Undervisningsministeriet Styrelsen For Undervisning offentlig
[search 0]
Flere

Download appen!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Det giver børnene selvværd, når deres forældre bliver inddraget i deres måltider i dagtilbuddet. Det fortæller forsker Ellen Ravn Habekost i dette afsnit af BØRNEHØJDE. Og Børnehaven 1000fryd fortæller om, hvordan de har grebet opgaven an. Medvirkende:Ellen Ravn Habekost, lektor ved lærer- og pædagoguddannelsen UCLLeder, personale og børn fra Børne…
 
Det pædagogiske arbejde med smag er afgørende for barnets socialisering, læring og dannelse. Det fortæller professor Karen Wistoft, der også fortæller om, hvordan man kan arbejde både fysiologisk, socialt og psykologisk med smag i dette afsnit af BØRNEHØJDE. Her taler vi også med Børnehuset Elverhøj om, hvordan de arbejder sammen med de madprofessi…
 
Som pædagogisk personale er I sociale og kulturelle rollemodeller for børnene under måltidet. Og derfor er det vigtigt med en fælles måltidspædagogik, der giver plads til forskellige måder at være barn på. Og til både Emma Gad og Pippi. Hvad det kræver, har vi talt med forsker Stine Rosenlund om i dette afsnit af BØRNEHØJDE. Ligesom vi har besøgt B…
 
47 % af anbragte børn og unge gennemfører ikke folkeskolens 9. klasses-afgangseksamen, og de, der gør, får i gennemsnit to karakterer lavere end deres jævnaldrende. Hør, hvordan de på Bogø Kostskole arbejder på at vende denne udvikling med bl.a. læringssamtaler, hvor eleverne inddrages i egen faglige udvikling.Læs mere om anbragte børn og unge på e…
 
Rigtig mange børn og unge, der vokser op uden for hjemmet, er fagligt udfordret � set over en bred kam klarer de sig langt dårligere end børn og unge på deres egen alder. Hør, hvordan de i Kolding Kommune arbejder på at vende denne udvikling med en systematisk tilgang til det tværprofessionelle samarbejde, der tydeliggør ansvarsfordeling, arbejdsga…
 
Hvordan foregår det i praksis, når man inddrager og gør barnet til en aktiv part i dialogen om de udfordringer, eleven måtte opleve i skolen?Denne episode handler om indsatsen Barnets Stemme, som handler om at inddrage barnet forud for en visitationsproces og give dem en stemme.MedvirkendeKirsten Hansen, pædagogisk leder på Øster Farimagsgade Skole…
 
Hvordan foregår det i praksis, når en almenlærer og en underviser med specialpædagogisk viden både forbereder, gennemfører og evaluerer undervisningen sammen i en klasse med både almenelever og elever, der er visiterede til skolens specialklasserækker på grund af generelle indlæringsvanskeligheder?Det kan du høre i denne episode af Veje til Inklusi…
 
Hvordan kan man som ressourceperson hjælpe lærere og pædagoger med at forebygge konflikter i undervisningsmiljøer præget af uro.Det får du svar på i denne episode af Veje til inklusion, hvor vi sætter fokus på udvikling af trygge fællesskaber og styrkede relationer gennem video-baseret analyse af samspillet mellem elever og deres lærere og pædagoge…
 
Velkommen til anden sæson af Veje til inklusion. Vi går fortsat tæt på praksis, viden om og arbejdet med inklusion og specialpædagogiske indsatser på folkeskoler og specialskoler samt i bl.a. PPR og i psykiatrien. Anden sæson består af fem episoder.Af emu.dk - Børne og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 
Hvordan kan fremskudt psykiatri og en tidlig indsats være med til at understøtte psykisk sårbare børn og unge i at undgå et højt skolefravær?Det dykker vi ned i i denne episode af Veje til Inklusion, som er delt op i to dele � denne anden del handler om, hvordan et styrket samarbejde mellem fraværsteamet i Viborg Kommune og Børne- og Ungepsykiatrie…
 
Hvordan kan fremskudt psykiatri og en tidlig indsats være med til at understøtte psykisk sårbare børn og unge i at undgå et højt skolefravær?Det dykker vi ned i i denne episode af Veje til Inklusion, som er delt op i to dele � denne første del handler om en kommunes og en skoles erfaringer fra et år, hvor de har arbejdet tæt sammen for at sikre en …
 
En evalueringskultur med børneperspektiver handler om mere end at lave børne-interviews. Det fortæller forsker Anette Boye Koch om i dette afsnit af BØRNE-HØJDE, og giver eksempler på, hvad I skal overveje, når I inddrager børnenes per-spektiver. I kan også høre Børnegården Rundhøj fortælle om, hvordan pædagogiske aktivi-teter og lege, som fx "jobs…
 
Hvordan kan vi samarbejde om at være undrende og undersøgende på egen praksis? Og hvad skal der til, for at vi kan have en åben dialog også om det, der er svært at tale om? I dette afsnit af BØRNEHØJDE taler vi med forsker Ane Qvor-trup om, hvordan en god evalueringskultur, baseret på et professionelt samar-bejde, kan være med til at flytte fokus f…
 
Evaluering bliver meningsfuldt, når det bliver koblet til de spørgsmål, man undrer sig over i hverdagen. Sådan siger forsker Stine Hamilton i dette afsnit af BØRNE-HØJDE. Hør også Stine Hamilton fortælle om, hvordan I kan arbejde med evalue-ringscirklen, så I understøtter den udvikling, I ønsker, i jeres pædagogiske læ-ringsmiljø. Vi besøger også d…
 
Morgenstunden er en både følelsesmæssig og praktisk overgang, hvor børnene har ekstra brug for nærvær fra det pædagogiske personale. Og det er giver både muligheder og dilemmaer i det pædagogiske arbejde. Det fortæller forsker Annegrethe Ahrenkiel i dette afsnit af BØRNEHØJDE.Sammen med dagtilbuddet Skovstjernen og Annegrethe Ahrenkiel dykker vi ne…
 
Eftermiddagen kan tit kan leve lidt i skyggen af formiddagens pædagogiske aktivite-ter, men har sit eget pædagogiske potentiale.I dette afsnit af BØRNEHØJDE giver forsker Anne Mette Buus sit bud på eftermidda-gens særlige betydning for børnenes leg, og giver gode råd til, hvordan I kan under-søge børnenes perspektiver på ydertimerne i dagtilbuddet.…
 
Hvis man skulle opfinde et pædagogisk læringsmiljø, ville man opfinde rutinerne. Sådan siger forsker Søren Smidt i dette afsnit af BØRNEHØJDE, hvor han også folder ud, hvorfor rutinerne og den gentagelse, der finder sted, har et særligt potentiale for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.Vi besøger også Brændgård i Herning, hvor man netop h…
 
Har du nogensinde prøvet at stå i en klasse, hvor larm og konflikter havde overtaget lokalet, og du stod tilbage med en følelse af at være magtesløs? Så er low arousal-tilgangen måske noget for dig. Vi gennemgår tilgangen og en skoles erfaring med at anvende den i denne udgave af Veje til inklusion.MedvirkendeJakob Kjærby Lentz, specialpædagogisk k…
 
Hvad mener eleven egentlig er bedst for sig selv - at gå i en almenklasse eller i en specialklasse? På en skole i Holbæk inddrager de barnets perspektiv, når det skal afgøres, hvor og hvordan eleven får mest ud af sin skolegang både socialt og fagligt. Det har de faktisk gjort længe, men først i år er de begyndt at arbejde systematisk med at tage b…
 
For at skabe flere og bedre inkluderende læringsmiljøer, hvor alle elever kan deltage og lære en masse og have det godt socialt, er det vigtigt at styrke samarbejdet mellem almen- og specialafdelinger.Men hvordan gør man lige det?Det kan du blive meget klogere på i denne episode af Veje til inklusion, hvor vi har besøgt Søndermarkskolen på Frederik…
 
På P. K. Yonge-skolen i Florida, USA, har de stor succes med at arbejde tværprofessionelt i et inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever � både de særligt dygtige og dem, der har brug for ekstra støtte - undervises sammen. Hvordan de griber det an, og hvordan deres arbejde kan inspirere danske kommuner, kan du høre i denne episode af podcasten Ve…
 
Faglige mål og trivsel er vigtige for alle elever � også på specialområdet. Elever på specialområdet skal udvikle sig fagligt, og det har ikke altid haft det nødvendige fokus. Men hvordan griber man lige dét an som fagperson? Det kan du blive meget klogere på i denne episode af podcasten Veje til inklusion; Det faglige løft i specialtilbud.Medvirke…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login