CFL offentlig
[search 0]
Flere
Download appen!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Unik undersøgelse dokumenterer, at den mentale nedslidning efter et år med hjemmearbejde og hjemsendelser nærmer sig et kritisk niveau. Lederne, der selv er ramt, står foran en række afgørende valg. Lyt med, når Lars Hemmingsen, Seniorrådgiver i CfL og Caroline Stadsbjerg, Erhvervspsykolog i Human Engage fortæller om mental sundhed. Få mere at vide…
  continue reading
 
Enhver organisation med respekt for sig selv har i dag et højere formål – er purposedrevet om man vil – og for at tiltrække unge talenter og kritiske forbrugere er det altafgørende med et purpose, der rækker langt ud over bundlinjen. Det er både nødvendigt og sympatisk, men i den gode sags tjeneste er vi tilbøjelige til at overse, at purpose ikke n…
  continue reading
 
En strategi er en langsigtet plan, der skaber retning og mål. Som bekendt forløber planer sjældent snorlige, så hvad kendetegner moderne strategiarbejde? Det får du et bud på i denne CfL-podcast, der handler om strategi og eksekvering. Lyt med, når Ejner Jacobsen, chefrådgiver i CfL, og Erik Poulstrup, tidl. forstander på en erhvervsskole, diskuter…
  continue reading
 
Din virksomhed skal vækste. Inden for samme strategiperiode er der krav om vækst på både toplinje, markedsandele og indtjening. Du argumenterer over for bestyrelsen, at vækst i toppen kræver investeringer, så derfor er det urealistisk at ville se resultater på bundlinjen samtidig. Men svaret lyder, at mange andre virksomheder fint lykkes med heftig…
  continue reading
 
Disruption. Du læser ordet igen og igen, og ser mindst lige så mange forskellige måder at håndtere det på. Din bestyrelse har også taget ordet i sin mund, og på tegnebrættet er etableringen af en helt ny disruption-unit, der skal tilføres masser af man-power og betragtelige midler. Ressourcer, der især kommer til at gå fra den løbende driftsudvikli…
  continue reading
 
Mange danske virksomheder har ikke et skarpt fokus på effektivitetsforbedringer, viser den nye indikator fra CfL. Så i dette podcast sætter vi fokus på effektivitet og værdiskabelse. Du kan høre to topledere diskutere dette dilemma: Skarpe, strømlinede LEAN-processer har gjort din organisation virkelig effektiv. Men hvordan står det til med værdisk…
  continue reading
 
Du har længe haft et ønske om, at din HR-afdeling i højere grad er gearet til at understøtte din forretning rent strategisk. Men når du drøfter det med HR-chefen, fornemmer du en vedvarende modstand. Du er efterhånden begyndt at overveje, om din HR afdeling overhovedet er sammensat på en ordentlig måde: organisatorisk tilknytning, størrelsesmæssigt…
  continue reading
 
Du har som leder arbejdet meget med både din personlige udvikling som leder, og virksomhedens udvikling. Alt sammen i et overordnet forretningsmæssigt perspektiv, så din virksomhed konstant er bedst muligt rustet til at møde både interne og eksterne udfordringer. Du ser dit lederskab som et strategisk fyrtårn, som hele virksomheden kan pejle efter.…
  continue reading
 
Din virksomhed har fastlagt en ny, ambitiøs strategi, og du har givet bestyrelsen dit ord for, at de nye tiltag vil blive implementeret inden for ganske få måneder. Du har fuldt overblik over de forskellige faser, og derfor har du turdet committe til den ganske tætte tidsplan. Men efterhånden som ”deadline” nærmer sig, kan du se, at der simpelthen …
  continue reading
 
To danske topledere debatterer dette dilemma: Du er leder for en stor organisation. Der er mange medarbejdere, og der er mange forskellige sites, hvor disse medarbejdere befinder sig. Du har arbejdet meget med at synliggøre din ledelse og din virksomheds værdier. Alligevel får du konstant tilbagemeldinger fra din ledergruppe om, at det er et proble…
  continue reading
 
Vækst. Ordet bliver nævnt på hvert eneste bestyrelses- og direktionsmøde du går til. For hvor bliver den af? I har gjort alt det rigtige… Du tænker, det måske er på tide at kigge indad – og måske kigge efter, om der er nogle interne barrierer, der hindrer jeres fremgang. Men når du lufter den idé for din ledergruppe, vækker den ikke begejstring. De…
  continue reading
 
I dette podcast fra CfL får to topledere dette dilemma: Din virksomhed har innovation som en integreret del af sin målsætning. Men når du kigger på, hvad der sker i verden – Gomore på bilmarkedet, Spotify i musikbranchen og lignende eksempler - forstår du, at I måske er nødt til at nytænke jeres konkurrentbegreb fuldstændigt, for at bevare jeres go…
  continue reading
 
Du er øverste leder af en organisation, hvor der er mange ledere uden personaleansvar. Projektledere, stabschefer og specialister, der i mange situationer skal få grupper til at arbejde sammen, men som ikke har det langsigtede ansvar for personalet. De er med andre ord ikke tænkt ordentligt ind i virksomhedens drift, selvom de reelt har stor betydn…
  continue reading
 
Du er leder af en virksomhed, hvor du har skabt nogle rammer, du selv synes passer til det strategiske fokus for virksomheden. Produktudvikling og intern dialog fungerer fint, og du kan se, at medarbejderne trives inden for rammerne. Men du ønsker nu på sigt at åbne op for mere kundefokus og –dialog i virksomheden, og også skabe en innovationskultu…
  continue reading
 
Udfordringen med og nødvendigheden af nytænkning præger diskussionerne på direktionsgangene for tiden. Hør blandt andre administrerende direktør hos CfL, Poul Blåbjerg, komme med sin refleksion over hvorfor innovation, også på serviceområdet, er så bidende nødvendigt, hvis danske virksomheder skal klare sig i det internationale kapløb…
  continue reading
 
Du har som leder styret organisationen sikkert gennem krisen ved at satse på effektivisering af enkeltelementer. Men markedet stiller nu skærpede krav til måden at drive virksomhed på. Det handler om at skabe en oplevelse af helhed for kunderne for at styrke deres villighed til at købe og forblive loyale kunder. Og det stiller igen krav til service…
  continue reading
 
Et panel af ledere debatterer i dette podcast denne udfordring: Du er leder af en virksomhed, hvor man ønsker at få medarbejderne til at forstå, at virksomhedens purpose er mindst lige så vigtigt som at tjene penge. Du ønsker at etablere en kultur, hvor I ikke bare halser efter resultater, men også får skabt en sundt sammenhængende organisation, me…
  continue reading
 
Tre topledere - ét dilemma Du er leder af en virksomhed, der har været gennem mange større omlægninger i løbet af de senere år. Og du kan se, det bliver nødvendigt med yderligere justeringer på den korte og mellemlange bane. Du kan mærke, at både medarbejdere og mellemledere er frustrerede. Samtidig har de mange forandringer betydet, at der er øget…
  continue reading
 
Du er leder af en virksomhed, hvor du har fornemmelsen af, at HR funktionen ikke altid arbejder i samme retning som den overordnede forretning. Du ved at HR har gjort meget for at sikre sin berettigelse i organisationen og mellemlederne melder om stigende tilfredshed. Men stadig er du i tvivl om effekten. I dette nye podcast fra CfL kan du høre tre…
  continue reading
 
Du er leder af en virksomhed, der ikke har haft den ønskede vækst de senere år. Før krisen kørte I derudaf med opadvendte kurver, men du kan godt se, at strategien fra dengang var stærkt topstyret. Og i dag ønsker du at hele organisationen skal bidrage til – og få gavn af – en ny vækststrategi. Men når du taler med dine mellemledere, mener de, at d…
  continue reading
 
Du er leder af en virksomhed i rivende udvikling. For at I kan følge med efterspørgslen, har det krævet nogle skrappe omlægninger i arbejdsgangene, og du har været nødt til at skære igennem i flere omgange. Men det har medført, at mange medarbejderne er frustrerede og umotiverede af det hårde pres, lyder tilbagemeldingen fra dine mellemledere. Du k…
  continue reading
 
Du er mellemleder i en virksomhed i forandring. Flere af de administrative opgaver er blevet samlet i koncernenheder, der geografisk set ligger et andet sted, og andre opgaver er gået over til digital selvbetjening. Du kan sagtens se besparelserne og effektiviseringerne, men samtidig er det svært at udføre sine lederopgaver på vanlig vis, når støtt…
  continue reading
 
Du er øverste leder i en dansk filial af en international virksomhed. Fra topledelsen er der kommet en ny, overordnet vision for virksomheden, der fokuserer på hurtig og stor vækst i de kommende år. Din udfordring er, at du skal sørge for at opnå de nye mål hurtigt, i din lokale afdeling. Men retningslinjerne er meget lidt konkrete. Så på den ene s…
  continue reading
 
Du er leder i en virksomhed, der har fået formuleret en helt ny strategi. I skal gå fra en periode med konsolidering og optimering til at rette fokus mod vækst og udvikling. Men du kan se, det er svært at fastholde bestyrelsens og direktionens ejerskab for den nye strategi p.g.a en lang række konkurrerende agendaer. Hvad gør du?…
  continue reading
 
Du er øverste leder af en mellemstor virksomhed, hvor det kan være svært at finde plads til nye udfordringer til de eksisterende ledere, uden at de spænder ben for hinanden. Samtidig har du brug for med mellemrum at rokere rundt på chefkontorerne, så der dels bliver plads til nye talenter og dels bliver nye opgaver til de eksisterende ledere. Men k…
  continue reading
 
Området ’Internationale og validerede ledelsesredskaber’ giver mulighed for at arbejde struktureret med de mange forskellige værktøjer, der findes til træning af ledere. Hør her CfLs Direktør for området, Hafdis Thorsteinsdottir, fortælle om, hvordan tilgangen eksempelvis kan bruges til at arbejde med Leadership Pipeline.…
  continue reading
 
Du er leder af en virksomhed, og du har fornemmelsen af, at tingene kører ganske pænt. I hvert fald når du lytter til dine mellemledere. Men alligevel kan du se på jeres produktivitet, at der er plads til forbedring. Spørgsmålet er bare, præcist hvor i organisationen, der kan og skal strammes op. Hvordan sikrer du dig et bedre grundlag for din besl…
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning