show episodes
 
Hvad er ledelse egentlig? Hvad gemmer sig bag fænomenet ”ledelse”? Vi kender alle en – nogle kan være elsket for at give muligheder og andre kan være beslægtet med en forbitret vrede som man evt. føler sig krænket af. I begge tilfælde taler vi om følelser og nogengange det usagte. En kop kaffe, en samtale og fokus på mennesket bag lederen.
 
Loading …
show series
 
Min gæst er Jonatan Schloss, der er direktør i Komponent, der er kommunernes udvikling og kompetencecenter. I forlængelse af min samtale, med lektor Susanne Ekman omkring et udpint velfærd, tager jeg snakken videre og vi taler omkring kompleksitet i de offentlige organisationer. Det handler om kompleksitetsreduktion i lovgivningen, men oftest synes…
 
Som det måske allerede fremgår, skal der kun den mindste anledning til, at vi føler os foranlediget til at tage spørgsmålene op, om der er andet liv i universet, og især om den mulige eksistens af andre teknologisk avancerede civilisationer. Fermi-paradokset og dets implikationer går os på, og det gør det øjensynligt også for Kevin Kelly, hvis nyli…
 
Min gæst er Anette Larsen, der er Business line manager i KMD med ansvar for skoleområdet. Ledelse når det er svært. Det er ikke altid beslutningen der er det svære. Det kan også være det man tager med sig hjem og hvordan man møder på arbejde igen dagen efter. Alle mennesker er udstyret med et indre kompas. Det er bare ikke helt sikkert, at den bli…
 
Gæst: Nicolaj Drøschler, der er centerchef i Lejre Kommune for en bred socialfaglig indsats. Indsatsen indeholder beskæftigelsesområdet altså jobcenteret, det specialiserede børn, familie og voksenområde, der indeholder både myndighed, udførerenhed og botilbud mv. Jobcenter. Et sted mange har en holdning til. Jobcentrene har stået til bashing i med…
 
At sekventere eller ej? Det er blevet spørgsmålet for Klaus affødt af en velment julegave. Med et par ugers tilløb skyder vi 2023 i gang med en snak om sekventering af sit personlige genom — eller i hvert fald dele af det. Hvad kan man overhovedet få ud af det som individ? Og hvad kan der være af risici ved at gøre det? Men det stopper ikke med spø…
 
Min gæst er Susanne Ekman, der er lektor i ledelse, organisation og arbejdsliv på Roskilde Universitet. Du kender måske fornemmelsen af, at man står med nogle udfordringer i en afdeling, der begynder at blive ret tydelige, men som der ikke er nogle nemme svar på, hvordan skal løses. Derfor bliver analyseapparatet sat i værk for at finde frem til ev…
 
Min gæst er Piet Papageorge, senior manager hos revisions- og konsulenthuset EY (Ernst & Young). Er gruppeformand for Venstre i Glostrup og erfaren frivillig spejderleder igennem 16 år. Det handler om udstråling fordi det rækker ud over mange emner og betyder en del. En samtale om den vibe og aura vi alle rummer, såsom, det med at bære sig selv med…
 
Min gæst er Naser Khader, der i dag er leder/stifter af Palmyra Rejser. Naser er nok mest kendt for hans politiske karriere i flere partier og andre mindre heldige episoder der i sidste ende blev til en stresssygemelding. Hvad betyder det, at rejse sig fra en følelse af knockout. Noget man mister, fordi man mister fodfæstet eller fortryder noget ma…
 
Kalenderen siger: Juletid. Hos Silberbauer & Blomseth har julestemningen imidlertid ikke indfundet sig — i hvert ikke fald ikke til at starte med. Klaus forsøger at forcere den frem iklædt smagløs nissehue og bemærkelsesværdigt nok som svoren ateist med en, omend hedensk, julekrybbeopstilling i baggrunden; den tvivlende Thomas må gå til bekendelse …
 
Gæst: Fiona Titley, Arbejdsmarkedspolitisk konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation Sjælland. “This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill – the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill – you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbi…
 
Velkommen til sæson 2: Sæson 1 handlede om, at vi er i en brydningstid ift. ledelse. Det stikker vi dybere ned i, med individuelle oplevelser på ledelse, hvor vi undersøger magtbegrebet noget mere - direkte og indirekte. Med magt, så taler vi også om kontrol - at have kontrol over egen skæbne, over andres, organisationen, missionen eller opgaven. H…
 
I en situation med dårlig sigt og øjensynligt kaos returnerer vi til sagaen om Twitter og Elons Musks overtagelse af det sociale medie. Kun få uger inde i Musks ejerskab har der været så mange mærkelige, skøre, bekymrende udviklinger, at det er svært at holde rede på, hvad der er op og ned, endsige, hvad fremtiden for det sociale medie, der har ska…
 
Ledelse og forstyrrelse. Med: Morten Havkrog & Ayhan Gormez Velkommen til sæsonfinaleafsnittet - helt særligt og overraskende anderledes🤩 I dette afsnit, meget atypisk, leger vi med rammerne og det, at blive forstyrret. Nogengange skal man træde ud af komfortzonen, blive overrasket, føle en anelse utryghed og tage sig mod til at blive lidt kreativ …
 
Ledelse og autisme Gæst: Silke Ena Svare, en del af den daglige ledelse i Autisme Ungdom (www.autismeungdom.dk) Silke og jeg mødtes første gang til ROCKWOOL FONDEN og DDC – Danish Design Center's initiativ omkring unge og fremtid. Vi blev enige om at kaste lidt lys på området og komme med nogle gode bud på, hvilke opmærksomheder en leder bør være o…
 
Ledelse og kulturelle skygger Gæst: Gülüzar Üsüdür, Projektleder og tidligere ejer af en anderledes take-away restaurant Madevi. I forlængelse af afsnittet om lige adgang med Muneeza, hvor vi bl.a. talte om hvilken gruppe der udgør den største minoritet er det uden tvivl den etniske og den går vi et spadestik dybere ned i. Jf. en undersøgelse fra R…
 
Ledelse og politik II Gæst: Pernille Beckmann, Borgmester i Greve Kommune siden 2014 og ikke 2004 som jeg fik nævnt i optagelsen.. Det handler om politisk ledelse og kodeks for god offentlig topledelse. Et kodeks der sætter ledelse på dagsordenen og udtrykker, at nogle former for ledelse er mere hensigtsmæssige end andre. Tidligere havde jeg Borgme…
 
Ledelse og den følsomme kommunikation Gæst: Pernille Steensbech Lemée, leder og ejer af Fokus Kommunikation. Ledelse er kommunikation og formidling. Er de ord ikke bare en anelse for simple? Hvilken forståelsesramme ligger egentlig bag ordene, og mangler det, at favne noget? Mundtlig kommunikation er en essentiel forudsætning for et samarbejde kan …
 
Om vi er kommet kunstig generel intelligens nærmere i nogen som helst substantiel henseende, er stadig uvist. Hvad der imidlertid er sket hen over sommeren, er, at der er blevet lanceret en række maskinlæringssystemer til især billedgenerering, som kan præstere overraskende og brugbare resultater. Med udgangspunktet i en “prompt”, en beskrivelse i …
 
Ledelse og lige adgang Gæst: Muneeza Rosendahl, Direktør for Foreningen Lige Adgang. Mænd, kvinder i alle farver. Etnicitet, religion og seksualitet. Har danske arbejdspladser åbne arme for mangfoldighed? Og hvor stiller det lederen i alt dette? Vi agerer i en verden, hvor omstillingsparathed er vigtigt. Hvis vi alle tænker ens, er det svært at vær…
 
Ledelse og rekruttering af de digital indfødte Gæst: Søren Schultz Hansen, Erhvervsforsker i Generation Digital, forsker og underviser på CBS. Vi har undersøgt fænomen unge med Lotte i et tidligere afsnit. Vi fandt ud af, at vi skal strukturerer kompleksiteten ift. ledelse af unge. Vi kigger på rekrutteringsdelen i dette afsnit. Tidligere har vi ki…
 
Ledelse og autenticitet Gæst: Tine Juhl, Afdelingschef for Børn & Familie i Albertslund Kommune. Ingen er autentiske, når de imiterer andre. Man kan lære fra andres erfaringer, men aldrig få succes, når man forsøger at være ligesom dem man imiterer. En stærk antagelse, ja, og hvis vi tænker videre i denne tankeproces; Så.. når man er oprigtig og au…
 
Ledelse og politik Gæst: Michael Ziegler, Borgmester i Høje-Taastrup. En vellykket dans imellem det politiske lederskab og organisationens faglige ledelsesrum er en vigtig forudsætning for succes. Det kan ikke overraske. Den hviler meget på tillid og bringer også det politiske landskab i en position, hvor de alene kan forholde sig til start og slut…
 
Energi er oppe i tiden. Egentlig skulle energiforsyning jo bare være noget, der summer i baggrunden og muliggør alt det andet, som vi gerne vil i vores komplekse samfund — og helst uden at vi behøver at skænke prisen en tanke. Den tid er ovre. Lavenergifælden som begreb har vi lånt fra et blogindlæg af ventureinvestoren Albert Wenger, der også satt…
 
Ledelse og IT Gæst: Morten Havkrog, der er Vice president for infrastructure and operation segment i DHI. DHI er en uafhængig, international rådgivnings- og forskningsorganisation. Hvem kender ikke ”nu skal vi have et nyt IT fagsystem og der skal etableres en projektgruppe, der skal sikre en smidig implementering”. I det øjeblik der er sat strøm ti…
 
Ledelse i toppen Gæst: Jens Lunn, Managing Director for AS3 Executive. Kræver det en unik eliksir at sidde på toppen af en organisation? Det gælder som topleder, at kunne sprænge den organisatoriske ensidighed og se ud over egne logikker. Toplederen skal kunne møde omverden, forstå, hvorledes andre vigtige aktører vil tolke tiltag og medtænke dem, …
 
Ledelse og fremtid Gæst: Sara Gry Striegler, Direktør for sociale transitioner i Dansk Design Center. Næstforkvinde i akademiet for social innovation. Hvad har flydende overgange af betydning i et nyt organisatorisk design, hvor der ikke er nogen afdelinger? Vi taler om en konstruktion af en organisation, baseret på menneskesyn, efter man har 'eksp…
 
Ledelse og de unge på arbejde Gæst: Lotte Gebhard Ørsted, der er chefsygeplejerske i afdelingen for plast og bryst kirurgi. Sjællands universitetshospital i Roskilde. De unge bringer energi, passion og faglige kompetencer med sig ind på arbejdspladsen. De besidder en stor virkelyst, hvis man forstår at lede dem rigtigt. Men hvordan leder man de ung…
 
Ledelse og det digitale arbejdsliv Gæst: Signe Bjørg Lyck - Projektleder i Future work Lab Hvordan ser ledelse ud i det digitale arbejdsliv? Den digitale transformation, som alle organisationer står overfor, stiller nye krav til virksomhedens direktion og landets politikere. Når teknologien møder virkeligheden, forandrer det ikke kun hverdagen, men…
 
Ledelse og det usagte Gæst: Morten Winge, Kommunaldirektør - Tårnby Kommune Du kender sikkert begrebet ’at gå som katten om den varme grød’, som måske er genkendeligt på din arbejdsplads. Det usagte er blevet mere reglen end undtagelsen, og man kan stå og balancere i et ledelsesmæssigt dilemma. På den ene side higer man efter at kommunikere med ens…
 
Ledelse og Kreativitet Gæst: Christine Brønnum-Johansen - Tværkommunal projektleder for udvikling af Køge Bugt Strandpark. Der stilles i det moderne arbejde krav til kreativitet, fleksibilitet og omstillingsparathed, uden at disse begreber dog synes at være blevet nærmere defineret i forhold til indhold og betydning. Overordnet set synes det at han…
 
Ledelse og familieliv Gæst: Mette Hensel - Leder af den kommunale ungeindsats - Ishøj Uddannelse og job. Når man til daglig arbejder med ledere og ledelse fra morgen til aften – og har gjort det i mange år – kan det godt være fristende at tænke, at ledelse ér og bliver den bedste og mest attraktive karrierevej for mange. Derfor er det givetvis sund…
 
Ledelse og gejst Gæst: Ian Wisler-Poulsen - Selvstændig med virksomheden Wisler. Ian arbejder med kundeoplevelser og medarbejdertransformation. Har motivation været så meget i modgang i organisationer, at vi i dag ser en manglende gejst? Er det sådan, at verden er mere uforudsigelig end normalt? Netop det med at finde vej, kan føles som at bevæge s…
 
“Research is stopped on a system of space propulsion which broke all the rules of the political game”. Sådan opsummerede den britisk-amerikanske teoretiske fysiker og matematiker Freeman Dyson skæbnen for Project Orion i en nekrolog udgivet i 1965 for det i dag nærmest sagnomspundne koldkrigsprojekt. Vi fejrer afslutningen af fjerde sæson og vores …
 
Ledelse og ejerskab Gæst: Formand for Dansk Socialrådgiverforening - Rasmus Hangaard Balslev. Nærværende ledelse over et stort geografisk område. Hvordan kan man som medlemsvalgt formand lede en organisation på et stort område? Hvilke krav stiller det personen bag og hvordan kan dette sidestilles med en leder med personaleansvar? Er man mere ekspon…
 
Hvad er ledelse egentlig? Hvad gemmer sig bag fænomenet? Dette afsnit er en introduktion, der beskriver formål og et ønsket sigte med de kommende afsnit. Alle afsnit er emnebaseret, hvor jeg sammen med en gæst, undersøger forskellige betragtninger, erfaringer mv. over en kop kaffe. Emnet er blot en ramme, men det er mødet i mellem og samtalen, der …
 
Selv om der er blevet prøvet ihærdigt med en omgang “ude af øje, ude af sind”, er det helt særlige stykke biologi, som udgøres af SARS-CoV-2-virus, langt fra færdig med os. Covidepidemien i Danmark er forsøgt fortrængt dybt ned i det kollektivt ubevidste, men er så småt begyndt at røre på sig igen. Det overrasker desværre ikke, for vi har fulgt med…
 
Når DR i, hvad der alt efter kontekst bliver forsvaret som, en blanding af videnskabens, underholdningens, ytringsfrihedens og satirens navn laver en produktion som Ellen imellem, så melder etaten sig som endnu en erkendelsesmæssig støjsender i en tid, hvor vi i forvejen slås med misinformation og bevidst som ubevidst undergravning af og mangel på …
 
Omstridt. Hadet. Men også elsket. Og slet ikke blandt de største af slagsen. Vores yndling blandt de sociale medier, Twitter, er kommet ekstra i vælten, fordi en vis Elon Musk har fremsat et købstilbud for at afnotere det fra fondsbørsen og gøre det til et privatejet selskab under hans kontrol. Det er på alle mulige måder usikkert, hvad der kan kom…
 
Her i 2022 er det 40 år siden, at Blade Runner, Ridley Scotts ikoniske scifi-film, for første gang blev projiceret på biograflærrederne. Filmen er på både Klaus’ og Thomas’ top 3 over bedste film i genren, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at den har optaget Klaus mest, siden han så den første gang i en lille sal i Scala som en nok lidt for…
 
Symbolanalytikeren fra den kreative klasse, der tager hjem fra kommunikationsbureauet for kanalisere sin indre håndværker i fritiden, er nærmest blevet en kliché. Industriel fremstilling af produkter i ensartet kvalitet og stort antal er derimod stærkt underkendt, vil vi tillade os at mene. Måske bliver der endda set ned på det her i videnssamfunde…
 
Hvor vi et par episoder tilbage talte om “sted”, skal det denne gang handle om det mellemliggende: Ikke-stederne, overgangene. Det, der er på grænsen. Det liminale. Vi lader associationerne flyde ml. lufthavne, kyster, et par film med Bill Murray, liv og død, måleinstrumenter og deres dans med virkeligheden, det analoge og det digitale… og barndomm…
 
Som om pandemien ikke var tragisk nok, har Ruslands illegitime og brutale invasion af Ukraine gjort udtrykket, som vi omskrev for at navngive vores serie af specials om pandemien, sørgeligt aktuelt. På dette tidspunkt, hvor det meste ved krigen er uafgjort og ligger indhyllet i den metaforiske tåge, tager vi fat i nogle af de store overraskelser. D…
 
Hvad er det med steder? I vores gang omkring den varme grød — nemlig en episode om “tid” — er de tre andre, rumlige dimensioner og nærmere begrebet om “sted” i denne episode stedfortrædende. Vi tager udgangspunkt i et stykke stednostalgisk litteratur. En af os er nemlig forfærdelig stednostalgisk, mens den anden ikke kan — eller ikke vil — forholde…
 
“Hurtigere, højere” har ikke noget med vinter-OL at gøre, men derimod menneskehedens stræben efter mere og bedre teknologi – eller måske teknologiens stræben efter at blive skabt? Efter et par dystre episoder til at starte sæsonen med vil vi gerne gøre det klart, at vi i bund og grund er optimister: Teknologioptimister. Teknologi kan ikke vælges fr…
 
Januarmørke, regn og storm er den perfekte kulisse for at diskutere den seneste udvikling i epidemien i Danmark og det skifte, der er sket i strategien. Det er ingen hemmelighed, at vi – i det store hele – er fortalere for kontrol med smitten, da vi mener, at omkostningerne både menneskeligt og økonomisk ved ikke at have kontrol kan blive endog meg…
 
I en mørk, coronaramt tid, skal det være lidt hyggeligt. Så vi snakker om klodens mulige undergang med udgangspunkt i den mesterlige satire Don't Look Up. En film, der nok mest er en meteormetafor på klimakatastrofen og vores evne til denial, men som vi vælger at tolke mere bogstaveligt, da det giver os en chance for at tale om store sten fra rumme…
 
Vi har skrællet pebernødder, kogt brunkager, trukket henholdsvis NASA-kasket og nissehue ned over ørerne og rigget et ormehul i tid til, så vi kan sende live på selve juleaftensdag. Mens vi venter på juleaften og lysere tider skal vi tale pandemi, rumfart og erkendelse fra kl. 9.30 til 12.00. Vi vil se tilbage på ikke mindre end 33 episoder (det er…
 
Vi tager snakken om udviklingen fra det tidlige World Wide Web, Web 2.0 til det, som nu bliver kaldt web3. Hvad startede det med på det tidlige web, hvor er vi nu, og hvad vil fremtiden bringe i form af yderligere distribuering og decentralisering, ikke bare af indholdsproduktionen, men også pengestrømme og ejerskab. Web3 er allerede et omstridt be…
 
Constructor theory er et ambitiøs projekt fra Oxford-fysikerne David Deutsch og Chiara Marletto om at formulere et fundament af principper, der kan forklare ikke bare generel relativitetsteori og kvantefysik, men også være basis for alle fremtidige teorier om vores univers. Intet mindre end et fundament for forståelsen af alt, vores virkelighed bes…
 
Så gik kongeriget i coronafælden – igen. Desværre ikke overraskende udnyttede virus sine muligheder i de par måneder, hvor COVID-19 ikke var klassificeret som samfundskritisk sygdom. Har landspolitikerne og deres sundhedsfaglige og akademiske rådgivere slet ikke lært noget af sidste efterår, og især også fra udlandet, spørger vi blandt andet i en e…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login