Bibellæser Ringen I Danmark offentlig
[search 0]
Flere
Download appen!
show episodes
 
Artwork

1
BibelBreak

Bibellæser-Ringen i Danmark

Unsubscribe
Unsubscribe
Ugentligt
 
BibelBreak er en samtale-podcast, hvor vi sammen læser og diskuterer tekster fra Bibelen. I fællesskab forsøger vi at blive klogere på, hvad Bibelteksterne gerne vil fortælle os, og hvordan vi kan bruge dem i vores liv. Lyt med hver onsdag! Vært: Nicolai Kaltoft
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I dagens afsnit går vi 'bagom' teksten, og taler lidt om nogle af de bagvedliggende detaljer, der væsentlige for at forstå dagens tekst. At sejle på Genesaret sø, som Jesu disciple gjorde det, var nemlig ikke uden risiko på grund af muligheden for pludselige ændringer i vinden. Men Jesus ser disciplenes nød, og kommer ud til dem. Disciplene forstår…
  continue reading
 
På nogle måder kan bespisningsunderet i Galilæa betegnes som kulminationen på Jesu offentlige virke. Der har formentlig været omkring 20.000 mennesker tilstede, da det skete, og Jesu popularitet var således på sit højeste inden hans død og opstandelse. I dagens afsnit taler vi om, hvordan vi som kristne i dag kan kan blive opmuntret og inspireret a…
  continue reading
 
Herodes Antipas og Johannes Døber er to forskellige typer mennesker. Den ene har Gud for øje; den anden har mennesker for øje. I dette afsnit taler vi derfor om, hvordan Herodes og Johannes er to typer mennesker med to forskellige skæbner, vi kan spejle os i og lære af som kristne i dag. Gæst: Henrik Nymann Eriksen, rektor og underviser på Dansk Bi…
  continue reading
 
Vi er nu nået til en ny hoveddel i Romerbrevet, der går fra kapitel 9-11. Her begynder Paulus at tale om Israels rolle i Guds store frelsesplan. I dagens afsnit taler vi derfor særligt om udvælgelse, og om Gud aktivt udvælger mennesker til frelse eller til fortabelse. Gæst: Leif Andersen, teolog og tidligere underviser på Menighedsfakultetet i Aarh…
  continue reading
 
Intet kan skille os fra Guds kærlighed, når vi som kristne er i relation med ham. Men hvordan er det overhovedet muligt? I dagens afsnit taler vi derfor om retfærdiggørelsens altomfattende betydning, og hvordan den gør det muligt at være i fællesskab med Gud selv. Gæst: Leif Andersen, teolog og tidligere underviser på Menighedsfakultetet i Aarhus (…
  continue reading
 
Paulus taler her klart og tydeligt om evangeliets frihed: At vi som kristne kan leve i en fantastisk frihed, når vi er i Jesus Kristus! I dagens afsnit afsnit taler vi derfor om, hvordan denne frisættelse gælder for os som kristne til alle tider - selv når vi ikke kan mærke eller føle det. Gæst: Leif Andersen, teolog og tidligere underviser på Meni…
  continue reading
 
I denne tekst fra Romerbrevet kommer vi helt tæt på Paulus, og hans sorg over hans synder. Han beskriver her sin store fortvivelse over synden, og forstår ikke, hvorfor han ikke handler bedre som kristen. I dette afsnit taler vi derfor om den indre konflikt i os selv, når vi ikke gør det, vi gerne vil gøre. Gæst: Leif Andersen, teolog og tidligere …
  continue reading
 
At leve et helligt liv kan hurtigt blive gerningsorienteret på en måde, som ikke er Paulus´ intention. Men hvordan skal vi udleve helliggørelsen på den rette måde? Og på hvilket grundlag skal vi gøre det? Det taler vi om i dagens afsnit. Gæst: Leif Andersen, teolog og tidligere underviser på Menighedsfakultetet i Aarhus (mail: la@teologi.dk) Vært: …
  continue reading
 
I dagens tekst ser vi, hvordan Gud - gennem disciplenes hænder - konkret griber ind i et menneskes liv. I dagens afsnit taler vi derfor om, hvordan Guds indgriben er langt større end helbredelse fra sygdomme og dårligedomme, men peger hen på noget langt større. Gæst: Milka Koefoed-Jespersen, bachelor i teologi og sygeplejerske (mail: mk.koefoed.jes…
  continue reading
 
Tilhørende til Peters prædiken på Pinsedag bliver 'stukket' i hjertet af hans ord. Det afføder en stærk reaktion hos tilhørende og de spørger derfor apostlene: "Hvad skal vi gøre?" I dagens afsnit taler vi derfor om, hvad der er vigtigt at have i centrum, når vi som kristne bliver 'stukket' i hjertet af Guds evangelium om Jesus. Gæst: Milka Koefoed…
  continue reading
 
Apostlen Peter tager fat i en profeti af profeten Joel til at understrege, hvordan der er stor sammenhæng mellem Guds løfter i Det Gamle Testamente, og de begivenheder han er vidne til. I dagens afsnit taler vi om, hvordan Guds løfter og Guds indfrielse af de løfter skaber troværdighed til Bibelen, og til Gud som vores frelser. Gæst: Milka Koefoed-…
  continue reading
 
Gud sender Helligånden til disciplene i form af ild. Det er ikke første gang, at Gud helt konkret 'møder' og leder mennesker gennem ild. I dagens afsnit taler vi derfor om, hvordan Pinsedagen har stærke forbindelser til resten af Guds virke i Det Gamle Testament og mere præcist: Hvem Gud er. Gæst: Milka Koefoed-Jespersen, bachelor i teologi og syge…
  continue reading
 
Vi skal i gang med lægen Lukas´ anden bog: nemlig Apostelenes Gerninger. Her kan vi læse om den første kristne kirke og Helligåndens virke på jorden. I dagens afsnit taler vi derfor om, hvordan Helligånden er et afgørende redskab til at udbrede evangeliet efter Jesu himmelfart, og hvilken betydning det har for os som kristne i dag. Gæst: Milka Koef…
  continue reading
 
Hvorfor beder Jesus apostlene om kun at have et enkelt sæt tøj med, når han udsender dem til byerne rundt om i Israel? Og hvilken forbindelse har det til Jesu lidelse på korset? Det taler vi om i dagens afsnit. Gæst: Morten Hørning Jensen, teolog og underviser ved Menighedsfakultetet i Aarhus (mail: mh@teologi.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicol…
  continue reading
 
Kvinden med blødninger viser os, hvordan troen skal udleves. Hun trodser sin frygt og sine fysiske begrænsninger for at søge hjælp hos Jesus, fordi hun ved, at hun hos ham kan blive helbredt. I dagens afsnit taler vi derfor om, hvordan Jesus genskaber det ødelagte, og hvordan vi også bør trodse modstanden i vores eget liv for at komme til Jesus. Gæ…
  continue reading
 
Evangeliet betyder 'gode nyheder'. Men hvor godt og stærkt er de 'nyheder' egentligt, når evangeliet møder ondskaben? Det var et spørgsmål, der optog disciplene omkring Jesus, og det er også et spørgsmål, vi kan komme til at stille Gud i mødet med ondskaben i verden. I dagens afsnit taler vi derfor om, hvor 'stærkt' evangeliet egenligt er, og hvad …
  continue reading
 
Jesus og hans disciple er på vej over til den anden side af Genesaret sø. Sejlturen markerer et nybud på Jesu evangeliserende arbejde nemlig, at evangeliet også skal forkyndes til ikke-jødiske steder. I dagens afsnit af BibelBreak taler vi derfor om, hvordan vi skal forstå rejsen til den anden bred i lyset af Jesu lignelse om sennepsfrøet. Gæst: Mo…
  continue reading
 
Kan vi som kristne overhovedet have et hjerte, der er ligesom "den gode jord"? Eller har Jesus en vigtig(!) pointe, når vi læser lignelsen om sædemanden? Det taler vi om i dagens afsnit. Gæst: Morten Hørning Jensen, teolog og underviser ved Menighedsfakultetet i Aarhus (mail: mh@teologi.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er…
  continue reading
 
Hvad lærer Sauls død os om Guds vilje? Og hvorfor er det vigtigt at læse Bibelen som ét samlet hele? Det taler vi om i dagens afsnit af BibelBreak. Gæst: Louise Høgild, teolog og underviser ved Dansk Bibel-Institut (mail: lhp@dbi.edu) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en podcast fra Bibellæser-Ringen i Danmark. Find mere om…
  continue reading
 
Det særlige ved David er ikke, at han er et ufejlbarligt menneske, men at han søger Gud i de sværeste tidspunkter af sit liv. I dagens afsnit af BibelBreak taler vi derfor om, hvordan vi kan lade os inspirere af et ufejlbarligt menneske, der senere bliver leder af Guds folk. Gæst: Louise Høgild, teolog og underviser ved Dansk Bibel-Institut (mail: …
  continue reading
 
Hvorfor er Saul en af de mest trist figurerer i Bibelen? Og hvordan undgår vi at ende som Saul? Det taler vi om i dagens afsnit af BibelBreak. Gæst: Louise Høgild, teolog og underviser ved Dansk Bibel-Institut (mail: lhp@dbi.edu) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en podcast fra Bibellæser-Ringen i Danmark. Find mere om BLR'…
  continue reading
 
Hvordan påvirker løgn og mistillid relationen mellem David og Saul? Og hvordan påvirker løgnen vores relation til andre mennesker i dag? Det taler vi om i dagens afsnit af BibelBreak. Gæst: Louise Høgild, teolog og underviser ved Dansk Bibel-Institut (mail: lhp@dbi.edu) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en podcast fra Bibel…
  continue reading
 
Hvordan skal vi forholde os til krigene i Gammel Testamente? Og hvordan kan Guds retningslinjer for Israel være en rettesnor for os som kristne i dag? Det taler vi om i dagens afsnit af BibelBreak. Gæst: Louise Høgild, teolog og underviser ved Dansk Bibel-Institut (mail: lhp@dbi.edu) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en pod…
  continue reading
 
Spørgsmålet: "Hvad er mit hjertet rettet imod?" kan nogengange virke klichefyldt, men rummer også en vigtig pointe. I dagens afsnit af BibelBreak taler vi derfor om forskellen i retningen for Sauls- og Davids hjerte, og hvad konsekvensen er af de to det Gæst: Louise Høgild, teolog og underviser ved Dansk Bibel-Institut (mail: lhp@dbi.edu) Vært: Nic…
  continue reading
 
Hvad kan Jomfru Maria lære os, når vi står overfor et nyt år og en ny periode af livet? Og hvad kan Maria lære os om tilgangen til Guds ord? Det taler vi om i denne nytårsspecial af BibelBreak. Gæst: Hakon Christensen, landsleder i Bibellæser-Ringen (mail: hakon@blr.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en podcast, der udgi…
  continue reading
 
Hvad er egentligt den historiske, geografisk og kulturelle baggrund for Matthæus´ og Lukas´ beretninger om Jesu fødsel? Og hvordan kan det give "krydderi" til forståelsen af juleevangeliet? Det taler vi om i denne julespecial af BibelBreak. Gæst: Henrik Nymann Eriksen, teolog og rektor på Dansk Bibel-Institut (mail: hne@dbi.edu) Vært: Nicolai Kalto…
  continue reading
 
Hvilken plads skal troen på Jesus have overfor forholdet til vores familie? Det taler vi om i dagens afsnit af BibelBreak. Gæst: Morten Hørning Jensen, teolog og underviser ved Menighedsfakultetet (mail: mh@teologi.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en podcast fra Bibellæser-Ringen i Danmark. Find mere om BLR's arbejde h…
  continue reading
 
Hvorfor er det tilladt for Jesus at helbrede på en sabbat, selvom det var imod Mosebøgernes love? Og hvilket mandat giver Jesus til apostlene, så de kan fortsatte hans arbejde? Det taler vi i dagens afsnit. Gæst: Morten Hørning Jensen, teolog og underviser ved Menighedsfakultetet (mail: mh@teologi.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) Bi…
  continue reading
 
Hvad er det de jødiske ledere gør modstand imod, når Jesus har bordfællesskab med toldere og syndere? Og kommer vi egentlig selv til at lave forskellige "hellighedsgrader" i de kristne fællesskaber? Det taler vi om i dagens afsnit. Gæst: Morten Hørning Jensen, teolog og underviser ved Menighedsfakultetet (mail: mh@teologi.dk) Vært: Nicolai Kaltoft …
  continue reading
 
Hvordan minder Jesu helbredelse af den spedalske mand os om skabelsens morgen? Det taler vi om i dagens afsnit. Gæst: Morten Hørning Jensen, teolog og underviser ved Menighedsfakultetet (mail: mh@teologi.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en podcast fra Bibellæser-Ringen i Danmark. Find mere om BLR's arbejde her: https:/…
  continue reading
 
Jesus ønskede ikke at blive nogens Messias - han ønskede at blive alles Messias. Men hvordan - helt konkret - gjorde Jesus modstand mod at blive Messias for nogle bestemte? Det taler vi om i dagens afsnit af BibelBreak. Gæst: Morten Hørning Jensen, teolog og underviser ved Menighedsfakultetet (mail: mh@teologi.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicol…
  continue reading
 
I indledningen af Markusevangeliet skriver Markus: "Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus" Men hvad betyder ordet 'evangelie' egentligt? Det taler jeg om med dagens gæst. Gæst: Morten Hørning Jensen, teolog og underviser ved Menighedsfakultetet (mail: mh@teologi.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en podcast fra Bibe…
  continue reading
 
Hvad kan Davids relation til Jonathan lære os om venskaber? Og taler vi egentlig for lidt om venskaber i de kristne fællesskaber? Det taler jeg om med dagens gæst. Gæst: Louise Høgild, teolog og underviser ved Dansk Bibel-Institut (mail: lhp@dbi.edu) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en podcast fra Bibellæser-Ringen i Danma…
  continue reading
 
Hvordan kan teksten om kampen mellem David og Goliat lære os noget om Guds mission - både dengang og i dag? Det taler jeg om med dagens gæst. Gæst: Vibeke Sode Hjort, leder og redaktør af "AdamogEva.dk" (mail: vibeke.sh@indremission.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en podcast fra Bibellæser-Ringen i Danmark. Find mere …
  continue reading
 
Profeten Samuel tager hjem til til manden Isaj for at salve en af hans sønner. Men hvad betyder det egentligt at blive salvet på gammeltestamentlig tid, og hvordan har det forbindelse til Jesu dåb i evangelierne? Det taler vi om i dagens afsnit. Gæst: Vibeke Sode Hjort, leder og redaktør af "AdamogEva.dk" (mail: vibeke.sh@indremission.dk) Vært: Nic…
  continue reading
 
Gud befaler Saul og israelitterne, at de skal udrydde et helt folk. Hvordan kan vi forstå sådan en tekst, der virker så fremmed og voldsom på os, der lever i dag? Og hvad siger sådan en tekst om Gud og hans plan for verden - og for os? Det taler jeg med dagens gæst om i dag. Gæst: Vibeke Sode Hjort, leder og redaktør af "AdamogEva.dk" (mail: vibeke…
  continue reading
 
Hvordan skal vi respondere på Guds ønsker for vores liv, når han "kalder" os til en bestemt opgave - særligt, når opgaverne virker uoverskuelige? Det taler vi om i dagens afsnit. Gæst: Vibeke Sode Hjort, leder og redaktør af "AdamogEva.dk" (mail: vibeke.sh@indremission.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en podcast fra Bi…
  continue reading
 
Israels folks ønsker - ligesom folkeslagene omkring dem - at få en jordisk konge. Men hvad er egentlig den bagvedliggende årsag til, at de ønsker det? Og hvilke konsekvenser får det for Israels folk? Det taler jeg om med dagens gæst. Gæst: Vibeke Sode Hjort, leder og redaktør af "AdamogEva.dk" (mail: vibeke.sh@indremission.dk) Vært: Nicolai Kaltoft…
  continue reading
 
Hvordan kan vi bruge Salme 16 som en bøn i vores eget liv? Det taler vi om i dagen afsnit. Gæst: Kristina Eskildsen, gymnasiesekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) i Østdanmark (mail: kristina@kfs.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en podcast fra Bibellæser-Ringen i Danmark. Find mere om BLR's arbejde her: ht…
  continue reading
 
Hvad betyder det at være 'gæst' i 'Guds telt'? Og hvordan er det overhovedet muligt for os mennesker at være gæst hos en hellig Gud? Det taler vi om i dagens afsnit. Gæst: Kristina Eskildsen, gymnasiesekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) i Østdanmark (mail: kristina@kfs.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en …
  continue reading
 
Hvordan har Gud vendt vores skæbne, da vi kom til tro på ham? Og hvordan kan vi bruge glæden over at tilhøre Gud, når vi fortæller om ham til andre? Det taler vi om i dagens afsnit. Gæst: Kristina Eskildsen, gymnasiesekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) i Østdanmark (mail: kristina@kfs.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) B…
  continue reading
 
I dagens afsnit taler vi om, hvordan David formår at holde fast i Gud - selv når han føles langt væk. Og så taler vi om, hvordan Jesus vidner om Guds trofasthed mod os. Gæst: Kristina Eskildsen, gymnasiesekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) i Østdanmark (mail: kristina@kfs.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er …
  continue reading
 
Hvordan kan vi lade Guds ord og Guds sandhed smitte af på de ord, vi taler, så Gud bliver Herre over vores ord? Og hvordan kan det smitte af på måden, vi taler til hinanden i hverdagen? Det taler vi om i dagens afsnit. Gæst: Kristina Eskildsen, gymnasiesekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) i Østdanmark (mail: kristina@kfs.dk) Vært: Nic…
  continue reading
 
Hvordan søger vi tilflugt hos Gud ved at søge Jesus? Det taler vi om i dagens afsnit. Gæst: Kristina Eskildsen, gymnasiesekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) i Østdanmark (mail: kristina@kfs.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en podcast fra Bibellæser-Ringen i Danmark. Find mere om BLR's arbejde her: https:/…
  continue reading
 
Hvad er det vigtige at få med, når Paulus siger, at vi har fred med Gud? Og hvordan har det indflydelse på, hvordan vi skal tænke om vores forhold til Gud og vores næste? Det taler vi om i dagens afsnit. Gæst: Leif Andersen, teolog og tidligere underviser på Menighedsfakultetet i Aarhus (mail: la@teologi.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr…
  continue reading
 
Hvad er forskellen på at 'tilregne' og 'tilregnes'? Og hvorfor er det så vigtigt for Paulus, at vi forstår forskellen på de to ord? Det taler vi om dagens afsnit. Gæst: Leif Andersen, teolog og tidligere underviser på Menighedsfakultetet i Aarhus (mail: la@teologi.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er en podcast fra Bibellæ…
  continue reading
 
Paulus har indtil nu talt om alle vores synder i Romerbrevet. Men han er nu nået til verdenshistoriens største 'men' Et 'men', der indleder, hvilken tilstand den kristne står i overfor Gud. En tilstand, der er grundlagt på Guds kærlighed, og som giver os mod til at møde vores næste med den samme kærlighed. Gæst: Leif Andersen, teolog og tidligere u…
  continue reading
 
Hvad er forskellen på at være jøde og hedning? Og hvad formålet med 'loven'? Det var relevante spørgsmål for 2000 år siden, og er det stadig for os kristne i dag. I dagens afsnit taler vi derfor om, hvordan vi skal forholde os til loven, og hvad dens egentlige formål er. Gæst: Leif Andersen, teolog og tidligere underviser på Menighedsfakultetet i A…
  continue reading
 
I dagens afsnit taler vi om, hvordan vi skal forstå Paulus´ 'lastekatalog'. Skal vi bruge det til at skamme os, eller hvad er Paulus´ mening med at opremse en række forskellige synder? Gæst: Leif Andersen, teolog og tidligere underviser på Menighedsfakultetet i Aarhus (mail: la@teologi.dk) Vært: Nicolai Kaltoft (mail: nicolai@blr.dk) BibelBreak er …
  continue reading
 
Paulus bryder de almindelige skikke for, hvordan man man starter et brev, da han sender sit brev til menigheden i Rom. Hvorfor gør han det, og hvad vil han gerne fortælle de kristne i Rom? Det taler vi om i dagens afsnit. Gæst: Leif Andersen, teolog og tidligere underviser på Menighedsfakultetet i Aarhus (mail: la@teologi.dk) Vært: Nicolai Kaltoft …
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning