Niels Fanøe offentlig
[search 0]
Flere

Download appen!

show episodes
Loading …
show series
 
Teksten er fra Joh 8, 1-11 Vi har en tendens til at kunne se fejl hos andre, men har meget svært ved at se vores egne. Jesus ønsker for os, at vi stopper med at være fordømmende og i stedet indser vores egne fejl. Så vil vi opleve den enorme frihed, der er i tilgivelse, som også hjælper os med at se hinanden i et nyt perspektiv.…
 
Døden er en endegyldig livsfjende - Hvordan kan vi leve vores liv og samtidig se døden ubekymret i øjnene? Vi læser i 1.Pet.1:3-9 at vi kan finde hvile i Jesus Kristus, på trods af at vi skal møde døden, for Jesus er vores sikkerhed i liv og død. Prædikens punkter: - At erkende at døden er en endegyldig fjende, men i Kristus en besejret fjende - At…
 
Sammen med Gud kan vi udvikle den bedste side af os selv til ære for Kristus og til velsignelse af andre Mål: - At betages af Helligåndens frugt i Jesu liv - At lade Jesus Kristus fylde mit liv med hans Ånd - Forenet med den korsfæstede at nedkæmpe de nedbrydende sider af mit liv - Forenet med den opstandne at lade Helligånden udvikle hans opbyggen…
 
Det almene præstedømme 1 Petersbrev 2:9 og 1 Petersbrev 4:10-11. I 1 Petersbrev står der, at vi alle er præster. Hvordan hænger det sammen med, at mange af os bruger størstedelen af vores tid på ikke-kirkerelaterede aktiviteter som fx studie, job, barsel og fritidsaktiviteter? Kan jeg virkelig være præst når det eneste jeg laver er at gå på arbejde…
 
Vi ser på Guds pagt med Abraham og stiller spørgsmålet: Hvordan hjælper det på vores tillid til Gud, at han slutter pagt med os i dåben og nadveren? I ægteskab og børneopdragelse er det almindeligt at tale om et kærlighedssprog. Vi opmuntres således til at tale ægtefællens kærlighedssprog, hvis ægtefællen skal erfare sig elsket. I talen ser vi på p…
 
Tekst: Joh, 7, 1-10 Vi har alle håb, ønsker og længsler i vores liv. Og vi bevæger os mod vores mål. Men Jesus kalder os til, at søge ham først, og i tro overlade vores ønsker og længsler til ham. Han vil føre os frem mod målet, dog ikke altid, som vi havde forestillet os, men på hans måde. Og vores erfaring over tid bliver, at vi indser, at vores …
 
Hvem er min næste - (Den barmhjertige samaritaner- genbesøgt) Teksten er Lukas 10:25-37- den berømte tekst om den barmhjertige samaritaner. Jesus vil altid udfordre og udvide vores egne ramme for næstekærlighed, kærlighed koster, er konkret og kommer tæt på andre mennesker og vi vælger ikke altid hvem der er næste for os selv. Udfordringen er - om …
 
Tekster: Åb.19:11-16; 20:11-14; 21:1-6; 22:17 Formål: At være bevidst om alvoren, trøsten og glæden i Guds klare budskab til os Mål: - At kende at der kommer en dag, hvor Jesus vil tilintetgøre alt det onde og genoprette Guds evige herlighed - At kende at vi alle vil stå til ansvar overfor Gud med vores liv - At vide at Gud har åbnet en evig vidund…
 
Teksterne er fra Åb.12:1-13:1,11; 17:3,5 Formålet er at være realistisk om den åndelige kamp der rammer os, når vi følger Herren Jesus. Målet er: - At kende at Jesus er den totale, suveræne sejrherre, ingen kan standse hans fremmarch mod evig sejr - At kende vores fjende: Satan og hans redskaber – Antikrist, den falske profet og verdens forførende …
 
Johannes Åbenbaring var skrevet til kristne i det 1. århundrede. De levede under det tyranske Romerske Rige og omgivet af en kultur præget af hedenskab og udbredt løssluppenhed, der medførte fristelse, frygt og forfølgelse, fordi de fulgte Jesus. Profetien er også en afsløring af den oprørske åndelige verden, der er præget af dæmoniske og verdslige…
 
Joh, 6, 60-69: Efterfølgelse af Jesus Kapitel 6 starter med, at Jesus møder vores fysiske behov, som vi så det i bespisningsunderet. Sidenhen redder han os, når vi kommer ud i dybe kriser i vores liv, som disciplen i stormen på søen. Og denne erfaring af, at Jesus griber ind i vores liv, leder til en fascination af Jesus - hvem er han? I lyset af d…
 
Loading …

Hurtig referencevejledning

Google login Twitter login Classic login