At modtage den sejrende tro igennem min overgivelse…
 
Bibelen rummer 2 dimensioner - den Guddommelige og den menneskelige virkelighed. Salme 22 er skrevet af David og er både menneskers ord til Gud og Guds ord til mennesker. Den starter et svært sted, men Jesus giver os den lykkelige slutning. Salmen fortæller os, at fordi Jesus, på korse,t blev foladt af Gud, så vil Gud aldrig forlade os.…
 
I Kristus har Gud givet os en ny mentor/vejleder (1Pet.2:21)som skal styre vores liv. Vi er derfor kaldet til overgive os til Kristus og lade vores sind blive fornyet af ham (Rom.12:1-2). Det er et blivende kald, fordi, i os selv, bliver vi ved med at drive væk fra Kristi tankegang og væremåde.Af Clint Smith
 
Talen handler om tilgivelse. Vi hører om, hvordan kan Gud hjælpe os til at tilgive en anden, der har såret os dybt? Teksten er fra Mathæus 18:21-35 og tager os igennem den såredes smerte, Guds kald om at gå tilgivelsens vej, at finde Guds KILDE der kan hjælpe os til at tilgive og hvordan tilgivelse heler den tilgivende og kan forløse og genoprette …
 
På påskedag får vi den mægtige åbenbaring at Jesu død ikke har været forgæves. Igennem hans opstandelse har han gjort op med vores synd og vores smerte. Vi kan nu få del i hans sejr, når vi omvender os og overgiver vores liv til ham. Hvordan kan denne utrolige begivenhed få gennemslagskraft i os, når vi oplever lidelse i vores liv.…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login