Forbrugerstyrelsens offentlig
[search 0]

Download appen!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Tiltag til styrket konkurrence på produktmarkederne kan reducere formue- og indkomstforskelle i Danmark. Der er tegn på, at konkurrencen på produktmarkederne er svækket de senere år. Når konkurrencen er utilstrækkelig, betaler forbrugerne for meget for deres varer og tjenesteydelser, og virksomhedsejerne har en overnormal indtjening. Det kan bidrag…
 
I frivillige kæder er der tale om et samarbejde mellem selvstændige virksomheder, som typisk er konkurrenter. Men mange sælger alligevel deres varer online til ens priser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt prissætningen online blandt de 70 frivillige detailkæder, der var repræsenteret i Danmark i 2019. 41 af dem sælger deres varer on…
 
Den økonomiske regulering af de danske drikke­vandsselskaber har sikret forbrugerne lavere vandpriser. Det viser en analyse af udviklingen i priserne i over 300 drikkevandsselskaber. Dette er en indlæst version af artiklen "Den økonomiske regulering giver lavere priser på drikkevand".
 
Dette er en indtalt version af en publikationsartikel i serien Velfungerende Markeder. Artiklen viser, at der overordnet ikke er sammenhæng mellem danske vandselskabers niveau af forsyningssikkerhed og deres målte økonomiske effektivitet. Vandselskaber med et højt niveau af forsyningssikkerhed stilles derfor ikke over for højere effektiviseringskra…
 
Større vandselskaber i Danmark er omfattet af den lovgivning, som indebærer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hvert år stiller krav om, at ledelsen skal drive selskabet så effektivt som muligt. Har de effektiviseringskrav, som vandselskaberne får, så påvirket kvaliteten af drikkevandet? Det prøver vi at finde svar på i denne podcast med eksper…
 
Oplægget om Norges erfaringer med automatisk overførsel af hvilende pensioner er fra Konkurrencerådets konference "Konkurrence og regulering", som fandt sted 4. november 2021. Oplægsholderen er erhvervsjuridisk direktør i Erhvervsministeriet Brian Wessel. Oplægget af ét af to oplæg under temaet 'Konkurrencen på markedet for pension'. Det andet oplæ…
 
Oplæg om Konkurrencerådets analyse af konkurrencen på markedet for pension fra Konkurrencerådets konference ”Konkurrence og regulering”, som fandt sted 4. november 2021. Oplægget var ét af to oplæg under temaet pension. Det andet oplæg handler om Norges erfaringer med automatisk overførsel af hvilende pensionsordninger. Det findes også som podcast.…
 
Oplægget om Konkurrencerådets analyse af konkurrencen i advokatbranchen er fra Konkurrencerådets konference "Konkurrence og regulering", som fandt sted 4. november 2021. Oplægsholderen er kontorchef i Center for Markedsanalyser og Økonomi i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Niels Enemærke. Oplægget af ét af to oplæg under temaet 'Konkurrencen i ad…
 
Oplægget om engelske erfaringer med at liberalisere sektoren med fokus på konkurrence og forbrugervelfærd er fra Konkurrencerådets konference "Konkurrence og regulering", som fandt sted 4. november 2021. Oplægsholderen er Chair of the Legal Services Board dr. Helen Phillips. Oplægget af ét af to oplæg under temaet 'Konkurrencen i advokatbranchen'. …
 
Oplægget om Englands erfaringer med det digitale område er fra Konkurrencerådets konference "Konkurrence og regulering", som fandt sted 4. november 2021. Oplægsholderen er Director of Enforcement and Investigations hos Ofcom Gaucho Rasmussen. Oplægget af ét af seks oplæg under temaet 'Digitale platforme og regulering af konkurrenceloven'. De øvrige…
 
Digitale platforme giver danske virksomheder og forbrugere nye muligheder, men de skaber også en række udfordringer. På EU-niveau arbejdes der med Digital Markets Act (DMA) og Digital Services Act (DSA), som etablerer nye regler for bl.a. plaforme og sociale medier. I dette oplæg fortæller Vicedirektør i konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jacob Sch…
 
Oplægget om Metas (tidligere Facebook) erfaringer er fra Konkurrencerådets konference "Konkurrence og regulering", som fandt sted 4. november 2021. Oplægsholderen er Director in the Economic Policy group hos Meta Dr. Eliana Garcés. Oplægget af ét af seks oplæg under temaet 'Digitale platforme og regulering af konkurrenceloven'. De øvrige oplæg find…
 
Oplægget om Islands erfaringer med det digitale område og nye håndhævelsesværktøjer er fra Konkurrencerådets konference "Konkurrence og regulering", som fandt sted 4. november 2021. Oplægsholderen er direktør i Samkeppniseftirlitið, konkurrencemyndigheden i Island, Páll Gunnar Pálsson. Oplægget af ét af seks oplæg under temaet 'Digitale platforme o…
 
Oplægget om Norges erfaringer med nye håndhævelsesværktøjer på det digitale område fra Konkurrencerådets konference "Konkurrence og regulering", som fandt sted 4. november 2021. Oplægsholderen er professor og direktør i Konkurransetilsynet i Norge Lars Sørgaard. Oplægget af ét af seks oplæg under temaet 'Digitale platforme og regulering af konkurre…
 
Oplægget om den danske regerings techudspil er fra Konkurrencerådets konference "Konkurrence og regulering", som fandt sted 4. november 2021. Oplægsholderen er erhvervsjuridisk direktør i Erhvervsministeriet Brian Wessel. Oplægget af ét af seks oplæg under temaet 'Digitale platforme og regulering af konkurrenceloven'. De øvrige oplæg findes også so…
 
Formanden for Konkurrencerådet professor Christian Schultz giver status på Konkurrencerådets arbejde. Han sætter blandt andet fokus på rådets nye ansvarsområder som følge af ECN+ direktivet. Konferencen blev fandt sted den 4. november 2021, og de øvrige oplæg findes også som episoder i KFST's podcast.…
 
I åbningstalen til konferencen talte Margrethe Vestager over temaet "Konkurrencen i den digitale tidsalder". Konkurrence er drivkraften til vækst og forbrugervelfærd. Er konkurrencen effektiv, giver den incitamenter til at forske og udvikle, og virksomhederne presses til at være produktive og effektive. Konkurrencerådets konference ”Konkurrence og …
 
Der er en stigende interesse for at anvende mærkningsordninger, som kan hjælpe forbrugere med at navigere i markedet. Mærkningsordninger kan hjælpe forbrugere med at overskue komplekse markeder og kan bidrage til fx at understøtte den grønne omstilling. På baggrund af et litteraturstudie opstilles i denne artikel fem råd, der er vigtige at overveje…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login