show episodes
 
Loading …
show series
 
Samarbejdet mellem Frankrig og Tyskland er afgørende for EU-samarbejdets retning og det har siden EU's grundlæggelse været et selvstændigt magtcenter inden for EU. Samarbejdet mellem de to største EU-lande bliver stadig vigtigere, især efter at Storbritannien forlader EU. H vordan ser samarbejdet ud, set fra en tysk tænketank i Paris – og hvordan b…
 
EU-landene indført sanktioner mod Rusland, efter at russerne i 2014 besatte og annekterede den ukrainske Krim-halvø og siden også har startet en krig i de områder i Østukraine, der grænser op til Rusland. Sanktionerne mod Rusland har kostet eksport og arbejdspladser i Europa, og lagt et pres på Rusland for at trække sig tilbage fra Østukraine. Det …
 
I dette afsnit hører du om, hvordan Danmark i Bruxelles påvirker de løbende forhandlinger om hvordan lovene bliver til. Det er EU-Kommissionen der foreslår lovene, men det er i Ministerrådet, hvor medlemslandenes eksperter og ambassadører forhandler. Det er først når de er enige, at der forhandles videre med repræsentanter fra Europaparlamentet, de…
 
Polens regering er i konflikt med EU-partnerne, fordi landet har ændret kraftigt på landets domstole. Både hos Forfatningsdomstolen og Højesteret, de øverste instanser i det polske retssystem, er der sket markante ændringer. Det betyder samtidig også, at der kan laves om på alle retsafgørelser fra de seneste tyve år. EU har reageret med en såkaldt …
 
Grækerne har traditionelt været blandt de mest EU-positive i Europa, og den begejstring rakte frem til begyndelsen af finanskrisen. Da dykkede entusiasmen, da grækerne gennemgik en dyb krise, som landet har fortsat lider under. Nu er tilslutningen på vej op igen, selv om mange grækere fortsat er fattigere end før krisens start. Hvordan hænger det s…
 
Grækenland fik først i 2013 et asylsystem, der minder om de øvrige europæiske lande. Da flygtningene i 2016 i titusindtal begyndte at søge asyl, gik systemet nærmest i stå pga. overbelastning. Der er blevet sendt mange EU-midler til Grækenland for at hjælpe, men alligevel er mange flygtninge endt på gaden eller i uhumske flygtningelejre, hvor de sk…
 
Tyskland har på tværs af de politiske partier traditionelt været overvejende positivt indstillet over for EU. Det har dog ændret sig efter at partiet Alternative für Deutschland (AfD) kom ind i tysk politik i 2013 pga. modstand mod euromedlemskabet. Allerede ved det seneste Europaparlamentsvalg i maj 2014 fik partiet valgt kandidater ind i Bruxelle…
 
Mød franske Valentin Richoux, der for tiden studerer i Berlin, og som mener, at EU-samarbejdet bør udvides, men at EU idag ikke er demokratisk nok, og det skaber en stor frustration hos mange vælgere. Det er især de unge der skal give EU en ny retning, mener han. Mød også den 19-årige David Reviriego fra Bordeaux, der har været politisk aktiv for d…
 
Selv en væsentlig del af vælgerne hos Marine Le Pens parti Rassemblement National – National Samling – det tidligere Front National, har svært ved at Frankrig skal forlade især euroen. Alligevel har EU-kritikken godt fat i de franske vælgere der i 2017 gav Marine Le Pens parti et godt valg med næsten 35 procent af stemmerne ved præsidentvalget. Hvo…
 
Frankrig vil hjælpe de arbejdsløse og sikre at EU også bør indføre en særlig EU-arbejdsløshedsforsikring, hvis man har særligt svært ved at finde arbejde efter en krise, fortæller en politikforsker fra Science Po i Paris. I Frankrig er solidaritet en vigtig motivation og landet har da også flere politiske end økonomiske interesser i EU, fortæller d…
 
Den franske præsident, Emmanuel Macron, ønsker at reformere EU indefra og gøre fælleskabet dybere og tættere. Dermed ønsker han at modvirke den nationalistiske dagsorden, som en række EU-lande er slået ind på. Hvad består ideerne af og har Macron visioner for EU overhovedet gang på jorden? Lyt med på visionerne for fremtidens EU - hvis det står til…
 
Ja, og i dén grad, lyder det fra politikforsker og forfatter Ulrike Guérot, der mener, at det fælles marked reducerer til EU til et fællesskab hvor borgerne hverken har demokratisk medindflydelse eller har nok rettigheder. Hun mener, at svaret på Europas mange kriser er, at omdanne EU til en egentlig fælles republik, der især skal hvile på 50-60 re…
 
Siden 2016 er der sket en tydelig forandring i synet på EU, idet opbakningen til EU-medlemskabet er steget markant. Især blandt de unge danske vælgere. En måned før Brexit-afstemningen i juni 2016, støttede 39 % medlemskabet, mens lige så mange var imod. Siden er der sket en tydelig forskydning. I dag ville 50 procent af de 18-34 årige stemme for e…
 
Folkebevægelsen mod EU's Rina Ronja Kari har været med til at forhandle og påvirket det nye udstationeringsdirektiv, der skal forhindre løndumping på tværs af EU-landene. For det sætter regler op for, at håndværkere der udsendes fra fx Polen eller Tjekkiet til Danmark eller Tyskland, skal have samme løn og rettigheder. Rina Ronja Kari fortæller om,…
 
Det syvårige EU-budget, der skal fungere fra 2021 og frem er selve den økonomiske motor i EU-samarbejdet. Men der gemmer sig også politisk sprængstof i disse budgetforhandlingerne. Efter at briterne er på vej ud og fordi der kommer nye opgaver til, er der kommet et markant hul i budgettet. Hvordan skal det hul fyldes ud? Den nærmeste medarbejder ti…
 
Danmark har inden for EU ikke én eneste nær allieret i EU, hvis man samtidig ser på, om relationen er gengæld. Der er kun få andre EU-lande betragter det som decideret afgørende at tale med Danmark. I hvert fald hvis man skal tro en ny analyse fra European Council on Foreign Relations i Berlin. Den tyske undersøgelse dokumenterer Danmarks rolle som…
 
»Politikerne er lidt for vant til at tale EU ned og eksemplet med Brexit viser, at vi har fået et dyrt wakeup-call hos især bekvemmelighedsskeptikerne. For – ups – det kan jo med en dag, at ens befolkning ud af EU.« Den tidligere danske EU-klimakommissær Connie Hedegaard ser en enorm opgave i at formulere et positivt EU-billede før det kommende Eur…
 
Idag er virkeligheden en helt anden, end dengang Danmark efter en folkeafstemning i 1992, stemte nej til Maastricht-traktaten. For efterfølgende besluttede politikerne at give Danmark fire forbehold og dermed fandt de et politisk kompromis, som vælgerne sagde ja til ved en folkeafstemning i 1993. Men hvad betyder forbeholdene, når man ser på den pr…
 
Danmark er en af de mere tøvende EU-medlemmer siden man fulgte med Storbritannien og Irland ind i det daværende Europæiske Fællesskaber, EF, i 1973. Hvordan det danske medlemskab har udviklet sig, skal vi høre mere om i dette indslag, hvor forskningschef Catharina Sørensen fra Tænketanken Europa forklarer, hvorfor Danmark overhovedet meldte sig ind…
 
Den 22-årige tattovør og flygtning Ramiar har været i Grækenland i tre år nu. Han forsøgte i første omgang at blive smuglet ud af landet med en menneskesmugler, for dem er der en del af i Athen. Nu vil egentlig gerne blive i Athen og åbne sin egen tattooshop, men han ved endnu ikke, om han må blive i Grækenland. De lokale myndigheder skal først beh…
 
Hvad var der lige der skete med Grækenland, da eurokrisen ramte landet for alvor i 2010? For selv om Grækenland fik tre lånepakker i 2010, 2012 og 2015 fra landets kreditorer er der alligevel ikke blevet skåret nævneværdigt ned på gælden. Hvordan det hænger sammen, hvad var det særlige ved de mange hjælpepakker som Grækenland fik og hvordan har eur…
 
Athenske Prodromos Knoring har mærket den græske krise tæt inde på livet. For lønnen er faldet mere end 30 % og han er flyttet til en billigere lejlighed, som han deler med en ven, for at skære på udgifterne. Og han har lært at klare sig med mindre. Mange grækere er gået nye veje i de seneste år. Mange har stemt på det venstreradikale parti Syriza,…
 
»Som EU-borger har jeg egentlig kun fordele«, fortæller den 22-årige Victoria fra tyske Freiburg. Mange unge tyskerne ikke så nationalt sindede og de går oftere højt op i EU's rolle som fredsprojekt i Europa. Mød også de to lærerstuderende Simon Kämpfert og Karin Müller fra Universitetet i Marburg, der er skeptiske overfor den nationalisme som det …
 
EU-forhandlerne afviser gang på gang de britiske forslag til en fremtidig gensidig aftale. Og det handler ikke om, at briterne skal straffes for at sige farvel til EU. Det går især på, at Brexit også har kastet selve den europæiske union ud i en eksistensiel kamp om, hvad EU egentlig står for. »Enten er alle lige for loven og bundet af de samme for…
 
Den danske politikprofessor Sara Hobolt fra London School of Economics har undersøgt hvordan tilhængerne og modstanderne af til Brexit på få år afgørende har formet den politiske identitetsdannelse i britisk politik. Brexit-spørgsmålet kommer før partitilknytning. Hvordan opleves denne splittelse?
 
Det har skabt stor splittelse hos det konservative regeringsparti, om hvilken forhandlingskurs man har skulle tage efter at Brexit-afstemningen gav et flertal til nej-sigerne. Et markant flertal af parlamentarikerne i London er EU-tilhængere, men også de har svært ved at samarbejde. Det hænger især sammen med hvordan britisk politik fungerer fortæl…
 
Landmanden John Davies har sin gård midt i Wales og har både kvæg og får. Han fortæller, at uden EU-tilskuddene til landbruget, ville han knap kunne tjene penge på sit landbrug. Har frygter at der vil komme større byrokratiske forhindringer og dårligere eksportmuligheder for det kød han producerer, efter at Storbritannien træder ud af EU.…
 
Vi starter i den gamle kulmineby Ebbw Vale i det sydlige Wales, der er den britiske by, der har fået mest EU-støtte for at kunne omstille sig til fremtiden. Alligevel er det den by i Wales hvor de fleste stemte nej til fortsat britisk EU-medlemskab. Hvad er argumenterne for at træde ud, når man spørger en lokal EU-modstander og EU-tilhænger? Recept…
 
Kan en landmand klare sig uden at få sin lille del af de næsten 440 milliarder kroner, som EU årligt bruger på tilskud til de europæiske landmænd? Ikke hvis man spørger den polske landmand Grzegorz Kacprzyk. For især inden for landbruget kan man mærke, at EU er vigtig for Polens udvikling. Mange landmænd oplever, at næsten halvdelen af af deres ind…
 
Hvordan er det at flytte tilbage til Polen, efter at have boet i Storbritanien eller Tyskland? Hvad det gør ved én, fortæller nogle af eleverne på Europaskolen i Zielona Gora i det vestlige Polen om. For når man har identiteten fra to lande, så forandres ens syn om det at være europæer. Også ens holdninger til flygtninge. Julia har boet i Storbrita…
 
Hvad siger unge polske studerende om deres forhold til EU og især konflikten mellem Polen og EU? Mange unge er splittede, fordi man på den ene side ser mange fordele ved EU, men på den anden side mener, at nationalstaten er et vigtigt anker i en urolig tid. Især flygtningepolitik er noget der splitter. Selv om der kommer temmelig få flygtninge til …
 
En af de største splittelser i tysk og europæisk politik hen over de seneste år har været omkring EU's holdning til hvordan man finder plads til de flygtninge, der kommer til Europa. Også i Tyskland har spørgsmålet givet anledning til konflikter, idet partiet Alternative für Deutschlands (AfD) har fået stor succes som flygtninge- og islamkritikere.…
 
Hvordan varetager Tyskland rollen som den store magt i midten af EU, der skal få EU-samarbejdet til at fungere? Er Tyskland det land, der dominerer især de mindre EU-lande? Og hvordan samarbejder de andre EU-lande med Tyskland? Det fortæller Josef Janning fra Berlin-kontoret af tænketanken European Council on Foreign Relations om.…
 
En del polske borgere er blevet så fortørnede over, at landets domstole er kommet under stærk indflydelse af den polske regering, at de siden 2015 er gået på gaden for at demonstrere. De har holdt fast i protesten og bevægelsen har idag knap 10.000 medlemmer. »Vi bliver ofte chikaneret, når vi står på gaden for at tale med folk,« siger jurist og ak…
 
»Når man går rundt bagefter til pressemøderne, tror man, at man har været til fire forskellige topmøder, fordi det udlægges som om det var mit land, der kom hjem med de her sejre.« Sådan siger EU-kender og tidligere minister Lykke Friis, der på TV2 var med til at udlægge hvad der skete under EU-topmødet i juni 2018, hvor flygtningepolitikken stod ø…
 
Der foregår en meget hård konflikt med mellem EU og den polske regering omkring brud på den polske grundlov og de polske borgeres retssikkerhed. En konflikt der kun lader til at blive værre. Alligevel er polakkerne traditionelt blandt nogle af de mest EU-venlige befolkninger i Europa. Hvordan hænger det sammen? Og hvad tænker de polske borgere om d…
 
EU-topmøderne er blandt de helt særlige begivenheder, hvor stats- og regeringslederne skal blive enige om de store politiske linier. Forud har EU’s faste forhandlere dog lagt grundlaget for de resultater, der når de bliver besluttet, også skal vise styrkeforholdet landene imellem. Mediemæssigt fungerer disse topmøder samtidig som højtider for de po…
 
Hvordan fungerer EU's institutioner – og hvilke forbedringer kan man som borger forlange? De spørgsmål er noget som EU's Ombudsmand, Emily O´Reilly beskræftiger sig med - hun gør et konkret arbejde for at forbedre EU-systemet indefra. For hvorfor kan ministre som embedsmænd gemme deres holdninger helt væk om hvad de arbejder for og stemmer på? Uden…
 
Dieselbiler forurener langt mere end de må, og bøderne til de mange bilproducenter der snyder er meget små. En ny EU-lov skal forhindre fremtidige dieselskandaler. Og den lov er bl.a. forhandlet på plads af Socialdemokraten Christel Schaldemose. Hun fortæller om, hvordan hun har kæmpet for de nye regler og hvordan en skandale også kan åbne nye døre…
 
EU-kommissær for konkurrence, Margrethe Vestager, fortæller om, hvad Europa-Kommissionen gør, for at modgå, at nogle selskaber tiltvinger sig bedre konkurrencevilkår. Men hvorfor er det overhovedet muligt at undgå at betale skat inden for EU? Det hænger især sammen med, at EU-landene anser skatterne som et nationalt anliggende. Og fordi visse lande…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login