show episodes
 
En podcast af SSH & SSA elev Kennet Wedel, som en slags hjælp til selvhjælp. Jeg gennemgår det materiale som vi bliver undervist i på SSH & SSA uddannelsen, med interview af faglærte som sygeplejesker, assistenter og hjælper, og så vil jeg også ud og snakke med nogle elever, vores borgere og ledere på plejecenter.
  continue reading
 
En podcast som henvender sig mest til sygeplejestuderende og elever på vores sosuskoler. Men alle andre er naturligvis også velkommen til at lytte med. Her vil være episoder med fagligt/teoretisk indhold. Der vil være episoder med samtaler med sygeplejersker/assistenter som arbejde alle mulige forskellige steder, på den måde kan du få et lille indblik i hvad der sker i deres hverdag og måske blive inspireret. Husk voresfag_minpassion har sin egen Instagram profil, skriv gerne til mig derinde ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Vi skal snakke om JEGET og jeg-funktioner Forsvarsmekanismer JEG-Styrke eller JEG-Svaghed Liv Strand JEG-Støttende principper Herunder: Det moderlige og det faderlige princip. Sigmund Freuds personlighedsmodel Herunder: Det'et, overjeget, jeget. Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som so…
  continue reading
 
Vi skal snakke om Hvad er psykoedukation Formålet Hvorfor er det vigtigt? Mål for patienter, bruger og pårørende Hvordan foregår det? Deltagerforudsætninger Individuel psykoedukation på sengeafsnit Undervisning i grupper Manual til undervisningsforløb Principper for patient- og brugerundervisning Psykoedukation med specifikt fokus Psykoedukation må…
  continue reading
 
Vi skal igennem: Hvad er skizofrene sindslidelser? Det skizofrene syndrom Symptomer på skizofreni Årsager Naturfagligt Prognose Vedvarende paranoid psykose Akutte og forbigående psykoser Behandling Farmakologisk Psykiatrisk sygepleje Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som social og sund…
  continue reading
 
Ansvar og kompetencer ved medicingivning fra bogen Farmakologi og medicinhåndtering Vi skal snakke om Ansvar og kompetencer Omhu og samvittighedsfuldhed Autoriseret sundhedsperson og pligter UTH Patientsikkerhed Kvalitetssikring Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som social og sundhedsh…
  continue reading
 
Vi skal snakke om Syre og baser - vigtige kemiske forbindelser i kroppen pH og frie hydrogen ioner Syre og base balance Syre og base forgiftning I dette afsnit vil vi udforske, hvad der sker i kroppen, når der opstår en ubalance i syre-base-balancen, og hvordan kroppen kompenserer for dette. Vi vil også se på nogle almindelige årsager til syre-base…
  continue reading
 
Indgreb i selvbestemmelsesretten fra bogen Psykisk sygdom og sygepleje. Vi skal snakke om Magtanvendelse efter servicelovens bestemmelser Hvordan får man tilladelse? Klage Selvbestemmelse Tvang Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som social og sundhedshjælper, merit uddannelse som social…
  continue reading
 
Forbyggelse og begrænsning af magt og tvang fra bogen Psykisk sygdom og sygepleje. Vi skal snakke om: Respekt og værdighed Magtanvendelse Forbyggelse og begrænsning af magtanvendelse Tvang i psykiatrien SSA'ens arbejdsmiljø Supervision Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som social og su…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om Nervecellen, dens opbygning og funktion fra bogen Naturfag SOSU, niveau D og C Vi skal snakke om Nervesystemet Nervecellen Nerveimpulser Herunder: Cellekrop, dendritter, akson, synapse, neurotransmittere Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som social og sundhed…
  continue reading
 
Vi skal igennem: Sansestimulering og de syv sanser Sansernes funktion Hypersensivitet Hyposensitivitet Reminiscens Planlægning af aktiviteter og livshistorie med reminiscens Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som social og sundhedshjælper, merit uddannelse som social og sundhedsassisten…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler demens fra bogen Psyki-atrisk sygdom og sygepleje. Vi skal snakke om Demens De forskellige demenssygdomme Andre demens tilstande Demens-lignende tilstande Demens-udredning Person-centreret pleje Pårørende til demensramte Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som soc…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om læringsmål Naturfag Dag 7. Fra bogen Naturfag SOSU, niveau D og C Vi skal snakke om Blodets indhold - celler og plasma Vandets vandring Ødem - årsager Det hydrostatiske tryk Det Kolloidosmotiske tryk Parakapillære kredsløb Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse so…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om læringsmål Naturfag Dag 6. Fra bogen Naturfag SOSU, niveau D og C Vi skal snakke om: Mol og molaritet Vand og dens funktion i kroppen Vi skal se nærmere på, hvad mol og molaritet er, og hvordan de anvendes i forskellige kemiske sammenhænge. Vi vil også undersøge vandets vigtige rolle i kroppen, hvorfor det er så vigtigt a…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om læringsmål Naturfag Dag 4. Fra bogen Naturfag SOSU, niveau D og C Vi skal igennem nedbrydning af: Kulhydrater / sakkarider Proteiner / aminosyre Fedt / triglycerider Alkohol Vi skal tale om betydningen af næringsstoffer i vores daglige kost. Vores krop skal bruge næringsstofferne til at danne energi og byggematerialer til…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om læringsmål Naturfag Dag 3. Fra bogen Naturfag SOSU, niveau D og C Vi skal igennem: Mikroorganismer Bakterier Virus Svampe Parasitter Virulens Antibiotika Rengøring, desinfektion og sterilisation Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som social og sundhedshjælper,…
  continue reading
 
I dag tager udgangspunt i literaturen fra bogen Somatisk sygdom og sygepleje. Dagens læringsmål handler om - at du kan beskrive og forklare det lille og store kredsløb - har viden om BT og puls - kan redegøre for normalværdierne - har viden om blodet Her skal vi igennem: Det store og det lille kredsløb Hjertets opbygning Puls og blodtryk AMI Blodet…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om de sidste læringsmål fra Naturfag Dag 2. Fra bogen Naturfag SOSU, niveau D og C Vi igennem: Cellens transport af stoffer Portåbninger i cellemembranen Transport af stoffer Passiv transport: Diffusion, osmose, formidlet transport Aktiv transport: Natrium-kalium pumpen, endocytose, exocytose Podcasten er produceret af Kenne…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om læringsmål Naturfag Dag 2. Hvor vi tager udgangspunt i literaturen fra bogen Naturfag SOSU, niveau D og C Her skal vi igennem: De forskellige former for celler Hvor vi skal snakke om: Knogleceller Blodceller Nerveceller Muskelceller Epitelceller Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, t…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om læringsmål Naturfag Dag 2. Hvor vi tager udgangspunt i literaturen fra bogen Naturfag SOSU, niveau D og C Her skal vi igennem: Cellens opbygning (Hvordan er en celle grundlæggende bygget op?) Cellens bestanddele, herunder: Cellemembranen Cytoskelettet Flagel Cellekerne Mitokondrier Øvrige organeller (Ribosomer og Golgi-ap…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om læringsmål Dag 1. Hvor vi tager udgangspunt i literaturen fra bogen Naturfag SOSU, niveau D og C Her skal vi igennem: Forståelse for den naturvidenskabelige arbejdsmetode og udarbejdelse af portfolio Opbygning af det periodiske system Udpege grundstofferne H,C og O og forklare fordelingen af protoner, neutroner og elektro…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om sundhedspædagogik, planlægning af undervisning og vejledning fra bogen mødet med borgeren og patienten. Her skal vi igennem: Sundhedspædagogisk arbejde. Det tredimensionelle læringsbegreb af Knud Illeris. Planlægning af undervisning og vejledning med Hiim og Hippes didaktiske model. Podcasten er produceret af Kennet Wedel…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om Dansk C, kommunikation & sprog fra bogen EUD Dansk. Her skal vi igennem: Kommunikation Afsender, modtager Budskab & hensigt De 3 P'er Sprog Ord og deres betydninger Sproget som analyseværktøj. Fremmed ord og fagsprog Billedsprog Metaforer Besjæling Tingsliggørelse Sammenligning Symbol Podcasten er produceret af Kennet Wed…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om forebyggelse, hjælpemidler, netværk og ergonomi fra den blå bog: Sundhedsfremme forebyggelse og rehabilitering. Her skal vi igennem: Forebyggelse på ældreområdet Velfærdsteknologi og hjælpemidler Netværk og rehabilitering Ergonomi og forflytninger Gæstevært SSA Allan Frøstrup Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min ve…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om eksamensforberedelse. Hvor vi blandt andet snakker om: Hvordan forbereder man sig til eksamen? Hvad gør man for at få et overblik? Hvad gør man hvis man er nervøs? Hvad gør man for at bevare roen? Hvis man går i stå hvad gør man så for at komme videre? Og så vil jeg gennemgå trin for trin hvad jeg selv gør i forberedelse …
  continue reading
 
Vi skal igennem 10 spørgsmål om hjerte og kredsløb. Jeg stiller spørgsmålet, og så har du 5 sekunder hvor du kan pause podcasten og svarer, inden jeg fortæller svaret. 1. Forklar hvad nerveknuden i hjertet gør? 2. Hvad er forskellen på det lille og store kredsløb? 3. Hvad er årsagen til hjertekramper? 4. Hvilke næringsstoffer transporteres blodet? …
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om hjerte og kredsløb fra den gule bog: Personlig hjælp, omsorg og pleje. Her skal vi igennem: Hjertet & kredsløbet Blodets vej gennem kroppen Blodet & blodkar Lymfesystemet Sygdomme i hjerte og kredsløb Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som social og sundhedshj…
  continue reading
 
Vi skal igennem 10 spørgsmål om diabetes. Jeg stiller spørgsmålet, og så har du 5 sekunder hvor du kan pause podcasten og svarer, inden jeg fortæller svaret. Hvad hedder den diabetes relaterede komplikation der ødelægger nervecellerne? Hvorfor kan cystitis hænge samme med ureguleret diabetes? Beskriv de 3 typer diabetes! Hvilken effekt har motion p…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om diabetes fra den gule bog: Personlig hjælp, omsorg og pleje. Hvor vi skal igennem: Diabetes Symptomer Hvad er insulin Højt og lavt blodsukker Komplikationer Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som social og sundhedshjælper, merit uddannelse som social og sundhe…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om hormonerne fra den gule bog: Personlig hjælp, omsorg og pleje. Hvor vi skal igennem: Hormonerne og formålet med dem Hypofysen Skjoldbruskkirtlen Biskjoldbruskkirtlerne Binyrerne Bugspytkirtlen Æggestokkene Testiklerne Sygdomme Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannels…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om nyrer, urinveje og vandladning fra den gule bog: Personlig hjælp, omsorg og pleje. Hvor vi skal igennem: Nyrerens funktion Blærens funktion Inkontinens Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som social og sundhedshjælper, merit uddannelse som social og sundhedsass…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om mål 7 i den gule bog: Personlig hjælp, omsorg og pleje. TOBS - Immobilitet - Faglig dokumentation og ISBAR - ADL Cirklen - Ernæringsscreening - Tidlige tegn - Ændringsskema & Triage Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som social og sundhedshjælper, merit uddann…
  continue reading
 
Afsnittet handler om mål 6 i den gule bog: Personlig hjælp, omsorg og pleje. - Cellen, Væv, organer og organsystemer - Huden - Musklerne - Arterierne - Kredsløbet - Hjerte og lunge kredsløbet - luftvejene - Fordøjelsen - Urinvejene - Nervesystemet - Aldring Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddan…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om mål 2 i den blå bog: Sundhedsfremme, forbyggelse og rehabilitering, og så har vi: mål 2+3 i den gule bog: Personlig hjælp, omsorg og pleje. - Funktionsevne, livskvalitet og handlekompetence - Meningsfulde aktiviteter og ADL - Hygiejne, smittespredning og sengeredning - Tænder og sunhed - Medicin håndtering Podcasten er pr…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om mål 1 & 2 i den blå bog: Sundhedsfremme, forbyggelse og rehabilitering. Resurser og begrænsninger - Fysiske resurser - Psykiske resurser - Sociale resurser Hverdagsrehabilitering og målsætning - Hvornår arbejder vi rehabiliterende? - Hjælp til selvhjælp - Mål og justering af hverdagsrehabiliteringen - SMART modellen - NUZ…
  continue reading
 
Afsnittet handler om mål 4,5,7 i den lilla bog: Social og sundhedshjælperens rolle. Menneskerettigheder - De er 7 nationale mål - Hvad dør vi danskere af? - Sundhedsaftaler Kvalitetsstandarder - Rammelov - Ydelseskataloger Fag- og myndighedsperson - God forvaltningsskik - De 3 P'er, Pligter Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglæ…
  continue reading
 
Afsnittet handler om mål 2 i den lilla bog: Social og sundhedshjælperens rolle Serviceloven - Serviceloves formål - Hvem kan få hjælp? - Kommunens omsorgspligt - BUM-modellen - Når du bor på plejehjem - Hvor kan man klage? - Hvilken hjælp kan man få? Sundhedsloven - Hvad siger sundhedsloven? - Hvad må I? (kompetenceområde) - Hvem kan delegere en su…
  continue reading
 
Afsnittet i dag handler om mål 1 i den lilla bog: Social og sundhedshjælperens rolle. 1. Social- og sundhedsvæsnet - Opbygning - Regionens opgaver - Kommunens opgaver - Praksissektoren - Private tilbud 2. Tavshedspligt - Samtykke - Fuldmagt - Aktindsigt Da jeg synes stoffet er lidt tørt, har jeg valgt at gøre det overskueligt ved at lave et kort af…
  continue reading
 
Afsnittet handler om mål 1 i den gule bog: Personlig hjælp, omsorg og pleje. - Marshlow's behovspyramide - Egenomsorg - Søvn - Sygeplejeprocessen - Dokumentation I episoden medvirker sygeplejeske Johanne Nielsen. Podcasten er produceret af Kennet Wedel Min vej fra ufaglært hjemmehjælper, til: Merit uddannelse som social og sundhedshjælper, merit ud…
  continue reading
 
Marianne er kontinenssygeplejersker i Varde kommune, hun ønsker at vi tør tale om det store tabu det er for mange at de ikke kan holde tæt. I mange tilfælde er der faktisk rigtig meget man kan gøre for at afhjælpe problemet og der gør Marianne og hendes kollegaer en rigtig stor indsatsAf Maria Sørensen
  continue reading
 
Kristina er SSA, hun arbejder på et plejehjem. I starten af 2021 kan hun pludselig ikke gå på hendes ene ben. Hun kommer igennem et længere udredningsforløb som ender med at hun får diagnostiseret en kronisk sygdom. I dag er hun tilbage på arbejde og har det godt. Hør hendes fortælling om at skulle finde nyt fodfæste i hendes arbejdsliv med en ny l…
  continue reading
 
Lizzette er sygeplejerske på operationsgangen på Sygehus Sønderjylland. Hun har 16 års erfaring på OP men har været uddannet sygeplejerske i 30 år. Hør hende fortælle om hverdagen på operationsgangen hvor samarbejde og faglighed spiller en kæmpe rolleAf Maria Sørensen
  continue reading
 
Cecilie er uddannet sygeplejersker for 2 år siden og hun startede hendes arbejdsliv med at rejse til Norge lige efter endt uddannelse. Hun arbejdede i hjemmeplejen i en Norsk landsby, og hun har lært og oplevet virkelig meget som hun trækker på den dag i dag.Af Maria Sørensen
  continue reading
 
I dette afsnit kan du høre Camilla fortælle om hendes arbejde, først som sygeplejerske på Thorax kirurgisk afsnit på Rigshospitalet og nu hvor hun arbejder som daglig leder i en privat udbyder af hjemmepleje i Sønderborg kommune.Af Maria Sørensen
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning