Datatilsynet Podcast Bliv Klogere Pa Gdpr offentlig
[search 0]
Flere
Download appen!
show episodes
 
Denne podcast handler om GDPR (databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelse og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. I hvert afsnit indtager forskellige medarbejdere fra Datatilsynet rollen som vært og fortæller om et emne, der er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder. Vi taler blandt andet om, hvad personoplysninger egentlig er, og hvordan du må behandle dem. Vi taler også om både sletning og samtykke, og hvis ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I sommeren 2022 nedlagde Datatilsynet et behandlingsforbud mod brugen af Google Workspace i Helsingør Kommune. Siden blev forbuddet suspenderet, men efter et år er sagen endnu ikke afsluttet. Hvorfor? Hvad sker der egentlig i kulissen?Værterne for episoden er jurist og it-sikkerhedsspecialist Allan Frank og kommunikationskonsulent Anders Due.…
  continue reading
 
Datatilsynet har meldt ud, at skoler i udgangspunktet godt kan dele relevante billeder af elever på forældreintranet o.l. uden at indhente samtykke. Hvorfor? Og hvad skal skolerne tage højde for? Og kan det alligevel være en god idé at spørge om lov i nogle tilfælde? Få svaret og nuancerne i denne episode af Datatilsynets podcast.Værterne er kontor…
  continue reading
 
Denne episode udgives i anledning af, at Datatilsynet har offentliggjort en ny vejledning om cloud (https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/mar/ny-vejledning-og-ekspertgruppe-om-brug-af-cloud). Episoden ligger samtidig i forlængelse af tidligere episoder i podcasten om cloud (https://soundcloud.com/datatilsynet/14-cloudbasere…
  continue reading
 
Denne episode bygger videre på episode 10 om tredjelandsoverførsler (https://soundcloud.com/datatilsynet/10-tredjelandsoverforsler-hvornar-og-hvad-gaelder), efter EU-Domstolen har afsagt dom i Schrems II-sagen, der vedrører brugen af EU-Kommissionens standardkontrakter og Privacy Shield ved overførsel af personoplysninger til tredjelande. Episoden …
  continue reading
 
Hvad betyder fælles dataansvar? Hvornår kommer begrebet i spil? Og hvilke krav skal man opfylde, når man deler dataansvaret med en anden part? De spørgsmål kan du blive klogere på ved at lytte til denne episode.Værterne er kontorchef Anders Aagaard og IT-sikkerhedsspecialist og jurist Allan Frank.Af Datatilsynet
  continue reading
 
Den her episode er særligt for dig, som er barn eller ung. I episoden får du svar på, hvad der er god stil, og hvad reglerne siger, når man deler billeder på internettet: Hvad skal man tænke over, når man deler billeder af andre? Hvad kan man gøre, hvis man gerne vil have billeder af sig selv slettet? Læs mere her: https://www.datatilsynet.dk/borge…
  continue reading
 
Kreditoplysningsbureauer lever af at bedømme økonomisk soliditet og kreditværdighed. I denne episode kan du høre om, hvornår, hvordan og hvor længe kreditoplysningsbureauer må behandle (f.eks. registrere og videregive) personoplysninger (https://www.datatilsynet.dk/Media/A/6/Kreditoplysningsbureauer.pdf). Episoden berører også advarselsregistre, he…
  continue reading
 
Hvis man er dataansvarlig og benytter sig af en databehandler, skal man indgå en databehandleraftale og skal føre tilsyn med sin databehandler (https://www.datatilsynet.dk/emner/dataansvarlig-og-databehandler). Men hvordan finder man ud af, hvad der er hvad, og hvordan gør man i praksis? Vi taler om forskellene på dataansvarlige og databehandlere, …
  continue reading
 
Hvis man behandler personoplysninger om sine hjemmesidebesøgende, vil det ofte være med samtykke som det retlige grundlag (https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvornaar-maa-du-behandle-personoplysninger/). For at sådan et samtykke kan anses for at være gyldigt efter GDPR, skal det opfylde en række krav - det skal blandt andet vær…
  continue reading
 
Denne episode handler om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger. Vi lægger ud med at klargøre, hvad begreberne egentlig dækker over, og dernæst taler vi om, hvordan man som dataansvarlig får styr på databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger – hvad og hvor meget kan man selv gøre som dataansvarlig?…
  continue reading
 
Denne episode handler om cloudbaserede tjenester set i forhold til databeskyttelse. Vi taler bl.a. om, hvad en cloudservice egentlig er, og om der er særlige regler for dem. Vi taler også om, hvilke af databeskyttelsesreglerne (GDPR), der er af særlig betydning ved cloudbaserede tjenester. Desuden kan I blive klogere på, hvad man som mindre virksom…
  continue reading
 
Denne episode har fokus på, hvordan man identificerer et sikkerhedsbrud, og hvilke skridt man som dataansvarlig skal tage, hvis der er sket et sikkerhedsbrud. Du kan læse meget mere i Datatilsynets vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden https://www.datatilsynet.dk/media/6558/haandtering-af-brud-paa-persondatasikkerheden.pdfMålgru…
  continue reading
 
I dette afsnit taler vi om, hvad databeskyttelse er, og hvorfor reglerne for databeskyttelse (GDPR) er vigtige. Vi har særligt fokus på brugen af risikovurderingen som det, der danner grundlaget for alle vurderinger, den dataansvarlige skal foretage. Vi taler også om, hvad en risikovurdering er, og hvordan den lettest kan foretages og dokumenteres.…
  continue reading
 
Denne episode handler om persondatapolitikker. Der er ikke noget krav i GDPR om, at man skal have sådan en politik - men når mange vælger at lave en alligevel, skyldes det, at det er en god måde for mange at opfylde en helt central pligt, nemlig oplysningspligten. Her kan du høre om, hvordan en persondatapolitik kan udformes. Du kan læse mere om op…
  continue reading
 
Denne episode handler om tv-overvågning. I episoden gennemgås blandt andet, hvilke love der gælder ved tv-overvågning, hvad skiltningskravet er, og hvad oplysningspligten indebærer. Vi taler også om, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med videregivelse af optagelser, opbevaring og sletning af optagelser og muligheden for tv-overvågning a…
  continue reading
 
Dette afsnit handler om overførsel af personoplysninger til tredjelande. Episoden gennemgår begreber som sikre tredjelande, sikre sektorer og usikre tredjelande, ligesom den giver en grundlæggende introduktion til reglerne om tredjelandsoverførsler og et indblik i, hvilke redskaber man kan gøre brug af, når man ønsker at overføre personoplysninger …
  continue reading
 
I denne episode gennemgår vi reglerne for, hvordan virksomheder kan optage telefonsamtaler, samt hvilke rettigheder de registrerede (altså dem, der bliver optaget) har ved optagelse af samtaler. Vi taler også om opbevaring og sletning samt straffelovens regler om hemmelig aflytning. Du kan læse mere om optagelse af telefonsamtaler i Datatilsynets v…
  continue reading
 
Denne episode handler om databeskyttelse ved ansættelsesforhold. I episoden kan du blandt andet blive klogere på reglerne for en arbejdsgivers behandling af oplysninger under rekrutteringsprocessen, under og efter ansættelsesforholdet og databeskyttelsesreglerne (GDPR) i forbindelse med kontrol af medarbejdere. Læs Datatilsynets vejledning om datab…
  continue reading
 
Denne episode handler om offentliggørelse af billeder på internettet. I episoden gennemgår vi blandt andet, hvornår et billede udgør personoplysninger, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til databeskyttelsesreglerne (GDPR), når du ønsker at offentliggøre et sådant billede. Du kan læse mere om brug af billeder her: https://www.datatilsynet.…
  continue reading
 
Denne episode handler om sletning, herunder hvad du skal være opmærksom på, når du fastsætter slettefrister, og hvordan du skal håndtere det, når en kunde anmoder om sletning. Du kan læse mere om sletning her https://www.datatilsynet.dk/emner/persondatasikkerhed/sletning/Målgruppen for podcasten er små og mellemstore virksomheder. Værterne er juris…
  continue reading
 
Denne episode handler om de rettigheder, man har, når andre behandler ens oplysninger ifølge databeskyttelsesreglerne (GDPR). Vi sætter særligt fokus på oplysningspligten, retten til indsigt og retten til sletning. Du kan læse mere i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettig…
  continue reading
 
Samtykke kan i daglig tale være mange ting - her handler det om det samtykke, man bruger inden for reglerne om databeskyttelse (GDPR). Vi gennemgår blandt andet, hvad et samtykke er, og hvilke krav der stilles til et samtykke, før det er gyldigt. Vi kommer desuden ind på, hvad der sker, hvis man trækker et samtykke tilbage. Du kan læse meget mere o…
  continue reading
 
Denne episode handler om, hvilke grundlæggende krav, der stilles til databehandling efter databeskyttelsesreglerne (GDPR), og kravet om, at man som dataansvarlig skal sikre sig, at man behandler oplysninger på et lovligt grundlag, f.eks. på baggrund af et samtykke eller som følge af en retlig forpligtelse. Her kan du læse mere om, hvornår man må be…
  continue reading
 
Begrebet personoplysninger er en grundsten i databeskyttelsesreglerne (GDPR). I denne episode får du svaret på, hvad en personoplysning egentlig er. Her introduceres også vigtige begreber som følsomme, fortrolige og anonymiserede oplysninger, og du får indsigt i, hvor bredt et begreb personoplysninger er. Her kan du læse mere om, hvad personoplysni…
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning