Bio Radio offentlig
[search 0]
Download appen!
show episodes
 
Bio Radio News is a spin-off on the Bio Radio podcast, which addresses news in the life sciences in an easily digestible way. Bio Radio News sends out a podcast once a week with the latest updates on Covid-19 and SARS-CoV2. The broadcast is made by Kim Blanksø Pedersen, who is a senior lecturer in the biotechnology engineering program at University College Absalon. Bio Radio News er et spin-off på podcasten Bio Radio, der behandler nyheder inden for natur- og biovidenskab i en letfordøjelig ...
  continue reading
 
Artwork

1
Bio Radio

Bio Radio

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedligt
 
Bio Radio er et tilbud udviklet til studerende på bioanalytikeruddannelsen og diplomingeniøruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon. Alle andre interesserede er selvfølgelig mere end velkommen til at lytte med. Disse podcast er udviklet som et supplement til undervisningen. Bio Radio is a podcast developed to support the teaching in the Biomedical Research Scientist programme and the Bachelor of Engineering in Biotechnology at University College Absalon. Everyone are more than welcome to ...
  continue reading
 
Dette er en podcast om gødning. Her vil vi dele viden, diskutere muligheder og opdatere dig som lytter på, hvad der er op og ned, når du skal gødske. Nye forbrugertrends, samt de senere års skærpede krav til landbruget på især klima- og miljøområdet, har betydet, at parametre som produktkvalitet og leveringssikkerhed m.m. ikke længere er de eneste vigtige, når der skal vælges gødning. I takt med den øgede fokus på miljø og bæredygtighed er områder som sporbarhed, indhold af følgestoffer, CO2 ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Yara Danmark og Nordic Sugar har indgået aftale om et samarbejde for at se på mulighederne for CO2-reduktion i roedyrkningen. Projektet er kort fortalt de indledende steps i at kunne implementere grøn gødning i dansk roeavl. Der er dog flere udfordringer, der først skal knuses, når grønne løsninger som denne skal introduceres til sukkerroens værdik…
  continue reading
 
En grundlæggende forudsætning for at udnytte gødningen bedst muligt er, at gødningen spredes jævnt og i den rette mængde i hele den ønskede spredebredde. Yaras gødningskvalitet giver et forspring på præcis spredning, men spredningsmetoden er bestemt også væsentlig. Kun ved at tildele gødningen med stor opmærksomhed og nøjagtighed kan man sikre sig …
  continue reading
 
For at reducere udvaskningen af kvælstof til vores grundvand, er der i Danmark opsat kvælstofkvoter, som landmanden må holde sig inden for. For at få det optimale ud af sin kvælstofgødning, og samtidig undgå udvaskning, er det ideelt at graduere sin gødskning og lave en gødskningsstrategi med flere tildelinger.…
  continue reading
 
Markedet for mineralsk gødning undergår kraftige påvirkninger fra flere sider og ekstraordinære prisstigninger har helt naturligt affødt en række spørgsmål hos flere landmænd. I podcasten giver Yaras kommercielle direktør, Jens Jakob Larsen, et indblik i prisdannelsen på det globale gødningsmarked og forsøger at give svar på nogle af de spørgsmål, …
  continue reading
 
Vi befinder os i en opbrudstid og samfundet, inklusive landbruget, skal igennem en omfattende omstilling. Verdensbefolkningen vokser hurtigt - og når 9-10 milliarder mennesker skal brødfødes, skal det gøres klogt. Men fremtiden er også uvis og kan være vanskeligt at spå om. Derfor har vi inviteret forskningschef på Institut for Fremtidsforskning, C…
  continue reading
 
I dagens afsnit taler vi om indpasning af husdyrgødning i gødningsplaner og hvilke faldgruber, der kan være i forbindelse med det. Vi svarer på, hvorfor du skal interessere dig for husdyrgødning, hvordan du bedst analyserer din gødning, og hvordan du bringer viden om din husdyrgødning i spil til at lave ændringer i din gødningsplan. Yaras agronom, …
  continue reading
 
Yara Danmark har i foråret 2021 haft mange nulparceller ude i det danske rige. Nulparceller er kort fortalt områder, der ikke gives gødning, og som dermed kan give indsigt i, hvor meget kvælstof marken stiller til rådighed. Det giver en mulighed for at gødske efter markens egen norm, så du kan omfordele og tildele kvælstof til de af dine marker, de…
  continue reading
 
I dette afsnit er vores Agronom Jens Bach Andersen taget en tur tilbage til sin gamle uddannelsesinstitution, Københavns Universitet, der den gang hed Landbohøjskolen. Vi har sat professor i plante- og jordvidenskab, Søren Husted bag den ene af mikrofonerne, for at nørde i dybden med nogle af de næringsstoffer Søren har brugt tid på at studere. I p…
  continue reading
 
Hans Sørensen er ejer af Kærbygård på Nordøstfyn og blev i 2021 kåret som fremtidens landmand i kategorien teknologi. Den titel har han fået, fordi han arbejder systematisk med præcisionsværktøjer og bruger disse til at evaluere sine indsatser løbende. For at kunne gøre det bedst muligt, kræves det bedste udstyr, og derfor anvender Hans Sørensen At…
  continue reading
 
Fosfor er et essentielt næringsstof for plantevæksten og indgår i mange forskellige processer i planten. Fosfor indgår blandt andet i plantens energiomsætning, i arvematerialet og så har fosfor en vigtig funktion i stimuleringen af rodvæksten. Det er samtidig et af de næringsstoffer, vi oftest oplever mangel på, hvor mangel også ofte koster meget u…
  continue reading
 
Flere og flere landmænd begynder at få øjnene op for potentialet i gradueret gødskning med præcisionsteknologi, men er tilbageholdende med at komme i gang, da man typisk tænker, at det er dyrt og besværligt. Sådan behøver det ikke at være. En overskuelig måde at komme i gang med præcisionsgødskning, økonomisk såvel som betjeningsmæssigt, er Yaras s…
  continue reading
 
Der er stor forskel på, hvordan kartofler skal gødskes, men korrekt gødskning er dog afgørende, hvis du vil have mest muligt ud af denne højværdiafgrøde. Dog er en afbalanceret NPK gødning fundamentet, og derfra bygger man ovenpå alt efter øvrige forhold. Bliv klogere på, hvordan du bedst bygger oven på din NPK gødning, lyt med i dette afsnit, hvor…
  continue reading
 
Går du med tanker om at starte din vinterraps eller vintersæd op med den første tildeling af gødning? Jesper Ulnitz gennemgår i dette afsnit, de forhold man bør have for øje, inden man påbegynder årets første tur med gødningssprederen. Væksten starter først når jorden dræner af og tør op. Samtidigt skal man også vurdere risikoen for tab af kvælstof…
  continue reading
 
Den rette N-mængde – eller den økonomisk optimale kvælstofmængde – er der hvor vi udbyttet af mere kvælstof, svarer til omkostningen af det tilførte ekstra kvælstof. Det vil variere fra år til år og fra mark til mark samt variere i løbet af sæsonen. Chefagronom Jesper Ulnitz går i denne podcast gennem de forhold, der skal til for at ramme det optim…
  continue reading
 
I dette afsnit har vi inviteret Nicolai Nørgaard, Senior Vice President for ejerservice, fra Danish Crown og Carina Skovmøller, Head of Business Sustainability Nordic, fra Syngenta i studiet for at høre, hvordan andre virksomheder arbejder med at tage ansvar ind i landbruget. Sammen diskuterer vi, hvorfor det er vigtigt at påtage sig et ansvar som …
  continue reading
 
Det er optimalt at tildele NPK tidligt i afgrødens vækstsæsonen. For vårbyg gælder at gødningen helst skal placeres så tæt på rødderne som muligt for optimal virkning. Derfra afviger det fra afgrøde til afgrøde, hvordan den optimale gødskning med NPK ser ud. Lyt med i denne podcast, hvor chefagronom Jesper Ulnitz gennemgår de optimale NPK-gødningss…
  continue reading
 
Vi mærker vores faste gødninger med en 4-punkts garanti. Miljø er et væsentligt tema for os alle - også for Yara. Derfor stiller Yara sikkerhed for, at når du gødsker med vores faste gødninger, så er du sikret lavest muligt aftryk på miljø og klima. I dette afsnit, går vi derfor i dybden med det tredje punkt i garantien: Miljø. Vi har inviteret Kli…
  continue reading
 
Kunsten i gødning af majs til grovfoder er at få tildelt den rette mængde og sammensætning af startgødning placeret ved såning. De fleste der dyrker majs har husdyrgødning til rådighed, der vil danne basis for gødskningen. Men da husdyrgødning frigives langsomt, kræver det en startgødning, hvis majsen skal etableres ordentligt. Alt det og mere til,…
  continue reading
 
Den naturlige forekomst af selen i de danske jorde er lav og dækker ikke køernes behov. Mange vælger derfor at iblande mineralsk selen i deres grovfoder, men dette er ikke den optimale løsning. Ved at gødske med en selenberiget gødning hæver man indholdet i græsset betydeligt og stoffet vil optræde i organisk form, der er lettere for dyrene at opta…
  continue reading
 
Vi mærker vores faste gødninger med en 4-punkts garanti. En del af 4-punkts garantien er, at vi stiller sikkerhed for, at når du anvender en Yara gødning, kan du være sikker på, at den altid indeholder det deklarerede næringsindhold samt den angivne mængde. En væsentlig faktor for at gødske optimalt er, at ens gødning indeholder det, man forventer,…
  continue reading
 
The topic for this podcast is insulin. What is it. Where in the body is it produced. Why and what is diabetes. How to manufacture insulin and finally a little of the history about Novo Nordisk. Novo Nordisk is the largest manufacturer of insulin and their factory is located less than 2 kilometers from our campusThe topic for this podcast is insulin…
  continue reading
 
Yaras faste gødninger er fra i år mærket en 4-punkts garanti. Det første af de fire punkter som garantien indebærer, er optimal spredning på op til 36 meter. Det stiller vi sikkerhed for, da gødningens spredeevne er direkte forbundet med gødningskornets kvalitet, og god spredning med den rette gødning kan måles direkte på bundlinjen. I dette afsnit…
  continue reading
 
This is the last Covid 19/SARS-CoV 2 podcast before the summer vacation. Listen and learn more about differentiated expression of the ACE2 gene gives different disease outcomes. A new version of SARS- CoV2 has emerged. It is not surprisingly more infectious. On the other hand it does not not seem to be more pathogenic. It is getting better and bett…
  continue reading
 
Listen to this weeks update on the SARS-CoV2/Covid-19 situation and learn more about a new and apparently efficient vaccine being developed in Denmark. In this part I say GMP means Good Manufacturing Process - it is Good Manufacturing Practise! Next part is about exome sequencing and machine learning. There is a part about how the pandemic is ragin…
  continue reading
 
Today about a new study, that sheds new light on the origin of the SARS-CoV2 virus. What is a superspreader and why does that seem to be an important factor in the Covid-19 pandemic. Since the beginning of the pandemic it has been observed that more men than women are infected and with a worse outcome. Some of the difference can be explained by the…
  continue reading
 
In this weeks podcast is a follow up on the first results from 3 different vaccine trials. Kawasaki syndrome is seen more often in areas with Covid-19 clusters. Here in Denmark we have seen a dramatic drop of something more than 90% of babies born before 28 weeks of preganacy. Finally we are now more than two weeks into the reopening. What are the …
  continue reading
 
A week with a lot of good news in the Covid-19/SARS CoV2 pandemic. The antiviral drug Remdesivir seems to have a quite signifikant positive effect on the mortality if it is given in time. There also seems to be a beneficial effect of giving Inter Leukin 76 (IL-7) to patients. Tests will start to see if the Calmette tuberculosis vaccine will have a …
  continue reading
 
In this update for week 19 we are covering the following subjects. There is a promising study, which shows a Monoclonal Antibody (MAB) that seems to neutralize SARS-CoV2. They have found a new Patient Zero in France who had the disease in December. This despite that the epidemic in France started in late January. Can you monitor the pandemic by seq…
  continue reading
 
In this weeks update you can hear about the adaptive immune response to SARs-CoV 2. You will hear the explanation how a lasting immunity can be created . We all hope this is the case for SARS-CoV2 but nobody knows for sure yet. There is a story about the SARS-CoV 2 receptor called ACE 2 and the possible impact genetic variation and expression varia…
  continue reading
 
The weekly update pod on Covid-19/SARS-CoV2. Listen and hear more about the diverging theories on SARS-CoV2's origin. See the phylogenetic reconstruction of the Covid-19 pandemic here: https://nextstrain.org/ncov/global The SARS-CoV2 receptor and why patients get different symptoms. Children have a much milder disease progression, and Denmark conti…
  continue reading
 
This podcast deals with the structure and degradation of the plant cell wall. There are three different compounds in the plant cell wall: Lignin, cellulose and hemicellulose. In order to use plant material in large scale production of biogas, biofuels and other products the plant cell wall has to be metabolized. Hear about this can be done and by w…
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning