Historia BEZ KITU offentlig
[search 0]
Flere
Download appen!
show episodes
 
Artwork

1
Historia BEZ KITU

Historia BEZ KITU

Unsubscribe
Unsubscribe
Ugentligt
 
Popularnonaukowy kanał o historii najnowszej prowadzony przez historyków i nauczycieli. Nie chcemy by autorytarny sposób nauczania historii zdominował polską szkołę. Historia nie może zamykać nas w przeszłości, wręcz przeciwnie, historia ma nas otwierać na wyzwania przyszłości. Podcasty są dostępne również w formie wideo na naszym YouTube. https://www.youtube.com/channel/UCmoAwd5ectybvZkaIzY-oIg
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej niemiecki wywiad wojskowy zainteresował się góralami z Podhala. Pojawiła się idea Goralenvolku – „narodu góralskiego” – którą po wybuchu wojny poparły niektóre wpływowe rodziny podhalańskie i rozpoczęły współpracę z Niemcami. W odpowiedzi na nią powstała organizacja konspiracyjna Konfederacja Tatrzańsk…
  continue reading
 
Na powojenny porządek w Europie wpłynęły decyzje Wielkiej Trójki w czasie II wojny światowej. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki wyznaczyły strefy wpływów, jednak ostatni z sojuszników był zainteresowany rozszerzaniem własnej. W latach czterdziestych rozpoczęła się zimna wojna, czyli rywalizacja na wielu płaszczyznach, która przy…
  continue reading
 
Francja wyszła z I wojny światowej zwycięsko, poniosła jednak ogromne straty ludnościowe i materialne. To tragiczne doświadczenie przełożyło się później na jej politykę, na myślenie Francuzów o wojnie, a konsekwencje tego uwidoczniły się po wybuchu II wojny światowej. Jej scena polityczna była bardzo zróżnicowana, ale nie zradykalizowała się tak ja…
  continue reading
 
Po raz pierwszy określenie „Polskie Państwo Podziemie” pojawiło się na łamach wydanej w Londynie „Polski Walczącej” w grudniu w 1943 r., po czym weszło do języka prasy w okupowanym kraju. Przyjęło się mówić o nim jako o pewnego rodzaju fenomenie. W Europie w czasie II wojny światowej istniały partyzantki liczniejsze niż Armia Krajowa, ale nigdzie i…
  continue reading
 
Wyrażenie Homo Sovieticus po raz pierwszy pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku na Zachodzie, ale na dobre do języka weszło w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych za sprawą rosyjskich emigrantów – m.in. Aleksandra Zinowiewa i Michaiła Hellera. W Polsce to sformułowanie kojarzymy często z osobą ks. Józefa Tischnera, który poświęcił …
  continue reading
 
Władze polskie po zakończeniu I wojny światowej miały nadzieje, że Gdańsk stanie się integralną częścią odrodzonego państwa. Tymczasem na mocy postanowień traktatu wersalskiego, 15 listopada 1920 r. proklamowano Wolne Miasto Gdańsk. Jego powstanie zamiast złagodzić antagonizm polsko-niemiecki, tylko go podsycało przez całe dwudziestolecie międzywoj…
  continue reading
 
Zmiana sytuacji kobiet w powojennej Polsce wynikała z globalnych procesów modernizacyjnych, ale i z dyskursu ideologicznego państwa komunistycznego. W 1946 r. Polska Partia Robotnicza zwróciła uwagę na tzw. kwestię kobiecą i zaczęła działać w kierunku ich aktywizacji politycznej. W okresie stalinizmu panie rzeczywiście posiadały realną władzę, podc…
  continue reading
 
Bitwą o Monte Cassino nazywamy walki jakie wojska alianckie toczyły w kampanii włoskiej między styczniem a majem 1944 r. Zdobycie wzgórza w maju 1944 r. otworzyło drogę do Rzymu. Obok Brytyjczyków, Amerykanów, Kanadyjczyków, Francuzów, Włochów, Nowozelandczyków, Hindusów brali w niej udział Polacy dowodzeni przez gen. Władysława Andersa. Było to pi…
  continue reading
 
Po śmierci Włodzimierza Lenina kierownictwo w partii bolszewickiej objął Józef Stalin. Początkowo nic nie wskazywało na to, że właśnie jemu przypadnie scheda po Leninie. Zawłaszcza, że ten w przesłaniu politycznym – zwanym potocznie „testamentem Lenina” – za najwybitniejszego przedstawiciela partii bolszewickiej uznał Lwa Trockiego, a najsurowiej o…
  continue reading
 
Kościół katolicki w dwudziestoleciu międzywojennym nie był wolny ani od antyjudaizmu, ani antysemityzmu. Część księży – podobnie jak ówczesne społeczeństwo – widziała w mniejszości żydowskiej zagrożenie i popierała hasła głoszone przez narodowców rozwiązania tzw. kwestii żydowskiej. Wbrew temu niektóre środowiska zbliżone do Kościoła szukały pola w…
  continue reading
 
Od 1926 r. za zgodą Ligi Narodów na terenie Wolnego Miasta Gdańska, na półwyspie Westerplatte istniała Wojskowa Składnica Tranzytowa. Początkowo załoga liczyła 80 ludzi, a w przededniu wybuch II wojny światowej przeszło 200 żołnierzy. Obrona Westerplatte stała się jednym z najważniejszych symboli oporu w kampanii polskiej 1939 r. Czy słusznie? Jak …
  continue reading
 
Idea zjednoczenia Europy wyrosła z myśli, jak utrzymać pokój. Już od czasów oświecenia różni myśliciele formułowali przesłania o integracji europejskiej na miarę epoki, w której żyli. Po II wojnie światowej idee w czyn przekuli niemieccy, francuscy oraz włoscy politycy związani z chrześcijańską demokracją. Jak wyglądały początki Unii Europejskiej, …
  continue reading
 
Stalinizm w Polsce zaczął się około 1948 r. Oznaczał dominację we wszystkich sferach życia jednej partii – Polskiej Partii Robotniczej, a od grudnia 1948 r. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Polska upodobniała się do wzorca sowieckiego. Rozpoczęto kolektywizację, której chłopi się obawiali i stawili jej opór. Wobec przeciwników władzy stoso…
  continue reading
 
Kaszuby, to region na Pomorzu Gdańskim o bardzo zróżnicowanym krajobrazie. Na przestrzeni wieków ziemia kaszubska należała raz do państwa polskiego, raz do niemieckiego, a w dwudziestoleciu międzywojennym była rozbita między Polskę, Niemcy i Wolne Miasto Gdańsk. Ich położenie na styku różnych światów, wpływów kulturowych (zarówno słowiańskich jak i…
  continue reading
 
deologia narodowego socjalizmu uderzała w muzykę, która podobnie jak inne obszary życia w III Rzeszy miała być czysta rasowo. Z niektórymi jej gatunkami walczono (np. jazz, swing). Muzyka klasyczna miała się nieco lepiej, ale szykanowano kompozytorów pochodzenia żydowskiego. Ich utwory przestawały być grane, a oni zmuszani do emigracji. Wyjeżdżali …
  continue reading
 
Stanisław Mikołajczyk, to historia polityka pochodzącego ze wsi, który wiele osiągnął w Polsce przedwojennej, dzięki determinacji i wrodzonym zdolnościom. W 1930 r. w wieku dwudziestu dziewięciu lat został najmłodszym posłem na Sejm RP. Jego kariera nabrała tempa w czasie II wojny światowej. Jako bliski współpracownik premiera rządu polskiego na uc…
  continue reading
 
Irlandzka Armia Republikańska powstała w 1919 r. – w czasie wojny Irlandczyków z Brytyjczykami o niepodległość – jako organizacja zbrojna irlandzkiego ruchu republikańskiego. Od uzyskania niepodległości przez Irlandię w 1921 r. dążyła do przyłączenia także Irlandii Północnej. Powszechnie IRA kojarzy się z krwawymi zamachami. Warto jednak pamiętać, …
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituPlatformę Obywatelską w 2001 r. założyło trzech polityków: Donald Tusk, Maciej Płażyński i Andrzej Olechowski. W ciągu kilku kolejnych lat dwóch jej współzałożycieli rozstało się z partią, a na niekwestionowanego lidera wyrósł …
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituCzy powstanie warszawskie miało sens? Historycy w tej kwestii zajmują odmienne od siebie stanowiska. Sami powstańcy po latach różnie na nie odpowiadali. Rozmówca podkreśla, że miało ono doraźny cel polityczny, ale zakończyło si…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituUkraina była i jest położona na pograniczu różnych kultur i cywilizacji. Od wieków rozwijała się pod wpływem Zachodu między innymi za pośrednictwem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a z drugiej strony Wschodu poprzez oddziaływan…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituDojście do władzy Deng Xiaopinga w 1978 r. zmieniło Chiny. Pozostały one krajem socjalistycznym, ale modernizacja państwa dała impuls do szybkiego rozwoju gospodarki. Wprowadzono elementy wolnego rynku, jednak państwo starało s…
  continue reading
 
SPOTKANIA Z KLIO: z dr. Mariuszem Zajączkowskim - o książce "Wierzchowiny 1945 fakty i mity, współczesne dyskursy historyczne i spory interpretacyjne o sprawstwo zbrodni i Narodowe Siły Zbrojne" - rozmawia prof. Rafał Wnuk Zapraszają: Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” @BramaG…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituZ czym mieliśmy do czynienia jesienią 1939 r., kiedy III Rzesza napadła na Polskę, z wojną obronną, kampanią wrześniową, a może jednak z kampanią polską? Już po dwóch tygodniach trwania walk było wiadomo, że zakończy się ona kl…
  continue reading
 
SPOTKANIA Z KLIO: z prof. Mirosławem Filipowiczem - o książce Juliana Barnesa "Zgiełk czasu" - rozmawia dr Jerzy Giebułtowski Zapraszają: Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” @BramaGrodzkaTeatrNN w Lublinie oraz portal Historia bez kitu #historiabezkitu Po więcej materiałów zajr…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituEdward Gierek doszedł do władzy w wyniku wydarzeń z grudnia 1970 r., kiedy protesty robotnicze w kilku miastach Wybrzeża zostały brutalnie spacyfikowane przez władzę komunistyczną kierowaną przez Władysława Gomułkę. Doszło do p…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituZarówno po I jak i po II wojnie światowej podejmowano działania mające na celu rozliczenie sprawców zbrodni wojennych. Społeczeństwo niemieckie po 1918 r. z oporem przyjmowało oskarżenia, w których obarczano ich kraj za rozpęta…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituReformy ministra gospodarki Ludwiga Erharda przyczyniły się do dużego wzrostu gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec. Do 1961 r. Berlin Zachodni był oknem na świat dla mieszkańców państw położonych za żelazną kurtyną. Aby p…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkitu Kariera Wojciecha Jaruzelskiego należała do jednych z najbardziej spektakularnych w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Mimo, że nie miał on odpowiedniego pochodzenia społecznego, piął się stopniowo po kolejnych jej szcz…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituPonad trzymilionowa społeczność żydowska w II Rzeczpospolitej była mocno zróżnicowana z perspektywy politycznej, religijnej i społecznej. Niektórzy zasymilowali się do kultury polskiej i nazywali siebie Polakami wyznania mojżes…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituW wyniku I wojny światowej na mapie Europy pojawiło się Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (od 1929 r. funkcjonujące jako Królestwo Jugosławii). Nowy twór polityczny stanowił konglomerat różnych narodowości z odrębnymi jęz…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituAparat bezpieczeństwa w Polsce został po raz pierwszy zmuszony do poważnej reorganizacji w 1954 r., po ucieczce za granicę wysokiej rangi funkcjonariusza Departamentu X ppłk. Józefa Światło. Kolejne przekształcenia przeszedł w …
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituNiemcy wyszły z wojny pokonane. Część przedwojennego obszaru utraciły na rzecz Polski, a pozostała znalazła się w czterech strefach okupacyjnych kontrolowanych przez ZSRR, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję. Z tych tr…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituDynastia Qing rządziła Chinami przez kilkaset lat. Końcem jej panowania okazały się reformy wdrożone po przegranej w 1895 r. wojnie chińsko-japońskiej, które zmieniły dotychczasowy systemu edukacji oraz aparat wojskowy. Zmienił…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituRelacje izraelsko-palestyńskie naznaczone są pasmem kryzysów i wojen, które wybuchają co pewien czas. Atak Hamasu z 7 października 2023 r., stanowił kolejną odsłonę tego kilkudziesięcioletniego konfliktu. Korzenie tej terroryst…
  continue reading
 
Na rozmowę zapraszają: Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” @BramaGrodzkaTeatrNN w Lublinie oraz portal Historia bez kitu #historiabezkitu Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.plBuycoffee.to/historiabezkituZajrzyjcie również na…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituNiepodległa Ukraina mierzyła się z dużo bardziej złożonymi problemami niż Polska po 1989 r. Nie otrzymała porównywalnego wsparcia finansowego ze strony Zachodu. Pierwsze lata wolności charakteryzowały się wysoką inflacją i znac…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituPolski aparat bezpieczeństwa został stworzony na wzór sowiecki. Resortowi Bezpieczeństwa Publicznego, a potem Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego podlegała nie tylko policja polityczna, lecz także wojsko (KBW), milicja i wi…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituKonflikt izraelsko-palestyński wraca od dziesięcioleci, w kolejnych dramatycznych odsłonach. Tym razem wojna, której początek dał zmasowany atak palestyńskiego Hamasu - w sobotę 7 października 2023 r. - całkowicie zaskoczyła wł…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituOd ataku w 2014 r. Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, po obu stronach konfliktu, zaczęli pojawiać się ochotnicy z całego świata. Ich motywacje do walki mogą niekiedy zadziwiać. Po stronie tzw. separatystów biło się wiele osób poc…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl/historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituOd ośmiu lat u władzy w Polsce utrzymuje się Prawo i Sprawiedliwość. Cieszy się ono wciąż dużym poparciem społecznym, jakiego nie udało się zbudować żadnej z poprzednio rządzących w kraju partii politycznych. Niewątpliwie jedny…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl /historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituHistorię Ukrainy w XX wieku wyznaczają jej związki z Rosją Radziecką. Co prawda Sowieci język ukraiński uważali za dialekt ludowy, a mimo to w latach dwudziestych stworzyli warunki dla jego rozwoju, po to, by stał się on narzę…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl /historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituW wyniku agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. pod okupacją sowiecką znalazło się ponad 50 proc. terytorium naszego kraju, z przeszło 13 milionami obywateli. Zróżnicowane pod względem narodowościowym ziemi…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl /historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituTerroryzm narodził się w drugiej połowie XIX wieku. Był zarówno niezgodą na zastaną politykę oraz próbą jej zmiany za pomocą walki zbrojnej, jak również sposobem prowadzenia wojny. Na przestrzeni lat przechodził różne fazy. Pi…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl /historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituW lecie 1980 r. w różnych miejscach i w różnym czasie w Polsce wybuchały strajki robotników, żądających poprawy ich sytuacji ekonomicznej. Do pierwszych dużych wystąpień doszło na początku lipca 1980 r. na Lubelszczyźnie. Ówcz…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl /historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituBorys Sawinkow (1879–1925), urodził się w Charkowie, ale dzieciństwo spędził w Warszawie, gdzie jego ojciec był sędzią w rosyjskiej administracji zaborczej. Studiował w Petersburskim Uniwersytecie Państwowym, skąd go relegowan…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl /historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituW latach siedemdziesiątych władzę w Kambodży przejęli Czerwoni Khmerzy. Przewodził im wykształcony w Paryżu Pol Pot. Był człowiekiem zafascynowanym komunizmem i maoizmem. Budowa społeczeństwa idealnego na wzór socjalistyczny d…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy: Patronite.pl /historiabezkitu.pl czyBuycoffee.to/historiabezkituHistoria warstw nieuprzywilejowanych cieszy się coraz większym zainteresowaniem badaczy. Przyzwyczailiśmy się patrzeć na przeszłość przez pryzmat dziejów elit, dlatego często zapominamy, że większość z nas wywodzi się ze stanu…
  continue reading
 
Zapraszamy do wsparcia naszej działalności poprzez serwisy Patronite/historiabezkitu.plBuycoffee.to/historiabezkitu Naród ukraiński jako nowoczesna wspólnota zaczął się kształtować w XIX w. W budowaniu poczucia odrębności ważną rolę odegrała inteligencja pochodzenia ludowego. Poeci, pisarze, historycy odwoływali się do przeszłości – niejednokrotnie…
  continue reading
 
Wojna domowa w Hiszpanii należy do najkrwawszych konfliktów w najnowszych dziejach Europy. Pochłonęła tysiące ofiar po obu stronach. Takiej skali terroru nie znał chyba żaden kraj w Europie w XX wieku. W konflikt wewnętrzny pomiędzy frankistami a republikanami szybko włączyły się faszystowskie Włochy i III Rzesza po jednej stronie oraz ZSRR po drug…
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning