Jyske 3 Bold offentlig
[search 0]
Flere
Download appen!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Jobvækstenvar nogenlunde som forventet, men de øvrige komponenter var stærkere endventet. Især et stort fald i arbejdsløsheden overraskede, men også stærkerelønstigninger og længere arbejdstid vidner om et lidt mere solidt arbejdsmarkedend markederne har indprist. Det reducerer sandsynligheden for hurtigerentenedsættelser, og det sender de lange ob…
  continue reading
 
Der venter masser af nye tal i denne uge især fra USA.Jobrapporten på fredag er højdepunktet. Nye rentefald i fredags gav nye aktiekursstigninger.Aktierne står til at åbne marginalt i plus i Europa mandag morgen. Ugen starterstille ud uden store nøgletal på programmet. Vigtig investorinformation.Af Jyske Bank TV
  continue reading
 
I denne uges Finans Brief får vi besøg af The Magnificent Seven og får styr på ugens finansbegivenheder. Selvfølgelig fokus på omsætningstallene fra Black Friday i USA som pejlemærke for privatforbruget og julehandlen. Vi får netop de månedlige forbrugsdata for personligt forbrug og indkomst for oktober. De indeholder også den inflationsindikator s…
  continue reading
 
Luftfartsselskaberne haraf mange investorer været anset som uinvesterbare i kølvandet påcoronavirussen. Flyene måtte forblive parkeret på landingsbanen, mensregningerne fortsatte med at tikke ind, og gælden blot blev større og større. Siden starten af coronavirussen har vi været vidner til ikke mindre end 64konkurser blandt flyselskaberne. Investor…
  continue reading
 
Nye rentefald løftede igen i sidste uge risikoappetitten, ognovember har indtil videre været en rigtigt god måned for investorerne. I denneuge er der fokus på PMI’erne fra euroområdet samt referater fra Fed- og ECB,ligesom vi holder øje med Nividias regnskab, som i foråret kickstartede destore tech-aktiers himmelflugt. Thanksgiving betyder, at der …
  continue reading
 
Stigende renter = faldende aktiemarkeder. I ugens Finans Brief ser vi på den historiske samvariation mellem aktier og obligationer og hvad der afgør, hvornår aktierne godt kan klare rentestigninger. Ellers har vi nøgletal fra de to største økonomier globalt, USA og Kina, som vi gennemgår. Og så genopføres det velkendte ”teaterstykke” : ”Nedlukning …
  continue reading
 
Jyske Bankshovedscenarie om en mild økonomisk recession i USA og stagnation i euroområdetsignalerer en lidt svagere USD i løbet af 2024. Risikoen er nye negativeoverraskelser og specielt af geopolitisk karakter, som traditionel serkapitalen søge mod USA og løfter USD. En verden som udbredt forventet svækker USD gennem 2024 Hovedscenarie: Mild reces…
  continue reading
 
Markante rentefald gav i sidste uge aktierne et solidt comeback,og lige nu virker det til, at dårligt nyt (på vækstfronten) er godt nyt forinvestorerne, fordi det trykker renterne. Spørgsmålet er dog, hvor længe detkan fortsætte? Vi gør også en foreløbig status over regnskabssæsonen, derfortsætter i denne uge, hvor der er mere stille på makrofronte…
  continue reading
 
Ugen byder på masser af regnskaber igen (bl.a. Apple) og inflation og BNP fra Eurozonen. ”Kongen og dronningen” af nøgletal og Jerome Powell (”knægten?!”) er i fokus fra USA. Investorerne holder særligt øje med Feds rentemøde onsdag aften og jobrapporten (”kongen”) på fredag. Der kommer også ISM-indeks (”dronningen”) fra industrien og servicesektor…
  continue reading
 
De europæiske aktier står til at åbne stort set neutralt mandagefter nye kursfald i fredags. Det er fortsat de høje renter, der tynger påaktiemarkederne. Den triste situation i Mellemøsten er samtidig stadig etusikkerhedsmoment med risiko for udvidelse af konflikten. I dag er der ingenstore nøgletal på programmet.…
  continue reading
 
Idagens Finans Brief analyserer vi Hamas/Israel konflikten ud frafinansmarkedernes synsvinkel, og afklarer hvorfor olieprisen stiger når ingenaf parterne er olieproducenter. Vi ser på udsigterne for 3. kvartalsregnskaberne, og hvorfor markedsreaktionen kan være positiv på den korte bane.Endelig skal vi runde nøgletal fra verdens to største økonomie…
  continue reading
 
De seneste ugers markante udsving i oliepriserne ændrer ikkeved, at oliepriserne overordnet set har været stigende siden sommerferien. Medforventningen om, at oliepriserne skal højere op fra nuværende niveauer kan manmed fordel tage et kig på eksempler på aktier, der kan være med til at øge enseksponering mod de stigende oliepriser. Selskaber relat…
  continue reading
 
Jobvæksten var mere end dobbelt så stærk som forventet og samtidig blev jobvæksten op-revideret markant i de to foregående måneder. Det tyder på et kraftigt comeback til efterspørgslen efter arbejdskraft fra virksomhedernes side. Den stærke jobvækst øger presset på Fed for at hæve renten yderligere, og det sender renterne op i USA, svækker aktierne…
  continue reading
 
I ugens Finans Brief får vi lukket det dårligste aktiekvartal i et år ned. Vi ser også på, hvorfor aktierne bliver ramt af de høje renter. Selvom vi undgik en nedlukning, er det kun i 6 uger, så vi vender også, hvad hele det her nedlukning handler om, og udrydder en klassisk misforståelse om, at sætte lighedstegn mellem nedlukning og gældsloft. Uge…
  continue reading
 
Vistår foran en stor centralbank uge med Fed-mødet som vigtigste begivenhed.Selvom vi ikke venter nogen renteforhøjelse, hvilket markedet og alle økonomerheller ikke gør, så er der stor fokus på prognoserne og Powellspressekonference, som kommer til at sætte rentestemningen i verden den kommendetid. Til gengæld kan vi vente renteforhøjelser fra cen…
  continue reading
 
En ukoordineret energiomstilling signalererudfordringer med udbuddet og ikke efterspørgslen. Modsat centralbankerne, somangriber efterspørgslen med højere renter. Et værktøj, som ikke hjælpermanglende energiinvesteringer og et oliemarked, som allerede er i underskud. Læs hele prognosen her.Af Jyske Bank TV
  continue reading
 
Vi bliver ved at se stærkere forbrugsvækst i USA, ogsamtidig går det trægt i euroområdet med at få det underliggende inflationspresned. Vi har derfor udskudt tidspunktet for centralbankernes rentenedsættelser.Nationalbanken skygger næsten som sædvanligt ECB. Bank of England,Riksbanken og Norges Bank vil også udskyde de første rentenedsættelser, hvo…
  continue reading
 
Efteren begivenhedsrig nøgletalsuge i sidste uge, hvor aktierne i USA havde deresbedste uge siden juni, er det mere en mellem-uge vi tager fat på før bl.a.inflationstal og centralbankmøder kommer senere på måneden. Den øjeblikkeligeaktiestemning kan måske bedst beskrives musikalsk med ”Never Gonna Give You Up”– Rick Astley’s (hvem?)gamle hit, som k…
  continue reading
 
Jobrapportenvar igen svag på en række områder. Jobvæksten i august levede op tilforventningerne, men endnu en solid ned-revidering af jobvæksten i juni og juligav ridser i jobbilledet. Samtidig steg arbejdsløsheden overraskende kraftigtog lønstigningerne var svagere end ventet. Den svage jobrapport trykkerforventningerne til yderligere renteforhøje…
  continue reading
 
De europæiske aktiemarkeder står til at åbne i et lille plusmandag morgen. Fredagens Jackson Hole taler gav ikke markant nyt. Stemningen erafventende forud for en tætpakket uge med inflationstal fra Europa onsdag ogtorsdag samt jobrapport og ISM fra USA fredag som højdepunkterne. Der er ingenvigtige tal i dag, men til gengæld nogle ECB-taler.…
  continue reading
 
Aktierne sluttede fredagen omtrent, hvor de startede, men det ændrer ikke på, at de ledende indeks nu er faldet tre uger i træk. Udover profittagning efter et solidt kursridt er det Kina-bekymring og ikke mindst højere renter, der tynger. I denne uge er der især fokus på centralbankkonferencen i Jackson Hole og de europæiske PMI’er. I dag er der ku…
  continue reading
 
Oliemarkedets centralbank, OPEC+, udvider denne måned ordene "whatever is necessary" med "extended or extended and deepended" i reference til produktionsbegrænsningerne. Oliemarkedet vil hen mod maj 2024 være domineret af olieunderskud og en pris stigende mod min. $103. Læs hele prognosen her.Af Jyske Bank TV
  continue reading
 
Sidsteuge bød på højere renter og moderate kursfald på aktiemarkederne, og futuressignalerer, at der også er udsigt til en negativ start på dagens aktiehandel.Det vidner om en vis bekymring ved indgangen til en uge, der byder på vigtigevækstsignaler fra verdens to største økonomier.Af Jyske Bank TV
  continue reading
 
Størremarkedsudsving i sidste uge, som var præget af vigtige rentemøder i Fed, ECB ogBOJ. Fed og ECB er blevet endnu mere påvirkelige af data, så denne uges vigtigenøgletal kan være med til at sætte markedsstemningen. I dag samlet inflationfra euroområdet, mens ugen senere byder på ISM og jobrapport fra USA.Rentemødet i BOE på torsdag er også vigti…
  continue reading
 
Efter en relativt stille ugepå de finansielle markeder er der masser af begivenheder, der kan rykke påmarkederne i denne uge. Der er centralbankmøder, vigtige nøgletal og regnskaberfra store amerikanske tech-selskaber. I dag er der fokus på de foreløbigePMI’ere fra euroområdet, som er en af de vigtigste økonomiske indikatorer. Derer udsigt til lill…
  continue reading
 
Detgik opad for både Tour-rytterne og aktiemarkedet i sidste uge. Vi ser påårsagerne ... for aktiemarkedet :). Vi runder ogsålige de amerikanske bankregnskaber fra i fredags, som skød regnskabssæsonen for2. kvartal i gang. Vi ser på sæsoneffekter i aktiemarkedet, som egentligtilsiger , at juli er bedste aktiemåned, men der er flere faktorer, der ka…
  continue reading
 
OPEC+ signalerer færre tønder olie i længere tid og formaliserer”Whatever Is Necessary” for at stabiliserer oliemarkedet og bremsespekulanternes tiltagende mistro til alliancen. Vi forventer underskud påverdens oliebalance fra 2. halvår 2023 og en oliepris stigende mod $100 ind i2024. OPEC+ reagerer igen på spekulanternes provokationer Efterspørgse…
  continue reading
 
Iugens Finans Brief ser vi på ugens to fokuspunkter: Inflation og Q2regnskabssæson. Markedet er blevet mere nervøs for flere renteløft fracentralbankerne, og de amerikanske forbrugerpriser i denne uge kan hhv. skrueop eller ned for den nervøsitet afhængig af tallet. Den overordnede inflationer forventet at ville falde. Q2 regnskabssæsonen i USA bli…
  continue reading
 
Intervalhandlen i USD fortsætterikke året ud. USA’s økonomi vil klare sig lidt dårligere end i Europa, somsamtidig ændrer pengepolitikken, så rentespændet udvikler sig til ugunst forUSD. Vi venter en lidt svagere USD. Risikoscenariet er en værre global økonomiog geopolitik, som styrker USD. Læs hele analysen her.…
  continue reading
 
I denne uge får vi de helt tunge nøgletal fra USA startende med ISM for industrien i dag. Aktiekurserne var glade for de robuste mellemklasse-væksttal og de lavere inflationstal i sidste uge. Men renterne steg også på de positive vækstsignaler. I dag står de europæiske aktier til at åbne i et lille plus.…
  continue reading
 
UgensFinans Brief kommer vidt omkring. Vi giver vores første take på det militæreoprør i Rusland i weekenden 24/25. juni set med finansmarkedets fokus, runderde vigtige europæiske inflationstal, der kommer fredag og endelig ser vi på deregionale aktiekonsekvenser af det vigtige AI-tema.Af Jyske Bank TV
  continue reading
 
AI-megatrendenhar potentiale for at give økonomien et nyt løft – vi ser også muligheder forinvestoren. I udsendelsen ser vi på, hvad der kendetegner den nye generativeAI. Vi kommer ind på, hvordan økonomien kan påvirkes af AI. Endelig ser vi på,hvordan man kan investere i megatrenden AI. Og så kan du for øvrigt møde mindigitale AI-ferieafløser😊.…
  continue reading
 
Sidste uge bød på solide aktiestigninger, men investorerne trækker lige nu lidt luft ind, og der er udsigt til en let negativ start på dagens europæiske aktiehandel. Efter sidste uges makroøkonomiske festfyrværkeri er denne uges kalender mere afdæmpet, men vi holder øje med PMI’erne og flere centralbankmøder. Markedsfokus · Udsigt til negativ start…
  continue reading
 
Vier på vej ind i sommerens musikfestival-sæson, og centralbankerne vil også væremed. I den her uge får vi rentemøder i både Fed og ECB (Roskilde Festival), ogi den lidt mindre ende Bank of Japan og Kinas centralbank (Tinderbox). I ugensFinans Brief gennemgår vi udsigterne for de store rentemøder, og for Fed ervores holdning noget anderledes end ko…
  continue reading
 
Pessimismen er blevet mindre i løbet af foråret, og beskæftigelsen stiger stadig. Men aktivitetsudviklingen er svag, når man ser bort fra medicinalsektoren. Og husholdningernes månedlige rentebetalinger er steget med 2 mia. kr. det seneste år. Vi vurderer derfor, at afmatningen fortsætter i dansk økonomi og først langsomt vender i løbet af 2024. Vo…
  continue reading
 
Deeuropæiske aktiemarkeder står til at åbne stort set uændret tirsdag efter kunsmå bevægelser hen over natten i Asien. Efter lukkedagen i går har danskeaktier dog et lille dyk på knap ½ % til gode fra den europæiske handel mandag.Markedsstemningen var positiv fredag med kursstigninger på 1-2 % efter stærkjobvækst i maj i jobrapporten fra USA. Aktie…
  continue reading
 
Skiftende forventninger omkringøkonomisk tilbagegang holder USD inden for et interval på 5%. Den relativebalance varer ikke ved i hele 2023. Senere i år venter vi mindre pessimisme, oget skifte i pengepolitikken svækker USD mod EUR 1,15 ind i 2024. Økonomiske tvivl låser US dollaren i kendt kursinterval Senere i 2023 vil en mindre renteforskel svæk…
  continue reading
 
Verdensøkonomienhar været overraskende robust, og den ventede landing trækker derfor ud. Denforsinkede effekt af de kraftige renteforhøjelser tynger imidlertid stadig, ogvi venter fortsat mild recession i USA og stagnation i euroområdet.Usikkerheden er stor ikke mindst i forhold til, om centralbankerne rammer denrigtige balance i stramningerne. Læs…
  continue reading
 
Iugens Finans Brief ser Jyske Banks chefstrateg, Ib Fredslund Madsen, på den amerikanske gældsaftale, der kom på plads iweekenden og som nu skal stemmes igennem Kongressen. Han ser også på, hvorforUSA’s aktiemarked var det eneste i plus i sidste uge (hint: AI). Vi gennemgårogså alle de vigtige nøgletal for ugen, som alle kommer fra øverste hylde:Eu…
  continue reading
 
Alle der har set ”90års fødselsdagen”, som bliver sendt hver nytårsaften, kender plottet ogslutningen. Lidt det samme gør sig gældende med forhandlingerne om hævelse afdet amerikanske gældsloft, der er en tilbagevendende situation i USA og med densamme slutning hver gang: En hævelse af gældsloftet. Men ligesom i ”90års fødselsdagen” er der en del r…
  continue reading
 
Renter er faldet markant siden renteprognosen foret par måneder siden i takt med bankuro især i USA og den penible situation omgældsloftet i USA. Markedsuroen er dog aftaget, og ledende renter er hævetyderligere. Fed-prognosen er noget mere aggressiv end indpriset, mensprognoserne for ECB og Nationalbanken stemmer bedre på kort sigt. Vi venterderfo…
  continue reading
 
På sigt er den globale økonomi formentlig på vej mod afbøjningpå grund af renteforhøjelserne, men lige nu er vi i et mellemstadie med bådepositive og negative nyheder, så markederne bevæger sig lidt op og ned. I denneuge er der fokus på inflationstal fra USA onsdag.Af Jyske Bank TV
  continue reading
 
Fredag bød på små aktiekursstigninger og store rentefald efter enuge, hvor bank- og vækstbekymring tyngede, mens solide tech-regnskaber trak op.Vi tager nu hul på en usædvanligt tætpakket uge med Fed- og ECB-møder samtjobrapport og masser af regnskaber. I dag holder vi øje med ISM fra industrieni USA, mens en lang række europæiske lande holder lukk…
  continue reading
 
Chefstrateg i Jyske Bank, Ib Fredslund Madsen, kommer vidt omkring i dagens Finans Brief, når han skal lægge op til ugens finansbegivenheder: Update på regnskabssæsonen, som har været bedre end frygtet, Hvad siger BNP for 1. kvartal for de to af de største økonomier (USA og Eurozonen)? Vil inflationen for april give grønt lys til 50 bps rentestigni…
  continue reading
 
Vifastholder vores forventning om, at kobberprisen skal stige med 12% til$10.000/t mod 2024. Modsat tidligere, ser vi nu en forhøjet risiko for, atmineproduktionsvæksten i 2023 skuffer. Samtidig ser vi ingen indikationer på,at kobberefterspørgslen falder. Det skaber en risiko for, atkobberbalanceunderskuddet kan blive større end i vores prognose. D…
  continue reading
 
USD er bremset op siden februar,men retningen på forskelle i både makro, rente og kapitalinvesteringer vil i2023 bevæge sig til ugunst for USD. Som en konsekvens heraf vil USD genoptagetendensen til svækkelse, men ikke et kollaps. Risikoscenariet er en geopolitiskeskalering. US dollaren i modvind – ikke en strukturel svækkelse Realrenteforskelle sv…
  continue reading
 
OPEC+ har igen søgt at agere som en ansvarlig ogmarkedsstabiliserende ”centralbank”. Og det har virket med spekulanternestoppet ud, og kartellet har sikret sig et mindre underskud på oliebalancenresten af 2023. Jeg venter ufortrødent, at Brent stiger mod $105 i 4.kvartal 2023. Brent over $100 i 2023 løftet af lagertræk fra 2. kvartal Vækst i olieef…
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning