Erhvervsnyheder offentlig
[search 0]

Download appen!

show episodes
 
Nyt om skat er dit nyhedsoverblik fra PwC over de vigtigste nyheder inden for skatteområdet. Hold dig opdateret om alt fra dansk og international skattelovgivning, compliance, de nyeste analyser og andre relevante skattenyheder. Du kan læse mere på pwc.dk
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Skal du have penge tilbage i skat, eller skal du aflevere lidt mere end beregnet til fælleskassen? Det er igen blevet tid til den årlige årsopgørelse over personskatten. Fra mandag den 15. marts – og måske allerede i weekenden inden - så er det muligt at tjekke sin årsopgørelse på skats hjemmeside. De fleste indtægter og udgifter bliver indberettet…
  continue reading
 
Der er fremsat lovforslag om en række skattetiltag, som skal stimulere økonomien i den nuværende trængte situation. Det drejer sig om 3 tiltag – nemlig en udvidet BoligJobordning, skattefrihed for arbejdsgiverbetalte COVID-19-tests og værnemidler samt muligheden for som arbejdsgiver at give et skattefrit gavekort til forlystelser. Medvirkende Richa…
  continue reading
 
Den 1. januar trådte nye regler i kraft, som gør det lettere – og billigere – for de fleste danske virksomheder at bruge el til opvarmning og nedkøling. Hidtil har der været forskellige afgiftsordninger, alt efter hvad man har brugt el til, men fremover gælder samme regler, uanset om man bruger el til lys og edb, eller til rumvarme og aircondition.…
  continue reading
 
Må hjemmekontoret finansieres af arbejdsgiver mod, at medarbejderen går ned i løn i en periode? Link til episode fra 2020 om arbejdsgiverstøtte til indretning af et hjemmekontor: https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/06/podcast-skat-uge-25-skatteregler-covid-19-tid.html Medvirkende Richardt Tabori Kraft, Tax Partner i PwC. Vært Simon Brix…
  continue reading
 
Der er faldet en handelsaftale på plads mellem EU og UK, som reelt har fungeret siden 1. januar. Aftalen medfører toldfrihed for varer med oprindelse i EU eller UK, men også krav om dokumentation og registrering af al handel. Læs mere på pwc.dk - https://pwc.to/2XVYao7 Medvirkende Dorthe Higham, der er Senior Manager i PwC Vært Simon Brix…
  continue reading
 
Julen sig nærmer – og efter julen kommer nytår – og dermed også afslutningen på skatteåret. Det betyder, at der kan være en række skatteforhold, der er fornuftige at forholde sig til inden skatteregnskabet skal gøres, og et nyt indkomstår begynder den 1. januar. Vi har samlet en række nyttige juleskattetips, som kan sikre dig at komme skattemæssigt…
  continue reading
 
Denne gang dykker vi ned i mulighederne for som arbejdsgiver at give og som medarbejder at få personalegodet skattefri uddannelse. Arbejdsgivere kan nemlig betale for medarbejderes uddannelse - uden at medarbejderen bliver beskattet af det. Publikationen Personalegoder 2020 https://www.pwc.dk/da/personalegoder.html Medvirkende: Richard Tabori Kraft…
  continue reading
 
Hvordan skal man som virksomhed forholde sig til momsafregningen på almindelige personalegoder såsom frokostordning, når ens medarbejdere har været sendt hjem under COVID-19-situationen? Mere info om personalegoder: https://www.pwc.dk/da/personalegoder.html Medvirkende: Zaza Pernille Ferndal Hansen, Senior Associate hos PwC Vært: Mads Christian Hee…
  continue reading
 
COVID19-krisen har fået stor betydning for de fleste danskeres arbejdsliv, og vi gennemgår i denne episode skattereglerne for tre af de forhold, som berører mange: Arbejdsgiverstøtte til indretning af hjemmekontor (00:39) Egenbetaling til kantineordningen (04:20) Ferier, som medarbejdere af arbejdshensyn enten er blevet bedt om ikke at tage på, ell…
  continue reading
 
Som en likviditetsmæssig hjælp til virksomhederne set i lyset af Covid-19 situationen har Folketinget vedtaget, at virksomheder i 2020 kan få udbetalt skattekredit allerede i slutningen af juni måned, mod normalt i november. Med skattekreditordningen kan virksomheder, hvis underskud der er relateret til udgifter til forskning og udvikling, få udbet…
  continue reading
 
Regeringen vil hjælpe små og mellemstore virksomheder i den ekstraordinære Corona-situation. Momsfristerne udskydes med en momsperiode, så dem der betaler hvert kvartal, først skal betale moms igen 1. september, mens virksomheder, der betaler moms hvert halve år, først skal betale senest 1. marts næste år. Ordningen er frivillig og gælder ikke even…
  continue reading
 
Regeringen har i dag den 16. marts 2020 offentliggjort, at de selvstændigt erhvervsdrivende hjælpes ved, at fristerne for indbetaling af B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag udskydes. Læs mere: https://www.pwc.dk/da/covid-19.html Medvirkende: Lars Thygesen, partner i PwC Vært: Mads Christian Heede…
  continue reading
 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en lønmodtagerpakke, der skal holde hånden under danske arbejdspladser. Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan med ordningen få lønkompensation. Hvis virksomheden vælger at hjemsende m…
  continue reading
 
Regeringen vil med et lovforslag give arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende som følge af covid-19. På samme måde får selvstændigt erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af covid-19. Læs mere: https://www.pwc.dk/da/covid-19.html Medvir…
  continue reading
 
Der kommer formentlig til at ske en del ændringer indenfor skatteområdet for virksomheder i 2020. Vi gennemgår, hvad den nye finanslov kommer til at betyde for danske virksomheder. Og så kigger vi nærmere på en ny lovpakke med flere ændringer bl.a. på skatte- og transfer pricing-området. Medvirkende: Klaus Okholm, partner i PwC Vært: Mads Christian…
  continue reading
 
Fremover skal skatterådgivere indberette såkaldte ’potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger’ til myndighederne. Skatteministeren har fremlagt et lovforslag om dette, og loven har virkning fra 1. juli 2020, men med tilbagevirkende kraft fra 25. juni 2018. Loven er et resultat af EU-direktivet DAC6, og den får betydning f…
  continue reading
 
De nye boligskatteregler er som bekendt blevet udskudt til 2024, og det får nogle konsekvenser, som vi gennemgår i denne episode af Nyt om Skat. Udskydelsen skyldes ifølge skatteminister Morten Bødskov, at it-systemerne, der skal understøtte det nye boligskattesystem, ikke er klar endnu. Udskydelsen skyldes også, at man fra regeringens side vil vær…
  continue reading
 
Regeringen har fremlagt et lovforslag, som ændrer momsreglerne på en række områder. Ændringerne træder i kraft d. 1. januar 2020 og får betydning for alle danske virksomheder, som handler varer med andre EU-lande. I denne episode af Nyt om Skat gennemgår vi nogle af de mest væsentlige ændringer. Medvirkende Sandra Erichsen, director i PwC Vært Simo…
  continue reading
 
Under overskriften ”Et mere retfærdigt, solidarisk og grønt Danmark” har statsministeren præsenteret lovkataloget for det kommende folketingsår. Lovkataloget indeholder en række ændringer til skattelovgivningen, og i dette afsnit sætter vi fokus på udvalgte punkter inden for direkte skatter. Medvirkende Klaus Okholm, partner i PwC. Vært Magnus Krab…
  continue reading
 
Ny kritik fra Rigsrevisionen betyder skærpede indberetningskrav om transaktioner mellem koncernforbundne selskaber. Alle selskaber, der handler med koncernforbundne parter, vil fremover - uanset størrelsen på selskabets omsætning - skulle leve op til indberetningspligten, hvor selskabet på selskabsselvangivelsen skal oplyse om arten og omfanget af …
  continue reading
 
Regeringen har sendt udkast til et nyt lovforslag i høring, der vil skærpe kravene til, hvornår en transfer pricing-dokumentation skal afleveres Dokumentationen skal udarbejdes løbende og senest færdiggøres og indsendes på det tidspunkt, hvor oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen) skal indsendes. Hvis ikke virksomhederne lever op til dette, v…
  continue reading
 
Den nye regering har sammen med det parlamentariske grundlag lavet et fælles politisk forståelsespapir, der skal sætte retningen for regeringens kommende arbejde. Vi gennemgår de væsentligste punkter, der kan få betydning for skatteområdet. Medvirkende Klaus Okholm, statsautoriseret revisor og partner i PwC. VærtMagnus Krabbe…
  continue reading
 
Langt de fleste virksomheder i Danmark er berettiget til godtgørelse af en del af den såkaldte el-afgift. Men rigtig mange virksomheder tager ikke den godtgørelse, de er berettiget til, mens andre kan komme i klemme, fordi komplicerede regler kan gøre det svært at udregne godtgørelsen korrekt. Medvirkende Joan Faurskov Cordtz, partner i afdelingen …
  continue reading
 
I denne episode gennemgår vi nogle af de regler, som gælder, hvis du udlejer et sommerhus eller en helårsbolig. Du skal som udlejer nemlig betale skat af en del af dine indtægter, når du lejer en bolig ud. Dog findes der fradragsordninger, som gør, at du ikke bliver fuldt beskattet af dine lejeindtægter. Medvirkende Per Ørtoft Jensen, partner og sk…
  continue reading
 
De populære forældrekøb gør det muligt for unge studerende at sidde i en bolig, de ellers ikke ville have råd til at sidde i. Desuden er der mulighed for at sælge boligen videre til sin søn eller datter på nogle favorable vilkår. Men der er nogle ting, man skal være opmærksom på, før man begiver sig ud i et forældrekøb. Du får i denne episode af Ny…
  continue reading
 
Generaladvokaten, som er tilknyttet EU-domstolen, har underkendt Skats egen definition af, hvornår salg af byggegrunde er momspligtige, og vurderingen kan betyde, at køb og salg af bebyggede arealer fremover vil være fritaget for moms – også selv om køber har en intention om at nedrive bygningerne på arealet efter overdragelsen. Medvirkende Jacob H…
  continue reading
 
Folketinget har vedtaget Regeringens forslag om ændringer i selskabsloven, der fjerner muligheden for at etablere iværksætterselskaber. Lovændringen skyldes, at det har været for nemt at bruge selskabsformen til svig. Som følge af de nye regler er det allerede nu ikke muligt at oprette nye iværksætterselskaber og eksisterende IVS’er skal omregistre…
  continue reading
 
Der findes forskellige typer af firmabilsordninger. I denne udsendelse er fokus på fri bil og på en splitleasing-aftale. Læs mere om firmabilsordninger og andre personalegoder i PwC's publikation Personalegoder 2019 her: https://www.pwc.dk/da/publikationer/2019/02/personalegoder-2019.html Medvirkende Søren Erenbjerg, director og skatteekspert i PwC…
  continue reading
 
Brexit får betydning for danske virksomheder, der handler med England, Wales, Skotland og Nordirland. Bl.a. ændrer procedurerne sig for momsrefusion af varer og ydelser købt i de 4 lande. Derfor anbefaler PwC, at de berørte virksomheder søger om at få refunderet moms for køb foretaget i 2018 samt første kvartal af 2019 allerede nu – inden brexit tr…
  continue reading
 
I denne udsendelse fokuserer vi på reglerne for bruttolønsordninger, hvor en medarbejder går ned i kontantløn mod til gengæld at få et gode stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Læs mere om bruttolønsordninger og andre personalegoder i PwC's publikation Personalegoder 2019 her: https://www.pwc.dk/da/publikationer/2019/02/personalegoder-2019.html …
  continue reading
 
EU-Domstolen slog for nylig fast, at Skattestyrelsens praksis i sagerne om danske beneficial ownership-sager overordnet set er i overensstemmelse med EU-retten, og at medlemsstaterne er berettiget til at indeholde kildeskat, uanset om de har implementeret en anti-misbrugsbestemmelse i national ret eller ej. EU-Domstolen fastslog desuden, at sagerne…
  continue reading
 
Skal du have penge tilbage i skat, eller kan du se frem til en ekstraregning? Årsopgørelsen fra SKAT lander på mandag den 11. marts. Her får du mulighed for at tjekke, om dine skatteoplysninger for 2018 er korrekte. Selvom langt de fleste oplysninger i dag bliver automatisk indberettet, så er der en række oplysninger og fradragsmuligheder, du skal …
  continue reading
 
Cirka 70 OECD-lande har underskrevet en internationale aftale, som ændrer en række af de dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået bilateralt med andre lande. Det multilaterale instrument – MLI – implementerer mange af de ændringer, som oprindeligt skulle være implementeret med OECD’s BEPS-initiativ. Medvirkende Kristoffer Kowalski, partne…
  continue reading
 
Regeringen har sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre aftalt at indføre nye regler, der gør det skattefrit at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Når en virksomhedsejer i fremtiden overdrager sin erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond – fx i forbindelse med et generationsskifte – vil det derfor på overdragelsestids…
  continue reading
 
Ny lovpakke med initiativer, der skal minimere mængden af sort arbejde i Danmark er vedtaget af et enigt folketing. Hensigten er, at virksomheder, der overholder loven ikke bliver pålagt ekstra administrative byrder – samtidig med, at man tager nye og effektive redskaber i brug for at ramme virksomheder, der forsøger at omgå reglerne. Medvirkende P…
  continue reading
 
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke. Aftalen forenkler afgiftsstrukturen ved, blandt andet, at en række afgifter lempes eller fjernes helt. Det skal gøre det nemmere for virksomhederne at beregne deres afgifter. Medvirkende Joan Faurskov Cordtz, partner i PwC Vært Magnus Krabb…
  continue reading
 
Regeringen vil indføre et nyt skattefradrag ved investering i vækstvirksomheder, der skal styrke iværksætterkulturen og give virksomhederne lettere adgang til risikovillig kapital. Lovforslaget giver personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark, skattefradrag for investeringer i visse selskaber for op til 400.000 kr. i hvert af indkomstårene f…
  continue reading
 
Den 20. november er der frist for indbetaling af frivillig aconto-skat for selskaber for indkomståret 2018, hvilket giver virksomheden mulighed for at komme en restskat i forkøbet. De ordinære aconto-skatteindbetalinger beregnes som gennemsnittet af de seneste tre års indkomstskatter. Derfor rammes mange virksomheder med stabil eller stigende indtj…
  continue reading
 
Skatteminister Karsten Lauritzen fremsatte den 3. oktober forslag til en ny aktiesparekontolov. En aktiesparekonto er en separat konto, hvorigennem man kan investere i aktier og i visse aktiebaserede investeringsforeningsbeviser. Det er en enkel måde at investere på, fordi man ikke selv skal opgøre og selvangive sine tab eller gevinster – det sørge…
  continue reading
 
Nye værnsregler øger risikoen for udbyttebeskatning ved salg af unoterede porteføljeaktier. En teknisk ændring af selskabsloven paragraf 2 D skal modvirke, at virksomheder kan omkvalificere en almindelig udbyttetransaktion via interne selskabshandler til at blive en aktieavanceposition. De nye regler kan få indvirkning på en række selskabshandler. …
  continue reading
 
Loading …

Hurtig referencevejledning